دانلود مقاله کتابخانه‌های الکترونیک در کشورهای دیگر

word قابل ویرایش
208 صفحه
30000 تومان
300,000 ریال – خرید و دانلود

کتابخانه‌های الکترونیک در کشورهای دیگر

در این بخش، ابتدا به سیر تکوینی خدمات اطلاعات و کتابخانه ای در چند دهه اخیر ونقش آن در پیشرفت و توسعه جوامع آمریکا و انگلیس اشاره گردیده و سپس نمونه هایی از کتابخانه های الکترونیک و روند اجرا در چند کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
با بررسی تاریخ تمدن بشری مشخص میشود که کتابخانه ها بخش جداناپذیر جامعه متمدن بوده و با نحوه فکری و بافت سازمانی جامعه انسانی ارتباط نزدیک دارد.در گذشته کتابخانه شکلی سنتی

کتابخانه‌های الکترونیک در کشورهای دیگر

در این بخش، ابتدا به سیر تکوینی خدمات اطلاعات و کتابخانه ای در چند دهه اخیر ونقش آن در پیشرفت و توسعه جوامع آمریکا و انگلیس اشاره گردیده و سپس نمونه هایی از کتابخانه های الکترونیک و روند اجرا در چند کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

با بررسی تاریخ تمدن بشری مشخص میشود که کتابخانه ها بخش جداناپذیر جامعه متمدن بوده و با نحوه فکری و بافت سازمانی جامعه انسانی ارتباط نزدیک دارد.در گذشته کتابخانه شکلی سنتی داشته و کتابدار همانند یک انبار گردان مسئول نگهداری و ارائه اطلاعات به مراجعین بوده است، با ورود به عصر انفجار اطلاعات و افزایش روزافزون حجم اطلاعات وتکنولوژیهای جدید، کتابخانه ها باید از محیط داخلی خود فراتر رفته و روندهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و بازارهای تکنولوژی اطلاعات را مد نظر داشته باشند.

 

آمریکا: خدمات اطلاعات و کتابخانه ای
در ویرایش جدید گزارش سالیانه‌ی، بخش ویژه‌ی کتاب خانه‌ی پزشکی قرن ۲۱ اضافه شده است که می‌توان آن را از صفحه‌ی‌یک ملاحظه نمود. با افزایش مسؤلیت‌های کتاب خانه‌ی ملی پزشکی، NLM و برای پیاده کردن سیستم‌های جدید و بسیار توانمند اطلاعاتی جهت پاسخ دهی به نیاز عموم مردم و متخصصین پزشکی، NLM به امکانات و تسهیلات بیشتری نیاز دارد . با این حال، سال مالی ۲۰۰۲ پیشرفت‌هایی را در بسیاری از جهات نشان می‌دهد. برای گزینش تعداد کوچکی از انبوه مقوله‌های اجرا شده، چند گاه شما ر در این گزارش ذکر شده است .

در سال جاری تعداد سوابق MEDLINE به ۱۲ میلیون رسید. در سال ۲۰۰۲، MEDLINE و سایر پایگاه‌های داده، از طریق سیستم باز‌یابی PubMed، بیش از ۵۰۰ میلیون بار، مورد باز دید و جستجو قرار گرفتند.
خدمات اطلاعاتی مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولژی، روند توسعه خود را ادامه داد. برای نمونه، بانک اطلاعاتی GenBank از بیش از۰۰/۱۰۰ گونه‌ی اطلاعاتی تشکیل شده است که ۱۵ میلیون توالی و بیش از ۱۴ میلیارد زوج اساسی دارد.. این بانک روزانه مورد بازدید ۵۰ هزار محقق قرار می‌گیرد.
MEDLINE PIUS. به عنوان‌یکی از منابع جامع و مطمئن اطلاعات پزشکی مطرح است . در سال ۲۰۰۲، نسخه‌ی اسپانیایی آن نیز در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفت .
در تقسیمات NLM پیشرفت‌های مشابه مهّم دیگری نیز وجود داشته است که برخی از آن‌ها عبارتند از : گسترش تاریخچه‌ها در بخش علوم و Clinical Trial. Gov مرکز لیستر هیل (Lister Hill)، پاسخ سریع به ۱۱/۹ از خدمات اطلاعاتی تخصصی پرسنل و قرار گرفتن این خدمات روی وب، بهره‌برداری از شبکه جدید و مرکز امنیتی نصب شده‌ی اداره‌ی سیستم‌های ارتباطات و رایانه‌ای، ارائه‌ی بیشتر برنامه‌های جدید آموزشی داده‌ورزی زیستی (bioin formatics) و IAIMS با استفاده از برنامه‌های موسوم به برنامه‌های برون سازمانی (Extramural) موفقیت‌هایی مذکور و بسیاری دیگر از کامیابی‌هایی که در این گزارش تشریح شده‌اند نتیجه‌ی فعالیت‌های اختصاصی پرسنل مجرب و متخصص و هم چنین‌یاری و هم فکری کادر با استعداد مشاورین و رای‌زنان NLM بوده است . مشارکت همه کاربران سبب شده است که این مؤسسه در سراسر جهان به عنوان‌یکی از منابع کارا و قابل اعتماد اطلاعات زیست‌پزشکی ( Biomedical ) در کلیه‌ی اشکال خود شهره گردد.

NLM: کتابخانه ی پزشکی قرن ۲۱
سال مالی ۲۰۰۲‌یکی از سال‌های محوری برای برنامه توسعه‌ی امکانات NLM به شمار می‌آید . در این سال قرارداد ۳۵ درصد از طراحی ساختار به شرکت بوستونی Pervy Dean Rogors داده و قرار داد تکمیل طرح نهایی نیز بسته شد. مسائلی چون نقش تاریخی NLM، به عنوان بزرگ ترین مجموعه‌ی کتاب ها، مجلات و سایر اطلاعات زیست‌پزشکی و مسئولیت بزرگ و جدید آن در زمینه فناوری زیستی، تحقیقات خدمات پزشکی، سلامت مصرف کنندگان و حفظ آن از مهم ترین عواملی هستند که نیاز به گسترش فضا را برای مجموعه‌ها و مراجعان NLM افزون می‌کند.

کنگره‌ی آمریکا در سال مالی ۲۰۰۰ از NLM خواسته است که برای ساختار ساختمان جدید، مطالعات امکان سنجی را انجام دهد و به این ترتیب برنامه‌های روبه رشد مرکز ملی اطلاعات فناوری زیستی ( NCBI) و محدودیت‌های فزاینده‌ی فضای موجود بزرگترین مجموعه‌ی پزشکی جهان مورد تایید کنگره قرار گرفت. در سال مالی ۲۰۰۱، کنگره، منابع مالی را برای فعالیت طراحی مهندسی و ساختاری مجتمع جدید تاسیس کرد. اخیراً، کنگره در گزارش سنا موسوم به تخصیص اعتبار به نیروی کار، خدمات انسانی، بهداشت و آموزش و پرورش، بر تسریع گذر از فاز طراحی به مرحله‌ی ساخت تاکید کرده است:

بسیاری از بیماری‌های خیلی جدی مبنای مولکولی دارند. از آنجایی که مرکز اصلی اطلاعات فناوری زیستی NLM، حجم عظیمی از اطلاعات پوشش داده نشده را، در دهه‌ی گذشته سازمان دهی و تحلیل کرده است، لذا این مرکز‌یکی از مناسب ترین اجزای فرایند تحقیقات به شمار می‌آید. کنگره معتقد است که اگر این مرکز بخواهد در ایفای نقش عمده‌ی خود در مبارزه با بیماری‌ها نهایت مشارکت را داشته باشد، باید برای پاسخ گویی به تقاضای فزاینده ایی که به آن می‌رسد به سرعت به تسهیلات و امکانات مورد نظر مجهز شود . کمیته، اعتبار لازم برای چنین تسهیلاتی را تامین و اظهار امید واری کرد که با تکمیل طراحی، به سرعت فاز ساخت آغاز گردد. از همین رو کمیته از NIH خواست که تا تاریخ آوریل ۲۰۰۳ طی گزارشی، ویژگی‌ها و ابعاد تسهیلات جدید و هزینه ی پیش بینی شده را براساس برنامه زمانی با خطوط اجرایی سریع برای این کمیته ترسیم کند.

امکانات فیزیکی جدید ( با توجه به طرح جلد این گزارش ) ساختار منحصر به فردی است که با توجه به فعالیت کتاب خانه‌ی پزشکی قرن ۲۱ و چشم انداز رو به تکوین آن طراحی شده است . نظر به گسترش انواع اطلاعات از کتاب ها، مقالات، رسانه‌های جمعی، و قرار گرفتن این اطلاعات در بانک اطلاعات GenBank، وظیفه‌ی NLM نیز سنگین تر شده است . انفجار اطلاعات و افزایش تقاضای دسترسی به اطلاعات از سوی دانشمندان، فراهم آوران مراقبت‌های پزشکی، بیماران،عموم مردم و لزوم مدیریت براین مقوله ها، الزام به تسهیلات نوآورانه و جدید را بیش از پیش نشان می‌دهد.

توانایی NLM در اجرای مؤثر و کارا ماموریتی که با گذشت زمان سنگین تر شده است، کلید پاسخ گویی به سرمایه گذاری کنگره در پژوهش‌های زیست‌پزشکی در سالهای اخیر به شمار می‌آید. به تعبیری زیست شناسی مولکولی سائق اصلی پیشرفت‌های پزشکی در قرن ۲۱ می‌باشد که این امر نیاز به توانایی‌های مدیریت اطلاعات و رتق فتق هزاران تن داده‌های تولیدشده در پروژه‌های ژنوم انسانی و پژوهش‌های ژنتیکی سازمان‌های مختلف دارد.

کتاب خانه‌ی NCBl، مجموعه‌ای از رایانه‌های بسیار توانمند نرم‌افزار‌های پیچیده و محققین آموزش دیده را در محیطی مشارکتی گرد آورده است تا بتواند به سرعت نتایج پژوهش‌های ژنتیکی را در دسترس هزاران دانشمند در سراسر جهان قرار دهد . در واقع NCBI با جمع آوری مدیریت و افزون داده‌های دریافتی از سراسر جهان در حاشیه‌ی داده‌ها، حلقه‌ی بین داده‌های تولید شده‌ی مراکز پژوهشی و‌یافته‌های آتی را ایجاد می‌کند. سازمان دهی و قرار دادن اطلاعات در کتاب خانه و افزودن امکانات جستجوی عناوین به روش‌های مختلف و پیوند دادن منابع مختلف اطلاعاتی از عواملی است که این امکان را به پژوهش گران می‌دهد تا ژن‌های بیماری زا را شناسایی و مکانیزم‌های زیست‌پزشکی بانی بیماری را رمز گشایی نمایند و بتوانند راهبردهای درمانی را برای درمان و جلوگیری از بیماری را طراحی و ایجاد کنند . واضح است که اگر چنین منابعی وجود نداشته باشد سرعت پیشرفت پژوهش‌های زیست‌پزشکی نیز تا حد زیادی گرفته می‌شود.

یکی دیگر از مزایای NLM، گسترش طیف و تعداد مصرف کنندگان اطلاعات از طریق انتقال دانش از مراکز اطلاعاتی و پژوهشی NIH به افراد است . این اطلاعات گاهی تاثیر آنی در زندگی افراد دارد. محیط ارتباطی پیشرفته وبی NLM، سبب شده است که عموم مردم برای دریافت اطلاعات پزشکی به این بانک اطلاعاتی مراجعه نمایند. NLM نیز برای پاسخ دهی به این در خواست ها، تعدادی از خدمات بسیار موفق را برای استفاده متخصصین و عموم مردم ایجاد کرده است . MEDLINE و PubMed که پایگاه‌های داده‌ی روی خط NLM نزدیک به ۱۲ میلیون مرجع و خلاصه‌های مقالات علمی مجلات پزشکی را در خود جای داده اند . این سایت ها، سالیانه ۵۰۰ میلیون بار مورد جستجوی پژوهشگران قرار می‌گیرند.

MEDLINE plus، ‌یکی دیگر از پایگاه داده هاست که اختصاصاُ برای مصرف کنندگان ایجاد شده است. این پایگاه داده، اطلاعات اخذ شده از NIH و سایر منابع معتبر و مجاز را به سهولت و به صورت مجانی به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی در اختیار کار بران قرار می‌دهد. در واقع اقبال این پایگاه داده‌ها به واسطه‌ی موثق بودن اطلاعات پزشکی و توانایی فزاینده‌ی آن در جمع آوری کارا، سازمان دهی و توزیع اطلاعات چند رسانه ایی به عموم مردم می‌باشد.

برنامه‌های اطلاعاتی و پژوهش‌های NIM، نقش مهمی در آمادگی بهداشت عمومی در مدیریت بلایا و محلات تروریسمی دارد. در این کتابخانه ابزارهای پژوهش بنیادی را پشتیبانی می‌کند: این ابزار‌ها عبارتند از : پایگاه داده‌ی پژوهشی دانش ژنوم جهت ساخت دارو، واکسن و سایر اشکال درمانی برای بیماری‌هایی چون ابله، سیاه زخم، طاعون، ابولا و وبا، داده ورزی‌های R&D مربوط به مدیریت پلایا و تروریسم، آموزش متخصصین پزشکی در رابطه با کاربری منابع اطلاعاتی توسعه‌ی منابع اطلاعاتی تجربی در رابطه با دست اندرکاران اولیه و سایر کسانی که در مدیریت پلایا درگیر هستند : بهبود زیر ساخت اطلاعات برای ارسال و تسهیم داده‌ها در مواقع بحران، ‌یکی از مؤسسه‌های برنامه ریز که در NLM سرمایه گذاری کرده نوعی سیستم هشداردهنده‌ی نمونه را برای موارد پزشکی اضطراری عمومی ایجاد کرده است.

این سیستم اخیراً به نظر بوش، رئیس جمهوری امریکا رسیده ایشان از آن به عنوان مدلی برای اپیدمی‌های مشابه سیاه زخم‌یاد کرد. پس از ماجرای ۱۱ سپتامر سال ۲۰۰۱، NLM در راستای برنامه‌های اطلاعاتی مدیریت بلایا، صفحات جدیدی را در MEDLINE pIus برای عناوین پزشکی مانند اختلالات استرس‌های پس از ضربه (Post trauma fic Stress)، سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی، آبله، سیاه زخم و هم چنین صفحات خاص جدیدی در مورد خطرات ناشی از عوامل

جنگ‌های شیمیایی و بیولژیکی را ایجادکرده است. هم چنین تعداد‌ی کتاب و گزارش فنی جدید را به اضافه مسائلی که قبلاً وجود داشت، در خصوص آبله و سایر عناوین مناسب را به پایگاه داده اضافه کرد. به این ترتیب پژوهشگران و جامعه‌ی پزشکی عمومی به نحو بهتری می‌توانند جهت مبارزه با بیوتروریسم از این اطلاعات استفاده کنند . برای استمرار در تحرک بخشی به نتایج پژوهش‌های زیست‌پزشکی به نحوی که این اقدام منجر به ازتقای بهره وری پژوهشی و بهبود

مراقبت‌های پزشکی و جلوگیری از بیماری‌ها شود، NLM باید فضا و امکانات بیشتری داشته باشد تا بتواند مشارکت بیشتری ایجاد کند و دانش موجود را در

دسترس دیگران قرار دهد. طراحی امکانات جدید به گونه‌ای است که منبع منحصر به فردی برای ارتقاء تعامل مابین دانشمندان، متخصصین بالینی و متخصصین اطلاعاتی ایجاد می‌کند. این امکانات شامل فضای مشارکتی است که در آن فضا، پرسنل NCBI و سایر، اجزای پژوهشی NLM دانشمندان NIH، کتابداران پزشکی به صورت مشارکت رودررو و هم چنین تعاملات مشخص بارایانه، با‌یکدیگر ارتباط بر قرار می‌کنند. طراحی این فضا به نحوی است که در آن کابین‌های مطالعه‌ی فردی برای ملاقات با دانشمندان، محل بزرگی برای تشکیل جلسه‌هایی که در آن خدمات جدید و پروژه‌های مهم معرفی می‌شوند و هم چنین محلی

برای گروه‌های کاری کوچک تعبیر می‌شود. از طرف دیگر گستره ایی از فعالیت‌های NLM مانند تولید مجموعه‌ای از منابع روی خط ( on _ line )، حاشیه نویسی پایگاه داده‌های ژنوم، توسعه سیستم زبان‌یکسان پزشکی (Unified Medical Language system) و سایر فعالیت مشارکتی با شبکه‌ی ملی کتاب خانه‌های پزشکی در این فضا انجام خواهد شد. بهره‌برداری از شبکه‌ی منصوبه و منابع رایانه ای، مشارکت بیشتر افراد خارج از سازمان را در جوانب پژوهشNLM، NIH ایجاد خواهد کرد. محل مشارکت در سازمان NIH نقشی منحصر به فرد ایفا و بهترین مغزهای علمی را به خود جذب خواهد کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های

اختصاصی امکانات مذکور، ایجاد مرکز به روزآوری‌ها است که امکانات جدید کاربردی فناوری‌های مخابراتی و محاسباتی پیشرفته را در زمینه‌ی ارتباطات و پژوهش‌های پزشکی، مشخص و برجسته می‌کند. نمونه‌هایی از این نو آوری‌ها عبارتند از: مجموعه داده‌های انسانی قابل رویت که خود NLM آن را ایجاد کرده است و پروژه‌های پزشکی راه دور مخصوص نواحی دوردست و کاربردهای نسل آتی شبکه‌ی اینترنت . این مجموعه‌ها در قسمت زیر زمین در دو سطح گسترش خواهد‌یافت. به این ترتیب فضای لازم برای توسعه مجموعه‌ها ایجاد و از طرفی ظاهر تاریخی و اصلی ساختمان کتاب خانه نیز حفظ می‌شود.

در حقیقت دنیای اطلاعات زیست‌پزشکی به سرعت در حال گسترش است و از همین رو نه تنها تعداد سالن‌ها برای مجموعه‌های کتاب‌ها باید افزایش‌یابد بلکه فضای بیشتری به کارشناسانی که مسئول سازمان دهی مدیریت و حفظ منابع بسیار با ارزش هستند، احتصاص داده شود.

به طور خلاصه با افزایش درک انسان از رابطه‌ی میان ژن ها، و بیماری ها، قابلیت کنترل اطلاعات NLM نیز به نسبت حجم داده‌های تولید شده توسط دانشمندان باید افزایش‌یابد.

NCBI به ویژه در حال ایجاد پایگاه داده‌های عمومی ژنوم و ابزارهای داده کاوی (data mining) است تا بتواند پیشرفت‌های پیش بینی شده را محقق کند. مسئولیت NCBI در جمع آوری، مدیریت و تجزیه و تحلیل بخش روبه رشد داده‌های مربوط به ژنوم که حاصل فعالیت‌های تعیین نقشه و دنباله‌ی پروژه ژنوم انسانی است، امری بنیادی در پیشرفت علمی به شمار می‌آید.

متاسفانه، امکانات فعلی NLM بر می‌گردد به تاریخ ۱۹۸۷ زمانی که کنگره NCBI را تاسیس نمود؛ ‌یعنی برای تعداد کم تراز ۶۵۰ کارمند ولی در حال حاضر تعداد کارکنان بیش از ۱۰۰۰ نفر می‌باشد که کارکنان قراردادی را نیز شامل می‌شود. ‌یکی از دلایل ازدیاد کارکنان، مرکز ملی فناوری اطلاعات بیوتکنولژی و جایگاهی است که این مرکز در علم پزشکی قرن بیست و یکم دارد. وعده پزشکی قرن۲۱ پیشگیری و درمان بیماری هاست؛ بر همین اساس ضروری است که ما سرمایه گذاری لازم را برای ایجاد امکاناتی چون ۳۵۰ هزار متر مکعب دفتر آزمایشگاه و فضای مشارکتی انجام دهیم تا بتوانیم مجموعه‌های کتاب را در آن جای دهیم و از استمرار در پیشرفت فعالیت‌های مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی مطمئن شویم.

 

دفتر تولید برنامه‌های اطلاعاتی پزشکی
دفتر تولید برنامه‌های اطلاعاتی پزشکی (OHIPD) سه مسئولیت عمده بر عهده دارد:
تاسیس، برنامه ریزی و پیاده سازی طرح محدوده‌ی NLM، برنامه ریزی و تحلیل فعالیت‌ها
برنامه ریزی، تولید و ارزیابی برنامه‌ی بهداشت مصرف کننده و توسعه ملی NLM جهت بهبود دسترسی به خدمات اطلاعاتی NLM برای همه، شامل جمعیت‌های اقلیت، روستایی و مناطق محروم

هدایت برنامه‌های بین المللی NLM
برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل
طرح محدوده‌ی گسترده‌ی(NLM LRP) NLM برای سالهای ۲۰۰۵ـ۲۰۰۰، که در سال ۲۰۰۰ منتشر شده مربوط به مرکز فعالیت‌های بودجه ایی و برنامه ریزی NLM می‌باشد .
اهداف این طرح مبنای بودجه‌ی عملیاتی سالانه‌ی NLM می‌باشد. کلیه‌ی مستندات LRP روی سایت وب NLM موجود است . OHIPD در بسیاری از فعالیت‌های ارزیابی و برنامه ریزی NIH مشارکت دارد. برخی از این فعالیت‌ها عبارتنداز آمادگی پیشرفت‌های علمی، سایر مقوله‌ها‌ی مهم مورد نیاز NIH برای قانون نتایج و عملکرد دولت (GPRA)، تخصیص جلسات و پاسخ دهی به پرسشهای مربوط به توسعه‌ی NLM در زمینه‌ی انواع بیمارها و حوزه‌های سیاست‌های آن،
علاوه بر توسعه‌ی اختصاصی و پروژه‌های بهداشت مصرف کننده که بعداً تشریح خواهد شد OHIPD برای هماهنگی و توسعه‌ی طرح تفاوت در امکانات پزشکی NLM مسئولیت کلی دارد. این طرح راهبردها و فعالیت‌های NLM را در رابطه با پشتیبانی از اقدامات NIH برای درک و حذف تفاوت‌های پزشکی بین جمعیت اقلیت و اکثریت ترسیم می‌کند.

این دفتر کمیته‌ی هماهنگی NLM را در خصوص تفاوت‌های پزشکی مصرف کننده و حل این مسئله، هدایت و راهبری می‌کند. کار کمیته، برنامه ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم در رابطه با فعالیت‌های مصرف کننده و توسعه‌ی NLM می‌باشد.

NLM برای شناسایی کردن فرصت‌های پیش رو، گزارش و ضعیت پیشرفت کار و نیز برنامه ریزی برخی فعالیت‌های خود، باید بتواند خدمات رسانی، بهداشت مصرف کنندگان و تفاوت‌های پزشکی را تشریح و تجزیه و تحلیل کند. این امر برای NLM بسیار مهم است . مقوله‌های خدمات رسانی، بهداشت مصرف کننده و پروژه‌های تفاوت‌های امکانات پزشکی NLM از فعالیت‌های عمده‌ی کمیته‌ی پیاده سازی و اجرای پایگاه داده محسوب می‌شود. در حال حاضر OCCS با همکاری پرسنل OHIPD و کمیته، در حال ایجاد، میزبانی و پشتیبانی پایگاه داده مذکور می‌باشد . این پایگاه داده‌یکی از منابع عمده داده‌ها برای مرکز برنامه ریزی خدمات رسانی ملی به شمار می‌آید . هدف این مرکز استفاده از برنامه ریزی به منظور اطمینان از توزیع کارایی خدمات رسانی توسط NLM و شبکه ملی کتاب خانه‌های پزشکی می‌باشد.

خدمات رسانی و بهداشت مصرف کننده

NLM مجموعه‌ی مشوعی از فعالیت‌ها را ارائه می‌کند. این فعالیت‌ها در رابطه با دادن آگاهی و هم چنین کاربری محصولات و خدماتی است که NLM به متخصصین پزشکی و جوامع خاصی که به این خدمات نیاز دارند، ارائه می‌کند. NLM با ارائه خدمات به متخصصین پزشکی که در روستا و‌یا داخل شهرها خدمت می‌کنند سعی زیادی در کاهش تفاوت‌های پزشکی دارد . علاوه بر این، NLM از سال ۱۹۹۸ اقدامات جدیدی را به طور اختصاصی در مورد اطلاعات پزشکی مورد نیاز عموم مردم آغاز کرده است این پروژه‌ها بر مبنای تجربه‌ی طولانی NLM، جهت تامین اطلاعات متخصصین پزشکی و اطلاع رسانی منابع پزشکی، به خصوص در زمینه‌ی HIV / AIDS تعمیم‌یافته اند.

 

اتصالات قبیله‌ای
NLM اخیراً تلاش‌هایی را برای بهبود اتصال دهندگی اینترنت و دسترسی به خدمات اطلاعات پزشکی در جوامع سرخ پوستان امریکا و بومیان آلاسکا آغاز کرده است. فاز اول ( شمال شرقی پاسیفیک ) با ارزیابی پروژه‌ی نهایی که در حال انتشار می‌باشد، کامل شده است . گزینش سایت‌های فاز ۲ ( جنوب شرقی پاسیفیک) انجام پذیرفته و پیاده سازی آن‌ها به خوبی در حال انجام است . از دیگر کارهایی که NLM انجام داده تامین منابع مالی فاز ۳ این پروژه است که در آن

برای ارزیابی نحوه تاثیر رویکردهایی قبیله‌ای بر ارتقاء اطلاعات پزشکی، رفتار و نتایج، آموزش و خدمات رسانی مبتی بر جامعه قبیله اعمال خواهد شد. در سال مالی ۲۰۰۲، NLM، OHIPD به همراه NIH EEO و NLM EEO، در پروژه‌ی Pow_ wow در ناحیه‌ای اقیانوس اطلس می‌شود که در آن پروژه‌ی ملی Smithsonian در منطقه سرخ پوستی Pow_ wow موسوم به جانشین جامعه سرخ پوستان آمریکایی شرکت کرده است. این پروژه شامل هفت منطقه ی POW-WOW افتتاح می‌شود. حدود ۷۰۰۰ نفر از کیوسک NLM باز دید کردند. به این ترتیب بر همگان معلوم شده است، که این گونه فعالیت‌ها نیز شیوه ایی موفق و عملی برای جلب توجه بخش‌هایی از جوامع بومی آمریکا و عموم مردم به اطلاعات پزشکی بهداشتی NLM می‌باشد

 

خدمات رسانی به افراد مسن
پروژه‌ی Cyberseniors، Cyberteens در سال ۲۰۰۱ آغاز شده است طی این پروژه، افراد بین ۱۳ تا ۱۹ سال به شهروندان مسن تر چگونگی استفاده از اینترنت جهت دسترسی به اطلاعات پزشکی را آموزش می‌دهند. در سال اول صدها نفر از افراد مسن مهارت‌های اولیه‌ی اینترنت را با کمک دانش آموزان فرا گرفتند. در سال دوم ارزیابی تاثیر Cybe health برافراد مسن مورد تاکید قرار گرفت هدف از این کار، تعیین میزان تاثیر اطلاعات پزشکی بر تصمیم‌گیری‌ها و رفتار افراد مسن می‌باشد.

 

خدمات رسانی به عبری ها
پروژه خدمات رسانی به منطقه‌ی Lowe Rio Granbe Valley Hispanic پروژه‌ای است که با مشارکت دانشگاه تکزاس در مرکز علوم پزشکی سان آنتونیو جهت ارزیابی پروژه‌های خدمات رسانی اطللاعات پزشکی،جامعه‌ی خدمتگزار عبری‌ها، بهداشت، موسسه‌های آموزشی انجام می‌شود. این پروژه در واقع آغاز تلاش‌های مضاعف NLM برای دستیابی به نیازهای اطلاعاتی پزشکی به عبری‌ها در ایالت تکزاس و سایر جاها می‌باشد.

ارزیابی وب

در حال حاضر اینترنت و وب گسترده جهانی (www) نقش غالب و موثری را در صفات اطلاعاتی NLM ایفا می‌کنند. شایان ذکر است که محیط وبی که NLM در آن عمل می‌کند، محیطی است که به سرعت تغییر می‌کند و کاملاً رقابتی است . باتوجه به این دو فاکتور،‌یعنی سرعت تغییرات و رقابت، طراحی وب NLM باید بسیار پویا باشد و فرایندهای ارزیابی نیز در آن اعمال گردد. از همین رو مدیریت NLM گروه کاری ارزیابی وب را ایجاد کرد، که از زمان تصویب آن در کمیته‌ی هماهنگی OCHD حدود ۱۸ ماه میگذرد . ریاست OCHD را مدیر وابسته (Associate Divector) توسعه‌ی اطلاعات پزشکی NLM و اعضای آن را OHIPD تشکیل می‌دهند .

او لویت‌های ارزیابی وب OCHD عبارتند از :
الف) اندازه گیری کمی و کیفی میزان استفاده از وب
ب) . اندازه گیری میزان درک مشترک و میزان استفاده از سایت‌های وب NLM . فعالیت‌های گروه کاری ارزیابی، در سال مالی ۲۰۰۲ عبارتند از :
سنجش روی خط کاربران در خصوص سایت‌های وب LNM، تمرکز روی گروه‌های مختلف on line ارزیابی میزان دسترسی کاربران به تلفن‌های خاص اطلاعات پزشکی روی خط (on line) و غیر مستقیم (off line) عمومی ایالت متحده‌ی امریکا که در جستجو‌ی شناسایی نوع رفتار هستند؛ تجزیه و تحلیل وب لاک‌های داده‌های وبی NLM، بدست آوردن اندازه گیری‌های مربوط به مخاطبان اینترنتی بر اساس میزان استفاده‌ی آن‌ها از وب که این کار را شرکت‌های بخش خصوصی سازمان دهی می‌کند.
بررسی و آزمون گسترده‌ایی از روش‌های ارزیابی داخلی و خارجی وب و کاربردهای آن، هم چنان در دستور کار OHCD و OHIPD قرار دارد.

برنامه‌های بین المللی
Net .MMCOM : شبکه تحقیقات مالاریا در افریقا
NLM برای دسترسی پژوهش گران بیماری مالاریا در افریقا به شبکه‌ی اینترنت و وب، به صورت کامل، بخشی از اقدامات بین المللی را هدایت می‌کند. این پروژه با رهبری فعالیت چند جانبه‌ی NLM در ز مینه‌ی مالاریا آغاز شد . در طی این پروژه‌ها، دانشمندان آفریقایی اهمیت ارتباطات الکترونیکی و دسترسی به اطلاعات علمی در مقابله با اثرات مخرب جانی و مالی مالاریا در کشورهای توسعه‌یافته را مورد تایید قرار دادند.
NLM با همکاری سازمان‌های افریقایی، ایالت متحده، بریتانیا و اروپا اولین شبکه تحقیقاتی الکترونیکی مالاریا در جهان به نام MIMCom . Net را ایجاد کرده است .

این شبکه دسترسی کامل به اینترنت، منابع وب و منابع فعلی اnبیات پزشکی را برای دانشمندانی که در آفریقا کار می‌کنند را تامین می‌کند. سایت‌های تحقیقاتی افریقا که از سایت‌های با کیفیت بالا هستند، برای اجرای پژوهش‌های جاری خود نیاز به ارتباطات بهتر دارند. این سایت‌ها برای خرید تجهیزات و نگهداری سیستم منابع لازم را در اختیار دارند. شبکه MIMcom . Net حاصل از گفتگوهای انجام شده در همایش داکار سنگان سال ۱۹۹۷ بود که در خصوص

فعالییت‌های چند جانبه در مورد مالاریا (MIM) برگزار گردید . درآن همایش دانشمندان آفریقایی اعلام کردند که نبود ارتباطات‌یکی از موانع عمده‌ی اجرای وظایف آن‌ها در رابطه با مبارزه با حالت مرضی و مرگ و میر ناشی از مالاریا می‌باشد . پس از همایش، جهت پی گیری تصمیمات اخذ شده، گروه کاری برای بررسی راه‌هایی که طی آن دانشمندان و پژوهش گران افریقا بتوانند به همان اندازه‌ایی که همکاران آن‌ها در سایر نقاط دنیا به اینترنت دسترسی دارند، از این امکانات

بهره ‌مند گردند. مباحثاتی را آغاز کردند. پس از آن، NLM موظف شد که اقداماتی را برای ایجاد شبکه ارتباطی مورد نیاز، فراهم و هدایت نماید .
مولفه‌های تشکیل دهنده MIMcom.Net عبارتند از : مخابرات، دسترسی اطلاعاتی، ابزارهای جدید پژوهشی، آموزشی و ارزیابی . NLM با همکاری سایر شرکای خود در سراسر جهان، طراحی و بهره‌برداری از شبکه را به عهده دارد و کلیه‌ی هزینه‌های لازم را نیز پوشش می‌دهد. مقوله‌های مورد نیاز عبارتند از : تعیین نیاز ها، بررسی سایت، مذاکره با مراجع تنظیم مقررات افریقا، همیاری در خصوص خریداری و نصب تجهیزات نظارت بر سیستم، کمک‌های فنی

(Technical) ؛ آموزش و پشتیبانی، انجام مسائل پولی و توافقنامه‌ها ایجاد سیستم‌های تحویل مستندات و درگاه‌های اطلاعاتی (Portal information) ؛ و ارتقاء پیش نویس‌های تحقیقاتی مالاریا. سایت‌های انفرادی و شرکای مالی آن‌ها مسئول هزینه‌های سایت‌ها و هزینه‌های اشتراکی استفاده از پهنای باند ماهواره‌ای هستند. هاپ فنی شبکه در راه حل‌های ماهواره‌ای Redwing در بریتانیا، جایی که بشقاب ماهواره‌ای بزرگی به سمت ماهواره ژنو استیشنری تنظیم شده

است قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این ماهواره در فاصله ۳۷۰۰۰ کیلومتری زمین در بالای اقیانوس اطلس قرار دارد. این بشقاب به طور مستقیم به شبکه پی بستر اینترنت (Internet Baclkbone) متصل است . در سایت‌های تحقیقاتی که خدمات محلی مخابراتی وجود ندارد،‌یک ایستگاه زمینی به شکل VSAT (Very small Aperture Terminal) نصب می‌شود . آنتن بشقاب VSAT، از طریق واحد رادیویی، به‌یک شبکه ناحیه‌ای محلی (شبکه LAN ) مربوط به پژوهش

گران متصل می‌شود . برخی از سایت‌های روی شبکه از رسانه‌ی بی سیم برای اتصال به فراهم آور خدمات اینترنت محلی (ISP)‌یا سایت دیگر MIMCOM که در مجاورت آن قرار دارد، استفاده می‌کنند. در این جا سیستم پیونده‌ی بازی (open LinK) ایجاد می‌شود که این امکان را به پژوهشگران می‌دهد که نامه‌های الکترونیکی را دریافت و ارسال، پایگاه داده و ادبیات مورد نظر را جستجو کنند و‌یا فایل‌ها و تصاویر را به اشتراک بگذراند. این خدمات به صورت ۲۴ ساعت در روز

و هفت روز هفته ارائه می‌شوند. دسترسی دائم به اطلاعات سبب شده است که پژوهش گران در افریقا به صورتی مؤثر بتوانند با سایر همکاران خود در سراسر جهان همکاری کنند. سیستم‌های ماهواره‌ای مشکلات و محدودیت‌های سیم‌های تلفن و سایر تجهیزات سنتی را در اتصال به اینترنت را ندارند و از رسانه‌های قابل اعتماد محصوب می‌شوند. ولی از سوی دیگر هزینه‌های آن‌ها بالاست.

MIMcom.not به نحوی طراحی شده است که صدها پژوهش گر در افریقا بتوانند به طور تسهیمی از پهنای باند ماهواره‌ای استفاده کنند. به این ترتیب حداکثر استفاده از پهنای باند ماهواره‌ای حاصل می‌شود، در نتیجه هزینه‌ی سایت به حداقل می‌رسد.

NLM و سایت جستجوی mbita مرکز بین المللی بوم شناسی و فیزیولوژی حشرات International center for Insect Physiology& Ecology (ICIPE) در حال حاضر در کشور کنیا نخستین ارزیابی در خصوص IMcom.net در حال انجام است . در این ارزیابی، مسائلی چون عملکرد شبکه، کاربری مؤثر پهنای باند، استفاده‌ی اطلاعات و رشد سایت، پیشنهادهایی که به مرحله تامین مالی رسیده، اسناد چاپ شده و میزان لحاظ می‌شوند. اطلاعات مورد نظر، با استفاده از خطوط ترسیم شده‌ی اولیه‌ای که قبل از نصب شبکه تهیه شده بود، جمع آوری می‌گردد.

NLM با استفاده از MIMcom.net، دو برنامه‌ی تجربی را برای ارتقاء دسترسی فزاینده‌ی پژوهشگران مالاریا در آفریقا ارایه کرده است.
کتاب خانه پزشکی دانشگاه زیمباوه، شورای پژوهش پزشکی آفریقای جنوبی (MRC) و NLM شرکا سیستم آزمایشی تحویل مدارک را برای محققان مالاریا در آفریقا تاسیس نموده اند. NLM در هر سایت، پشتیبانی فنی و آموزشی را به پرسنل IT ارایه می‌دهد. در سایت‌های پژوهشی برای متخصصین IT آفریقایی، فرصت‌های آموزشی چون دوره‌ی کاری انفرادی مکالمات منظم کنفراسی در نظر گرفته شده است.‌یکی از فعالیت‌های NLM بازدید کلیه‌ی سایت‌ها برای به روز کردن و رفع اشکالات این سایت هاست.

بر اساس پیش نویس پژوهشی، آموزش خاصی به پژوهش گران مالاریا در آفریقا ارایه خواهد شد. در این طرح آموزشی، نحوه‌ی استفاده از تجهیزات مختلف ارتباطی بی سیم و اجرا کننده‌های نرم‌افزارهای شخصی ارایه می‌شود.

سایت وب با آدرس www.nlm.nih.gov/mim.com دارای پیونده ایی است که می‌توان با استفاده از آن به MEDLINE متصل شد. به این ترتیب مجموعه‌ی متنوعی از مجلات روی خط، پایگاه داده‌ها و سایت‌های مربوط به مالاریا و اطلاعات عمومی دیگر دست‌یافت. کتاب دار مرجع NLM در واقع‌یک سایت وب اصلی است که سایت را به خبرهای جالب و مقالات مورد علاقه پژوهش گران، غنی می‌کند.
شبکه، ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۰۳

کنیا: موسسه پژوهشی پزشکی کنیا و مراکز کنترل بیماری و پیشگیری (CDC) (در کیپتان Kisian ) (Welleom Trust در Kilifi ) KEMRI/CDC و موسسه پژوهشی Walter Reed Army (WRAIR) دارای پیونده‌هایی با کتاب خانه‌ی کنگره آمریکا و سایت‌های Wellcom Trust می‌باشد. مرکز بین المللی بوم شناسی و فیزیولوژی حشرات (ICIPE) در Mbita از سوی NIH پشتیبانی می‌شوند.

تانزانیا (کلیه موسسه‌های زیر را NIH پشتیبانی می‌کند) موسسه ملی پژوهش‌های پزشکی (NIMR) که دفتر مرکزی آن در دارالسلام است مرکز Ifakara، پژوهش گران مالاریا در مرکز پزشکی کلیمانجارو کریستین (KCMC) در Moshi.

اوگاندا: موسسه ویروس شناسان اوگاندا در Entabbe با پشتیبانی CDC NLM برای ایجاد دسترسی به شبکه‌ی اینترنت، در پروژه‌های زیر همکاری دارند.
۱- پروژه‌ی مقاومت در برابر داروهای ضد مالاریا در دانشگاه Ibadan ، نیجریه و دانشگاه Makerer و بیمارستان Mulago و آزمایشگاه Bio Medical Kampala ، و گاندا، ۲- پروژه‌ی مالاریای کودکان در دانشکده پزشکی و Wellcom Trust در Blantyre، مالاوی ؛ و ۳- مرکز زیست‌پزشکی، دانشکده‌ی علوم زیست‌پزشکی و پزشکی دانشگاه Yaoundel کامرون.

 

مشارکت در شبکه‌ی بین المللی
OHIPD راهبردهای توسعه مشارکت در شبکه‌ی بین المللی را پی گیری می‌کند. دوروش جستجوی اطلاعات عبارتند از : جستجو در کتابخانه‌های بین المللی DOCLINE و مشارکت کتابخانه با کتاب خانه‌های دیگر (یا ترکیبی از هر دو)

در اینجا NLM می‌خواهد این مسئله را ارزیابی کند که چگونه می‌توان در سطح بین المللی همکاری خود را با کتاب خانه‌های خارجی، به ویژه در نواحی توسعه نیافته تقویت کند. مشارکت در شبکه بین المللی علاوه بر تسهیلاتی که برای کتاب خانه‌های بین المللی به دنبال دارد، با ارائه برنامه‌هایی چون فعالیت چند جانبه در خصوص مالاریا می‌تواند ‌یاری‌گر جوامع پژوهشی نیز باشد. در این جا، NLM حاضر است تخصص خود را در مورد طراحی و پیاده سازی ظرفیت مخابراتی به دانشمندان کشورهای در حال توسعه انتقال دهد، تا آن‌ها نیز بتوانند به موقع ارتباطات خود را برقرارکنند و به منابع اطلاعاتی زیست‌پزشکی و پایگاه‌های داده دسترسی ‌یابند و از طرف دیگر قادر شوند تا در خصوص آمادگی پیشنهاد‌ها و طرح و انجام پژوهش‌ها، با همکاران خود در کشورهای صنعتی همکاری و مشارکت نمایند.

اتصال به اینترنت جهانی
پیاده سازی انتها به انتهای اینترنت در هر دو مقیاس جهانی و ملی، همچنان برای NLM پراهمیت است . دلیل لین امر هم این است که از نظر NLM اینترنت، ابزاری اساسی برای ارتقاء دسترسی و استفاده از اطلاعات پزشکی است .

این امر نیاز به‌یافتن شیوه‌ها و اندازه گیری‌های خاص برای درک بهتر کیفیت اجرای اینترنت از منظر کاربر انتهایی دارد. NLM در این حوزه، پیشگام محسوب می‌شود. این در حالی است بسیاری از سازمان‌های فنی و پژوهشی اهمیت اتصال انتها به انتهای اینترنت را مورد تایید قرار داده اند. NLM در سال ۲۰۰۲، با هدایت خدمات رسانی به سایر سازمان‌ها و پژوهش‌گرانی که به طور فعال اتصال انتها به انتهای اینترنت را دنبال می‌کنند، آزمون اتصال انتها به انتها را اجرا کرد .

هدف از این کار، ایجاد زیر بنای اجرایی طرح NLM برای فعالیت‌های آتی در خصوص اتصال دهندگی اینترنت می‌باشد. این فعالیت شامل استفاده از شبکه‌هایی با پهنای باند خیلی زیاد برای کاربردهای پزشکی می‌باشد. NLM پروژه‌ای را با مشارکت اتحادیه دانشگاهی توسعه اینترنت پیشرفته‌یا اینترنت ۲ آغاز کرده است . هدف از این پروژه، پژوهش در خصوص وقایع بحرانی در جایی است که پهنای باند بالاتر اتصال به اینترنت تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای برای کاربردهای پزشکی و زیست‌پزشکی ایجاد کرده‌یا می‌کند. علاوه بر این، NLM در حال ایجاد شبکه‌ی پایش عملکرد اتصال به سایت‌های انتخابی امریکا می‌باشد و در نظر دارد در مدت نه چندان بلندی، این اتصال را با سایت‌های بین المللی برقرار نماید.

 

مراکز بین المللی MEDLARS
توافقنامه‌های دو جانبه بین کتاب خانه و بیش از ۲۰ موسسه عمومی در کشورهای دیگر، این موسسه‌ها رامبدل به مراکز بین المللی MEDLARS نموده است . به این ترتیب این مراکز با اتصال متخصصین به MEDLINE و سایر پایگاه‌های داده NLM خدمات آموزش پژوهش تحویل مستندات و دیگر وظایف مراکز منبع اطلاعات زیست‌پزشکی به این افراد ارائه می‌دهند: مراکز بین المللی MEDLARS عبارتند از :
استرالیا = کتاب خانه‌ی ملی استرالیا

کانادا = موسه اطلاعات فنی و علمی کانادا CISTI
چین = موسسه اطلاعات پزشکی، آکادمی علوم پزشکی چین
مصر = آکادمی فناوری و تحقیقات علمی ENSTINET
فرانسه = INSERM
آلمان = موسسه اطلاعات و مدارک پزشکی آلمان
هنگ کنک = دانشگاه چین هنگ کنک
هندوستان = مرکز انفورماتیک ملی، وزارت فناوری اطلاعات
اسرائیل = دانشگاه هبرو
ایتالیا = موسسه SUPeriore di Sanita
ژاپن = اتحادیه فناوری و علوم ژاپن (Jst)
کره = دانشگاه ملی سئول
کویت = موسسه تخصصی پزشکی کویت
مکزیکو = مرکز CENIDS
نروژ = دانشگاه اسلو
روسیه = کتاب خانه مرکزی علمی پزشکی دولتی
افریقای جنوبی = شورای پژوهشی پزشکی افریقای جنوبی
سوئد = کتاب خانه موسسه Karolinska
بریتانیا = کتاب خانه بریتانیا

پان آمریکن = سازمان بهداشت (BIREME /PAHO)
سازمان بین دولتی = مرکز اطلاعات فناوری و علوم : تایپه، تایوان

باز دیدکنندگان بین المللی
در سال مالی ۲۰۰۲، اداره‌ی ارتباطات و اتصال عمومی،۲۴۹ تور – ۱۱۹ تور منظم روزانه (۳۰ : ۱ بعد از ظهر) و ۱۳۰ تور اختصاصی را ترتیب داد. در کل، ۴۳۲۳ باز دید کننده از مجموعه دیدن کردند.

باز دید کنندگان از کشورهای زیر بودند:
آرژانتین، استرالیا، بلاروس، بولیوی، برزیل، کانادا، چین، کلمبیا، جمهوری چک، انگلستان، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایلند، هندوستان، ایتالیا، ژاپن، کنیا، کره، مکزیک، هلند، پاکستان، فلسطین، پاراگونه، پرو، لهستان، اسکاتلند، سوئیس، تایوان، اوگاندا، اکراین و ایالات متحده.

عملیات کتاب خانه (Library Operation)
وظایف بخش عملیات کتاب خانه (LO) عبارتند از : انتخاب، کسب، حفظ و سازمان دهی مجوعه‌ی جامع NLM در رابطه با ادبیات زیست‌پزشکی علمی ؛ نگهداری فرهنگ‌های مفهومی موضوعی و طبقه بندی کتاب خانه‌ایی به شکلی که موسسه‌ها در سراسر جهان به کار می‌برند ؛ ایجاد ضمیمه مجاز و سوابق ایجاد کاتولوگ؛ ساخت و توزیع کتاب شناسی، راهنما و پایگاه‌ داده‌های کاملا متنی ؛ تحویل مستندات پشتیبانی ملی، مرجع و همیاری‌های پژوهشی ؛ کمک به متخصصین پزشکی، پژوهش گران، کتابدارها و عموم مردم برای استفاده‌ی موثر از خدمات NLM، هماهنگی با شبکه ملی کتاب خانه‌ی پزشکی به منظور بهبود دسترسی به خدمات اطلاعاتی پزشکی در سراسر ایالات متحده‌ی امریکا.

این گونه خدمات بنیادی، شالوده‌ایی اساسی برای برنامه‌های خدمات رسانی NLM به متخصصین پزشکی و عموم مرم و نیز پشتیبانی برنامه‌های متمرکز بر کتاب خانه در زمینه‌های بیمار‌هایی چون AIDS، پژوهش خدمات پزشکی، زیست شناسی مولکولی، سم شناسی و پزشکی محیطی است.
مرکز اطلاعات ملی مربوط به پژوهش خدمات پزشکی و فناوری مراقبت‌های پزشکی (NICHSR) در داخل LO قرار داده شده‌اند.

بزرگترین قسمت NLM،‌یعنی LO، قصد دارد افرادی را استخدام کند . این افراد عبارتند از : کتاب دارانی با نظام آموزشی مختلف، متخصصین اطلاعات فنی، کارشناسان موضوعی، متخصصین پزشکی، مورخان، متخصصین موزه و افرادی جهت پشتیبانی و مدیریتی . علاوه بر این افراد، از خدمات مقاطعه کاران زیادی نیز بهره خواهد جست . از دیگر برنامه‌های LO می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه و برقراری نمایشگاه‌های تاریخی، اجرای برنامه‌ی فعال در زمینه‌ی پژوهش در تاریخ پزشکی ؛ فعالیت روی سایر حوزه‌های برنامه‌های NLM جهت ایجاد خدمات و محصولات جدید و ارتقاء یافته خدمات پژوهشی و توسعه‌ای مثل خدمات ذخیره و بازاریابی پیشرفته اطلاعات؛ هدایت و حمایت از برنامه‌های آموزشی برای کتاب داران علوم پزشکی ؛ مشارکت در توسعه‌ی استانداردهای داده‌های پزشکی و اطلاعات مبتنی بردانش. پرسنل LO مشارکت فعالی در بهبود کیفیت حیات کاری در NLM دارند. از این قبیل می‌توان به مشارکت در شورای تنوع (Diversity Council) شبکه اینترنی NLM اشاره کرد.

 

طراحی برنامه و مدیریت
طراحی برنامه‌های LO به گونه‌ای است که اهداف و مقاصد مورد نظر برنامه‌ی Long Range سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ NLM و هم چنین برنامه‌ی راهبردی NLM (2005- 2000) را برای کاهش تفاوت‌های پزشکی قبیله‌ای و نژادی پشتیبانی کند. برنامه‌ی Long Range کتاب خانه‌ی ملی دارای ۴ هدف اصلی است:
– سازمان دهی اطلاعات پزشکی و تامین دسترسی به آن‌ها
– ارتفاء کاربری اطلاعات پزشکی برای متخصصین و عموم مردم
– تقویت زیر ساخت داده ورزی (Inrormatics Informatics Ture) برای اهداف پزشکی و زیست‌پزشکی .
– هدایت و حمایت از پژوهش‌های داده ورزی

بسیاری از فعالیت LO در درجه‌ی اول دو هدف اول این برنامه را دنبال می‌کند و آن تلاش و فعالیت اختصاصی برای تامین خدمات به عموم مردم و ارتقاء آگاهی آن‌ها از خدمات جدید است . مشارکت LO در هدف سوم به صورت دادن آموزش به کتاب داران علوم پزشکی و فعالیت‌هایی در مورد استاندارد داده‌های پزشکی و سیاست‌های اطلاعاتی می‌باشد. در حوزه‌ی پژوهشی داده ورزی، LO در خصوص پروژه‌ی سیستم زبان پزشکی واحد (Unified Medical Language System) و شاخص سازی خودکار با مراکز Lister Hi در خصوص اطلاعات بیوتکنولوژی شاخص سازی ژنی بامرکز ملی (National Center) و با برنامه‌های متعددNLM در خصوص کتاب خانه‌های الکترونیکی و دسترسی دائم به اطلاعات الکترونیکی همکاری و مشارکت دارد.

از جمله اقداماتی که LO در واکنش به حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و حوادث بمب‌های بیولژیکی انجام داده است، شرکت در اقدامات گسترده NLM برای افرایش امنیت در ساختمان‌های کتاب خانه و تامین خدمات با کیفیت عالی به عموم مردم می‌باشد. در این گزارش فعالیت‌های خاصی که برای افرایش پوشش NLM به اطلاعات بیوتروریسم و مدیریت واکنش به بلایا در نظر گرفته شده، تشریح می‌شود.

در ۱۹ ژوئن سال ۲۰۰۲، مسئول بخش LO و روسای بخش برای شناسایی برخی از اقدامات توسعه‌ایی که احتمالا در ده سال آینده، عملیات و خدمات NLM راتحت تاثیر قرار خواهد داد در جلسه‌ای به تبادل آرا و نظر پرداختند.

هدف از این جلسه رسیدن به برنامه ریزی عملیاتی و بودجه بندی برای سال‌های ۲۰۰۳ بود. از نظر پرسنل LO، طرح‌های توسعه‌ای زیر در آینده‌ی نزدیک در روند فعالیت‌ها و خدماتNLM تاثیر خواهد داشت : ۱- با دو برابر شدن بودجه‌ی NIH، رشد سریع ادبیات علوم حیاتی و زیست‌پزشکی استمرار خواهد‌یافت . ۲- ظهور Pubmed Central که‌یکی از سیستم‌های محوری NLM است و بر بسیاری از عملیات LO تاثیر می‌گذارد . ۳) تبدیل انتشارات به انتشارات انحصارا الکترونیکی برای اغلب مجلات مربوط به MEDLINF 4) افزایش اهمیت نقش NLM، به عنوان انتخاب کننده و سازمان دهنده‌ی اطلاعات با کیفیت بالا، ۵) بالا بردن توجه به امنیت فیزیکی و شبکه ۶) بالا بردن میزان مشارکت پرسنل LO، در فعالیت‌هایی چون برنامه ریزی برای فعالیت‌ها در منزل

LO در مورد توسعه محتوای موجود در سایت Pubmed Central همکاری نزدیکی را با NCBI آغاز کرده است . از دیگر فعالیت‌های آن انجام برخی فعالیت‌های آزمایشی مانند تعیین گروه‌هایی با تعداد بیش از ۴ نفر از پرسنل LO که قبلا چند روزی، در منزل، کارهای اداری را انجام داده‌اند- برای انجام کارهای مشترک دفتر می‌باشد.

در سال مالی ۲۰۰۲، LO به طور فعال در طراحی سومین ساختمان NLM و هم چنین باز سازی و تجدید بنای ساختمان‌های فعلی آن، شرکت داشت . از طرف دیگر، LO، علاوه بر تامین مسائل مورد نیاز برای فضای کاری پرسنل، مسئول تامین نیازهای کار کردی برای سالن‌های مطالعه، فضاهای نمایشگاهی و مکان‌های نگهداری مجموعه‌ها نیز بوده است . LO برای کمک به طراحی فضاهای نمایشگاهی و مجموعه‌ها،‌یک کارشناس شرایط محیطی برای موزه‌ها و کتاب خانه‌ها و هم چنین مشاوری را برای تعویض سیستم‌های اطفای حریق در محل‌های نگهداری کتاب‌های نایاب به کار گرفت. NLM برای طراحی ساختمان‌های کتاب‌خانه‌ی قرن ۲۱ از تجربیات بسیاری از کتاب خانه‌های علوم پزشکی بهره گرفت . گرد همایی انجمن کتاب خانه‌های علوم پزشکی آکادمیک و NLM در ساختمان کتاب خانه برای سال ۲۰۰۳ پیش بینی شده است.

در عین حال، LO برای استفاده‌ی موثر از فضای موجود، اقداماتی را به شرح زیر انجام داده‌است : باز سازی فضای کاری قسمت انتخاب و اکتساب تعبیرات در مدخل ورودی اتاق مطالعه تاریخچه‌ی پزشکی، تقسیم فضای سالن استماع لوایح به چند دفتر و‌یک اتاق همایش برای برنامه‌ی عضویت در انجمن NLM، باز سازی مکان‌های کاری در بخش‌های ب۱ . شایان ذکر است که در بخش ب۱ در خصوص پژوهش سطح اول و تحویل مستندات از پرسنل قرار دادی استفاده شده است.

توسعه و مدیریت مجموعه‌ها
اغلب خدمات پایه‌ای NLM وابسته به مجموعه‌ی جامع ادبیات زیست‌پزشکی کتاب خانه می‌باشد. LO با توسعه دادن و به روز کردن خط مشی انتخاب ادبیات NLM، کسب و پردازش ادبیات مورد نظر دستورالعمل‌های انتخابی به زبان‌ها و قوالب مختلف : سازمان دهی و نگهداری مجموعه‌ها برای استفاده‌ی موثر ؛ حفظ مواد برای تولیدات آتی این اطمینان را ایجاد می‌کند که این مجموعه‌ها نیاز‌های کار بران فعلی و آتی را برآورده نماید.
در پایان سال مالی ۲۰۰۳، مجموعه‌ی NLM حاوی ۴/۲ میلیون مجله، ۲/۷ میلیون عناوین فیزیکی دیگر مانند دست نوشته‌ها، میکروفرم‌ها، تصاویر، فیلم‌های شنیداری و دیداری (Audiovisuals) و رسانه‌ی الکترونیکی می‌باشد.

گزینش
پرسنل LO و کارگزاران آن، بر اساس دستور العمل‌های مندرج در کتاب توسعه‌ی مجموعه‌های کتاب خانه‌ی پزشکی، که به طور عمده در حال تجدید نظر و بازبینی است، ادبیات مجموعه‌ی NLM را انتخاب می‌کنند. شایان ذکر است که تجدید نظر و باز بینی کتاب راهنمای کتاب خانه ملی پزشکی، هر ۵ تا ۱۰ سال‌یک بار انجام می‌گیرد. اعضای کمیته‌ی مسئول تجدید نظر را خانم آنسیون بانتنیگ(Alison Bunting) هیئت Regents کتاب خانه‌ی ملی (NLM) و پژوهش گران، متخصصین پزشکی، کارشناسان مصرف کننده‌ی اطلاعات پزشکی گران، متخصصین پزشکی، کارشناسان مصرف کننده‌ی اطلاعات پزشکی و اعضای ارشد NLM تشکیل می‌دهند. بسیاری از کارکنان NLM بنا به تخصصی که دارند در امر تجدید نظر همکاری می‌کنند.

درسال مالی ۲۰۰۲،TSD و NICHSP، اقدامات خاصی را برای بهبود سطح پوشش فعالیت‌های NLM در رابطه با بیوتروریسم، جنگ‌های شیمیایی و بیولژیکی، واکنش در مقابل بلایا و موضوع‌هایی از این قبیل انجام دادند. مسائل قرادی با آکادمی پزشکی نیویورک، برای شناسای و تهیه‌ی کاتالوگ ادبیات مربوط به عناوینی چون سیاست‌های پزشکی و بهداشت عمومی، که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ روند کندی گرفته بود، مجددا به جریان افتاد. براساس تصمیمات اخذ شده، این مسئله باید در سال مالی ۲۰۰۳ به پایان رسد.

TSD، نحو ادبیات علم پیری شناسی (gerontology) قبل از سال ۱۹۶۰ را عالی توصیف کرد. دکتر نیکلای که متنسف، از دانشمندانی است که از شعبه‌ی پیستبورگ انستیو تاریخ علم و فناوری آکادمی علوم روسیه، سایت NLM را باز دید کرده است . ارزیابی ایشان از مجموعه‌ی اطلاعات مربوط به فبل از سال ۱۹۱۸ روسیه، بسیار مثبت بوده البته بسیازی از دانشمندان و فضلای روسیه از وجود این چنین مجموعه‌هایی اطلاع ندارند.

ایشان توصیه کرده است که کتاب خانه اقداماتی را برای بهبود کنترل مسائل کتاب شناسی و حفظ این مجموعه ارزشمند انجام دهد.
دکتر آن امانوئل‌یکی دیگر از شخصیت‌های بازدید کننده، از دانشگاه نیو اسکول نیویورک سیتی، مجموعه‌های اولیه NLM مربوط به مقوله‌های مهم امریکای جنوبی را خیلی کامل ندانست و توصیه کرد که باید این مجموعه تقویت شود.

بخش خدمات فنی (TSD) تا به حال کسب منابع ۱۵۶۱۸۲ کتاب کاغذی، گزارش‌های سریال، قطعه‌های شنیداری گفتاری، و رسانه‌های الکترونیکی را دریافت و پر دازش کرد. مجموعه‌ی خالص ۹۱۹/۴۰ مجله کتاب کاغذی و ۸۴۵/ ۰۰۹/۱ اقدام دیگر‌ی مانند صفحات دست نوشته، تصاویر، میکروفیلم، قطعات دیداری، گفتاری، رسانه‌ی الکترونیکی )به مجموعه‌ی NLM افزوده است . LO مجموعه‌ای از عوامل و فروشندگان را به کار گرفت تا ادبیات منتشر شده را در سراسر جهان به دست آورد. در سال مالی ۲۰۰۲، TSD قرار داد ۵ ساله عضویت را که کل انتشارات امریکای شمالی، بریتانیا، اروپای غربی و فروشنده‌های آسیایی، خاورمیانه و جزایر اقیانوسیه را در بر می‌گرفت را منعقد نمود . در این بخش کارکنان NLM برای اخذ امتیازهای منابع الکترونیکی وقت و تلاش زیادی را صرف کردند.

در امتیارهای استاندارد، معمولاً حق امانت دهی مطالب بین کتاب خانه‌ها ارائه نمی‌شود ؛ از همین رو TSD باید برای اخذ امتیاز مجله‌های الکترونیکی و شرایط خاص آن‌ها مذاکره می‌کرد. بیش از ۲۰۰۰مجله‌ی الکترونیکی، در حال حاضر روd سایت کاربران در سالن‌های مطالعه NLM موجوداست که در مورد امتیاز اغلت آن‌ها، کتاب خانه‌ی NIH مذاکرات لازم را انجام داده است . از سوی دیگر HMD، هم چنان مقوله‌های ضروری را به مجموعه‌ی عظیم کتاب‌های چاپی قدیمی،

دست نوشته‌ها، تصاویر و صحنه‌های شنیداری – دیداری تاریخی اضافه می‌کند. اقدام قابل ملاحظه‌ای که در سال مالی ۲۰۰۲ اضافه شدند عبارتند از joames de kethams fasiculo de medicina ( و نیز ۱۴۹۴/۱۴۹۳ ) کتاب راهنمای تازیخ تصاویر آناتومیک، که ترجمه‌ای ایتالیایی از کارهای اولیه لاتین می‌باشد، Aristotelis de Anima Commentum ( و نیز ۱۴۹۷/۱۴۹۶ ) ویرایش شاهکار ارسطو در مورد روح از این اثر به عنوان اولین رساله‌ی روان شناسی‌یاد می‌شود. و KitabI Kahhali Aynal DiwaI (کتابی در مورد چشم پزشکی )، که کتاب دست نوشته به زبان پارسی در زمینه‌ی چشم پزشکی به تاریخ ۱۷۵۵ می‌باشد.

NLM نوشته‌های دکتر جان آیزنبرگ راه که مدیر فقید موسسه‌ی پژوهش و کیفیت مراقبت‌های پزشکی و‌یکی از رهبران اصلی پژوهش خدمات پزشکی می‌باشد، در راستای مستند سازی تاریخچه‌ی این حوزه، به مجموعه‌ی خود افزوده است . از دیگر دست نوشته‌های مهم معاصر که به این مجموعه اضافه شده‌اند عبارتند: نوشته‌های دکتر فرنچ اندرسون، موسس ژن‌درمانی، بیوگرافی اخیر جودیس رابینسون، نوشته فلورانس‌ماهونی ؛‌یک نسخه‌ی از Dewitt stettins memoir با عنوان HOW Ispent my Light که‌یک آلبوم از تصاویر پرستاری می‌باشد ؛ و مجموعه‌ای از کتابچه‌های پزشکی اختصاصی، که به ویلیام اچ هلفند هدیه شده است.
HMD هم چنین کتاب‌هایی از برندگان جایزه‌ی نوبل،‌یعنی دکتر جوشالدربرگ و دکت

ر مارشال لیدن برگ و دکتر هربرت لی، نماینده‌ی سابق FDA را به مجموعه‌ی خود افزوده است. مجموعه‌ی تصویری NLM با اضافه شده نقاشی‌های پیتر و برتینی (( کارتونفر)) هر عکس‌های کاترین دونیل، روسماند برسل و مجموعه‌هایی که در نمایشگاه جدید ارائه شد. مثل تشریح تخیل (Dream Anatomy)، کتاب خانم‌ها پزشک خود باشد (women will be doctors)، قاب سیاه قاب سیاه قلمی که برای جایزه‌ی نوبل سال ۱۹۸۴ تهیه شده بود، عکس‌های سیاه و سفید کمیته‌ی پزشکی برای حقوق مدنی دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۲۸۰ قطعه تصاویر اهدا شده توسط ویلیام هلفند، بسیار غنی‌تر شده است .

در میان فیلم‌های شنیداری دیداری(Audio visual)، فیلم‌های زیادی از جمله ۸۰۰ فیلم آموزش پزشکی بین المللی از مکتب برنامه‌های ارتباطات بهداشت عمومی دانشگاه جان هاپکییز فیلم‌های دکتر مارتین جوزان در خصوص اپیدمولژی در سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰، به عنوان بخشی از کارهایی که در خصوص اپیدمولژی برای موسسه راکفلر انجام داده بود، به انفعام تصاویر ویدیویی از دفتر بهداشت زنان NIH که طی مراسم‌یک قرن بهداشت زنان ۲۰۰۰- ۱۹۰۰ تهیه شده بود، دیده می‌شود. شلتون کوهن، هامی قدیمی NLM، نیم تنه‌هایی از همایند[Maimonide] ( 1204- 1135)، ادوارد جنر ( ۱۸۲۳- ۱۷۴۹)، لویی پاستور (۱۹۹۵- ۱۸۲۲) تهیه کرد که در سالن لابی ساختمان NLM نصب شدند.

 

نگهداری و مدیریت مجموعه
برای حفظ مجموعه قدیمی NLM و دم دست قرار دادن آن برای استفاده در هر زمان،LO گستره‌ای از فعالیت‌ها نگهداری و مدیریت مجموعه را اجرا می‌کند که عبارتند از : صحافی، تهیه‌ی میکروفیلم، احتیاط در خصوص اطلاعات منحصر به فرد و نایاب، تعمیر مجموعه‌های عمومی، نگهداری تسهیلات ذخیره و شرایط مناسب، پیش گیری از بلایاو واکنش. NLM جهت جلوگیری از دوباره کاری سایر کتاب خانه‌ها، اقداماتی را انجام می‌دهد و از طرف دیگر از طریق سایت خود، اطلاعات مفیدی را در خصوص نگهداری و حفظ مجموعه‌های کتاب خانه‌های علوم پزشکی ارائه می‌دهد که همه‌ی این‌ها را LO منعکس می‌کند. NLM، تجارب خود را در قالب تکنیک‌های حفظ و نگهداری، ارائه می‌دهد. هدف ارتقاء استفاده از چند رسانه‌ی دائمی و نیز قالب‌هایی مناسب برای بایگانی انتشارات زیر پزشکی جدید می‌باشد.LO در سال مالی ۲۰۰۲، ۲۶۳۶۳ مجله را صحافی، ۵۲۵۵ مجله را میکروفیلم و ۱۵۴۲ عنوان را در آزمایشگاه تعمیر و نگهداری، مرمت، ۲۸۳ نسخه تصاویر متحرک را ایجاد و ۶۶ دست نویس و کتاب را حفظ و نگهداری کرد.

NLM داول فوریه سال ۲۰۰۲، صحافی کتاب خانه‌ی خود را سفارش داد. این در حالی است که این کار را قبلاً اداره‌ی انتشارات دولت، که قرار دادهای بسیاری از کتاب خانه را می‌بندد، انجام می‌داده است . برای استفاده از خدمات صحافی مجموعه تاریخی ملی NLM، روشن جدید، برای NLM بسیار مقرون به صرفه است . بررسی شرایط مجموعه‌های عکسی و چاپی دست نوشته‌های قدیمی ژاپنی و کتاب‌ها انجام شده است. در سال جاری ۸۲۸۴۴۸ عنوان در قفسه‌ها قرار داده و ۸۹۰۰۰ نسخه‌ی تکراری مجلات از مجموعه‌ی NLM جمع آوری شدند. NLM برای تعویض سیستم اطفاء حریق دی اکسید کربن که در حال حاضر در سالن

اقدامات اولیه و بخش‌های کتاب‌های نایاب تعبیه شده است، مشاورانی را به کار گرفت. در دو حادثه‌ی شکستن لوله‌های آب که باعث آب گرفتگی عمده شد و هم چنین مشکلات جزیی آب گرفتگی در مکان مجموعه‌ پرسنل NLM به سرعت وارد عمل شدند. در نتیجه فقط تعداد کمی از کتاب به نحو غیرقابل مرمت، خراب شدند. بخش مدیریت مجموعه و نگهداری مصمم است که ۷/۶ درصد از کل سریال‌های دریافتی فعلی، ۵/۱۱ درصد از عناوین سریال ایالات متحده‌ی امریکا و ۵/۱ درصد از شاخص عناوین Medicus را به صورت کاغذی اسیدی چاپ و منتشر کند.

نتایج این بررسی به صورت مقاله‌های مختصر و در نامه‌های خبری انجمن انتشارات امریکا منتشر شد. آزمون اولیه برای بررسی هم پوشانی (Overlap) سوابق OCLC برای رساله‌های قبل از سال ۱۹۵۰ که نزد NLM، آکادمی پزشکی نیویورک، کتابخانه‌ی پزشکی کانت‌وی در دانشگاه‌ هاروارد و همکاران پزشک در فیلادلفیا، قرار دارند، همگی حکایت از مشکلات الگورتم مورد استفاده را دارد و از همین رو، برای بررسی کامل، باید این الگوریتم اصلاح شود. هدف از انجام این اقدامات، شناسایی اطلاعات مهم و حساسی است که در اختیار سایر کتاب خانه‌ها غیر از NLM قرار داد . در این جا باید راهبردهای حفظ کتب نایاب اتخاذ شود.

دسترسی دائم به اطلاعات الکترونیکی
حفظ و نگهداری طولانی مدت اطلاعات الکترونیکی نیز مشکلات خاص خود را دارد که هنوز به درستی درک نشده‌اند. رویکرد کلی NLM در خصوص این مشکلات، همان طور که در برنامه‌ی Long Range سال‌های ۲۰۰۵ – ۲۰۰۰ ترسیم شده است، استفاده از خدمات الکترونیکی و انتشارات خود به عنوان بستر آزمایشی برای همکاری با سایر کتاب خانه‌های خواهر خوانده‌ی خود، مدیریت‌های سوابق و بایگانی و سایر سازمان‌ها برای ایجاد، آزمایش و پیاده‌سازی راهبردها و استاندادهایی است که دسترسی دائم به اطلاعات الکترونیکی را امکان پذیر می‌سازد. LO نیز از نزدیک با NLM، در بسیاری از حوزه‌های برنامه‌های این سازمان در خصوص حفظ اطلاعات الکترونیکی همکاری دارد.

Public Meb Central، بایگانی دیجیتالی ادبیات علوم حیاتی است که NCBI آن را ایجاد کرده است . این بایگانی نخستین بستر آزمون NLM برای ایجاد رویه‌ها و روش‌هایی است که دسترسی دائم به مجلات الکترونیکی را فراهم می‌آ‌ورد.

یکی از وظایف LO تماس با ناشران مجلات الکترونیکی برای ضمیمه کردن آن‌ها به MEDLINE و هم چنین تماس با مجلات مهم در حوزه‌های پزشکی و پژوهش در خدمات پزشکی و بهداشت عمومی برای قرار دادن محتویات آن‌‌ها در Pubmed Contral می‌باشد LO در زمینه ایجاد مشخصات و بستن قرار داد برای پویش (Scan) و افزون فایل‌های پشتیبانی (backfiles) بسیاری از مجلاتی که قبلاً محتوای آن‌ها در این بایگانی دیجیتالی قرار گرفته است، با NCBI و LHC همکاری می‌کند.

در اینجا LO، جنبه‌های کیفی محتوای قبلی Pubmed central را با آنچه که پویش (Scan) شده است را مدیریت می‌کند.
NLM از انتشارات و سرویس دهنده‌های وب خود به عنوان بستر آزمایشی رویه‌ها و مکانیزم‌های اطمینان از دسترسی دائم به اطلاعات الکترونیکی منتشر شده‌ی دولت و موسسه‌های غیر انتفاعی استفاده می‌کند.

پس از پیاده سازی نرم‌افزار مدیریت وب موسوم به تیم سایت (Team site) متعلق به NLM، در تابستان سال ۲۰۰۲، LO با Occs و سایر برنامه‌های NLM همکاری‌هایی را به منظور آزمایش کردن حداقل مجموعه‌ی فراداده‌ی استاندارد (Metu data) جهت انتشارات الکترونیکی، که در سال جاری باز بینی و تجدید نظر شد، را آغاز کرده است . این مجموعه، مبتنی بر Dublin Core ولی بسیار تجویزی و شامل درجه بندی‌های دوام NLM است که نشان دهنده‌ی سطح تعهد NLM در رابطه با کارهای موجود می‌باشد.

از طرفی، فعالیت‌های دیگر‌ی برای ایجاد سیستم تست جهت اطمینان از دسترسی دائم به اطلاعات و مسائل تاریخی (مثل خط مس‌های قبلی NLM که در حال حاضر قابلیت اجرایی ندادند)، بدون سردر گم شدن‌یا ایجاد مشکل برای کاربرانی که فقط به اطلاعات کاربردی فعلی نیاز دارند، در دست انجام است .

محل خدمت مدیر NLM در هیئت مشاوره‌ی راهبردی دیجیتالی کتاب خانه‌ی ملی کنگره می‌باشد.‌یکی از نشست‌هایی که NLM زیاد در آن حضور داشت، نشست موسسه‌هایی است سرمایه‌ آن‌ها را بنیاد ملون تامین کرده است . در این نشست‌ها، جوانب مختلف حفظ دیجیتالی (Digital Preser vation) با گروه‌ پروژه Pubmed Central مربوط به NCBI مورد بررسی قرار گرفت. این امر منجر به نقامل بیشتر در مورد پارامترهایی مربوط به استاندارد جدید ارائه‌ی

Pvbmedcentral به صورت XML و ذخیره‌ی DTD‌ها شد که در سال ۲۰۰۳ منتشر می‌شود. NLM همکاری‌هایی نیز با انجمن ناشران پزشکی امریکا (AMPA) داشت و کمیته‌ی مشترکی نیز با این انجمن تشکیل داد تا نشست‌یک روزه‌ایی را در خصوص بایگانی دیجیتالی در کنار نشست سالیانه AMPA در سال ۲۰۰۳ داشته باشند.

مدیریت کتاب شناسی (Biblio graphic Control)
LO نوعی سوابق کانالوگی و شاخص‌های مجاز برای دسترسی بهتر به ادبیات زیست‌پزشکی مانند مقالات مجله‌ها‌، کتاب‌ها، عناوین سریال‌ها، تصاویر فیلم‌ها، دست نوشته‌ها و رسانه‌ی الکترونیکی ایجاد کرده است .
دیگر اقدامات LO عبارتند از : نگهداری عناوین موضوعی پزشکی
(Medical Subject Headigs / mesh)
که‌یک فرهنگ مفهومی موضوعی است که برای تشریح موضوع محتوای اطلاعات زیست‌پزشکی مورد استفاده NLM و بسیاری دیگر از موسسه‌ها قرار می‌گیرد؛ همکاری با مرکز Lister Hill جهت تولید فرا فرهنگ مفهومی سیستم زبان پزشکی واحد (Meta thesaurus UMLS) که MeSH‌ یکی از اجزای اصلی آن به شمار می آید، نگهداری طبقه بندی پزشکی کتاب خانه‌ی ملی که طرحی برای مرتب کردن مجموعه‌های فیزیکی کتاب خانه به همان صورتی می‌باشد که سایر کتاب خانه‌های علوم پزشکی در سراسر جهان عمل می‌کنند.

ایجاد فرهنگ مفهومی (Thesaurus Development) ویرایش ۲۰۰۳ MeSH حاوی ۲۱۹۷۳ عنوان اصلی، ۸۳ عنوان فرعی‌یا عنوان وصفی، ۱۲۹ نوعی نشریه و بیش از ۱۳۲۴۰۰ سابقه‌ی تکمیلی برای علوم کیمیا (Ckemical) و سایر مواد می‌باشد.

پس از انتشار MeSH،‌یک اثر تشریحی در مورد ناتوتکنولژی برای سال ۲۰۰۲ و ۱۲۵۰ توصیف گر جدید برای MeSH سال ۲۰۰۳ به MeSH افزوده شد ؛ به‌ این ترتیب ۱۲۵۱ توصیف‌گر از MeSH سال ۲۰۰۲ به آن افزوده شده است . پس از آن ۹۳ توصیف‌گر با‌یک مبحث اصطلاح شناسی به روز شده، تعویض و ۲۰ توصیف‌گر دیگر حذف و بعد از آن ۱۷۲۷ مرجع (اصطلاحات ورودی) اضافه شدند. در سال مالی ۲۰۰۲ بخش MeSH نخستین فاز سازمان دهی مجدد کلی و به روز سازی مباحث اصطلاح شناسی مربوط به علم ژنتیک، آتریم‌ها، پروتیین‌ها و گیرنده‌ها را انجام داد. از دیگر اقدامات MeSH می‌توان به توسعه‌ی قابل ملاحظه و ارتقاء مباحث اصطلاح شناسی مربوط به bioethics (به عنوان بخشی از فعالیت مشترک با موسسه‌ی علم اخلاق کند‌ی). گیاهان و فیتودرمانی (phyto thrapy) . میکروارگانسیم‌ها مربوط به بیمارهای شایع (با همکاری برنامه‌ی اپیدمولژی DCC ) آناتومی و crustacea اشاره کرد. چیدمان طبقه‌ای اصطلاحات برای گروه‌های سنی نیز برای ایجاد گروه بندی‌های جستجوی منطقی، مورد تجدید نظر قرار گرفت.

بخش MeSH ویرایش محتوای فرافر هنگ مفهومی UMLS را، که در حال حاضر سالی چهار بار منتشر می‌شود، به عهده دارد . برنامه‌ی به روز سازی مکرر سبب می‌شود که بتوان در طول سال مفاهیم تکمیلی MeSH را ویرایش نمود. سایر منابع واژگانی به روز شده در سال ۲۰۰۲ عبارتند از :

ICD-9-CM فرهنگ لغت پزشکی برای فعالیت‌های تنظیم مقررات (MedDRA) CRISP، فرهنگ مفهومی الکل و سایر داروها، LOINC، PDQ، SPN‌یا تولید فرهنگ اصلاحی استاندارد، و فرهنگ اصطلاحات تجهیزات پزشکی جهانی دو مجموعه‌ی واژگون نیز در سال مالی ۲۰۰۲ به فرافرهنگ مفهومی افزوده شد که عبارتند از : طبقه بندی اندام‌ها و مواد ژنتیکی NCBI به عنوان منابع داده‌های سریال وارد شده در بانک ژن و RXNORM، فرهنگ اصطلاحات استاندارد دهنده‌ی NLM برای داروهای بالینی ( مثل داروهایی که متخصصین بالینی تجویز می‌کنند) که به سرپرستی MeSH، با مشورت با سازمان ایجاد استانداردهای HL7، اداره امور سربازان از جنگ برگشته و مدیریت دارو و غذا تهیه شده است .

RXNOrm برای‌یاری NLM در طراحی اصطلاحات مترادفی که معمولاً در واژگان دارویی مختلف وجود دارد و در فرا فرهنگ مفهومی قرار داده شده و برای پر کردن شکاف موجود اصطلاح شناسی دارویی ایجاد شد . شایان ذکر است که این شکاف را سالها پیش HL7، متذکر شد و آن را در کمیته ملی در استماعات آماری پزشکی و حیاتی مطرح نمود که قرار شد این موضوع در مبحث مجموعه‌های کدهای مدیریتی و تحت عنوان مسئولیت و قابلیت حمل بیمه پزشکی، در قانون ۱۹۹۶ دیده شود.

از سوی دیگر نام‌های دارویی، به تنهایی فاقد شاخص میزان اثر بخشی، اندازه (dose)، و مسیر اطلاعاتی مدیریتی است که باید در تجویز آن مورد قرار گیرد. کدهای دارویی ملی (NDC) برای استفاده در دستورات دارویی و پشتیبانی در تصمیم گیری‌ها، بسیار صریح و روشن عمل می‌کنند ( به طور مثال هر ۵۰ و ۱۰۰ شیشه‌یک داروی مشابه از‌یک سازنده، NDC‌های مختلفی دارد ) ؛ علت هم این است که متخصصین بالینی نمی توانند از وجود محصولات خاص برای استفاده در

نسخه‌های خود مطلع شوند . از همین رو RXNorm اشکال استاندارد را در رابطه با اجزاء،قدرت، واحد اندازه گیری و میزان دارو (dose) با هم ترکیب می‌کند، نام‌های سازمان‌یافته‌ایی را جهت آمادگی دارویی بالینی ایجاد می‌کند. در سال مالی ۲۰۰۲، فعالیت‌های Rxnorm ارائه، بحث شد و به طور مثبت مورد قبول نشست‌های متعدد HL7، کمیته‌ی بین المللی آمار پزشکی و حیاتی، گروه ضربت داده ورزی پزشکی منسجم دولت الکترونیکی،
(e- Gov Consolidated Hea lth Informatics task force)،

کنگره‌ی بهاره AMIA، گردهمایی AMIA، بسیاری از گزارش‌های خاص برای HHS، VA و پرسنل ارشد FDA قرار گرفت .

کاتولوگ سازی (Cataloging)
Lo با هدف مستند سازی محتوای موجود در مجموعه‌ی کتاب خانه و سایت وب و همچنین کاتالوگ سازی و نام گذاری سوابق مرجع که برای سایر کتاب خانه‌ها نیز قابل استفاده باشد و بتواند دوباره کاری آن‌ها را در خصوص کاتالوگ سازی کاهش دهد، نسبت به کاتالوگ سازی ادبیات زیست پزشکی که NLM از منابع دیگر اخذ‌یا انتخاب کرده است، اقدام می‌کند. در راستای این مسئله، LO، تعداد فزاینده‌ای از پیونده‌ها (Links) را از فهرست روی خط خود،‌یعنی LOCA TOR plus، به متن کاملاً الکترونیکی عناوین توصیف شده متصل کرده است . در سال مالی ۲۰۰۲، TSD سایت و دستورالعمل‌های برقراری پیونده‌ها را با منابع اینترنتی تک گرافیکی و آثار تک گرافیکی چاپی که روی خط نیز قرار گرفته‌اند تدوین نمود.

در سال مالی ۲۰۰۲ بخش مسئول کاتالوگ سازی با استفاده از پرسنلی که در خانه کار می‌کردند و همچنین مقاطعه کاران، ۲۱۴۱۹ کتاب معاصر، عناوین سریال، عناوین غیرچاپی و انتشارات چاپخانه‌ای کاتالوگ سازی کردند.

در اینجا خطوط باسرعت بالا، مانند DSL و‌یا کابل به مقاطعه کاران ارائه شد، تا بتوانند از راه دور، باسرعت، امنیت و قابلیت اطمینان بالا‌تر به سیستم Voyager‌یکپارچه کتابخانه متصل شوند .‌یکی دیگر از فعالیت‌های TSD توسعه قابلیت‌های نام فایل مرجع برای تحت پوشش قرار دادن نیازهای کنترلی مرجع MEDLINE Plus و هم چنین اغلب داده‌های مرجع MEDLINE Plus در فایل نام مرجع Voyager می‌باشد.

در مرحله‌ی نهایی انتقال سوابق از پایگاه‌های داده‌ی اختصاصی قبلی، داده‌های مربوط به سابقه‌های ۳۰۹۳۳ رساله و فصل پایگاه‌داده‌های HISTLINE، SPACELINE و BIOE HICSLINE در سابقه‌های موجود LOCA TOR plus ادغام شد و تلاش چند ساله به بار نشست. موسسه‌هایی که در این امر‌یاری‌گر TSD بودند،‌یعنی موسسه‌ی علم اخلاق کندی، ECRI و ناسا در سال‌ مالی ۲۰۰۲، جمعاً ۲۳۳۰ سابقه‌ی جدید را به رساله‌ها و فضول حوزه‌های تخصصی LOCTOR plus اضافه نمودند. TSD نیز خود ۴۳۴ عنوان سابقه مربوط به محلات را به LOCTR plus افزود تا پروژه‌های اخذ و بازیابی Pubmed را پشتیبانی کند.

LO برای بهینه کردن ذخیره، نگهداری و دسترسی به داده‌های سریال که مورد استفاده‌ی بسیاری از سیستم‌های مختلف NLM مثل LOCATOR plus، Pubmed، DOCLINE و برنامه‌های انتشاراتی می‌باشد، کمیته‌ی داده‌های سریال تسهیمی را در سطح NLM برقرار نموده است. نتایج اولیه‌ی فعالیت این کمیته بر قراری پیونده‌ی مستقیم از مسرورگر مجله‌ی pubmed به LOCATOR plus می‌باشد. به این ترتیب کاربران pubmed می‌توانند بسیار آسان تراز گذشته به سوابق کامل کتاب شناسی و در نتیجه به عناوین مجله‌ای مورد نظرشان دست‌یابند. پیاده سازی نسخه‌ی جدید سیستم کتاب خانه‌ی‌یکپارچه‌ی Voyager سبب ارتقاء پژوهش‌های مختلف شده است.

تولید نسخه کامل وبی . طبقه بندی NLM (NLM Classification) در ماه سپتامبر به بازار عرضه و جایگزین نسخه‌ی نمونه‌ای شد که در سال گذشته عرضه شده بود. ویژگی‌های نسخه‌ی جدید نسبت به نمونه‌ی اولیه این است که در نسخه جدید، بین شماره‌های هر طبقه در فهرست و در برنامه‌های زمانی، بین اصطلاحات و فهرست و از اصطلاحات فهرست به مرورگرMeSH (MeSH Browser) فرا پیونده (hyper LinK) ایجاد شده است .] فرا پیونده: اتصالی است میان‌یک عنصر در سند متن، مانند‌یک کلمه، عبارت، تصویر و با عنصر دیگری در سند با عناصر‌یک فایل‌یا نوشته‌ی دیگر. م [ سیستم جدید نگهداری و ایجاد داده‌های روی خط(on line) که طبقه بندی مذکور را انجام می‌دهد، این قابلیت را به NLM داده است که بتواند سالیانه به همراه MesH خود را به روز نماید.

شایان ذکر است که کتاب راهنمای کاتالوگ ساز NLM نیز تبدیل به سند تعاملی وبی شده است .
HMD،۳۶۳ کتاب نایاب و دست نوشته‌های قدیمی را فهرست بندی نموده است پروژه‌ی خاص ارتقاء دسترسی به حدود ۱۴۰۰ کتاب قدیمی ژاپنی و دست نوشته‌های مجموعه‌ی عالی NLM در دست اجرا است .

فهرست قفسه‌ی این مجموعه تکمیل شده که در حدود نیمی از عناوین آن را دکتر شیزو ساکی، استاد پزشکی سنتی ژاپنی، خلاصه نموده است. HMD برای ارتقاء تصاویر سوابق موجود بخشی از تاریخچه پزشکی (History of Medicine) و فهرست بندی سایر تصاویر، قرار دادی را منعقد نموده است . قرار داد دیگری نیز برای فاز اولیه پروژه‌ی بهبود دسترسی به مجموعه‌ی جزوات تاریخی عمده‌ی NLM منعقد شده است. نخستین مرحله، تعیین این موضوع است که چه میزان از این مجموعه را فهرست ضمیمه‌ی کتاب خانه‌ی بخش جراحی عمومی که به تازگی به شکل قابل خواندن توسط ماشین تبدیل شده است، تحت پوشش قرار می‌دهد. در حال حاضر HMO پیشرفت شایانی در فهرست‌بندی مجموعه‌های کتاب‌های خطی محاصر دارد. در سال مالی ۲۰۰۲، اقدامات زیر انجام شد: فهرست بندی ۵۶۲ نسخه‌ی خطی، که ۵ برابر بیش‌تر از سال گذشته می‌باشد.

راهنما‌های جدید جستجو برای تعدادی از مجموعه‌های بزرگ، شامل بخش عمده‌ای از آرشیوهای انجمن کتاب‌خانه‌ی پزشکی (Medical Library Associution) ایجاد شد؛ سوابق ۱۰۸ راهنمای جستجو نیز به LOCATOR plus اضافه شد.
در ژوئن سال ۲۰۰۲، نمودارهای جدید در سایت علوم Linus Pauling قرار داده شد. مقالات Pauling در دانشگاه دولتی Oregon نگهداری می‌شود که این مقالات در اختیار NLM قرار داده شدند که تادر سایت Pauling از آن‌ها استفاده شود.

سایت تاریخچه‌ها برای دونالد راس فردریکسیون (Donald S. FredriKson) پژوهش گر مشهور در زمینه‌ی چربی (Lipid) و مدیر قبلی NlH به طور کامل مورد تجدید نظر و توسعه قرار گرفت . سایت اصلی فردریکسون در سال ۱۹۹۷ به عنوان سایت آزمایشی تاریخچه مورد بهره‌برداری قرار گرفت. سایت جدید فردریکسون رسماً در زمان بزرگداشت دکتر فردریکسون از سوی NIH، در ۱۹ اکتبر سال ۲۰۰۲ به بهره‌برداری خواهد رسید.
LO و LHC با همکاری دفتر جراحان عمومی کلیه‌ی گزارش‌های گذشته تا حال این دفتر را شناسایی و اسکن نمودند تا مطمئن شوند که کل این گزارش‌ها در فهرست سوابق NLM و همچنین در سایت وب، که رسماً در فوریه سال ۲۰۰۲ افتتاح شد، قرار گیرفته باشد. گزارش‌های جدید دفتر جراحان عمومی، پس از انتشار بهHSTAT (Health Services / Techno logy Assessment Text) اضافه خواهند شد.

ایجاد فهرست موضوعی (Indexing)

یکی از فعالیت‌های LO تشکیل فهرست موضوعی مقالات اخذ شده از ۴۵۳۸ مجلات زیست‌پزشکی به نحوی است که کاربران پایگاه داده‌ی MEDLINE / Pubmed و محصولات آن می‌توانند بر اساس عناوین خاص زیست‌پزشکی به مقالات مورد نظر خود دست‌یابند.
سوابق موجودMEDLINE، حاشیه نویسی می‌شوند و به تفاسیر اطلاعیه‌هایی که مکرراً منتشر می‌شود متصل می‌گردند؛ دلیل هم این است که مقالاتی که MEDLINE به آن مراجعه می‌کند ممکن است برگشت بخودند . تصحیح شوند و‌یا مورد تردید قرار گیرند . در سال مالی ۲۰۰۲، ترکیبی از پرسنل داخلی، مقاطعه کاران و موسسه‌های همکار بین المللی و داخلی ایالات متحده‌ی امریکا، تحت نظارت بخش فهرست موضوعی اداره‌ی خدمات کتاب شناسی (BSD) تعداد ۰۵۶/۵۰۲ مقاله را فهرست بندی کرد که ۸ درصد بیشتر از سال گذشته می‌باشد. کلیه‌ی سازمان‌هایی که به NLM متصل می‌شوند، می‌توانند از سیستم نگهداری و ایجاد فهرست موضوعی شبکه‌ای NLM‌یعنی OCMS استفاده کنند.
پس از بررسی فهرست‌ها، ۳۰ مورد برگشت، ۴۹۷۱ اغلاط چاپی و ۲۵۰۹۱ تغییر به روز شده در سال مالی ۲۰۰۲، بین خلاصه‌های پزشکی مبتنی بر شواهد و خلاصه‌های بیماران به مقالاتی که به این خلاصه‌ها اشاره می‌کردند، ارتباط برقرار گردید.
اصلاحاتی روی DCMC انجام شد تا به جای آنکه، جریان کاری فهرست بندی، به صورت‌یک وظیفه‌ی جداگانه تعریف شود، بتواند کلیه‌ی پیوند‌ها و اتصالاتی را که در زمان ورود اولیه‌ی اطلاعات ایجاد می‌شودند را مدیریت کند . فهرست بندی دستی (Manual) در بخش‌های وبی سیستم Dcms نیز وجود دارد. سال مالی ۲۰۰۲، نخستین سالی بود که شکل به روز شده‌ی Mesh در مورد نمونه‌های DCMS اعمال شد . از همین رو، فرایندی که قبلاً ماه‌ها به طول می‌انجامید، الان در‌یک روز انجام می‌شود.
در ماه مارس سال ۲۰۰۲، فهرست بندها(Inde xer)، به عنوان بخشی از محصولات جانی فهرست بندی MEDLINE، اتصالات توصیفی را بین نمونه‌های فهرست بندی شده MEDLINE و سوابق ژن‌های مربوطه در پایگاه داده کولوس لینک NCBI را ایجاد کردند. شایان ذکر است که نمونه‌های مذکور مربوط به مقالات تشریح کننده‌ی کارکردهای ژن‌ها در ۶ ارگان مختلف( انسان ـ موش ـ موش صحرایی ـ مگس میوه‌خوار ـ ماهی راه راه، HIV-1 می‌باشند.
بعد از پیاده سازی کامل فهرست بندی موضوعی ژن‌ها در تمامی ابعاد ‌آن، در سال گذشتهDCMS، قرار دادهای فهرست بندی موضوعی منعقد و به طور موفقیت آمیز تست، اصلاحات لازم در آن اعمال، همین طور بیش از ۱۸۰۰۰ پیونده‌ی توصیفی (Links) ایجاد شد که خدمات جدید و مهمی را به پژوهش گران عرضه می‌کند.
در آگوست سال ۲۰۰۲، فهرست بند موضوعی متن پزشکی (MTI) تحت نظر LHC‌پروژه‌ی پیشگام فهرست بندی موضوعی را در سطح کل NLM اجرا کرد که این پروژه به عنوان ویژگی جدیدی به DCMS اضافه شد؛ تا فهرست بندهای علاقمند بتوانند از آن استفاده کنند. MTI برای ایجاد فهرست طبقه بندی شده از اصطلاحات مناسب MESH از عنوان‌یا خلاصه‌ی مقاله‌های مجلات و هم چنین برای فهرست بندی، از واژه‌های متن مقالات استفاده می‌کند.
در این جا، همان طور که فهرست بندان از کل متن مقاله‌ی مجلات برای فهرست بندی استفاده می‌کند، برای فهرست بندی موضوعی کاملاً خودکار پایگاه داده خلاصه‌های موجود در دروازه‌یNLM (NLM Gateway)، ازMTI استفاده می‌شود. فهرست بندان موضوعی، کار خود را پس از وارد شدن اولیه‌ داده‌های مربوط به نمونه‌ها آغاز می‌کنندٍ. خلاصه‌ها به‌یکی از سه روش زیر تهیه می‌شود:

ارائه الکترونیکی توسط ناشران
اسکن کردن و پذیرش کار الکترونوری
[OCR (Scanning and optical character recognition)]
تایپ شده دوتایی
شایان ذکر است که نمونه‌هایی که در سال مالی ۲۰۰۲ اضافه شد، ۵۶ درصد به صورت الکترونیکی توسط ناشران، ۲۲ در‌صد به صورت اسکن و OCR شده، ۲۲ درصد تایپ شده (Keyboarbed) بودند. از سال مالی ۲۰۰۱، تعداد نمونه‌های دریافت شده به صورت الکترونیکی ـ که ‌یکی از سریع‌ترین و اقتصادی‌ترین شیوه‌ها می‌باشد، ۳۳ درصد افزایش‌یافته است . در حال حاضر ۳۷۶ ناشر نمونه‌ها و خلاصه‌ها را به صورت الکترونیکی و بازبان XML به مجلات عرضه می‌کنند در سال مالی ۲۰۰۲، BSD پروژه‌ایی را آغاز کرد که در آن با ناشرانی که برای برخی از مجلات نه همه‌ی آن‌ها، داده‌ها را به صورت الکترونیکی عرضه می‌کردند، تماس

گرفت و در خصوص عناوین مجلات آن‌ها که در NLM فهرست بندی موضوعی می‌شود گفتگو و آن‌ها را تشویق به الکترونیکی کردن همه‌ی عناوین نمود. از دیگر برنامه‌های NLM در پی‌یافتن شیوه‌هایی است که به کشور‌های در حال توسعه برای الکترونیکی کردن انتشارات‌شان کمک‌های مختصری بشود.

در سال مالی ۲۰۰۲، خانم نانی کومائو، شرکت کننده‌ی خارجی برنامه‌های عضویت وابسته NLM، از کشور کنیا، رویه‌های ایجاد و ارائه‌ی داده‌های خلاصه‌ها و نمونه‌ها را با زبان XML در مجلات علوم پزشکی آفریقایی که توسط موسسه‌ی او در کنیا منتشر می‌شود، توسعه داد. خانم کاموئو در نشستی که با حمایت سازمان بهداشت جهانی انجام شده بود و طی آن و اعضای تحریره‌ی مجلات پزشکی افریقایی گردهم آمده بودند، خلاصه‌ایی از فعالیت‌های خود را ارئه داد.
NLM بر اساس نظر‌‌یه‌ی کمیته‌ی باز بینی فنی گزینش ادبیات(LSTRC) (ضمیمه)، که کمیته‌ایی متشکل از کارشناسان خارجی NIH می‌باشد، مجلاتی را برای درج در MEDLINE، فهرست موضوعی Medicus انتخاب کند.

در سال مالی ۲۰۰۲، این کمیته ۴۱۸ عنوان مجلات را بررسی کرد و ۱۱۵ مجلد عنوان را واجد شرایط درج در MEDLINE دانستند و ۸۹ عنوان دیگر را موقتاً بسته به دریافت نمونه و خلاصه‌ی الکترونیکی قابل قبول دانستند. بخش اطلاعات پزشکی بیمار و مصرف کننده‌ی انجمن کتاب‌خانه‌ی پزشکی، مجله‌های پزشکی را که برای عموم مردم تدوین میشوند مورد بررسی خاص قرار داد. حاصل این بازبینی اضافه شدن ۵ عنوان جدید بود. کلیه‌ی عناوین پرستاری که قبلاً برای فهرست پرستاری بین المللی به صورت موضوعی فهرست بندی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود کدام‌یک هنوز باید در فهرستMEDLINE باقی بمانند.

 

داشته و کتابدار همانند یک انبار گردان مسئول نگهداری و ارائه اطلاعات به مراجعین بوده است، با ورود به عصر انفجار اطلاعات و افزایش روزافزون حجم اطلاعات وتکنولوژیهای جدید، کتابخانه ها باید از محیط داخلی خود فراتر رفته و روندهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و بازارهای تکنولوژی اطلاعات را مد نظر داشته باشند.

آمریکا: خدمات اطلاعات و کتابخانه ای
در ویرایش جدید گزارش سالیانه‌ی، بخش ویژه‌ی کتاب خانه‌ی پزشکی قرن ۲۱ اضافه شده است که می‌توان آن را از صفحه‌ی‌یک ملاحظه نمود. با افزایش مسؤلیت‌های کتاب خانه‌ی ملی پزشکی، NLM و برای پیاده کردن سیستم‌های جدید و بسیار توانمند اطلاعاتی جهت پاسخ دهی به نیاز عموم مردم و متخصصین پزشکی، NLM به امکانات و تسهیلات بیشتری نیاز دارد . با این حال، سال مالی ۲۰۰۲ پیشرفت‌هایی را در بسیاری از جهات نشان می‌دهد. برای گزینش تعداد کوچکی از انبوه مقوله‌های اجرا شده، چند گاه شما ر در این گزارش ذکر شده است .

در سال جاری تعداد سوابق MEDLINE به ۱۲ میلیون رسید. در سال ۲۰۰۲، MEDLINE و سایر پایگاه‌های داده، از طریق سیستم باز‌یابی PubMed، بیش از ۵۰۰ میلیون بار، مورد باز دید و جستجو قرار گرفتند.

خدمات اطلاعاتی مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولژی، روند توسعه خود را ادامه داد. برای نمونه، بانک اطلاعاتی GenBank از بیش از۰۰/۱۰۰ گونه‌ی اطلاعاتی تشکیل شده است که ۱۵ میلیون توالی و بیش از ۱۴ میلیارد زوج اساسی دارد.. این بانک روزانه مورد بازدید ۵۰ هزار محقق قرار می‌گیرد.
MEDLINE PIUS. به عنوان‌یکی از منابع جامع و مطمئن اطلاعات پزشکی مطرح است . در سال ۲۰۰۲، نسخه‌ی اسپانیایی آن نیز در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفت .

در تقسیمات NLM پیشرفت‌های مشابه مهّم دیگری نیز وجود داشته است که برخی از آن‌ها عبارتند از : گسترش تاریخچه‌ها در بخش علوم و Clinical Trial. Gov مرکز لیستر هیل (Lister Hill)، پاسخ سریع به ۱۱/۹ از خدمات اطلاعاتی تخصصی پرسنل و قرار گرفتن این خدمات روی وب، بهره‌برداری از شبکه جدید و مرکز امنیتی نصب شده‌ی اداره‌ی سیستم‌های ارتباطات و رایانه‌ای، ارائه‌ی بیشتر برنامه‌های جدید آموزشی داده‌ورزی زیستی (bioin formatics) و IAIMS با

استفاده از برنامه‌های موسوم به برنامه‌های برون سازمانی (Extramural) موفقیت‌هایی مذکور و بسیاری دیگر از کامیابی‌هایی که در این گزارش تشریح شده‌اند نتیجه‌ی فعالیت‌های اختصاصی پرسنل مجرب و متخصص و هم چنین‌یاری و هم فکری کادر با استعداد مشاورین و رای‌زنان NLM بوده است . مشارکت همه کاربران سبب شده است که این مؤسسه در سراسر جهان به عنوان‌یکی از منابع کارا و قابل اعتماد اطلاعات زیست‌پزشکی ( Biomedical ) در کلیه‌ی اشکال خود شهره گردد.

 

NLM: کتابخانه ی پزشکی قرن ۲۱
سال مالی ۲۰۰۲‌یکی از سال‌های محوری برای برنامه توسعه‌ی امکانات NLM به شمار می‌آید . در این سال قرارداد ۳۵ درصد از طراحی ساختار به شرکت بوستونی Pervy Dean Rogors داده و قرار داد تکمیل طرح نهایی نیز بسته شد. مسائلی چون نقش تاریخی NLM، به عنوان بزرگ ترین مجموعه‌ی کتاب ها، مجلات و سایر اطلاعات زیست‌پزشکی و مسئولیت بزرگ و جدید آن در زمینه فناوری زیستی، تحقیقات خدمات پزشکی، سلامت مصرف کنندگان و حفظ آن از مهم ترین عواملی هستند که نیاز به گسترش فضا را برای مجموعه‌ها و مراجعان NLM افزون می‌کند.

کنگره‌ی آمریکا در سال مالی ۲۰۰۰ از NLM خواسته است که برای ساختار ساختمان جدید، مطالعات امکان سنجی را انجام دهد و به این ترتیب برنامه‌های روبه رشد مرکز ملی اطلاعات فناوری زیستی ( NCBI) و محدودیت‌های فزاینده‌ی فضای موجود بزرگترین مجموعه‌ی پزشکی جهان مورد تایید کنگره قرار گرفت. در سال مالی ۲۰۰۱، کنگره، منابع مالی را برای فعالیت طراحی مهندسی و ساختاری مجتمع جدید تاسیس کرد. اخیراً، کنگره در گزارش سنا موسوم به تخصیص اعتبار به نیروی کار، خدمات انسانی، بهداشت و آموزش و پرورش، بر تسریع گذر از فاز طراحی به مرحله‌ی ساخت تاکید کرده است:

بسیاری از بیماری‌های خیلی جدی مبنای مولکولی دارند. از آنجایی که مرکز اصلی اطلاعات فناوری زیستی NLM، حجم عظیمی از اطلاعات پوشش داده نشده را، در دهه‌ی گذشته سازمان دهی و تحلیل کرده است، لذا این مرکز‌یکی از مناسب ترین اجزای فرایند تحقیقات به شمار می‌آید. کنگره معتقد است که اگر این مرکز بخواهد در ایفای نقش عمده‌ی خود در مبارزه با بیماری‌ها نهایت مشارکت را داشته باشد، باید برای پاسخ گویی به تقاضای فزاینده ایی که به آن می‌رسد به سرعت به تسهیلات و امکانات مورد نظر مجهز شود . کمیته، اعتبار لازم برای چنین تسهیلاتی را تامین و اظهار امید واری کرد که با تکمیل طراحی، به سرعت فاز ساخت آغاز گردد. از همین رو کمیته از NIH خواست که تا تاریخ آوریل ۲۰۰۳ طی گزارشی، ویژگی‌ها و ابعاد تسهیلات جدید و هزینه ی پیش بینی شده را براساس برنامه زمانی با خطوط اجرایی سریع برای این کمیته ترسیم کند.

امکانات فیزیکی جدید ( با توجه به طرح جلد این گزارش ) ساختار منحصر به فردی است که با توجه به فعالیت کتاب خانه‌ی پزشکی قرن ۲۱ و چشم انداز رو به تکوین آن طراحی شده است . نظر به گسترش انواع اطلاعات از کتاب ها، مقالات، رسانه‌های جمعی، و قرار گرفتن این اطلاعات در بانک اطلاعات GenBank، وظیفه‌ی NLM نیز سنگین تر شده است . انفجار اطلاعات و افزایش تقاضای دسترسی به اطلاعات از سوی دانشمندان، فراهم آوران مراقبت‌های پزشکی، بیماران،عموم مردم و لزوم مدیریت براین مقوله ها، الزام به تسهیلات نوآورانه و جدید را بیش از پیش نشان می‌دهد.

توانایی NLM در اجرای مؤثر و کارا ماموریتی که با گذشت زمان سنگین تر شده است، کلید پاسخ گویی به سرمایه گذاری کنگره در پژوهش‌های زیست‌پزشکی در سالهای اخیر به شمار می‌آید. به تعبیری زیست شناسی مولکولی سائق اصلی پیشرفت‌های پزشکی در قرن ۲۱ می‌باشد که این امر نیاز به توانایی‌های مدیریت اطلاعات و رتق فتق هزاران تن داده‌های تولیدشده در پروژه‌های ژنوم انسانی و پژوهش‌های ژنتیکی سازمان‌های مختلف دارد.

کتاب خانه‌ی NCBl، مجموعه‌ای از رایانه‌های بسیار توانمند نرم‌افزار‌های پیچیده و محققین آموزش دیده را در محیطی مشارکتی گرد آورده است تا بتواند به سرعت نتایج پژوهش‌های ژنتیکی را در دسترس هزاران دانشمند در سراسر جهان قرار دهد . در واقع NCBI با جمع آوری مدیریت و افزون داده‌های دریافتی از سراسر جهان در حاشیه‌ی داده‌ها، حلقه‌ی بین داده‌های تولید شده‌ی مراکز پژوهشی و‌یافته‌های آتی را ایجاد می‌کند. سازمان دهی و قرار دادن اطلاعات در

کتاب خانه و افزودن امکانات جستجوی عناوین به روش‌های مختلف و پیوند دادن منابع مختلف اطلاعاتی از عواملی است که این امکان را به پژوهش گران می‌دهد تا ژن‌های بیماری زا را شناسایی و مکانیزم‌های زیست‌پزشکی بانی بیماری را رمز گشایی نمایند و بتوانند راهبردهای درمانی را برای درمان و جلوگیری از بیماری را طراحی و ایجاد کنند . واضح است که اگر چنین منابعی وجود نداشته باشد سرعت پیشرفت پژوهش‌های زیست‌پزشکی نیز تا حد زیادی گرفته می‌شود.

یکی دیگر از مزایای NLM، گسترش طیف و تعداد مصرف کنندگان اطلاعات از طریق انتقال دانش از مراکز اطلاعاتی و پژوهشی NIH به افراد است . این اطلاعات گاهی تاثیر آنی در زندگی افراد دارد. محیط ارتباطی پیشرفته وبی NLM، سبب شده است که عموم مردم برای دریافت اطلاعات پزشکی به این بانک اطلاعاتی مراجعه نمایند. NLM نیز برای پاسخ دهی به این در خواست ها، تعدادی از خدمات بسیار موفق را برای استفاده متخصصین و عموم مردم ایجاد کرده است . MEDLINE و PubMed که پایگاه‌های داده‌ی روی خط NLM نزدیک به ۱۲ میلیون مرجع و خلاصه‌های مقالات علمی مجلات پزشکی را در خود جای داده اند . این سایت ها، سالیانه ۵۰۰ میلیون بار مورد جستجوی پژوهشگران قرار می‌گیرند.

MEDLINE plus، ‌یکی دیگر از پایگاه داده هاست که اختصاصاُ برای مصرف کنندگان ایجاد شده است. این پایگاه داده، اطلاعات اخذ شده از NIH و سایر منابع معتبر و مجاز را به سهولت و به صورت مجانی به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی در اختیار کار بران قرار می‌دهد. در واقع اقبال این پایگاه داده‌ها به واسطه‌ی موثق بودن اطلاعات پزشکی و توانایی فزاینده‌ی آن در جمع آوری کارا، سازمان دهی و توزیع اطلاعات چند رسانه ایی به عموم مردم می‌باشد.

برنامه‌های اطلاعاتی و پژوهش‌های NIM، نقش مهمی در آمادگی بهداشت عمومی در مدیریت بلایا و محلات تروریسمی دارد. در این کتابخانه ابزارهای پژوهش بنیادی را پشتیبانی می‌کند: این ابزار‌ها عبارتند از : پایگاه داده‌ی پژوهشی دانش ژنوم جهت ساخت دارو، واکسن و سایر اشکال درمانی برای بیماری‌هایی چون ابله، سیاه زخم، طاعون، ابولا و وبا، داده ورزی‌های R&D مربوط به مدیریت پلایا و تروریسم، آموزش متخصصین پزشکی در رابطه با کاربری منابع اطلاعاتی توسعه‌ی منابع اطلاعاتی تجربی در رابطه با دست اندرکاران اولیه و سایر کسانی که در مدیریت پلایا درگیر هستند : بهبود زیر ساخت اطلاعات برای ارسال و تسهیم داده‌ها در مواقع بحران، ‌یکی از مؤسسه‌های برنامه ریز که در NLM سرمایه گذاری کرده نوعی سیستم هشداردهنده‌ی نمونه را برای موارد پزشکی اضطراری عمومی ایجاد کرده است.

این سیستم اخیراً به نظر بوش، رئیس جمهوری امریکا رسیده ایشان از آن به عنوان مدلی برای اپیدمی‌های مشابه سیاه زخم‌یاد کرد. پس از ماجرای ۱۱ سپتامر سال ۲۰۰۱، NLM در راستای برنامه‌های اطلاعاتی مدیریت بلایا، صفحات جدیدی را در MEDLINE pIus برای عناوین پزشکی مانند اختلالات استرس‌های پس از ضربه (Post trauma fic Stress)، سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی، آبله، سیاه زخم و هم چنین صفحات خاص جدیدی در مورد خطرات ناشی از عوامل جنگ‌های شیمیایی و بیولژیکی را ایجادکرده است. هم چنین تعداد‌ی کتاب و گزارش فنی جدید را به اضافه مسائلی که قبلاً وجود داشت، در خصوص آبله و سایر عناوین مناسب را به پایگاه داده اضافه کرد. به این ترتیب پژوهشگران و جامعه‌ی پزشکی عمومی به نحو بهتری می‌توانند جهت مبارزه با بیوتروریسم از این

اطلاعات استفاده کنند . برای استمرار در تحرک بخشی به نتایج پژوهش‌های زیست‌پزشکی به نحوی که این اقدام منجر به ازتقای بهره وری پژوهشی و بهبود مراقبت‌های پزشکی و جلوگیری از بیماری‌ها شود، NLM باید فضا و امکانات بیشتری داشته باشد تا بتواند مشارکت بیشتری ایجاد کند و دانش موجود را در دسترس دیگران قرار دهد. طراحی امکانات جدید به گونه‌ای است که منبع منحصر به فردی برای ارتقاء تعامل مابین دانشمندان، متخصصین بالینی و متخصصین اطلاعاتی ایجاد می‌کند. این امکانات شامل فضای مشارکتی است که در آن فضا، پرسنل NCBI و سایر، اجزای پژوهشی NLM دانشمندان NIH، کتابداران

پزشکی به صورت مشارکت رودررو و هم چنین تعاملات مشخص بارایانه، با‌یکدیگر ارتباط بر قرار می‌کنند. طراحی این فضا به نحوی است که در آن کابین‌های مطالعه‌ی فردی برای ملاقات با دانشمندان، محل بزرگی برای تشکیل جلسه‌هایی که در آن خدمات جدید و پروژه‌های مهم معرفی می‌شوند و هم چنین محلی برای گروه‌های کاری کوچک تعبیر می‌شود. از طرف دیگر گستره ایی از فعالیت‌های NLM مانند تولید مجموعه‌ای از منابع روی خط ( on _ line )، حاشیه نویسی

پایگاه داده‌های ژنوم، توسعه سیستم زبان‌یکسان پزشکی (Unified Medical Language system) و سایر فعالیت مشارکتی با شبکه‌ی ملی کتاب خانه‌های پزشکی در این فضا انجام خواهد شد. بهره‌برداری از شبکه‌ی منصوبه و منابع رایانه ای، مشارکت بیشتر افراد خارج از سازمان را در جوانب پژوهشNLM، NIH ایجاد خواهد کرد. محل مشارکت در سازمان NIH نقشی منحصر به فرد ایفا و بهترین مغزهای علمی را به خود جذب خواهد کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های اختصاصی امکانات مذکور، ایجاد مرکز به روزآوری‌ها است که امکانات جدید کاربردی فناوری‌های مخابراتی و محاسباتی پیشرفته را در زمینه‌ی ارتباطات و

پژوهش‌های پزشکی، مشخص و برجسته می‌کند. نمونه‌هایی از این نو آوری‌ها عبارتند از: مجموعه داده‌های انسانی قابل رویت که خود NLM آن را ایجاد کرده است و پروژه‌های پزشکی راه دور مخصوص نواحی دوردست و کاربردهای نسل آتی شبکه‌ی اینترنت . این مجموعه‌ها در قسمت زیر زمین در دو سطح گسترش خواهد‌یافت. به این ترتیب فضای لازم برای توسعه مجموعه‌ها ایجاد و از طرفی ظاهر تاریخی و اصلی ساختمان کتاب خانه نیز حفظ می‌شود.

در حقیقت دنیای اطلاعات زیست‌پزشکی به سرعت در حال گسترش است و از همین رو نه تنها تعداد سالن‌ها برای مجموعه‌های کتاب‌ها باید افزایش‌یابد بلکه فضای بیشتری به کارشناسانی که مسئول سازمان دهی مدیریت و حفظ منابع بسیار با ارزش هستند، احتصاص داده شود.

به طور خلاصه با افزایش درک انسان از رابطه‌ی میان ژن ها، و بیماری ها، قابلیت کنترل اطلاعات NLM نیز به نسبت حجم داده‌های تولید شده توسط دانشمندان باید افزایش‌یابد.

NCBI به ویژه در حال ایجاد پایگاه داده‌های عمومی ژنوم و ابزارهای داده کاوی (data mining) است تا بتواند پیشرفت‌های پیش بینی شده را محقق کند. مسئولیت NCBI در جمع آوری، مدیریت و تجزیه و تحلیل بخش روبه رشد داده‌های مربوط به ژنوم که حاصل فعالیت‌های تعیین نقشه و دنباله‌ی پروژه ژنوم انسانی است، امری بنیادی در پیشرفت علمی به شمار می‌آید.

متاسفانه، امکانات فعلی NLM بر می‌گردد به تاریخ ۱۹۸۷ زمانی که کنگره NCBI را تاسیس نمود؛ ‌یعنی برای تعداد کم تراز ۶۵۰ کارمند ولی در حال حاضر تعداد کارکنان بیش از ۱۰۰۰ نفر می‌باشد که کارکنان قراردادی را نیز شامل می‌شود. ‌یکی از دلایل ازدیاد کارکنان، مرکز ملی فناوری اطلاعات بیوتکنولژی و جایگاهی است که این مرکز در علم پزشکی قرن بیست و یکم دارد. وعده پزشکی قرن۲۱ پیشگیری و درمان بیماری هاست؛ بر همین اساس ضروری است که ما سرمایه گذاری لازم را برای ایجاد امکاناتی چون ۳۵۰ هزار متر مکعب دفتر آزمایشگاه و فضای مشارکتی انجام دهیم تا بتوانیم مجموعه‌های کتاب را در آن جای دهیم و از استمرار در پیشرفت فعالیت‌های مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی مطمئن شویم.

 

دفتر تولید برنامه‌های اطلاعاتی پزشکی
دفتر تولید برنامه‌های اطلاعاتی پزشکی (OHIPD) سه مسئولیت عمده بر عهده دارد:

تاسیس، برنامه ریزی و پیاده سازی طرح محدوده‌ی NLM، برنامه ریزی و تحلیل فعالیت‌ها
برنامه ریزی، تولید و ارزیابی برنامه‌ی بهداشت مصرف کننده و توسعه ملی NLM جهت بهبود دسترسی به خدمات اطلاعاتی NLM برای همه، شامل جمعیت‌های اقلیت، روستایی و مناطق محروم

هدایت برنامه‌های بین المللی NLM
برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل
طرح محدوده‌ی گسترده‌ی(NLM LRP) NLM برای سالهای ۲۰۰۵ـ۲۰۰۰، که در سال ۲۰۰۰ منتشر شده مربوط به مرکز فعالیت‌های بودجه ایی و برنامه ریزی NLM می‌باشد .
اهداف این طرح مبنای بودجه‌ی عملیاتی سالانه‌ی NLM می‌باشد. کلیه‌ی مستندات LRP روی سایت وب NLM موجود است . OHIPD در بسیاری از فعالیت‌های ارزیابی و برنامه ریزی NIH مشارکت دارد. برخی از این فعالیت‌ها عبارتنداز آمادگی پیشرفت‌های علمی، سایر مقوله‌ها‌ی مهم مورد نیاز NIH برای قانون نتایج و عملکرد دولت (GPRA)، تخصیص جلسات و پاسخ دهی به پرسشهای مربوط به توسعه‌ی NLM در زمینه‌ی انواع بیمارها و حوزه‌های سیاست‌های آن،
علاوه بر توسعه‌ی اختصاصی و پروژه‌های بهداشت مصرف کننده که بعداً تشریح خواهد شد OHIPD برای هماهنگی و توسعه‌ی طرح تفاوت در امکانات پزشکی NLM مسئولیت کلی دارد. این طرح راهبردها و فعالیت‌های NLM را در رابطه با پشتیبانی از اقدامات NIH برای درک و حذف تفاوت‌های پزشکی بین جمعیت اقلیت و اکثریت ترسیم می‌کند.

این دفتر کمیته‌ی هماهنگی NLM را در خصوص تفاوت‌های پزشکی مصرف کننده و حل این مسئله، هدایت و راهبری می‌کند. کار کمیته، برنامه ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم در رابطه با فعالیت‌های مصرف کننده و توسعه‌ی NLM می‌باشد.

NLM برای شناسایی کردن فرصت‌های پیش رو، گزارش و ضعیت پیشرفت کار و نیز برنامه ریزی برخی فعالیت‌های خود، باید بتواند خدمات رسانی، بهداشت مصرف کنندگان و تفاوت‌های پزشکی را تشریح و تجزیه و تحلیل کند. این امر برای NLM بسیار مهم است . مقوله‌های خدمات رسانی، بهداشت مصرف کننده و پروژه‌های تفاوت‌های امکانات پزشکی NLM از فعالیت‌های عمده‌ی کمیته‌ی پیاده سازی و اجرای پایگاه داده محسوب می‌شود. در حال حاضر OCCS با همکاری پرسنل OHIPD و کمیته، در حال ایجاد، میزبانی و پشتیبانی پایگاه داده مذکور می‌باشد . این پایگاه داده‌یکی از منابع عمده داده‌ها برای مرکز برنامه ریزی خدمات رسانی ملی به شمار می‌آید . هدف این مرکز استفاده از برنامه ریزی به منظور اطمینان از توزیع کارایی خدمات رسانی توسط NLM و شبکه ملی کتاب خانه‌های پزشکی می‌باشد.

 

خدمات رسانی و بهداشت مصرف کننده
NLM مجموعه‌ی مشوعی از فعالیت‌ها را ارائه می‌کند. این فعالیت‌ها در رابطه با دادن آگاهی و هم چنین کاربری محصولات و خدماتی است که NLM به متخصصین پزشکی و جوامع خاصی که به این خدمات نیاز دارند، ارائه می‌کند. NLM با ارائه خدمات به متخصصین پزشکی که در روستا و‌یا داخل شهرها خدمت می‌کنند سعی زیادی در کاهش تفاوت‌های پزشکی دارد . علاوه بر این، NLM از سال ۱۹۹۸ اقدامات جدیدی را به طور اختصاصی در مورد اطلاعات پزشکی مورد نیاز عموم مردم آغاز کرده است این پروژه‌ها بر مبنای تجربه‌ی طولانی NLM، جهت تامین اطلاعات متخصصین پزشکی و اطلاع رسانی منابع پزشکی، به خصوص در زمینه‌ی HIV / AIDS تعمیم‌یافته اند.

اتصالات قبیله‌ای

NLM اخیراً تلاش‌هایی را برای بهبود اتصال دهندگی اینترنت و دسترسی به خدمات اطلاعات پزشکی در جوامع سرخ پوستان امریکا و بومیان آلاسکا آغاز کرده است. فاز اول ( شمال شرقی پاسیفیک ) با ارزیابی پروژه‌ی نهایی که در حال انتشار می‌باشد، کامل شده است . گزینش سایت‌های فاز ۲ ( جنوب شرقی پاسیفیک) انجام پذیرفته و پیاده سازی آن‌ها به خوبی در حال انجام است . از دیگر کارهایی که NLM انجام داده تامین منابع مالی فاز ۳ این پروژه است که در آن برای ارزیابی نحوه تاثیر رویکردهایی قبیله‌ای بر ارتقاء اطلاعات پزشکی، رفتار و نتایج، آموزش و خدمات رسانی مبتی بر جامعه قبیله اعمال خواهد شد. در سال مالی ۲۰۰۲، NLM، OHIPD به همراه NIH EEO و NLM EEO، در پروژه‌ی Pow_ wow در ناحیه‌ای اقیانوس اطلس می‌شود که در آن پروژه‌ی ملی Smithsonian در منطقه سرخ پوستی Pow_ wow موسوم به جانشین جامعه سرخ پوستان آمریکایی شرکت کرده است. این پروژه شامل هفت منطقه ی POW-WOW افتتاح می‌شود. حدود ۷۰۰۰ نفر از کیوسک NLM باز دید کردند. به این ترتیب بر همگان معلوم شده است، که این گونه فعالیت‌ها نیز شیوه ایی موفق و عملی برای جلب توجه بخش‌هایی از جوامع بومی آمریکا و عموم مردم به اطلاعات پزشکی بهداشتی NLM می‌باشد

خدمات رسانی به افراد مسن
پروژه‌ی Cyberseniors، Cyberteens در سال ۲۰۰۱ آغاز شده است طی این پروژه، افراد بین ۱۳ تا ۱۹ سال به شهروندان مسن تر چگونگی استفاده از اینترنت جهت دسترسی به اطلاعات پزشکی را آموزش می‌دهند. در سال اول صدها نفر از افراد مسن مهارت‌های اولیه‌ی اینترنت را با کمک دانش آموزان فرا گرفتند. در سال دوم ارزیابی تاثیر Cybe health برافراد مسن مورد تاکید قرار گرفت هدف از این کار، تعیین میزان تاثیر اطلاعات پزشکی بر تصمیم‌گیری‌ها و رفتار افراد مسن می‌باشد.

خدمات رسانی به عبری ها
پروژه خدمات رسانی به منطقه‌ی Lowe Rio Granbe Valley Hispanic پروژه‌ای است که با مشارکت دانشگاه تکزاس در مرکز علوم پزشکی سان آنتونیو جهت ارزیابی پروژه‌های خدمات رسانی اطللاعات پزشکی،جامعه‌ی خدمتگزار عبری‌ها، بهداشت، موسسه‌های آموزشی انجام می‌شود. این پروژه در واقع آغاز تلاش‌های مضاعف NLM برای دستیابی به نیازهای اطلاعاتی پزشکی به عبری‌ها در ایالت تکزاس و سایر جاها می‌باشد.

ارزیابی وب
در حال حاضر اینترنت و وب گسترده جهانی (www) نقش غالب و موثری را در صفات اطلاعاتی NLM ایفا می‌کنند. شایان ذکر است که محیط وبی که NLM در آن عمل می‌کند، محیطی است که به سرعت تغییر می‌کند و کاملاً رقابتی است . باتوجه به این دو فاکتور،‌یعنی سرعت تغییرات و رقابت، طراحی وب NLM باید بسیار پویا باشد و فرایندهای ارزیابی نیز در آن اعمال گردد. از همین رو مدیریت NLM گروه کاری ارزیابی وب را ایجاد کرد، که از زمان تصویب آن در کمیته‌ی هماهنگی OCHD حدود ۱۸ ماه میگذرد . ریاست OCHD را مدیر وابسته (Associate Divector) توسعه‌ی اطلاعات پزشکی NLM و اعضای آن را OHIPD تشکیل می‌دهند .

او لویت‌های ارزیابی وب OCHD عبارتند از :
الف) اندازه گیری کمی و کیفی میزان استفاده از وب
ب) . اندازه گیری میزان درک مشترک و میزان استفاده از سایت‌های وب NLM . فعالیت‌های گروه کاری ارزیابی، در سال مالی ۲۰۰۲ عبارتند از :
سنجش روی خط کاربران در خصوص سایت‌های وب LNM، تمرکز روی گروه‌های مختلف on line ارزیابی میزان دسترسی کاربران به تلفن‌های خاص اطلاعات پزشکی روی خط (on line) و غیر مستقیم (off line) عمومی ایالت متحده‌ی امریکا که در جستجو‌ی شناسایی نوع رفتار هستند؛ تجزیه و تحلیل وب لاک‌های داده‌های وبی NLM، بدست آوردن اندازه گیری‌های مربوط به مخاطبان اینترنتی بر اساس میزان استفاده‌ی آن‌ها از وب که این کار را شرکت‌های بخش خصوصی سازمان دهی می‌کند.

بررسی و آزمون گسترده‌ایی از روش‌های ارزیابی داخلی و خارجی وب و کاربردهای آن، هم چنان در دستور کار OHCD و OHIPD قرار دارد.

برنامه‌های بین المللی
Net .MMCOM : شبکه تحقیقات مالاریا در افریقا
NLM برای دسترسی پژوهش گران بیماری مالاریا در افریقا به شبکه‌ی اینترنت و وب، به صورت کامل، بخشی از اقدامات بین المللی را هدایت می‌کند. این پروژه با رهبری فعالیت چند جانبه‌ی NLM در ز مینه‌ی مالاریا آغاز شد . در طی این پروژه‌ها، دانشمندان آفریقایی اهمیت ارتباطات الکترونیکی و دسترسی به اطلاعات علمی در مقابله با اثرات مخرب جانی و مالی مالاریا در کشورهای توسعه‌یافته را مورد تایید قرار دادند.

NLM با همکاری سازمان‌های افریقایی، ایالت متحده، بریتانیا و اروپا اولین شبکه تحقیقاتی الکترونیکی مالاریا در جهان به نام MIMCom . Net را ایجاد کرده است .
این شبکه دسترسی کامل به اینترنت، منابع وب و منابع فعلی اnبیات پزشکی را برای دانشمندانی که در آفریقا کار می‌کنند را تامین می‌کند. سایت‌های تحقیقاتی افریقا که از سایت‌های با کیفیت بالا هستند، برای اجرای پژوهش‌های جاری خود نیاز به ارتباطات بهتر دارند. این سایت‌ها برای خرید تجهیزات و

نگهداری سیستم منابع لازم را در اختیار دارند. شبکه MIMcom . Net حاصل از گفتگوهای انجام شده در همایش داکار سنگان سال ۱۹۹۷ بود که در خصوص فعالییت‌های چند جانبه در مورد مالاریا (MIM) برگزار گردید . درآن همایش دانشمندان آفریقایی اعلام کردند که نبود ارتباطات‌یکی از موانع عمده‌ی اجرای وظایف آن‌ها در رابطه با مبارزه با حالت مرضی و مرگ و میر ناشی از مالاریا می‌باشد . پس از همایش، جهت پی گیری تصمیمات اخذ شده، گروه کاری برای بررسی راه‌هایی که طی آن دانشمندان و پژوهش گران افریقا بتوانند به همان اندازه‌ایی که همکاران آن‌ها در سایر نقاط دنیا به اینترنت دسترسی دارند، از این امکانات

بهره ‌مند گردند. مباحثاتی را آغاز کردند. پس از آن، NLM موظف شد که اقداماتی را برای ایجاد شبکه ارتباطی مورد نیاز، فراهم و هدایت نماید .

مولفه‌های تشکیل دهنده MIMcom.Net عبارتند از : مخابرات، دسترسی اطلاعاتی، ابزارهای جدید پژوهشی، آموزشی و ارزیابی . NLM با همکاری سایر شرکای خود در سراسر جهان، طراحی و بهره‌برداری از شبکه را به عهده دارد و کلیه‌ی هزینه‌های لازم را نیز پوشش می‌دهد. مقوله‌های مورد نیاز عبارتند از : تعیین نیاز ها، بررسی سایت، مذاکره با مراجع تنظیم مقررات افریقا، همیاری در خصوص خریداری و نصب تجهیزات نظارت بر سیستم، کمک‌های فنی

(Technical) ؛ آموزش و پشتیبانی، انجام مسائل پولی و توافقنامه‌ها ایجاد سیستم‌های تحویل مستندات و درگاه‌های اطلاعاتی (Portal information) ؛ و ارتقاء پیش نویس‌های تحقیقاتی مالاریا. سایت‌های انفرادی و شرکای مالی آن‌ها مسئول هزینه‌های سایت‌ها و هزینه‌های اشتراکی استفاده از پهنای باند ماهواره‌ای هستند. هاپ فنی شبکه در راه حل‌های ماهواره‌ای Redwing در بریتانیا، جایی که بشقاب ماهواره‌ای بزرگی به سمت ماهواره ژنو استیشنری تنظیم شده

است قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این ماهواره در فاصله ۳۷۰۰۰ کیلومتری زمین در بالای اقیانوس اطلس قرار دارد. این بشقاب به طور مستقیم به شبکه پی بستر اینترنت (Internet Baclkbone) متصل است . در سایت‌های تحقیقاتی که خدمات محلی مخابراتی وجود ندارد،‌یک ایستگاه زمینی به شکل VSAT (Very small Aperture Terminal) نصب می‌شود . آنتن بشقاب VSAT، از طریق واحد رادیویی، به‌یک شبکه ناحیه‌ای محلی (شبکه LAN ) مربوط به پژوهش

گران متصل می‌شود . برخی از سایت‌های روی شبکه از رسانه‌ی بی سیم برای اتصال به فراهم آور خدمات اینترنت محلی (ISP)‌یا سایت دیگر MIMCOM که در مجاورت آن قرار دارد، استفاده می‌کنند. در این جا سیستم پیونده‌ی بازی (open LinK) ایجاد می‌شود که این امکان را به پژوهشگران می‌دهد که نامه‌های

الکترونیکی را دریافت و ارسال، پایگاه داده و ادبیات مورد نظر را جستجو کنند و‌یا فایل‌ها و تصاویر را به اشتراک بگذراند. این خدمات به صورت ۲۴ ساعت در روز و هفت روز هفته ارائه می‌شوند. دسترسی دائم به اطلاعات سبب شده است که پژوهش گران در افریقا به صورتی مؤثر بتوانند با سایر همکاران خود در سراسر جهان همکاری کنند. سیستم‌های ماهواره‌ای مشکلات و محدودیت‌های سیم‌های تلفن و سایر تجهیزات سنتی را در اتصال به اینترنت را ندارند و از رسانه‌های قابل اعتماد محصوب می‌شوند. ولی از سوی دیگر هزینه‌های آن‌ها بالاست.

MIMcom.not به نحوی طراحی شده است که صدها پژوهش گر در افریقا بتوانند به طور تسهیمی از پهنای باند ماهواره‌ای استفاده کنند. به این ترتیب حداکثر استفاده از پهنای باند ماهواره‌ای حاصل می‌شود، در نتیجه هزینه‌ی سایت به حداقل می‌رسد.
NLM و سایت جستجوی mbita مرکز بین المللی بوم شناسی و فیزیولوژی حشرات International center for Insect Physiology& Ecology (ICIPE) در حال حاضر در کشور کنیا نخستین ارزیابی در خصوص IMcom.net در حال انجام است . در این ارزیابی، مسائلی چون عملکرد شبکه، کاربری مؤثر پهنای باند، استفاده‌ی اطلاعات و رشد سایت، پیشنهادهایی که به مرحله تامین مالی رسیده، اسناد چاپ شده و میزان لحاظ می‌شوند. اطلاعات مورد نظر، با استفاده از خطوط ترسیم شده‌ی اولیه‌ای که قبل از نصب شبکه تهیه شده بود، جمع آوری می‌گردد.

NLM با استفاده از MIMcom.net، دو برنامه‌ی تجربی را برای ارتقاء دسترسی فزاینده‌ی پژوهشگران مالاریا در آفریقا ارایه کرده است.
کتاب خانه پزشکی دانشگاه زیمباوه، شورای پژوهش پزشکی آفریقای جنوبی (MRC) و NLM شرکا سیستم آزمایشی تحویل مدارک را برای محققان مالاریا در آفریقا تاسیس نموده اند. NLM در هر سایت، پشتیبانی فنی و آموزشی را به پرسنل IT ارایه می‌دهد. در سایت‌های پژوهشی برای متخصصین IT آفریقایی، فرصت‌های آموزشی چون دوره‌ی کاری انفرادی مکالمات منظم کنفراسی در نظر گرفته شده است.‌یکی از فعالیت‌های NLM بازدید کلیه‌ی سایت‌ها برای به روز کردن و رفع اشکالات این سایت هاست.

بر اساس پیش نویس پژوهشی، آموزش خاصی به پژوهش گران مالاریا در آفریقا ارایه خواهد شد. در این طرح آموزشی، نحوه‌ی استفاده از تجهیزات مختلف ارتباطی بی سیم و اجرا کننده‌های نرم‌افزارهای شخصی ارایه می‌شود.

سایت وب با آدرس www.nlm.nih.gov/mim.com دارای پیونده ایی است که م

ی‌توان با استفاده از آن به MEDLINE متصل شد. به این ترتیب مجموعه‌ی متنوعی از مجلات روی خط، پایگاه داده‌ها و سایت‌های مربوط به مالاریا و اطلاعات عمومی دیگر دست‌یافت. کتاب د

ار مرجع NLM در واقع‌یک سایت وب اصلی است که سای را به خبرهای جالب و مقالات مورد علاقه پژوهش گران، غنی می‌کند.
شبکه، ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۰۳
کنیا: موسسه پژوهشی پزشکی کنیا و مراکز کنترل بیماری و پیشگیری (CDC) (در کیپتان Kisian ) (Welleom Trust در Kilifi ) KEMRI/CDC و موسسه پژوهشی Walter Reed Army (WRAIR) دارای پیونده‌هایی با کتاب خانه‌ی کنگره آمریکا و سایت‌های Wellcom Trust می‌باشد. مرکز بین المللی بوم شناسی و فیزیولوژی حشرات (ICIPE) در Mbita از سوی NIH پشتیبانی می‌شوند.

تانزانیا (کلیه موسسه‌های زیر را NIH پشتیبانی می‌کند) موسسه ملی پژوهش‌های پزشکی (NIMR) که دفتر مرکزی آن در دارالسلام است مرکز Ifakara، پژوهش گران مالاریا در مرکز پزشکی کلیمانجارو کریستین (KCMC) در Moshi.

اوگاندا: موسسه ویروس شناسان اوگاندا در Entabbe با پشتیبانی CDC NLM برای ایجاد دسترسی به شبکه‌ی اینترنت، در پروژه‌های زیر همکاری دارند.
۱- پروژه‌ی مقاومت در برابر داروهای ضد مالاریا در دانشگاه Ibadan ، نیجریه و دانشگاه Makerer و بیمارستان Mulago و آزمایشگاه Bio Medical Kampala ، و گاندا، ۲- پروژه‌ی مالاریای کودکان در دانشکده پزشکی و Wellcom Trust در Blantyre، مالاوی ؛ و ۳- مرکز زیست‌پزشکی، دانشکده‌ی علوم زیست‌پزشکی و پزشکی دانشگاه Yaoundel کامرون.

مشارکت در شبکه‌ی بین المللی
OHIPD راهبردهای توسعه مشارکت در شبکه‌ی بین المللی را پی گیری می‌کند. دوروش جستجوی اطلاعات عبارتند از : جستجو در کتابخانه‌های بین المللی DOCLINE و مشارکت کتابخانه با کتاب خانه‌های دیگر (یا ترکیبی از هر دو)
در اینجا NLM می‌خواهد این مسئله را ارزیابی کند که چگونه می‌توان در سطح بین المللی همکاری خود را با کتاب خانه‌های خارجی، به ویژه در نواحی توسعه نیافته تقویت کند. مشارکت در شبکه بین المللی علاوه بر تسهیلاتی که برای کتاب خانه‌های بین المللی به دنبال دارد، با ارائه برنامه‌هایی چون فعالیت چند جانبه در خصوص مالاریا می‌تواند ‌یاری‌گر جوامع پژوهشی نیز باشد. در این جا، NLM حاضر است تخصص خود را در مورد طراحی و پیاده سازی ظرفیت مخابراتی به دانشمندان کشورهای در حال توسعه انتقال دهد، تا آن‌ها نیز بتوانند به موقع ارتباطات خود را برقرارکنند و به منابع اطلاعاتی زیست‌پزشکی و پایگاه‌های داده دسترسی ‌یابند و از طرف دیگر قادر شوند تا در خصوص آمادگی پیشنهاد‌ها و طرح و انجام پژوهش‌ها، با همکاران خود در کشورهای صنعتی همکاری و مشارکت نمایند.

اتصال به اینترنت جهانی
پیاده سازی انتها به انتهای اینترنت در هر دو مقیاس جهانی و ملی، همچنان برای NLM پراهمیت است . دلیل لین امر هم این است که از نظر NLM اینترنت، ابزاری اساسی برای ارتقاء دسترسی و استفاده از اطلاعات پزشکی است .

این امر نیاز به‌یافتن شیوه‌ها و اندازه گیری‌های خاص برای درک بهتر کیفیت اجرای اینترنت از منظر کاربر انتهایی دارد. NLM در این حوزه، پیشگام محسوب می‌شود. این در حالی است بسیاری از سازمان‌های فنی و پژوهشی اهمیت اتصال انتها به انتهای اینترنت را مورد تایید قرار داده اند. NLM در سال ۲۰۰۲، با هدایت خدمات رسانی به سایر سازمان‌ها و پژوهش‌گرانی که به طور فعال اتصال انتها به انتهای اینترنت را دنبال می‌کنند، آزمون اتصال انتها به انتها را اجرا کرد .

هدف از این کار، ایجاد زیر بنای اجرایی طرح NLM برای فعالیت‌های آتی در خصوص اتصال دهندگی اینترنت می‌باشد. این فعالیت شامل استفاده از شبکه‌هایی با پهنای باند خیلی زیاد برای کاربردهای پزشکی می‌باشد. NLM پروژه‌ای را با مشارکت اتحادیه دانشگاهی توسعه اینترنت پیشرفته‌یا اینترنت ۲ آغاز کرده است . هدف از این پروژه، پژوهش در خصوص وقایع بحرانی در جایی است که پهنای باند بالاتر اتصال به اینترنت تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای برای کاربردهای پزشکی و زیست‌پزشکی ایجاد کرده‌یا می‌کند. علاوه بر این، NLM در حال ایجاد شبکه‌ی پایش عملکرد اتصال به سایت‌های انتخابی امریکا می‌باشد و در نظر دارد در مدت نه چندان بلندی، این اتصال را با سایت‌های بین المللی برقرار نماید.

مراکز بین المللی MEDLARS

توافقنامه‌های دو جانبه بین کتاب خانه و بیش از ۲۰ موسسه عمومی در کشورهای دیگر، این موسسه‌ها رامبدل به مراکز بین المللی MEDLARS نموده است . به این ترتیب این مراکز با اتصال متخصصین به MEDLINE و سایر پایگاه‌های داده NLM خدمات آموزش پژوهش تحویل مستندات و دیگر وظایف مراکز منبع اطلاعات زیست‌پزشکی به این افراد ارائه می‌دهند: مراکز بین المللی MEDLARS عبارتند از :
استرالیا = کتاب خانه‌ی ملی استرالیا
کانادا = موسه اطلاعات فنی و علمی کانادا CISTI
چین = موسسه اطلاعات پزشکی، آکادمی علوم پزشکی چین
مصر = آکادمی فناوری و تحقیقات علمی ENSTINET
فرانسه = INSERM
آلمان = موسسه اطلاعات و مدارک پزشکی آلمان
هنگ کنک = دانشگاه چین هنگ کنک
هندوستان = مرکز انفورماتیک ملی، وزارت فناوری اطلاعات
اسرائیل = دانشگاه هبرو
ایتالیا = موسسه SUPeriore di Sanita
ژاپن = اتحادیه فناوری و علوم ژاپن (Jst)
کره = دانشگاه ملی سئول
کویت = موسسه تخصصی پزشکی کویت
مکزیکو = مرکز CENIDS
نروژ = دانشگاه اسلو
روسیه = کتاب خانه مرکزی علمی پزشکی دولتی
افریقای جنوبی = شورای پژوهشی پزشکی افریقای جنوبی
سوئد = کتاب خانه موسسه Karolinska
بریتانیا = کتاب خانه بریتانیا
پان آمریکن = سازمان بهداشت (BIREME /PAHO)
سازمان بین دولتی = مرکز اطلاعات فناوری و علوم : تایپه، تایوان

باز دیدکنندگان بین المللی
در سال مالی ۲۰۰۲، اداره‌ی ارتباطات و اتصال عمومی،۲۴۹ تور – ۱۱۹ تور منظم روزانه (۳۰ : ۱ بعد از ظهر) و ۱۳۰ تور اختصاصی را ترتیب داد. در کل، ۴۳۲۳ باز دید کننده از مجموعه دیدن کردند.

باز دید کنندگان از کشورهای زیر بودند:
آرژانتین، استرالیا، بلاروس، بولیوی، برزیل، کانادا، چین، کلمبیا، جمهوری چک، انگلستان، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایلند، هندوستان، ایتالیا، ژاپن، کنیا، کره، مکزیک، هلند، پاکستان، فلسطین، پاراگونه، پرو، لهستان، اسکاتلند، سوئیس، تایوان، اوگاندا، اکراین و ایالات متحده.

عملیات کتاب خانه (Library Operation)
وظایف بخش عملیات کتاب خانه (LO) عبارتند از : انتخاب، کسب، حفظ و سازمان دهی مجوعه‌ی جامع NLM در رابطه با ادبیات زیست‌پزشکی علمی ؛ نگهداری فرهنگ‌های مفهومی موضوعی و طبقه بندی کتاب خانه‌ایی به شکلی که موسسه‌ها در سراسر جهان به کار می‌برند ؛ ایجاد ضمیمه مجاز و سوابق ایجاد کاتولوگ؛ ساخت و توزیع کتاب شناسی، راهنما و پایگاه‌ داده‌های کاملا متنی ؛ تحویل مستندات پشتیبانی ملی، مرجع و همیاری‌های پژوهشی ؛ کمک به متخصصین پزشکی، پژوهش گران، کتابدارها و عموم مردم برای استفاده‌ی موثر از خدمات NLM، هماهنگی با شبکه ملی کتاب خانه‌ی پزشکی به منظور بهبود دسترسی به خدمات اطلاعاتی پزشکی در سراسر ایالات متحده‌ی امریکا.

این گونه خدمات بنیادی، شالوده‌ایی اساسی برای برنامه‌های خدمات رسانی NLM به متخصصین پزشکی و عموم مرم و نیز پشتیبانی برنامه‌های متمرکز بر کتاب خانه در زمینه‌های بیمار‌هایی چون AIDS، پژوهش خدمات پزشکی، زیست شناسی مولکولی، سم شناسی و پزشکی محیطی است.
مرکز اطلاعات ملی مربوط به پژوهش خدمات پزشکی و فناوری مراقبت‌های پزشکی (NICHSR) در داخل LO قرار داده شده‌اند.

بزرگترین قسمت NLM،‌یعنی LO، قصد دارد افرادی را استخدام کند . این افراد عبارتند از : کتاب دارانی با نظام آموزشی مختلف، متخصصین اطلاعات فنی، کارشناسان موضوعی، متخصصین پزشکی، مورخان، متخصصین موزه و افرادی جهت پشتیبانی و مدیریتی . علاوه بر این افراد، از خدمات مقاطعه کاران زیادی نیز بهره خواهد جست . از دیگر برنامه‌های LO می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه و برقراری نمایشگاه‌های تاریخی، اجرای برنامه‌ی فعال در زمینه‌ی پژوهش

در تاریخ پزشکی ؛ فعالیت روی سایر حوزه‌های برنامه‌های NLM جهت ایجاد خدمات و محصولات جدید و ارتقاء یافته خدمات پژوهشی و توسعه‌ای مثل خدمات ذخیره و بازاریابی پیشرفته اطلاعات؛ هدایت و حمایت از برنامه‌های آموزشی برای کتاب داران علوم پزشکی ؛ مشارکت در توسعه‌ی استانداردهای داده‌های پزشکی و اطلاعات مبتنی بردانش. پرسنل LO مشارکت فعالی در بهبود کیفیت حیات کاری در NLM دارند. از این قبیل می‌توان به مشارکت در شورای تنوع (Diversity Council) شبکه اینترنی NLM اشاره کرد.

طراحی برنامه و مدیریت

طراحی برنامه‌های LO به گونه‌ای است که اهداف و مقاصد مورد نظر برنامه‌ی Long Range سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ NLM و هم چنین برنامه‌ی راهبردی NLM (2005- 2000) را برای کاهش تفاوت‌های پزشکی قبیله‌ای و نژادی پشتیبانی کند. برنامه‌ی Long Range کتاب خانه‌ی ملی دارای ۴ هدف اصلی است:
– سازمان دهی اطلاعات پزشکی و تامین دسترسی به آن‌ها
– ارتفاء کاربری اطلاعات پزشکی برای متخصصین و عموم مردم
– تقویت زیر ساخت داده ورزی (Inrormatics Informatics Ture) برای اهداف پزشکی و زیست‌پزشکی .
– هدایت و حمایت از پژوهش‌های داده ورزی

بسیاری از فعالیت LO در درجه‌ی اول دو هدف اول این برنامه را دنبال می‌کند و آن تلاش و فعالیت اختصاصی برای تامین خدمات به عموم مردم و ارتقاء آگاهی آن‌ها از خدمات جدید است . مشارکت LO در هدف سوم به صورت دادن آموزش به کتاب داران علوم پزشکی و فعالیت‌هایی در مورد استاندارد داده‌های پزشکی و سیاست‌های اطلاعاتی می‌باشد. در حوزه‌ی پژوهشی داده ورزی، LO در خصوص پروژه‌ی سیستم زبان پزشکی واحد (Unified Medical Language System) و شاخص سازی خودکار با مراکز Lister Hi در خصوص اطلاعات بیوتکنولوژی شاخص سازی ژنی بامرکز ملی (National Center) و با برنامه‌های متعددNLM در خصوص کتاب خانه‌های الکترونیکی و دسترسی دائم به اطلاعات الکترونیکی همکاری و مشارکت دارد.

از جمله اقداماتی که LO در واکنش به حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و حوادث بمب‌های بیولژیکی انجام داده است، شرکت در اقدامات گسترده NLM برای افرایش امنیت در ساختمان‌های کتاب خانه و تامین خدمات با کیفیت عالی به عموم مردم می‌باشد. در این گزارش فعالیت‌های خاصی که برای افرایش پوشش NLM به اطلاعات بیوتروریسم و مدیریت واکنش به بلایا در نظر گرفته شده، تشریح می‌شود.

در ۱۹ ژوئن سال ۲۰۰۲، مسئول بخش LO و روسای بخش برای شناسایی برخی از اقدامات توسعه‌ایی که احتمالا در ده سال آینده، عملیات و خدمات NLM راتحت تاثیر قرار خواهد داد در جلسه‌ای به تبادل آرا و نظر پرداختند.

هدف از این جلسه رسیدن به برنامه ریزی عملیاتی و بودجه بندی برای سال‌های ۲۰۰۳ بود. از نظر پرسنل LO، طرح‌های توسعه‌ای زیر در آینده‌ی نزدیک در روند فعالیت‌ها و خدماتNLM تاثیر خواهد داشت : ۱- با دو برابر شدن بودجه‌ی NIH، رشد سریع ادبیات علوم حیاتی و زیست‌پزشکی استمرار خواهد‌یافت . ۲- ظهور Pubmed Central که‌یکی از سیستم‌های محوری NLM است و بر بسیاری از عملیات LO تاثیر می‌گذارد . ۳) تبدیل انتشارات به انتشارات انحصارا الکترونیکی برای اغلب مجلات مربوط به MEDLINF 4) افزایش اهمیت نقش NLM، به عنوان انتخاب کننده و سازمان دهنده‌ی اطلاعات با کیفیت بالا، ۵) بالا بردن توجه به امنیت فیزیکی و شبکه ۶) بالا بردن میزان مشارکت پرسنل LO، در فعالیت‌هایی چون برنامه ریزی برای فعالیت‌ها در منزل

LO در مورد توسعه محتوای موجود در سایت Pubmed Central همکاری نزدیکی را با NCBI آغاز کرده است . از دیگر فعالیت‌های آن انجام برخی فعالیت‌های آزمایشی مانند تعیین گروه‌هایی با تعداد بیش از ۴ نفر از پرسنل LO که قبلا چند روزی، در منزل، کارهای اداری را انجام داده‌اند- برای انجام کارهای مشترک دفتر می‌باشد.

در سال مالی ۲۰۰۲، LO به طور فعال در طراحی سومین ساختمان NLM و هم چنین باز سازی و تجدید بنای ساختمان‌های فعلی آن، شرکت داشت . از طرف دیگر، LO، علاوه بر تامین مسائل مورد نیاز برای فضای کاری پرسنل، مسئول تامین نیازهای کار کردی برای سالن‌های مطالعه، فضاهای نمایشگاهی و مکان‌های نگهداری مجموعه‌ها نیز بوده است . LO برای کمک به طراحی فضاهای نمایشگاهی و مجموعه‌ها،‌یک کارشناس شرایط محیطی برای موزه‌ها و کتاب خانه‌ها و هم چنین مشاوری را برای تعویض سیستم‌های اطفای حریق در محل‌های نگهداری کتاب‌های نایاب به کار گرفت. NLM برای طراحی ساختمان‌های کتاب‌خانه‌ی قرن ۲۱ از تجربیات بسیاری از کتاب خانه‌های علوم پزشکی بهره گرفت . گرد همایی انجمن کتاب خانه‌های علوم پزشکی آکادمیک و NLM در ساختمان کتاب خانه برای سال ۲۰۰۳ پیش بینی شده است.

در عین حال، LO برای استفاده‌ی موثر از فضای موجود، اقداماتی را به شرح زیر انجام داده‌است : باز سازی فضای کاری قسمت انتخاب و اکتساب تعبیرات در مدخل ورودی اتاق مطالعه تاریخچه‌ی پزشکی، تقسیم فضای سالن استماع لوایح به چند دفتر و‌یک اتاق همایش برای برنامه‌ی عضویت در انجمن NLM، باز سازی مکان‌های کاری در بخش‌های ب۱ . شایان ذکر است که در بخش ب۱ در خصوص پژوهش سطح اول و تحویل مستندات از پرسنل قرار دادی استفاده شده است.

توسعه و مدیریت مجموعه‌ها
اغلب خدمات پایه‌ای NLM وابسته به مجموعه‌ی جامع ادبیات زیست‌پزشکی کتاب خانه می‌باشد. LO با توسعه دادن و به روز کردن خط مشی انتخاب ادبیات NLM، کسب و پردازش ادبیات مورد نظر دستورالعمل‌های انتخابی به زبان‌ها و قوالب مختلف : سازمان دهی و نگهداری مجموعه‌ها برای استفاده‌ی موثر ؛ حفظ مواد برای تولیدات آتی این اطمینان را ایجاد می‌کند که این مجموعه‌ها نیاز‌های کار بران فعلی و آتی را برآورده نماید.
در پایان سال مالی ۲۰۰۳، مجموعه‌ی NLM حاوی ۴/۲ میلیون مجله، ۲/۷ میلیون عناوین فیزیکی دیگر مانند دست نوشته‌ها، میکروفرم‌ها، تصاویر، فیلم‌های شنیداری و دیداری (Audiovisuals) و رسانه‌ی الکترونیکی می‌باشد.

گزینش
پرسنل LO و کارگزاران آن، بر اساس دستور العمل‌های مندرج در کتاب توسعه‌ی مجموعه‌های کتاب خانه‌ی پزشکی، که به طور عمده در حال تجدید نظر و بازبینی است، ادبیات مجموعه‌ی NLM را انتخاب می‌کنند. شایان ذکر است که تجدید نظر و باز بینی کتاب راهنمای کتاب خانه ملی پزشکی، هر ۵ تا ۱۰ سال‌یک بار انجام می‌گیرد. اعضای کمیته‌ی مسئول تجدید نظر را خانم آنسیون بانتنیگ(Alison Bunting) هیئت Regents کتاب خانه‌ی ملی (NLM) و پژوهش گران، متخصصین پزشکی، کارشناسان مصرف کننده‌ی اطلاعات پزشکی گران، متخصصین پزشکی، کارشناسان مصرف کننده‌ی اطلاعات پزشکی و اعضای ارشد NLM تشکیل می‌دهند. بسیاری از کارکنان NLM بنا به تخصصی که دارند در امر تجدید نظر همکاری می‌کنند.

درسال مالی ۲۰۰۲،TSD و NICHSP، اقدامات خاصی را برای بهبود سطح پوشش فعالیت‌های NLM در رابطه با بیوتروریسم، جنگ‌های شیمیایی و بیولژیکی، واکنش در مقابل بلایا و موضوع‌هایی از این قبیل انجام دادند. مسائل قرادی با آکادمی پزشکی نیویورک، برای شناسای و تهیه‌ی کاتالوگ ادبیات مربوط به عناوینی چون سیاست‌های پزشکی و بهداشت عمومی، که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ روند کندی گرفته بود، مجددا به جریان افتاد. براساس تصمیمات اخذ شده، این مسئله باید در سال مالی ۲۰۰۳ به پایان رسد.

TSD، نحو ادبیات علم پیری شناسی (gerontology) قبل از سال ۱۹۶۰ را عالی توصیف کرد. دکتر نیکلای که متنسف، از دانشمندانی است که از شعبه‌ی پیستبورگ انستیو تاریخ علم و فناوری آکادمی علوم روسیه، سایت NLM را باز دید کرده است . ارزیابی ایشان از مجموعه‌ی اطلاعات مربوط به فبل از سال ۱۹۱۸ روسیه، بسیار مثبت بوده البته بسیازی از دانشمندان و فضلای روسیه از وجود این چنین مجموعه‌هایی اطلاع ندارند.
ایشان توصیه کرده است که کتاب خانه اقداماتی را برای بهبود کنترل مسائل کتاب شناسی و حفظ این مجموعه ارزشمند انجام دهد.
دکتر آن امانوئل‌یکی دیگر از شخصیت‌های بازدید کننده، از دانشگاه نیو اسکول نیویورک سیتی، مجموعه‌های اولیه NLM مربوط به مقوله‌های مهم امریکای جنوبی را خیلی کامل ندانست و توصیه کرد که باید این مجموعه تقویت شود.

بخش خدمات فنی (TSD) تا به حال کسب منابع ۱۵۶۱۸۲ کتاب کاغذی، گزارش‌های سریال، قطعه‌های شنیداری گفتاری، و رسانه‌های الکترونیکی را دریافت و پر دازش کرد. مجموعه‌ی خالص ۹۱۹/۴۰ مجله کتاب کاغذی و ۸۴۵/ ۰۰۹/۱ اقدام دیگر‌ی مانند صفحات دست نوشته، تصاویر، میکروفیلم، قطعات دیداری، گفتاری، رسانه‌ی الکترونیکی )به مجموعه‌ی NLM افزوده است . LO مجموعه‌ای از عوامل و فروشندگان را به کار گرفت تا ادبیات منتشر شده را در سراسر جهان به دست آورد. در سال مالی ۲۰۰۲، TSD قرار داد ۵ ساله عضویت را که کل انتشارات امریکای شمالی، بریتانیا، اروپای غربی و فروشنده‌های آسیایی، خاورمیانه و جزایر اقیانوسیه را در بر می‌گرفت را منعقد نمود . در این بخش کارکنان NLM برای اخذ امتیازهای منابع الکترونیکی وقت و تلاش زیادی را صرف کردند.

در امتیارهای استاندارد، معمولاً حق امانت دهی مطالب بین کتاب خانه‌ها ارائه نمی‌شود ؛ از همین رو TSD باید برای اخذ امتیاز مجله‌های الکترونیکی و شرایط خاص آن‌ها مذاکره می‌کرد. بیش از ۲۰۰۰مجله‌ی الکترونیکی، در حال حاضر روd سایت کاربران در سالن‌های مطالعه NLM موجوداست که در مورد امتیاز اغلت آن‌ها، کتاب خانه‌ی NIH مذاکرات لازم را انجام داده است . از سوی دیگر HMD، هم چنان مقوله‌های ضروری را به مجموعه‌ی عظیم کتاب‌های چاپی قدیمی،

دست نوشته‌ها، تصاویر و صحنه‌های شنیداری – دیداری تاریخی اضافه می‌کند. اقدام قابل ملاحظه‌ای که در سال مالی ۲۰۰۲ اضافه شدند عبارتند از joames de kethams fasiculo de medicina ( و نیز ۱۴۹۴/۱۴۹۳ ) کتاب راهنمای تازیخ تصاویر آناتومیک، که ترجمه‌ای ایتالیایی از کارهای اولیه لاتین می‌باشد، Aristotelis de Anima Commentum ( و نیز ۱۴۹۷/۱۴۹۶ ) ویرایش شاهکار ارسطو در مورد روح از این اثر به عنوان اولین رساله‌ی روان شناسی‌یاد می‌شود. و KitabI Kahhali Aynal DiwaI (کتابی در مورد چشم پزشکی )، که کتاب دست نوشته به زبان پارسی در زمینه‌ی چشم پزشکی به تاریخ ۱۷۵۵ می‌باشد.

NLM نوشته‌های دکتر جان آیزنبرگ راه که مدیر فقید موسسه‌ی پژوهش و کیفیت مراقبت‌های پزشکی و‌یکی از رهبران اصلی پژوهش خدمات پزشکی می‌باشد، در راستای مستند سازی تاریخچه‌ی این حوزه، به مجموعه‌ی خود افزوده است . از دیگر دست نوشته‌های مهم معاصر که به این مجموعه اضافه شده‌اند عبارتند: نوشته‌های دکتر فرنچ اندرسون، موسس ژن‌درمانی، بیوگرافی اخیر جودیس رابینسون، نوشته فلورانس‌ماهونی ؛‌یک نسخه‌ی از Dewitt stettins memoir با عنوان HOW Ispent my Light که‌یک آلبوم از تصاویر پرستاری می‌باشد ؛ و مجموعه‌ای از کتابچه‌های پزشکی اختصاصی، که به ویلیام اچ هلفند هدیه شده است.

HMD هم چنین کتاب‌هایی از برندگان جایزه‌ی نوبل،‌یعنی دکتر جوشالدربرگ و دکتر مارشال لیدن برگ و دکتر هربرت لی، نماینده‌ی سابق FDA را به مجموعه‌ی خود افزوده است. مجموعه‌ی تصویری NLM با اضافه شده نقاشی‌های پیتر و برتینی (( کارتونفر)) هر عکس‌های کاترین دونیل، روسماند برسل و مجموعه‌هایی که در نمایشگاه جدید ارائه شد. مثل تشریح تخیل (Dream Anatomy)، کتاب خانم‌ها پزشک خود باشد (women will be doctors)، قاب سیاه قاب سیاه قلمی که برای جایزه‌ی نوبل سال ۱۹۸۴ تهیه شده بود، عکس‌های سیاه و سفید کمیته‌ی پزشکی برای حقوق مدنی دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۲۸۰ قطعه تصاویر اهدا شده توسط ویلیام هلفند، بسیار غنی‌تر شده است .

در میان فیلم‌های شنیداری دیداری(Audio visual)، فیلم‌های زیادی از جمله ۸۰۰ فیلم آموزش پزشکی بین المللی از مکتب برنامه‌های ارتباطات بهداشت عمومی دانشگاه جان هاپکییز فیلم‌های دکتر مارتین جوزان در خصوص اپیدمولژی در سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰، به عنوان بخشی از کارهایی که در خصوص اپیدمولژی برای موسسه راکفلر انجام داده بود، به انفعام تصاویر ویدیویی از دفتر بهداشت زنان NIH که طی مراسم‌یک قرن بهداشت زنان ۲۰۰۰- ۱۹۰۰ تهیه شده بود، دیده می‌شود. شلتون کوهن، هامی قدیمی NLM، نیم تنه‌هایی از همایند[Maimonide] ( 1204- 1135)، ادوارد جنر ( ۱۸۲۳- ۱۷۴۹)، لویی پاستور (۱۹۹۵- ۱۸۲۲) تهیه کرد که در سالن لابی ساختمان NLM نصب شدند.

 

نگهداری و مدیریت مجموعه
برای حفظ مجموعه قدیمی NLM و دم دست قرار دادن آن برای استفاده در هر زمان،LO گستره‌ای از فعالیت‌ها نگهداری و مدیریت مجموعه را اجرا می‌کند که عبارتند از : صحافی، تهیه‌ی میکروفیلم، احتیاط در خصوص اطلاعات منحصر به فرد و نایاب، تعمیر مجموعه‌های عمومی، نگهداری تسهیلات ذخیره و شرایط مناسب، پیش گیری از بلایاو واکنش. NLM جهت جلوگیری از دوباره کاری سایر کتاب خانه‌ها، اقداماتی را انجام می‌دهد و از طرف دیگر از طریق سایت خود، اطلاعات مفیدی را در خصوص نگهداری و حفظ مجموعه‌های کتاب خانه‌های علوم پزشکی ارائه می‌دهد که همه‌ی این‌ها را LO منعکس می‌کند. NLM، تجارب خود را در قالب تکنیک‌های حفظ و نگهداری، ارائه می‌دهد. هدف ارتقاء استفاده از چند رسانه‌ی دائمی و نیز قالب‌هایی مناسب برای بایگانی انتشارات زیر پزشکی جدید می‌باشد.LO در سال مالی ۲۰۰۲، ۲۶۳۶۳ مجله را صحافی، ۵۲۵۵ مجله را میکروفیلم و ۱۵۴۲ عنوان را در آزمایشگاه تعمیر و نگهداری، مرمت، ۲۸۳ نسخه تصاویر متحرک را ایجاد و ۶۶ دست نویس و کتاب را حفظ و نگهداری کرد.

NLM داول فوریه سال ۲۰۰۲، صحافی کتاب خانه‌ی خود را سفارش داد. این در حالی است که این کار را قبلاً اداره‌ی انتشارات دولت، که قرار دادهای بسیاری از کتاب خانه را می‌بندد، انجام می‌داده است . برای استفاده از خدمات صحافی مجموعه تاریخی ملی NLM، روشن جدید، برای NLM بسیار مقرون به صرفه است . بررسی شرایط مجموعه‌های عکسی و چاپی دست نوشته‌های قدیمی ژاپنی و کتاب‌ها انجام شده است. در سال جاری ۸۲۸۴۴۸ عنوان در قفسه‌ها قرار داده و ۸۹۰۰۰ نسخه‌ی تکراری مجلات از مجموعه‌ی NLM جمع آوری شدند. NLM برای تعویض سیستم اطفاء حریق دی اکسید کربن که در حال حاضر در سالن

اقدامات اولیه و بخش‌های کتاب‌های نایاب تعبیه شده است، مشاورانی را به کار گرفت. در دو حادثه‌ی شکستن لوله‌های آب که باعث آب گرفتگی عمده شد و هم چنین مشکلات جزیی آب گرفتگی در مکان مجموعه‌ پرسنل NLM به سرعت وارد عمل شدند. در نتیجه فقط تعداد کمی از کتاب به نحو غیرقابل مرمت، خراب شدند. بخش مدیریت مجموعه و نگهداری مصمم است که ۷/۶ درصد از کل سریال‌های دریافتی فعلی، ۵/۱۱ درصد از عناوین سریال ایالات متحده‌ی امریکا و ۵/۱ درصد از شاخص عناوین Medicus را به صورت کاغذی اسیدی چاپ و منتشر کند.

نتایج این بررسی به صورت مقاله‌های مختصر و در نامه‌های خبری انجمن انتشارات امریکا منتشر شد. آزمون اولیه برای بررسی هم پوشانی (Overlap) سوابق OCLC برای رساله‌های قبل از سال ۱۹۵۰ که نزد NLM، آکادمی پزشکی نیویورک، کتابخانه‌ی پزشکی کانت‌وی در دانشگاه‌ هاروارد و همکاران پزشک در فیلادلفیا، قرار دارند، همگی حکایت از مشکلات الگورتم مورد استفاده را دارد و از همین رو، برای بررسی کامل، باید این الگوریتم اصلاح شود. هدف از انجام این اقدامات، شناسایی اطلاعات مهم و حساسی است که در اختیار سایر کتاب خانه‌ها غیر از NLM قرار داد . در این جا باید راهبردهای حفظ کتب نایاب اتخاذ شود.

دسترسی دائم به اطلاعات الکترونیکی
حفظ و نگهداری طولانی مدت اطلاعات الکترونیکی نیز مشکلات خاص خود را دارد که هنوز به درستی درک نشده‌اند. رویکرد کلی NLM در خصوص این مشکلات، همان طور که در برنامه‌ی Long Range سال‌های ۲۰۰۵ – ۲۰۰۰ ترسیم شده است، استفاده از خدمات الکترونیکی و انتشارات خود به عنوان بستر آزمایشی برای همکاری با سایر کتاب خانه‌های خواهر خوانده‌ی خود، مدیریت‌های سوابق و بایگانی و سایر سازمان‌ها برای ایجاد، آزمایش و پیاده‌سازی راهبردها و استاندادهایی است که دسترسی دائم به اطلاعات الکترونیکی را ام

کان پذیر می‌سازد. LO نیز از نزدیک با NLM، در بسیاری از حوزه‌های برنامه‌های این سازمان در خصوص حفظ اطلاعات الکترونیکی همکاری دارد.
Public Meb Central، بایگانی دیجیتالی ادبیات علوم حیاتی است که NCBI آن را ایجاد کرده است . این بایگانی نخستین بستر آزمون NLM برای ایجاد رویه‌ها و روش‌هایی است که دسترسی دائم به مجلات الکترونیکی را فراهم می‌آ‌ورد.
یکی از وظایف LO تماس با ناشران مجلات الکترونیکی برای ضمیمه کردن آن‌ها به MEDLINE و هم چنین تماس با مجلات مهم در حوزه‌های پزشکی و پژوهش در خدمات پزشکی و بهداشت عمومی برای قرار دادن محتویات آن‌‌ها در Pubmed Contral می‌باشد LO در زمینه ایجاد مشخصات و بستن قرار داد برای پویش (Scan) و افزون فایل‌های پشتیبانی (backfiles) بسیاری از مجلاتی که قبلاً محتوای آن‌ها در این بایگانی دیجیتالی قرار گرفته است، با NCBI و LHC همکاری می‌کند.
در اینجا LO، جنبه‌های کیفی محتوای قبلی Pubmed central را با آنچه که پویش (Scan) شده است را مدیریت می‌کند.
NLM از انتشارات و سرویس دهنده‌های وب خود به عنوان بستر آزمایشی رویه‌ها و مکانیزم‌های اطمینان از دسترسی دائم به اطلاعات الکترونیکی منتشر شده‌ی دولت و موسسه‌های غیر انتفاعی استفاده می‌کند.

پس از پیاده سازی نرم‌افزار مدیریت وب موسوم به تیم سایت (Team site) متعلق به NLM، در تابستان سال ۲۰۰۲، LO با Occs و سایر برنامه‌های NLM همکاری‌هایی را به منظور آزمایش کردن حداقل مجموعه‌ی فراداده‌ی استاندارد (Metu data) جهت انتشارات الکترونیکی، که در سال جاری باز بینی و تجدید نظر شد، را آغاز کرده است . این مجموعه

، مبتنی بر Dublin Core ولی بسیار تجویزی و شامل درجه بندی‌های دوام NLM است که نشان دهنده‌ی سطح تعهد NLM در رابطه با کارهای موجود می‌باشد.
از طرفی، فعالیت‌های دیگر‌ی برای ایجاد سیستم تست جهت اطمینان از دسترسی دائم به اطلاعات و مسائل تاریخی (مثل خط مس‌های قبلی NLM که در حال حاضر قابلیت اجرایی ندادند)، بدون سردر گم شدن‌یا ایجاد مشکل برای کاربرانی که فقط به اطلاعات کاربردی فعلی نیاز دارند، در دست انجام است .

محل خدمت مدیر NLM در هیئت مشاوره‌ی راهبردی دیجیتالی کتاب خانه‌ی ملی کنگره می‌باشد.‌یکی از نشست‌هایی که NLM زیاد در آن حضور داشت، نشست موسسه‌هایی است سرمایه‌ آن‌ها را بنیاد ملون تامین کرده است . در این نشست‌ها، جوانب مختلف حفظ دیجیتالی (Digital Preser vation) با گروه‌ پروژه Pubmed Central مربوط به NCBI مورد بررسی قرار گرفت. این امر منجر به نقامل بیشتر در مورد پارامترهایی مربوط به استاندارد جدید ارائه‌ی

Pvbmedcentral به صورت XML و ذخیره‌ی DTD‌ها شد که در سال ۲۰۰۳ منتشر می‌شود. NLM همکاری‌هایی نیز با انجمن ناشران پزشکی امریکا (AMPA) داشت و کمیته‌ی مشترکی نیز با این انجمن تشکیل داد تا نشست‌یک روزه‌ایی را در خصوص بایگانی دیجیتالی در کنار نشست سالیانه AMPA در سال ۲۰۰۳ داشته باشند.

مدیریت کتاب شناسی (Biblio graphic Control)

LO نوعی سوابق کانالوگی و شاخص‌های مجاز برای دسترسی بهتر به ادبیات زیست‌پزشکی مانند مقالات مجله‌ها‌، کتاب‌ها، عناوین سریال‌ها، تصاویر فیلم‌ها، دست نوشته‌ها و رسانه‌ی الکترونیکی ایجاد کرده است .
دیگر اقدامات LO عبارتند از : نگهداری عناوین موضوعی پزشکی

(Medical Subject Headigs / mesh)
که‌یک فرهنگ مفهومی موضوعی است که برای تشریح موضوع محتوای اطلاعات زیست‌پزشکی مورد استفاده NLM و بسیاری دیگر از موسسه‌ها قرار می‌گیرد؛ همکاری با مرکز Lister Hill جهت تولید فرا فرهنگ مفهومی سیستم زبان پزشکی واحد (Meta thesaurus UMLS) که MeSH‌ یکی از اجزای اصلی آن به شمار می آید، نگهداری طبقه بندی پزشکی کتاب خانه‌ی ملی که طرحی برای مرتب کردن مجموعه‌های فیزیکی کتاب خانه به همان صورتی می‌باشد که سایر کتاب خانه‌های علوم پزشکی در سراسر جهان عمل می‌کنند.

ایجاد فرهنگ مفهومی (Thesaurus Development) ویرایش ۲۰۰۳ MeSH حاوی ۲۱۹۷۳ عنوان اصلی، ۸۳ عنوان فرعی‌یا عنوان وصفی، ۱۲۹ نوعی نشریه و بیش از ۱۳۲۴۰۰ سابقه‌ی تکمیلی برای علوم کیمیا (Ckemical) و سایر مواد می‌باشد.
پس از انتشار MeSH،‌یک اثر تشریحی در مورد ناتوتکنولژی برای سال ۲۰۰۲ و ۱۲۵۰ توصیف گر جدید برای MeSH سال ۲۰۰۳ به MeSH افزوده شد ؛ به‌ این ترتیب ۱۲۵۱ توصیف‌گر از MeSH سال ۲۰۰۲ به آن افزوده شده است . پس از آن ۹۳ توصیف‌گر با‌یک مبحث اصطلاح شناسی به روز شده، تعویض و ۲۰ توصیف‌گر دیگر حذف و بعد از آن ۱۷۲۷ مرجع (اصطلاحات ورودی) اضافه شدند. در سال مالی ۲۰۰۲ بخش MeSH نخستین فاز سازمان دهی مجدد کلی و به روز سازی مباحث اصطلاح شناسی مربوط به علم ژنتیک، آتریم‌ها، پروتیین‌ها و گیرنده‌ها را انجام داد. از دیگر اقدامات MeSH می‌توان به توسعه‌ی قابل ملاحظه و ارتقاء مباحث اصطلاح شناسی مربوط به bioethics (به عنوان بخشی از فعالیت مشترک با موسسه‌ی علم اخلاق کند‌ی). گیاهان و فیتودرمانی (phyto thrapy) . میکروارگانسیم‌ها مربوط به بیمارهای شایع (با همکاری برنامه‌ی اپیدمولژی DCC ) آناتومی و crustacea اشاره کرد. چیدمان طبقه‌ای اصطلاحات برای گروه‌های سنی نیز برای ایجاد گروه بندی‌های جستجوی منطقی، مورد تجدید نظر قرار گرفت.
بخش MeSH ویرایش محتوای فرافر هنگ مفهومی UMLS را، که در حال حاضر سالی چهار بار منتشر می‌شود، به عهده دارد . برنامه‌ی به روز سازی مکرر سبب می‌شود که بتوان در طول سال مفاهیم تکمیلی MeSH را ویرایش نمود. سایر منابع واژگانی به روز شده در سال ۲۰۰۲ عبارتند از :
ICD-9-CM فرهنگ لغت پزشکی برای فعالیت‌های تنظیم مقررات (MedDRA) CRISP، فرهنگ مفهومی الکل و سایر داروها، LOINC، PDQ، SPN‌یا تولید فرهنگ اصلاحی استاندارد، و فرهنگ اصطلاحات تجهیزات پزشکی جهانی دو مجموعه‌ی واژگون نیز در سال مالی ۲۰۰۲ به فرافرهنگ مفهومی افزوده شد که عبارتند از : طبقه بندی اندام‌ها و مواد ژنتیکی NCBI به عنوان منابع داده‌های سریال وارد شده در بانک ژن و RXNORM، فرهنگ اصطلاحات استاندارد دهنده‌ی NLM برای داروهای بالینی ( مثل داروهایی که متخصصین بالینی تجویز می‌کنند) که به سرپرستی MeSH، با مشورت با سازمان ایجاد استانداردهای HL7، اداره امور سربازان از جنگ برگشته و مدیریت دارو و غذا تهیه شده است .
RXNOrm برای‌یاری NLM در طراحی اصطلاحات مترادفی که معمولاً در واژگان دارویی مختلف وجود دارد و در فرا فرهنگ مفهومی قرار داده شده و برای پر کردن شکاف موجود اصطلاح شناسی دارویی ایجاد شد . شایان ذکر است که این شکاف را سالها پیش HL7، متذکر شد و آن را در کمیته ملی در استماعات آماری پزشکی و حیاتی مطرح نمود که قرار شد این موضوع در مبحث مجموعه‌های کدهای مدیریتی و تحت عنوان مسئولیت و قابلیت حمل بیمه پزشکی، در قانون ۱۹۹۶ دیده شود.
از سوی دیگر نام‌های دارویی، به تنهایی فاقد شاخص میزان اثر بخشی، اندازه (dose)، و مسیر اطلاعاتی مدیریتی است که باید در تجویز آن مورد قرار گیرد. کدهای دارویی ملی (NDC) برای استفاده در دستورات دارویی و پشتیبانی در تصمیم گیری‌ها، بسیار صریح و روشن عمل می‌کنند ( به طور مثال هر ۵۰ و ۱۰۰ شیشه‌یک داروی مشابه از‌یک سازنده، NDC‌های مختلفی دارد ) ؛ علت هم این است که متخصصین بالینی نمی توانند از وجود محصولات خاص برای استفاده در نسخه‌های خود مطلع شوند . از همین رو RXNorm اشکال استاندارد را در رابطه با اجزاء،قدرت، واحد اندازه گیری و میزان دارو (dose) با هم ترکیب می‌کند، نام‌های سازمان‌یافته‌ایی را جهت آمادگی دارویی بالینی ایجاد می‌کند. در سال مالی ۲۰۰۲، فعالیت‌های Rxnorm ارائه، بحث شد و به طور مثبت مورد قبول نشست‌های متعدد HL7، کمیته‌ی بین المللی آمار پزشکی و حیاتی، گروه ضربت داده ورزی پزشکی منسجم دولت الکترونیکی،
(e- Gov Consolidated Hea lth Informatics task force)،

کنگره‌ی بهاره AMIA، گردهمایی AMIA، بسیاری از گزارش‌های خاص برای HHS، VA و پرسنل ارشد FDA قرار گرفت .

کاتولوگ سازی (Cataloging)
Lo با هدف مستند سازی محتوای موجود در مجموعه‌ی کتاب خانه و سایت وب و همچنین کاتالوگ سازی و نام گذاری سوابق مرجع که برای سایر کتاب خانه‌ها نیز قابل استفاده باشد و بتواند دوباره کاری آن‌ها را در خصوص کاتالوگ سازی کاهش دهد، نسبت به کاتالوگ سازی ادبیات زیست پزشکی که NLM از منابع دیگر اخذ‌یا انتخاب کرده است، اقدام می‌کند. در راستای این مسئله، LO، تعداد فزاینده‌ای از پیونده‌ها (Links) را از فهرست روی خط خود،‌یعنی LOCA TOR plus، به متن کاملاً الکترونیکی عناوین توصیف شده متصل کرده است . در سال مالی ۲۰۰۲، TSD سایت و دستورالعمل‌های برقراری پیونده‌ها را با منابع اینترنتی تک گرافیکی و آثار تک گرافیکی چاپی که روی خط نیز قرار گرفته‌اند تدوین نمود.
در سال مالی ۲۰۰۲ بخش مسئول کاتالوگ سازی با استفاده از پرسنلی که در

خانه کار می‌کردند و همچنین مقاطعه کاران، ۲۱۴۱۹ کتاب معاصر، عناوین سریال، عناوین غیرچاپی و انتشارات چاپخانه‌ای کاتالوگ سازی کردند.
در اینجا خطوط باسرعت بالا، مانند DSL و‌یا کابل به مقاطعه کاران ارائه شد، تا بتوانند از راه دور، باسرعت، امنیت و قابلیت اطمینان بالا‌تر به سیستم Voyager‌یکپارچه کتابخانه متصل شوند .‌یکی دیگر از فعالیت‌های TSD توسعه قابلیت‌های نام فایل مرجع برای تحت پوشش قرار دادن نیازهای کنترلی مرجع MEDLINE Plus و هم چنین اغلب داده‌های مرجع MEDLINE Plus در فایل نام مرجع Voyager می‌باشد.

در مرحله‌ی نهایی انتقال سوابق از پایگاه‌های داده‌ی اختصاصی قبلی، داده‌های مربوط به سابقه‌های ۳۰۹۳۳ رساله و فصل پایگاه‌داده‌های HISTLINE، SPACELINE و BIOE HICSLINE در سابقه‌های موجود LOCA TOR plus ادغام شد و تلاش چند ساله به بار نشست. موسسه‌هایی که در این امر‌یاری‌گر TSD بودند،‌یعنی موسسه‌ی علم اخلاق کندی، ECRI و ناسا در سال‌ مالی ۲۰۰۲، جمعاً ۲۳۳۰ سابقه‌ی جدید را به رساله‌ها و فضول حوزه‌های تخصصی LOC
LO برای بهینه کردن ذخیره، نگهداری و دسترسی به داده‌های سریال که مورد استفاده‌ی بسیاری از سیستم‌های مختلف NLM مثل LOCATOR plus، Pubmed، DOCLINE و برنامه‌های انتشاراتی می‌باشد، کمیته‌ی داده‌های سریال تسهیمی را در سطح NLM برقرار نموده است. نتایج اولیه‌ی فعالیت این کمیته بر قراری پیونده‌ی مستقیم از مسرورگر مجله‌ی pubmed به LOCATOR plus می‌باشد. به این ترتیب کاربران pubmed می‌توانند بسیار آسان تراز گذشته به سوابق کامل کتاب شناسی و در نتیجه به عناوین مجله‌ای مورد نظرشان دست‌یابند. پیاده سازی نسخه‌ی جدید سیستم کتاب خانه‌ی‌یکپارچه‌ی Voyager سبب ارتقاء پژوهش‌های مختلف شده است.

تولید نسخه کامل وبی . طبقه بندی NLM (NLM Classification) در ماه سپتامبر به بازار عرضه و جایگزین نسخه‌ی نمونه‌ای شد که در سال گذشته عرضه شده بود. ویژگی‌های نسخه‌ی جدید نسبت به نمونه‌ی اولیه این است که در نسخه جدید، بین شماره‌های هر طبقه در فهرست و در برنامه‌های زمانی، بین اصطلاحات و فهرست و از اصطلاحات فهرست به مرورگرMeSH (MeSH Browser) فرا پیونده (hyper LinK) ایجاد شده است .] فرا پیونده: اتصالی است میان‌یک عنصر در سند متن، مانند‌یک کلمه، عبارت، تصویر و با عنصر دیگری در سند با عناصر‌یک فایل‌یا نوشته‌ی دیگر. م [ سیستم جدید نگهداری و ایجاد داده‌های روی خط(on line) که طبقه بندی مذکور را انجام می‌دهد، این قابلیت را به NLM داده است که بتواند سالیانه به همراه MesH خود را به روز نماید.
شایان ذکر است که کتاب راهنمای کاتالوگ ساز NLM نیز تبدیل به سند تعاملی وبی شده است .
HMD،۳۶۳ کتاب نایاب و دست نوشته‌های قدیمی را فهرست بندی نموده است پروژه‌ی خاص ارتقاء دسترسی به حدود ۱۴۰۰ کتاب قدیمی ژاپنی و دست نوشته‌های مجموعه‌ی عالی NLM در دست اجرا است .
فهرست قفسه‌ی این مجموعه تکمیل شده که در حدود نیمی از عناوین آن را دکتر شیزو ساکی، استاد پزشکی سنتی ژاپنی، خلاصه نموده است. HMD برای ارتقاء تصاویر سوابق موجود بخشی از تاریخچه پزشکی (History of Medicine) و فهرست بندی سایر تصاویر، قرار دادی را منعقد نموده است . قرار داد دیگری نیز برای فاز اولیه پروژه‌ی بهبود دسترسی به مجموعه‌ی جزوات تاریخی عمده‌ی NLM منعقد شده است. نخستین مرحله، تعیین این موضوع است که چه میزان از این مجموعه را فهرست ضمیمه‌ی کتاب خانه‌ی بخش جراحی عمومی که به تازگی به شکل قابل خواندن توسط ماشین تبدیل شده است، تحت پوشش قرار می‌دهد. در حال حاضر HMO پیشرفت شایانی در فهرست‌بندی مجموعه‌های کتاب‌های خطی محاصر دارد. در سال مالی ۲۰۰۲، اقدامات زیر انجام شد: فهرست بندی ۵۶۲ نسخه‌ی خطی، که ۵ برابر بیش‌تر از سال گذشته می‌باشد.
راهنما‌های جدید جستجو برای تعدادی از مجموعه‌های بزرگ، شامل بخش عمده‌ای از آرشیوهای انجمن کتاب‌خانه‌ی پزشکی (Medical Library Associution) ایجاد شد؛ سوابق ۱۰۸ راهنمای جستجو نیز به LOCATOR plus اضافه شد.
در ژوئن سال ۲۰۰۲، نمودارهای جدید در سایت علوم Linus Pauling قرار داده شد. مقالات Pauling در دانشگاه دولتی Oregon نگهداری می‌شود که این مقالات در اختیار NLM قرار داده شدند که تادر سایت Pauling از آن‌ها استفاده شود.
سایت تاریخچه‌ها برای دونالد راس فردریکسیون (Donald S. FredriKson) پژوهش گر مشهور در زمینه‌ی چربی (Lipid) و مدیر قبلی NlH به طور کامل مورد تجدید نظر و توسعه قرار گرفت . سایت اصلی فردریکسون در سال ۱۹۹۷ به عنوان سایت آزمایشی تاریخچه مورد بهره‌برداری قرار گرفت. سایت جدید فردریکسون رسماً در زمان بزرگداشت دکتر فردریکسون از سوی NIH، در ۱۹ اکتبر سال ۲۰۰۲ به بهره‌برداری خواهد رسید.
LO و LHC با همکاری دفتر جراحان عمومی کلیه‌ی گزارش‌های گذشته تا حال این دفتر را شناسایی و اسکن نمودند تا مطمئن شوند که کل این گزارش‌ها در فهرست سوابق NLM و همچنین در سایت وب، که رسماً در فوریه سال ۲۰۰۲ افتتاح شد، قرار گیرفته باشد. گزارش‌های جدید دفتر جراحان عمومی، پس از انتشار بهHSTAT (Health Services / Techno logy Assessment Text) اضافه خواهند شد.

ایجاد فهرست موضوعی (Indexing)
یکی از فعالیت‌های LO تشکیل فهرست موضوعی مقالات اخذ شده از ۴۵۳۸ مجلات زیست‌پزشکی به نحوی است که کاربران پایگاه داده‌ی MEDLINE / Pubmed و محصولات آن می‌توانند بر اساس عناوین خاص زیست‌پزشکی به مقالات مورد نظر خود دست‌یابند.

سوابق موجودMEDLINE، حاشیه نویسی می‌شوند و به تفاسیر اطلاعیه‌هایی که مکرراً منتشر می‌شود متصل می‌گردند؛ دلیل هم این است که مقالاتی که MEDLINE به آن مراجعه می‌کند ممکن است برگشت بخودند . تصحیح شوند و‌یا مورد تردید قرار گیرند . در سال مالی ۲۰۰۲، ترکیبی از پرسنل داخلی، مقاطعه کاران و موسسه‌های همکار بین المللی و داخلی ایالات متحده‌ی امریکا، تحت نظارت بخش فهرست موضوعی اداره‌ی خدمات کتاب شناسی (BSD) تعداد ۰۵۶/۵۰۲ مقاله را فهرست بندی کرد که ۸ درصد بیشتر از سال گذشته می‌باشد. کلیه‌ی سازمان‌هایی که به NLM متصل می‌شوند، می‌توانند از سیستم نگهداری و ایجاد فهرست موضوعی شبکه‌ای NLM‌یعنی OCMS استفاده کنند.

پس از بررسی فهرست‌ها، ۳۰ مورد برگشت، ۴۹۷۱ اغلاط چاپی و ۲۵۰۹۱ تغییر به روز شده در سال مالی ۲۰۰۲، بین خلاصه‌های پزشکی مبتنی بر شواهد و خلاصه‌های بیماران به مقالاتی که به این خلاصه‌ها اشاره می‌کردند، ارتباط برقرار گردید.

اصلاحاتی روی DCMC انجام شد تا به جای آنکه، جریان کاری فهرست بندی، به صورت‌یک وظیفه‌ی جداگانه تعریف شود، بتواند کلیه‌ی پیوند‌ها و اتصالاتی را که در زمان ورود اولیه‌ی اطلاعات ایجاد می‌شودند را مدیریت کند . فهرست بندی دستی (Manual) در بخش‌های وبی سیستم Dcms نیز وجود دارد. سال مالی ۲۰۰۲، نخستین سالی بود که شکل به روز شده‌ی Mesh در مورد نمونه‌های DCMS اعمال شد . از همین رو، فرایندی که قبلاً ماه‌ها به طول می‌انجامید، الان در‌یک روز انجام می‌شود.

در ماه مارس سال ۲۰۰۲، فهرست بندها(Inde xer)، به عنوان بخشی از محصولات جانی فهرست بندی MEDLINE، اتصالات توصیفی را بین نمونه‌های فهرست بندی شده MEDLINE و سوابق ژن‌های مربوطه در پایگاه داده کولوس لینک NCBI را ایجاد کردند. شایان ذکر است که نمونه‌های مذکور مربوط به مقالات تشریح کننده‌ی کارکردهای ژن‌ها در ۶ ارگان مختلف( انسان ـ موش ـ موش صحرایی ـ مگس میوه‌خوار ـ ماهی راه راه، HIV-1 می‌باشند.
بعد از پیاده سازی کامل فهرست بندی موضوعی ژن‌ها در تمامی ابعاد ‌آن، در سال گذشتهDCMS، قرار دادهای فهرست بندی موضوعی منعقد و به طور موفقیت آمیز تست، اصلاحات لازم در آن اعمال، همین طور بیش از ۱۸۰۰۰ پیونده‌ی توصیفی (Links) ایجاد شد که خدمات جدید و مهمی را به پژوهش گران عرضه می‌کند.

در آگوست سال ۲۰۰۲، فهرست بند موضوعی متن پزشکی (MTI) تحت نظر LHC‌پروژه‌ی پیشگام فهرست بندی موضوعی را در سطح کل NLM اجرا کرد که این پروژه به عنوان ویژگی جدیدی به DCMS اضافه شد؛ تا فهرست بندهای علاقمند بتوانند از آن استفاده کنند. MTI برای ایجاد فهرست طبقه بندی شده از اصطلاحات مناسب MESH از عنوان‌یا خلاصه‌ی مقاله‌های مجلات و هم چنین برای فهرست بندی، از واژه‌های متن مقالات استفاده می‌کند.

در این جا، همان طور که فهرست بندان از کل متن مقاله‌ی مجلات برای فهرست بندی استفاده می‌کند، برای فهرست بندی موضوعی کاملاً خودکار پایگاه داده خلاصه‌های موجود در دروازه‌یNLM (NLM Gateway)، ازMTI استفاده می‌شود. فهرست بندان موضوعی، کار خود را پس از وارد شدن اولیه‌ داده‌های مربوط به نمونه‌ها آغاز می‌کنندٍ. خلاصه‌ها به‌یکی از سه روش زیر تهیه می‌شود:

ارائه الکترونیکی توسط ناشران
اسکن کردن و پذیرش کار الکترونوری
[OCR (Scanning and optical character recognition)]
تایپ شده دوتایی

شایان ذکر است که نمونه‌هایی که در سال مالی ۲۰۰۲ اضافه شد، ۵۶ درصد به صورت الکترونیکی توسط ناشران، ۲۲ در‌صد به صورت اسکن و OCR شده، ۲۲ درصد تایپ شده (Keyboarbed) بودند. از سال مالی ۲۰۰۱، تعداد نمونه‌های دریافت شده به صورت الکترونیکی ـ که ‌یکی از سریع‌ترین و اقتصادی‌ترین شیوه‌ها می‌باشد، ۳۳ درصد افزایش‌یافته است . در حال حاضر ۳۷۶ ناشر نمونه‌ها و خلاصه‌ها را به صورت الکترونیکی و بازبان XML به مجلات عرضه می‌کنند در سال مالی ۲۰۰۲، BSD پروژه‌ایی را آغاز کرد که در آن با ناشرانی که برای برخی از مجلات نه همه‌ی آن‌ها، داده‌ها را به صورت الکترونیکی عرضه می‌کردند، تماس

گرفت و در خصوص عناوین مجلات آن‌ها که در NLM فهرست بندی موضوعی می‌شود گفتگو و آن‌ها را تشویق به الکترونیکی کردن همه‌ی عناوین نمود. از دیگر برنامه‌های NLM در پی‌یافتن شیوه‌هایی است که به کشور‌های در حال توسعه برای الکترونیکی کردن انتشارات‌شان کمک‌های مختصری بشود.

در سال مالی ۲۰۰۲، خانم نانی کومائو، شرکت کننده‌ی خارجی برنامه‌های عضویت وابسته NLM، از کشور کنیا، رویه‌های ایجاد و ارائه‌ی داده‌های خلاصه‌ها و نمونه‌ها را با زبان XML در مجلات علوم پزشکی آفریقایی که توسط موسسه‌ی او در کنیا منتشر می‌شود، توسعه داد. خانم کاموئو در نشستی که با حمایت سازمان بهداشت جهانی انجام شده بود و طی آن و اعضای تحریره‌ی مجلات پزشکی افریقایی گردهم آمده بودند، خلاصه‌ایی از فعالیت‌های خود را ارئه داد.
NLM بر اساس نظر‌‌یه‌ی کمیته‌ی باز بینی فنی گزینش ادبیات(LSTRC) (ضمیمه)، که کمیته‌ایی متشکل از کارشناسان خارجی NIH می‌باشد، مجلاتی را برای درج در MEDLINE، فهرست موضوعی Medicus انتخاب کند.

در سال مالی ۲۰۰۲، این کمیته ۴۱۸ عنوان مجلات را بررسی کرد و ۱۱۵ مجلد عنوان را واجد شرایط درج در MEDLINE دانستند و ۸۹ عنوان دیگر را موقتاً بسته به دریافت نمونه و خلاصه‌ی الکترونیکی قابل قبول دانستند. بخش اطلاعات پزشکی بیمار و مصرف کننده‌ی انجمن کتاب‌خانه‌ی پزشکی، مجله‌های پزشکی را که برای عموم مردم تدوین میشوند مورد بررسی خاص قرار داد. حاصل این بازبینی اضافه شدن ۵ عنوان جدید بود. کلیه‌ی عناوین پرستاری که قبلاً برای فهرست پرستاری بین المللی به صورت موضوعی فهرست بندی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود کدام‌یک هنوز باید در فهرستMEDLINE باقی بمانند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 30000 تومان در 208 صفحه
300,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد