بخشی از مقاله

طراحی وب سایت هتل

پيشگفتار
ارتباطات در عصر حاضر و در آغاز قرن بيست و يكم الفباي زندگي صنعتي¸ مدرن و متمدن، جوامع مترقي اين كره خاكي را تشكيل مي‎دهد. اهميت ارتباطات و در معنايي ساده‎تر تبادل اطلاعات بين جوامع بشري و انسان‎ها كه تشكيل دهنده جوامع بشري مي‎باشند و در عصر امروز حضور آن مهم و حائز اهميت است كه به زعم بزرگان علم در جهان امروز اگر كسي خود را بي نياز از تبادل اطلاعاتي بداند در حقيقت دچار توهمي بزرگ از يك محيط پر رمز و واقعيت گشته و در حقيقت از آمادگي لازم براي ورود به قرن بيست و يكم برخودار نمي‎باشد و از قافله به شدت عقب مانده است.

نظريات ارتجاعي در محدود كردن جوامع بشري در دستيابي به اطلاعات مجكوم به شكست هستند پيشرفت علم و فن در جهان امروز آن قدر سريع و شتابان است كه هرگز هيچ كشور مقتدري در دنيا خود را از دريافت اخبار و اطلاعات مربوط به مراكز ديگر با كشورهاي ديگر بي نياز نمي‎داند. حتي كشورهاي در حال توسعه، يا حتي كشورهاي فقير به تناوب سود مي‎برند.

اگر حادثه‎اي در نقطه‎اي از جهان روي داد با مخابره خبر آن، در عرض كمتر از يك صدم ثانيه به سراسر جهان همه مردم دنيا به كمك اين قسمت از كره خاكي مي‎شتابند و همه اين‎ها ممكن نيست مگر به وسيله تكنولوژي ارتباط و اطلاعات گسترش سيستم‎هاي اطلاعاتي در سراسر جهان از قبيل ماهواره‎ها، سيستم‎هاي مايكروويو، سيستم‎هاي اطلاعات كامپيوتري و غيره… جهان بزرگ ما را تبديل به يك دهكده كوچك كرده است، به طوري كه هر فرد از هر مليتي در دورترين فاصله كره خاكي مي‎تواند در آن واحد با ديگري ارتباط برقرار كند و هر اتفاقي هرچقدر كوچك و بي اهميت توسط سيستم‎هاي پيشرفته تبادل اطلاعات به دورترين فاصله از آن نقطه مخابره مي‎شود، گو اينكه فاصله در جهان ما از بين رفته و بعد جغرافيايي كره زمين و چه بسا فضاي كيهاني تبديل به مسافتي كوتاه شده است.

چكيده پروژه
پروژه در پيش رو داريد جهت انجام پروژه فارغ التحصيلي دوره علمي كاربردي كامپيوتر در سال تحصيلي 84-83 به انجام رسيده است. اين پروژه زير نظر استاد ارجمند جناب آقاي مهندس ترك زاده مراحل تكميلي خود را طي نمود.
در طراحي پروژه از نرم‎افزارهاي زير استفاده شده است:
Dream weaver*
SQL serer*
ASP.Net*
اين پروژه كليه امكانات سايت يك هتل را دارا مي‏‎باشد و اطلاعات لازم در اين زمينه را در اختيار مراجعه كنندگان مي‎گذارد.
به عنوان مثال فردي كه بخواهد از اين سايت استفاده نمايد بعد از مطالعه امكانات هتل و بازديد اتاق‎ها مي‎تواند با تكميل فرم رزرو اتاق مورد نظر خود را رزرو كند.

فصل اول

آشنايي بااينترنت

تاريخچه اينترنت
براي درك اساسي و بنيادين يك علم و جهت‌گيري به سمت جنبه‌هاي علمي آن دانستن تاريخ و علل بوجود آمدن آن ضروري مي‌نمايد. لذا ابتدا به تشريح تاريخ اين علم مي‌پردازيم. تولد ارتباطات كامپيوتري تاريخ جالبي دارد و آن به رقابت بين دو ابر قدرت قرن بيستم يعني اتحاد جماهير شوروي سابق و ايالت متحده آمريكا مربوط مي‌شود. همانطور كه مي‌دانيد اولين ماهواره مصنوعي ساخت دست بشر در سال 1975 به نام اسپوت نيك توسط شوروي به فضا پرتاب گرديد درست از همين سال علم تبادل اطلاعات كامپيوتري بوجود آمد.

ماهواره‌هاي در ارتباط مخابراتي و جاسوسي و به طور كلي جذب اخبار و ارقام توانائيهاي فراواني دارند. اين توانايي و قابليت كاملاً مورد توجه دانشمندان آمريكايي و بطور كلي نظام آمريكايي بود. نظامي كه در اين زمينه در آن سالها داراي عقب ماندگي محسوسي از شوروي بود لذا مراكز تحقيقاتي بطور اعم و مراكز نظامي بطور اخص در آمريكا مامور شدند تا با توجه به قابليت توانايي موشك‌هاي شوروي در پرتاب ماهواره‌ها به فضا در نتيجه حمل بمب اتمي توسط موشك و پرتاب آن به شهرهاي آمريكا و همچنين توانايي گسترده مخابراتي شوروي سيستمي را طراحي كنند كه اگر به فرض يكي از شهرهاي آمريكا توسط بمبهاي اتمي نابود شد سيستمي موجود باشد و اطلاعات موجود در كامپيوترهاي اين شهر را قبل از نابودي به شهر ديگر منتقل كند. دانشمندان و محققان در پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا) موفق به طراحي سيستمي شدند كه قابليت انتقال اطلاعات مثلاً از طبقه دوم پنتاگون اتاق 402 را به طبقه چهارم اتاق 944 و ساير طبقات و اتاقهاي اين وزارتخانه را داشت. يعني دو كاربر در چند نقطه مختلف اين سازمان توانايي تبادل اطلاعات بين يكديگر و بين يك كامپيوتر مركزي را داشته باشند و همچنين مي‌توانستند توسط اين سيستم به تبادل نامه بپردازند كه اين سيستم انتقال نامه هم اكنون پست الكترونيكي ناميده مي‌شود. اما ياد‌‍آوري اين نكته ضروري مي‌نمايد كه در سيستم‌هاي مدرن امروزي و سيستمهايي كه در آينده طراحي خواهند شد انتقال نامه به يك موضوع پيش پا افتاده و بسيار ساده تبديل خواهند شد. در سيستمهاي آينده انسان خود انتخابگر خواهد شد و آنچه كه او را اراده كند كه انجام دهد فقط با يك كامپيوتر و يك مودم و يك خط تلفن در منزل يا محل كار او امكان پذير مي‌شود.

به هر حال سيستمي كه شرح گرديد در ابتدا به نام آرپا مشهور شد ماموريت اصلي و نهايي آرپا تحقيق و اتصال كامپيوترهاي دانشگاه و مراكز نظامي از طريق بستر مخابراتي به نحوي بود كه چندين كاربر بتوانددر يك محيط ارتباطي با هم شريك شوند. هدف ايجاد شبكه‌هايي بود كه در آن اطلاعات كه همان داده‌هاي كامپيوتري مي‌باشند بتوانند از نقطه‌اي به نقطه ديگر بروند و تمام شبكه‌هاي محلي در نقاط مختلف به يكديگر متصل شوند.

البته در ابتدا هدف آرپا ايجاد شبكه‌اي مانند اينترنت نبود وفقط يك اقدام احتياطي در مقابل حمله احتمالي موشكهاي اتمي دوربرد اتحاد جماهير شوروي بود. در اوايل 1973 يعني زماني كه سيستمهاي كامپيوتري بزرگ در بازار بودند و هنوز خبري از كامپيوترهاي شخصي نبود آرپا كه با افزوده شدن (DEFENCE) به آژانس پروژه‌هاي پيشرفته دفاعي به DARPA تغيير نام داده بود شروع به كار بر روي پروژه جديدي براي به هم مرتبط سازي سيستم‌ها كرد هدف از اين پروژه يافتن راهي براي متصل ساختن شبكه‌ها به يكديگر بود البته بايد توجه داشت كه هر يك از اين شبكه‌ها براي جابه جايي اطلاعات خود از روش‌هاي متفاوتي استفاده كردند.
وقتي روش مرتبط ساختن كامپيوترهاي شخصي مطرح مي‌شد صاحبان شبكه‌ها مي‌توانستند از طريق تجهيزات خاصي موسوم به دروازه‌ها شبكه‌هاي خود را به هم وصل كنند كه البته ارتباط بين شبكه‌ها احتياج به پروتكل هاي مناسب داشت.
در سال 1962 پاول بارن در مقاله‌اي تحت عنوان روي شبكه‌هاي ارتباطي توضيحاً به تشريح شبكه‌هاي PACKET SWITCH پرداخت در اين روش داده‌ها به قطعات و بسته‌هاي كوچكتري خرد مي‌شوند و هر بسته شبيه يك نامه پستي شامل آدرس فرستنده و گيرنده است و مي‌تواند از هر مسيري به مقصد برسد در مقصد بسته‌ها مجدداً يك پارچه مي‌شوند و به فرم كامل تحويل مقصد مي‌شوند. در سال 1969 ايالات متحده چهار كامپيوتر را با استفاده از تكنولوژي PACKET SWITCH در ايالت هاي كاليفرنيا و يوتا به هم متصل كرد اين شبكه خوب كاركرد و كاربران اين كامپيوترها توانستند تقريباً همزمان به ديگر كاربران پيام بفرستند و فايل به اشتراك بگذارند، اين پروژه همان آرپا نام گرفت اما يك كلمه جديد به انتهاي ان اضافه شد و به صورت (ARPANET) درآمد با گذشت زمان، كامپيوترها و كابران جديد در سايت هاي دولتي و دانشگاهي به آن اضافه شدند

در سال 1970 كامپيوترهاي ميزبان استفاده از پروتكل كنترل شده NCP را شروع كردند و يك سال بعد به تعداد گره‌هاي اين پروژه به 15 و تعداد ميزبانهاي آن به 32 عدد رسيد در همين سال شخصي به نام نايلون سيستم نامه‌رسان الكترونيكي را براي يك شبكه توزيع شده ابداع نمود در سال 1973 كشورهاي بريتانيا و نروژ به ARPANET متصل شدند در سال 1974 دكتر رابرت متكالف نيز نظريه خود را در مورد اينترنت ارائه داد در همين سال سيرف و باب كان جزئيات پروتكل TCP را ارائه داد كمپاني BBN نيز بر نسخه تجاري آپارنت به اسم رتل بنت را ارائه كرد. از اواسط دهه 1970 تا 1980 شبكه‌هاي كوچكي از آرپانت استفاده كردند و تصميم گرفتند تا به صورت شبكه‌اي با هم كار كنند آنها آرپانت را به عنوان هسته انتخاب كردند و شروع به ارتباط از طريق خطوط استيجاري نمودند در سال 1986 سرعت اين شبكه‌ها 56 كيلو بيت در ثانيه بود. سرانجام در سال 1990 آرپانت تغيير يافت و نام اينترنت بر روي آن گذاشته شد. در آن زمان از سيستم‌هاي يونيكس در يك محيط خط فرماني براي استفاده از امكانات اينترنت استفاده مي‌شد با دستوراتي مثل FTPو TELNET براي اتصال و استفاده از ساير امكانات اينترنت استفاده مي‌شد كه لازم بود هر بار كاربر شناسه كاربري و رمز عبور وارد نمايد.

فصل دوم

آشنايي با وب جهاني

تاريخچه صفحات وب
وب جهاني بخشي از اينترنت است كه يك مدل ارتباطي را مشخص مي‌كند بر روي وب جهاني اطلاعاتي وجود دارد كه تنها با يك كليك در اختيار قرار مي‌گيرد. وب‌ها منابعي اطلاعاتي در اينترنت هستند وب سايت با صفحه وب متفاوت است وب سايت ممكن است شامل چندين صفحه، فايل، تصوير، صوت و غيره باشد پس هر وب سايت متشكل از صفحات مختلفي است كه يكي از آنها به عنوان Home page شناخته مي‌شود. صفحات هر سايت وب بر روي كامپيوتري قرار دارد كه به مشتريان وب خدمات ارائه مي‌دهد اين كامپيوتر مي‌تواند يك كامپيوتر خصوصي يا يك Server شبكه باشد كه براي امور ديگري نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به هر حال اين كامپيوتر بايد به اندازه كافي بزرگ بوده تا قابليت سرويس‌دهي به درخواست‌هاي همزمان را داشته باشد.

در سال 1980 در مكاني به نام CERN (آزمايشگاه اروپايي مربوط به فيزيك ذرات) شخصي به نام تيم برنزلي توسعه اتصالات كامپيوترهاي جهاني را پيش‌بيني كرد كه از طريق آن بتوان به تمام انواع اطلاعات و فايل‌هاي جامعه فيزيك دست يافت در سال 1989 پيشنهادي را ارائه كرد كه آغازگر وب جهاني بود به زودي مشخص شد كه موضوع اجتماع متصل به هم مي‌تواند فراتر از فيزيك باشد بعد از آن وب جهاني متولد شد و سازمانهاي به فكر مونتاژ سخت‌افزار شدند و با چگونگي توسعه اين شبكه گسترده آشنايي پيدا كردند اولين كامپيوترهاي وب جهاني در CERN توليد شد. اين كامپيوترها منجر به توسعه وب جهاني شدند.

در ‌آغاز وب جهاني فط شامل چندين ماشين SERVER/CILENT بود اما پس از چند سال بسيار گسترده شد كامپيوترهاي SERVER/CILENT اساس اينترنت هستند بطور كلي SERVER كامپيوتري است كه داده‌ها و اطلاعات را تحويل مي دهد و CLIENT كامپيوتري است كه داده‌ها و اطلاعات را درخواست مي‌كند. در سال 1993 وب فقط پنجاه SERVER داشت در مدت هجده ماه اين عدد به سي هزار عدد افزايش يافت در حال حاضر ميليون ها SERVER وب در جهان وجود دارد.

محتويات وب
مي‌خواهيم ببينيم چه عناصري در صفحات وب نقش اصلي را بازي مي‌كنند.
HTML: زبان برنامه نويسي وب جهاني كه به مرورگر مي‌گويد چگونه متن، پيوندها، گرافيك و ساير رسانه‌هاي اسناد را نمايش دهد. اين زبان اساس تمام صفحات وب است.
كنترل گر وب: مسئول نگهداري و بازسازي سند وب جهاني است كنترل‌گرهاي وب نيروي خلاق ماوراي وب جهاني هستند.
نام دامنه: نامي است كه به هر كامپيوتر موجود در وب جهاني داده مي‌شود كه به عنوان تهيه كننده اطلاعات فايل‌هاست اسامي دامنه دو يا چند عبارت است كه با نقطه از هم جدا مي‌شوند مثل: WWW.MIT.EDU
URL: آدرس اسناد وب جهاني است كه گاهي آدرس وب جهاني نيز ناميده مي‌شود مثلا: http/www.yahoo.com سايت ياهواست.

كاربردهاي وب جهاني
وب جهاني كاربردهاي فراواني دارد. سرگرمي‌، تجارت، آموزش، تبليغات و هزاران كار ديگر در وب جهان امكان پذير است. مي‌توان براي خريد اتومبيل به سايت‌هاي مربوط به كارخانه‌هاي معروف دنيا مراجعه كرد و از تازه‌ترين مدل هاي اتومبيل همراه با رنگ، قيمت، و ساير مشخصات با خبر شد. مي‌توان براي خريد كتاب به سايت‌هاي معروف اينترنت مراجعه كرد.
فروشگاه‌هاي بزرگ كتاب مثل آمازون آمادگي ارائه هرگونه خدماتي را در خصوص كتاب دارند. ناشرين معروف دنيا سايت‌هايي دارند كه كتب خود را همراه با آن ارائه دهند.
اگر به تجارت علاقه داريد مي‌توانيد گزارش سالانه قيمت هاي فعلي كالا، موجودي كالا و ساير اطلاعات را بدست آوريد. براي تفريح و سرگرمي نيز سايت هاي خاصي وجود دارد. اگر به هنر و موسيقي علاقه‌مند هستيد سايت هاي مربوط به آنها در اينترنت فراوان است اگر مي‌خواهيد در دانشگاه‌هاي دنيا تحصيل كنيد، اگر به تازه‌ ترين مقالات رشته‌هاي خاصي علاقه داريد. مي‌توانيد به سايت هاي معروف آنها مراجعه كنيد.

وب پويا و تفاوت آن با وب ايستا
در آغاز وب يك رسانه ايستا بود بصورت سيستمي طراحي شد كه براي مبادله مقاله‌هاي تحقيقاتي به كار رفته است و شكل آن مثل يك كتاب الكترونيكي بود. سايت هاي وب وقتي كه ساخته شدند به مدت چندين ماه تغيير نمي‌كردند. تازگي اطلاعات مبتني بر وب به همراه محيط توسعه اوليه منجر به استانداردهايي شد كه با اسناد دست نويس قابل مقايسه است.
با رشد وب به قوت‌هاي آن نيز پي برده شد بدين ترتيب وب ديگر از حالت يكنواخت و ايستا درآمد بطوريكه ظاهر و محتويات آن تغيير كرد. ايجاد سايت هاي پويا براي كساني كه از اينترنت استفاده مي‌كنند الزامي است در غير اينصورت سايت انها به عنوان يك شهر متروكه محسوب خواهد شد.

بعضي از ويژگي‌هاي پويايي كه مخاطبان اينترنت به آنها علاقه مند هستند عبارتند از:
حساسيست نسبت به زمان به جاي محتويات دائره المعارف
تغيير محتويات و سبك طراحي
سازگاري با نسل هاي جديد سخت افزار، نرم‌افزار و استانداردهاي تحويل اطلاعات
پشتيباني از ارتباط با مخاطبين سايت


مديريت موثر براي افزايش كيفيت اطلاعات
ساليانه هزاران وب سايت به دليل كهنه شدن از رده خارج مي‌شوند براي همين سايت هاي از دور خارج مي‌شوند هزينه‌هاي زيادي مصرف شده است. در سال 1997 در حدود 1000 وب سايت از رده خارج شد و در سال 1998 تقريباً 2000 سايت وب از دور خارج شد و براي اينكه سايت‌هاي پويا جذاب باشند بايد ويژگي‌هاي زير را داشته باشند:
در هر بار مراجعه چيز جديدي براي ارائه كردن داشته باشد.
رابط ها و برنامه‌نويس، منعكس كننده گرايش هاي جديد در سبك نرم‌افزار باشند
پاسخ به تغييرات در ترافيك كارگزار و بيننده از طريق عدم نياز به كاربران با تجربه
عدم وجود گرافيك‌هاي نامفهوم و رابط‌هاي ناقص
كنترل شخصي و سفارشي سازي محتويات صفحات وب


فصل سوم

اصول طراحي صفحات وب
اصول طراحي صفحات وب
- مراحل طراحي صفحات وب
- روش‌هاي برنامه‌نويسي تحت وب
- سرويس‌هاي مورد نياز جهت راه اندازي يك سايت وب
- ساخت صفحات وب در ساير برنامه‌ها
- ايجاد جذابيت در صفحات با استفاده از امكانات چند رسانه‌اي
مراحل طراحي صفحات وب

براساس تجربيات و مشاهده بدست آمده شايد بتوان مراحلي را براي طراحي صفحات وب مطرح كرد اين مراحل عبارتند از:
- توجه به مخاطب
- تعريف توابع و ساختارهاي موردنظر
- خلق يك طراحي تصويري
- تنظيم محتويات با توجه به عناصر تصويري
- طراحي، تست پوسته عملياتي

- تعيين محتويات صفحه
- تست و ارزيابي صفحه
- انتشار صفحه وب در اينترنت
توجه به مخاطب

صفحات وب طراحي مي‌شوند تا ديگران از آنها استفاده كنند، آيا مخاطبين خود را مي‌شناسيد؟ اين كار بسيار دشوار است زيرا ممكن است افرادي كه با كامپيوتر كار مي‌كنند به زودي عوض شوند.
بايد از سطح اطلاع، امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و تخصص‌هاي مخاطبين خود خبر داشته باشيد علاوه بر اين توانايي‌هاي خود را نيز مورد بررسي قرار دهيد.
براي اين منظور موارد زير را در نظر داشته باشيد:
مشخص كنيد كه براي ايجاد صفحه به چه مواردي نياز داريد
صفحه وب را توصيف كرده راه ‌حل‌هايي را براي حل اين مسئله ارائه دهيد.
وضعيت مخاطب خود را روشن كنيد

ابزارهايي را كه براي طراحي صفحه وب در اختيار داريد مورد بررسي قرار دهيد
زمان‌بندي طراحي صفحه را مشخص كنيد
با مخاطب خود ارتباط برقرار كنيد و نظرات وي را جويا شويد
يك سايت بسيار عالي وقتي تعداد اندكي آن را ديده يا از آن استفاده كرده‌اند مفهومي ندارد و يا يك انيميشن زيبا وقتي روي صفحه‌اي قرار دارد كه مراجعه كننده نتواند آن را ببيند حتي ارزش طراحي را ندارد يك وب سايت بايد مراجعه كننده خود نوعي پاداش در نظر بگيرد.
يك سايت نابسامان با نوع خط و رنگ ناموزون تأثير منفي بر مراجعه كننده مي‌گذارد (طراحي و جذابيت نوعي پاداش براي مراجعه كننده محسوب مي‌شود) راهنمايي كردن مراجعه كننده يكي از مهمترين كارها در يك سايت است.

در بعضي سايت هاي بزرگ كه 24 ساعته در حال عرضه كالا يا اطلاعاتشان هستند مي‌بينيم كه راهنمايي‌هاي لازم براي مراجعه كننده صورت نمي‌گيرد و تمام تلاش گردانندگان سايت تقريباً به هدر مي‌رود، طراح وب بايد كاري كند كه مراجعه كننده پس از ترك سايت فكر دوباره آمدن به سايت را داشته باشد.

روشهاي برنامه‌نويسي تحت وب
زبان HTMLمهمترين زبان اشاره‌اي مي‌باشد كه بيشتر صفحات وب با اين زبان نوشته شده و يا از آن استفاده مي‌كنند برمبناي SGML كه يك استاندارد مديريت اطلاعات است ايجاد گشته است. اين استاندارد توسط سازمان بين‌المللي استاندارد ISO در سال 1986 به قصد مهيا نمودن اسنادي كه اطلاعات قالب‌بندي شده و داراي پيوند را مستقل از كاربرد و سكوي سخت‌افزار ارائه نمايد، معرفي شد. HTML داراي برچسب‌هايي مي‌باشد كه اين برچسب‌ها به سند اضافه مي‌شود و طريقه نمايش را از طريق مرورگر مشخص مي‌كنند HTML شامل موارد زير مي‌شود:
ساختار برنامه
برچسبهاي Text
تصاوير و صدا
جداول
پيوندها
نقشه
Frameها

فرم‌ها و عناصر آنها مثل (Key,Editor,Radio button,check box,Input line,…..)
مي‌توان برنامه‌هاي HTML را در هر ويرايشگر متني مثل Edit در Dos و يا Notepad در Windowsبنويسيد و آنها را توسط مرورگرهايي چون Internetexplorer يا Netscape اجرا و مشاهده نماييد. البته HTML داراي Generatorهايي مانند Dreamweaver نيز مي‌باشد كه از طريق آنها مي‌توان اين صفحات را ايجاد كرد.
DHTML

HTML پويا است كه امكان خلق صفحات وب تعاملي با قابليت هاي چندرسانه‌اي را ايجاد مي‌كند، براي خلق HTML پويا مي‌توان از زبان‌هاي اسكريپتي مختلفي استفاده نمود كه با استفاده از قابليت‌هاي آنها مي‌توان عناصر اعم از Tagها، تصاوير، اشياء، متون را تغيير داد. HTML پويا دست آورد نسبتاً جديدي در عرصه وب است.

برنامه‌نويسي به زبان جاوا
جاوا زبان برنامه‌نويسي است كه توسط شركت SunMicrosystem ارائه شده و شباهت‌هاي بسياري به زبان C++ دارد اين زبان برنامه‌نويسي را مي‌توان درباره متنوعي از كاربردهاي وب و مهمتر از همه در كاربردهاي توزيع شده بكار گرفت. برنامه‌هاي كوچك نوشته شده به زبان جاوا، كه اصطلاحاً Applet گفته مي‌شوند را مي‌توان درون صفحات HTML قرار داد شركت SUN جهت عموميت دادن جاوا source كامپايلر آنها را بصورت رايگان در اختيار شركت هاي مختلف خصوصاً شركت‌هاي نويسنده مرورگر قرار داد اين باعث شد كه بسيار عموميت پيدا كند طوري كه به عنوان يك زبان برنامه‌نويسي باز معرفي شود. با استفاده از جاوا مي‌توان توسط مرورگر بطور مستقيم به پايگاه داده‌ها دسترسي پيدا كرد.

Activex
برنامه‌نويسي ماژلار سالها برنامه‌نويسان را به خود مشغول داشته بود لذا محرك اصلي كه به توسعه سيستم عامل ويندوز منجر شده نيز كدهاي قابل اشتراك و قابل استفاده مجدد بود. Activex در سال 1996 به عنوان استراتژي اصلي مايكروسافت براي اشياء توزيع شده و وب ارائه شد.

برنامه‌هاي Plug-Ins
سوپاپ برنامه‌نويسي تحت وب مي‌باشد يعني اگر هيچ روشي نتوانيم سيستم خود را تحت وب پياده كنيم در اين حالت بايد امكاني را به مرورگر اضافه كنيم كه برنامه‌ها را اجرا كند. Plug-Ins برنامه‌هايي هستند كه توسط شركت‌هاي مختلف نوشته مي‌شوند و اين امكان را به مرورگر مي‌دهد كه بتواند فايل هايي با پسوند خاص را كه در حالت عادي قادر به نمايش آنها نيست، نمايش دهد.

Asp
شركت مايكروسافت از طريق اين روش مهمترين ويژگي هاي روش‌هاي قبل را مثل دسترسي به بانك‌هاي اطلاعاتي، دسترسي به سيستم عامل، سرعت و امنيت بالا را مورد توجه قرار داده است در برنامه‌نويسي وب دو نوع اسكريپ داريم:
اسكريپ سمت سرويس دهنده (روي سرويس دهنده اجرا مي‌شوند)
اسكريپ سمت سرويس گيرنده (روي سرويس گيرنده اجرا مي‌شوند)
ASP محيطي مبني بر اسكريپ نويسي سمت سرويس دهنده مي‌باشد كه موجب ساخت برنامه‌هاي پويا و محاورهاي مي‌شود. اين برنامه‌ها زمان زيادي را براي پردازش تلف نمي‌كنند. راجع به اين تكنولوژي در فصول بعد بيشتر توضيح داده خواهد شد.
سرويس‌هاي مورد نياز جهت راه‌اندازي يك سايت وب
مهمترين سرويس‌هاي مورد نياز جهت ايجاد يك سايت وب عبارتند از:
IIS
DNS
DHCP
RAS
IIS (Internet information Service)

اين سرويس جهت ايجاد سرويس دهنده وب مي‌باشد در Windows NT Option Pack نيز قرار داده شده در كل يك محيط برنامه‌نويسي و ارائه خدمات را براي نوشتن وب اينترنتي ارائه مي‌كند موارد زير به همراه HST ارائه شده‌اند:
A. سرويس دهنده WWW
B. سرويس دهنده FTP
C. سرويس دهنده تراكنش (MTS)Microsoft
D. سرويس دهنده Microsoft SMTP
E. سرويس دهنده Microsoft MNTP
F. سرويس دهنده Microsoft NNTP
G. سرويس دهنده index Microsoft
H. سرويس دهنده Microsoft Certificate
I. Microsoft Server Express
DNS(Domain Name Service)

در اكثر شبكه‌هاي بزرگ يك سرويس دهنده بنام Name server داريم كه وظيفه انجام عمليات Naming (يعني تبديل اسم به آدرس) را برعهده دارد.
DNS در يك شبكه TCP/IP وظيفه تبديل نامهاي اينترنتي مثل WWW.cnn.com به آدرس‌هاي IP مثل 107.2.31.150 را برعهده دارد بسته اطلاعاتي انتقالي جهت رسيدن به مقصد نياز به عدد IP دارد و از طريق نام حوزه، مسيريابي ممكن نيست با نسب DNS سيستم به سرويس دهنده نام حوزه تبديل خواهد شد.
DHCP(Dynamic Host configurate protocol)

طريقه نسب IP به كاربران به دو صورت ايستا، پويا انجام‌پذير است در حالت ايستا يك كاربر يك آدرس IP دارد كه مخصوص خود او مي‌باشد و بايد آنرا در سيستم خود نصب نمايد.
Control panel-NetworkTCP/IP PropertiesIP Address
با نصب DHCP امكان انتساب پوياي IP از سوي سرويس دهنده به سرويس گيرنده اضافه مي‌شود با اين كار ديگر كامپيوترهاي سرويس گيرنده به سادگي به شبكه متصل خواهند شد و سربار سرپرستي كاهش خواهد يافت. اگر نيازي به تغييري در شماره‌هاي IP وجود داشته باشد تنها DHCP تغيير مي‌كند و نيازي به تغيير در سرويس گيرنده‌ها نيست با نصب DHCP سيستم به يك سرويس دهنده DHCP تبديل خواهد شد در نرم‌افزار DHCP Management در منوي Scope مي‌توان محدوده IP كه بايد بصورت پويا به كاربران داده شود (طبق كلاس IP) را مشخص كرد.

RAS(Remote Access Service)
RAS يك سرويس مي‌باشد كه با نصب آن سيستم مربوطه به يك سرويس دهنده راه دور تبديل خواهد شد، و وظيفه آن مديريت و كنترل پورتها و مودم‌هاي متصل به آنها همچنين كاربران راه دوري است كه از طريق خط تلفن با سرويس دهنده ارتباط برقرار نموده‌اند، مي‌باشد اين نرم‌افزار هنگامي بكار مي‌رود كه بخواهيم از طريق كارت Mutiport امكان دسترسي از راه دور را فراهم كنيم بعد از نصب RAS تمامي پورت‌ها و مودم‌ها تشخيص داده شده و مديريت مي‌شوند. در صورت تماس تلفني كاربر RAS خودش گوشي را برداشته و شناسه كاربر و رمز عبور را سؤال مي‌كند و ارتباط را برقرار مي‌كند.

ساخت صفحات وب در ساير برنامه‌ها
صفحه وب در واقع يك سند (document) است سندي كه در قالب فايل HTML ذخيره مي‌شود اما به جز اين موارد با ساير اسنادي كه در برنامه‌هاي توليد سندي چون واژه پردازها (Microsoft word, word, word perfect) نشر روميزي (Microsoft publisher adobe pagemarker) و برنامه‌هاي نمايشي (Microsoft power point) ساخته مي‌شوند تفاوتي ندارند. چنانچه اين برنامه‌ها توانايي ذخيره اسناد تحت قالب HTML را داشته باشند، آيا ابزارهاي كاملي براي ساخت وب محسوب مي‌شوند؟ پاسخ اين است در اكثر موارد اين برنامه‌ها مي‌توانند فايلهايي را به عنوان HTML ذخيره كنند بنابراين چنانچه اينگونه برنامه‌ها را در اختيار داشته باشيد مي‌توانيد:
پرونده‌هاي موجود خود را اعم از شرح حال، داستانها، آگهي‌ها، بروشورها و غيره را باز كنيد و تنها با چند كليك آنها را به فايل‌ها HTML تبديل نماييد در اين صورت بدون نياز به تايپ مجدد آنها مي‌توانيد پرونده‌هاي خود را در Frontpage Experess ويرايش كنيد.

صفحات وب جديدي را در اين برنامه‌ها خلق كنيد و از مزايا و امكانات آنها بهره بگيريد.
فايل‌ها را بطور كامل در برنامه‌ ديگري خلق و منتشر كنيد و هيچ‌گاه آن را منتقل نكنيد.
ايجاد جذابيت در صفحات وب با استفاده از امكانات چندرسانه‌اي
اين بخش را با ارائه مسائل زير آغاز مي‌كنيم:
آماده‌سازي تصاوير براي وب
افزودن تصاوير (و پس‌زمينه‌هاي تصويري)
ارتقاي كيفيت صفحه با استفاده از صدا، تصوير و جلوه‌هاي ويژه
تصاوير درون برنامه‌اي:

فايل‌هاي تصويري انواع گوناگوني دارند معمول‌ترين آنها در كامپيوترهاي شخصي bmp.pcx مي‌باشند كه بيشتر در ويندوز مورد استفاده قرار مي‌گيرند و رايج‌ترين آنها در مكانتاش فايل‌هاي TIFF هستند اما از فايل‌هاي نوع gif بيشتر از ساير انواع در مورد تصاوير درون برنامه‌اي استفاده مي‌شود رتبه دوم فايل‌هاي مورد استفاده تصاوير درون برنامه‌اي به فايل‌هاي نوع jpeg با پسوند jpg. اختصاص دارد.
ساختن و بدست آوردن فايل‌هاي تصويري:
تصاوير مورد نياز براي صفحه وب را از كجا مي‌توان بدست آورد؟ پاسخ اين است كه شما مي‌توانيد به روش‌هاي زير تصاوير دلخواه را بدست آوريد:
نقاشي / رسم: مي‌توانيد از يك برنامه نقاشي يا رسم تصاوير براي خلق گرافيك‌هاي درون برنامه‌اي استفاده كنيد.

برقراري ارتباط با اينترنت
- انتشار صفحه وب
- مقدار فضاي مورد نياز
- ديدار صفحه خود از طريق اينترنت
- آزمايش و بهنگام‌سازي صفحه وب

تبديل:اگر تصاويري كه بايد در صفحه وب شما قرار گيرند موجود هستند اما قالبGif, JPEGرا ندارند با استفاده از برنامه نقاشي، يك برنامه كمكي آن را قالب‌هاي مورد نظر تبديل كنيد.
پويش: با بكارگيري يك پويش‌گر عكس‌ها و تصاوير را پويش كنيد.
تصويربرداري:افرادي كه دوربين ديجيتال در اختيار دارند مي‌توانند تصاوير يا فيلم‌هاي دلخواه را به صورت زنده تهيه نمايند.
استفاده از مجموعه تصاويري كه در وب موجود مي‌باشد و بسته‌هاي نرم‌افزار تجاري وجود دارند نيز مجاز مي‌باشد.
«مجموعه تصاوير» يا مجموعه برشهاي هنري Clipart فايل‌هاي تصويري و گاه ساير فايل‌هاي رسانه‌اي مانند تصاوير متحرك animation يا برش‌هاي صوتي هستند كه كاربر خود آنها را خلق نكرده است بلكه بصورت آماده در اختيار او گذاشته شده است تا در ساخت صفحات وب يا ساير اسناد مورد استفاده قرار دهد اين مجموعه‌ها بر روي وب به همراه برخي از بسته‌هاي نرم‌افزاري عرضه مي‌شود شما مي‌توانيد آنها را از طريق اينترنت يا خريد cd مربوطه از فروشگاه‌هاي نرم‌افزار تهيه نماييد.

نكات مهم در خصوص تصاوير درون برنامه‌اي
به طور كلي، توصيه مي‌شود كه در حد امكان از فايل‌هاي GIF استفاده كنيد بدين طريق مي‌توانيد مطمئن باشيد كه هر كاربر با استفاده از يك مرورگر گرافيكي مي‌توانيد تصوير شما را مشاهده كند از نظر تئوري انتقال يك فايل تصويري 20KB از سرويس دهنده به مرورگر شخصي كاربر با سرعت اتصال اينترنت 28/8kbps كمتر از 10 ثانيه طول مي‌كشد اما عوامل بسياري بر اين انتقال تأثير مي‌گذارند اين عوامل عبارتند از: سرعت دستيابي ديسك سرويس دهنده، سرعت پردازنده و ميزان حافظه موجود در كامپيوتر شخصي مشتري كارآرايي نرم‌افزار مرورگر و سرعت چند وظيفه‌اي.
با وجود قاعده 1 ثانيه براي 2kb روش خوبي براي تخمين سرعتي است كه صفحه وب شما بر روي صفحه نمايش اكثر كاربرها ظاهر مي‌شود با توجه به اين محاسبه بررسي كنيد كه كاربران چه مدت را بايد انتظار مشاهده صفحه شما باشند اندازه فايل HTML خود و تمام تصاوير درون برنامه‌اي را در نظر بگيريد و به آن بيافزاييد حداكثر مقدار توصيه شده 30KB است اينگونه صفحه و تصاوير آن در حدود 15 ثانيه در كامپيوتر كاربر بار مي‌شوند اگر دريافتيد كه فايل‌هاي صفحه شما بسيار بزرگ است و در نتيجه سرعت دستيابي پايين است بهتر است كه تعداد آنها را كاهش دهيد در غير اينصورت با انجام روش‌هاي زير مي‌توانيد صفحه خود را به صورتي فشرده‌تر ارائه دهيد:

تصاويري را بكار ببريد كه جاي كمتري را در صفحه اشغال مي‌كنند
تصاوير كوچك‌تر يعني فايل‌هاي كوچكتر
رنگ‌هاي كمتري را مورد استفاده قرار دهيد.

صفحات وب متني را توليد كنيد (وقتي صفحه شما انباشته از تصاوير گرافيكي است توصيه مي‌شود كه نسخه‌اي از صفحه را بصورت فقط متني تهيه نماييد و سپس پيوندي را در صفحه قرار دهيد كه به آن نسخه اشاره كند در اين صورت كاربراني كه فاقد مرورگرهاي گرافيكي هستند يا تمايلي به ديدن تصاوير ندارند مي‌توانند از اين نسخه استفاده كنند.
از رسانه‌هاي [thumbnail] و خارجي استفاده نماييد اگر تصاوير شما بزرگ باشد بديهي است كه زمان دستيابي به آنها كاهش مي‌يابد بنابراين در چنين مواردي چنانچه امكان بكارگيري تصاوير كوچك‌تر وجود ندارد توصيه مي‌شود از نسخه‌هاي [thumbnail] آنها استفاده كنيد بدين مفهوم كه كاربر با كليك اين نسخه‌ها به اندازه اصلي تصوير دست يابد.

افزودن تصاوير (و پس‌زمينه‌هاي تصويري)
تصاوير در صفحات وب حكم نمك غذا را دارند مقدار كافي نمك، غذا را خوش طعم مي‌سازد اما اگر زياد شود نامطلوب مي‌گردد صفحات وب نيز چنين هستند اگر تصاويري كه در آن درج مي‌شوند به اندازه و دقيق انتخاب شده باشند جذابيت صفحه را براي كاربران افزايش مي‌دهند.
ارتقاء كيفيت صفحه با استفاده از صدا، تصوير و جلوه‌هاي ويژه

ساده‌ترين روش افزايش جذابيت صفحات وب اضافه كردن جلوه‌هاي ويژه و امكانات چند رسانه‌اي مي‌باشد يكي از انواع چند رسانه‌اي‌ها كه كاملاً در محدوده توانايي‌هاي است تصاوير متحرك GIF مي‌باشد. صداي پس‌زمينه نيز يك برش صوتي است كه بطور خودكار در هنگامي كه كاربر به صفحه مي‌رود نواخته مي‌شود گونه‌هاي مختلفي دارد از قالب‌هاي صوتي در محيط وب به كار مي‌رود اما براي كاربران ويندوز، ساده‌ترين نوع، Wav مي‌باشد فايل‌هاي صوتي از اين نوع را خود مؤلف نيز مي‌توان پديد آورد اين عمل با استفاده از كارت صداي كامپيوتر و يك ميكروفن انجام‌پذير است اكثر كارت‌هاي صدا برنامه ضبط صوت خود را مي‌باشند اما اگر كارت صداي شما اين امكان را ندارد مي‌توانيد از ضبط صورت دروني ويندوز 98 استفاده كنيد براي ان منظور بايد
Start/program/Accessories/entertainment/Sound Recorder
را انتخاب نماييد و سپس شروع به ضبط صوت خود نماييد.

ساخت [Marquee] به سبك تايمز:
marquee بخش كوچكي از متن متحرك مي‌باشد كه درون صفحه وب به صورت چرخشي با رفت و برگشت حركت مي‌كند نام marquee سبك تايمز برگرفته از شكل ظاهري تابلوي اعلانات ساختمان نيويورك تايمز در مانهاتان مي‌باشد كه با حركت طوماري خود اين امكان را فراهم مي‌آورد كه مردم اخبار جديد را به طور پي در پي مشاهده نمايند marqueeها سريعترين راه براي افزودن بخش متحرك به يك صفحه وب مي‌باشند و معمولا براي متوني مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه بايد بيشتر در معرض ديد باشند.

انتشار صفحه وب
بديهي است كه هدف از ساخت صفحه وب استفاده شخصي مؤلف نمي‌باشد بلكه مقصود اين است كه بر روي سرويس دهنده وب و در معرض ديد افراد گوناگون قرار گيرد به گونه‌اي كه بتوانند از اطلاعات آن استفاده نمايند. Dream weaver كمك بزرگي براي انتشار است با تنظيم چند پيش فرض و سازماندهي صحيح فايلها خود در مي‌يابيد كه توانايي انتشار صفحات وب با چند كليك سريع در اين محيط امكان‌پذير است.

درباره سرويس دهنده وب
همانگونه كه مي‌دانيد براي انتشار صفحه وب خود بر روي وب به فضايي از ديسك سخت سرويس دهنده وب نياز داريد. تقريبا كليه حسابهاي اينترنتي امروزي چه با تهيه كننده خدمات اينترنت معمولي و چه با يك سرويس دهنده پيوسته مانند VOL چند مگابايت از فضاي سرويس دهنده را در هنگام قرار داد به صفحات وبي اختصاص مي‌دهند كه كاربر احتمالا در آينده منتشر خواهد كرد اما چنانچه تهيه كننده فضايي براي انتشار صفحات وب شما منظور نكرده است روشهاي ديگري جهت برداشت فضاي سرويس دهنده وب وجود دارند كه به برخي اشاره مي‌شود.
در محل كار كارفرماي شما ممكن است سرويس دهنده وبي داشته باشد كه اجازه داشته باشيد صفحه وب خود را در آن ذخيره كنيد مسلماً اين امكان رايگان خواهد بود. يك سرويس ميزبان وب تعدا رو به رشدي از شركتهاي كامپيوتري online خدمات ميزباني فضاي وب را ارائه مي‌دهند بسياري از اين خدمات مربوط به تهيه كنندگان اينترنتي هستند كه براي كسب درآمد بيشتر فضاي سرويس دهنده را نيز اجازه مي‌دهد. ساخت سرويس دهنده شخصي – اگر صفحه وب شما نياز به امنيت بالايي دارد يا استفاده زيادي از پردازنده‌هاي CGI مي‌برد وجود يك سرويس دهنده وب شخصي چاره‌ساز است ساختن سرويس دهنده وب شخصي راه‌حل عميق‌تري مي‌باشد و دسترسي وسيع به خطوط دادهاي با سرعت بالا ساخت چنين سرويس دهنده‌هاي بسيار مقرون به صرفه است.

مقدار فضاي مورد نياز
همانطور كه گفته شد هر چه محتويات صفحه بيشتر باشد فايل آن بزرگتر خواهد بود در نتيجه ميزان فضاي مورد نياز وب را به شدت افزايش مي‌دهد و علاوه بر آن كاربران وب را در انتظار مي‌گذارد صدا و تصوير هم ممكن است بر افزايش فضاي لازم تأثير بسياري داشته باشد.
اكثر تهيه كنندگان اينترنت و سرويس‌هاي online حداقل 3مگا بايت فضاي آزاد براي هر مشتري در نطر مي‌گيرند اين فضا گاه تا 10 مگا بايت افزايش مي‌يابد مقدار مذكور براي ذخيره 100 صفحه پايه و يك يا دو برش كوتاه ويديويي كافي است پيش از انتشار بايد فضاي سرويس دهنده خود را به دست آوريد و بهتر است كه نظري هم به صفحه نهايي بيندازيد تا از تناسب و صحت كليه بخش‌هاي آن اطمينان يابيد. آخرين كاري كه بايد پيش از انتشار انجام دهيد كسب برخي اطلاعات مهم از توليد كننده فضاي وب منتخب مي‌باشد موارد زير نكات و اطلاعات خاصي هستند كه دانستن آنها ضروري است:
آيا سرويس دهنده Dream weaver extensions دارد؟ همانطور كه مي‌دانيد فعاليت‌هاي جالبي كه توسط Dream weaver انجام مي‌گيرد تنها در صورتي به خوبي عمل مي‌كنند كه صفحه بر روي سرويس دهنده مجهز به اين نرم‌افزار منتشر شود.

نام پروتكل ارتباطي لازم براي upload فايل‌هاي شما تعداد زيادي از سرويس دهنده‌ها اجازه مي‌دهند كه از پروتكل http براي ارسال فايل‌هاي خود استفاده كنيد در حالي كه عده‌اي مي‌خواهند از طريق Ftp بفرستد.
آدرس كامل و مسير مكان ذخيره شدن فايل‌ها: شما بايد URL كامل ليست راهنما كه فايل‌هاي شما در آنجا ذخيره خواهند شد بدانيد اين URL شامل نام سرويس دهنده مسير شاخه و نام آن مي‌باشد بهتر است كه شاخه مجزايي براي تمام فايل‌هاي خود داشته باشيد.
نام كاربري و كلمه عبور براي دسترسي به امكان ارسال فايل‌ها به سرويس دهنده: تهيه كنندگان سرويس دهنده شما بايد نام كاربري و كلمه عبوري را به منظور ارسال فايل‌ها به شما اختصاص دهد.

ديدار صفحه خود از طريق اينترنت
پس از انتشار، بايد صفحه خود را از طريق وب آزمايش كنيد و به عنوان يك كاربر بخش‌هاي مختلف آن را مورد بررسي قرار دهيد. براي مشاهده online صفحه خود مرورگر را باز مي‌كنيم و به اينترنت متصل مي‌شويم سپس به همان آدرسي كه براي انتشار صفحات خود تايپ كرديد برويد ظاهر آن را ملاحظه نماييد و تمام پيوندها را مشاهده نماييد. اشخاصي كه مي‌خواهند از وجود صفحه وب شما آگاه شوند به دو دسته تقسيم مي‌شوند اشخاصي كه مي‌شناسيد و گروهي كه با آنها آشنايي نداريد مؤثرترين شيوه اطلاع‌رساني به افرادي كه نمي‌شناسيد اين است كه صفحه خود را در ليست سرويس دهنده‌هاي مهم اصلي جستجوي اينترنت قرار دهيد آدرس‌هاي زير مربوط به مشهورترين اينگونه صفحات مي‌باشد:
Yahoo(WWW.yahoo.com

(WWW.excite.com)Excite
(WWW.lycos.com)Lycos
(WWW.altavisa.com)Alta Visa
(WWW.googel.com)google

هنگامي كه صفحه شما به دسترسي در ليست صفحات جستجو يا ليست پيوندهاي صفحات مرتبط باشد هر گاه افراد مختلف مطالبي را در ارتباط با موضوع، عنوان، يا مواردي از كلمات كليدي صفحه شما جستجو كنند به صفحه خواهند رسيد در واقع برخي صفحات جستجو به خودي خود صفحه شما را پيدا خواهند كرد سرويس‌هايي مانند Alta vista و Excite برنامه‌هايي را بكار مي‌برند كه گاه عنكبوت Spiderيا crawler خزنده ناميده مي‌شوند اين برنامه‌ها محيط وب را بطور مداوم و منظم پي‌درپي جستجو مي‌كنند تا صفحات جديد را بيابند و به ليست صفحات خود بيفزايند اما با افزودن صفحات خود به اين صفحات و ساير صفحات جستجو شانس قرار گرفتن آنها در دسته‌بندي صحيح، افزايش مي‌يابند كه اين خود باعث مي‌شود افراد بيشتري بتوانند به صفحه شما دسترسي بيابند و از مطالب آن بهره گيرند.

آزمايش و بهنگام‌سازي صفحه وب
ساخت يك صفحه وب و انتشار آن در وب در ابتدا كار دشواري به نظر مي‌رسيد اما با گذشت زمان و شكوفايي بيشتر استعدادها و توانمندي‌هاي مؤلف و كسب تجارت مفيدتر اين عمل به فعاليتي لذت‌بخش و سودمند مبدل گشته است اما مهم آن است كه پس از انتشار صفحه بهنگام‌سازي و ارتقاي كيفي آن با دقت انجام شود زيرا تنها در اين صورت است كه به مرور زمان از رونق آن كاسته نخواهد شد و حتي پيشرفت و توسعه نيز مي‌يابد بهنگام‌سازي بايد به گونه‌اي باشد كه مؤلف از معتبر بودن صفحه اطمينان حاصل نمايد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید