دانلود مقاله مطالعه‌ی موردی فرآیند مدیریت مدارس شبانه‌روزی

word قابل ویرایش
93 صفحه
16700 تومان
167,000 ریال – خرید و دانلود

مطالعه‌ی موردی فرآیند مدیریت مدارس شبانه‌روزی

مقدمه
بهره‌مند نمودن افراد جامعه از خدمت آموزش و پرورش یکی از سیاست‌های مهم متولیان امر تعلیم و تربیت در کشورمان است که افراد حائز شرایط را وارد چرخه رسمی علم و تحصیل نماید و به عبارتی «آموزش برای همه را» عملی سازد. لذا کاهش نرخ بی‌سوادی و تحت پوشش قراردادن فراگیران و افزایش پوشش تحصیلی یکی از دغدغه‌های مسئولین نظام آموزشی علی‌الخصوص در مناطق محروم و کم برخوردار می‌باشد. در این راستا یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش در مناطق محروم ایجاد مراکز شبانه‌روزی است که می‌بینیم با

سرمایه‌گذاری قابل توجهی اعم از انسانی و مالی و تجهیزاتی تاسیس شده است که هرساله با جذب و نگهداری درصد قابل ملاحظه‌ای از دانش‌آموزان فعالیت آموزش و پرورش خود را شروع می‌نمایند، زیرا با توجه به اهمیت و جایگاه مدارس شبانه‌روزی شناخت عواملی که در تحت پوشش بردن بیشتر دانش‌آموزان موثر است و چگونگی نگهداری پویای فراگیران در جهت تحقق هدفهای آموزشی از موضوعات اساسی در سیستم مدارس شبانه‌روزی است که بایستی مورد مداقه قرار گرفته و تدابیر اثربخش‌تری در این خصوص اتخاذ نمود.
در حقیقت به خاطر رسیدن به هدفهایی چون کاهش افت تحصیلی، ارتقاع و سطح کیفی آموزش، استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات در مناطق کم‌ جمعیت، توجه به مقوله نگهداری و جذب فراگیران در مدارس شبانه‌روزی را ضروری می‌سازد.

۲-۱ : بیان مساله :
با عنایت به اهداف مصوب و تخصیص منابع در هر سازمان ، مدیریت آن سازمان موظف است در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر اقدامات لازم و موثری را انجام دهد امورات شبانه روزی نیز به تبعیت از تعریف مدرسه »مدرسه سازمانی است که برمبنای معیارهای رسمی تاسیس می‌شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامه‌های مصوب پرورشی و آموزشی کشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار می‌گردد.« جهت اجرای صحیح و اثر گذاربر برنامه های مصوب آموزشی و پرورشی موظف است اقدامات موثری را انجام دهد .
یکی از عناصر مهم هر سیستم آموزشی ، دانش آموزان آن سیستم می‌باشند بدون تردید توجه و عدم توجه به مقوله دانش آموزان در شبانه روزیهای کاغذکنان در تحقق و عدم تحقق اهداف مورد نظر نقش به سزایی دارد با توجه به امکانات و تجهیزات و منابع انسانی که صرف می شود حائز اهمییت بسیاری است .

لذا این تحقیق به مطالعه موانع و راهکارهای بهبود فرایند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه‌روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی می پردازد سپس توصیه های لازم را جهت برنامه ریزی موردی آموزشگاهی به مدیران شبانه روزی منطقه کاغذکنان توصیه می نماید.

۳-۱: اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
نشر علم و دانش در فرهنگ اسلامی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است از پیامبر اسلام و ائمه اطهار فرمایشات فراوانی به انسانها شده است.
پیامبر اسلام می فرماید : » اگر روزی برمن بگذرد و درآن روز دانشی نیاموزم که مرا بخداوند نزدیک کند طلوع آفتاب آنروز برمن مبارک مباد« (جوانشیر ۱۳۷۹ ، ص۱۷۹).
همچنین برای رسیدن مطلوب و اثر بخش به اهداف زیر بررسی راههای جذب و نگهداری دانش آموزان در مدارس شبانه روزی منطقه کاغذکنان اهمیت و ضرورت آنرا روشن می نماید :
۱- افزایش درصد پوشش تحصیلی دانش آموزان منطقه کاغذکنان

۲- ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش و کاهش افت تحصیلی
۳- پیشگیری از تبعات اخلاقی و اجتماعی ناشی از مهاجرت دانش آموزان روستایی به مراکز شهری
۴- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای تربیت دانش آموزان با بهره گیری از اوقات فراغت آنان و ….
بدون تردید برای رسیدن به اهداف فوق مطالعه موردی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی لازم و ضروری می باشند .
۴-۱: اهداف تحقیق :

موضوع » بررسی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی « هدف کلی طرح می باشد و در اهداف خرد و ریز شامل هدفهای زیر است :

۱- مطالعه و بررسی موردی عوامل موثر برموفقیت فارغ التحصیلان و دانش اموزان موفق در مدارس شبانه‌روزی‌ها
۲- مطالعه عوامل موثر بر دانش آموزان موجود و در حال تحصیل جهت ادامه تحصیل در مدارس شبانه‌روزی‌ها
۳- مطالعه در خصوص عوامل موثر بر افراد ترک تحصیل کرده
۴- بررسی و مطالعه علل عدم ثبت نام و تحصیل دانش آموزان در مدارس شبانه‌روزی‌ها
و در پایان تحقیق از یافته های آن در جهت برنامه ریزی آموزشگاهی به منظور افزایش پوشش تحصیلی و ایجاد یک نگرش سیستمی صحیح توصیه‌های عملی به مدیران ارائه خواهد شد .

۵-۱: سوالات تحقیق:
با عنایت به اینکه این تحقیق با نگرش و رویکرد سیستمی فرآیند مدیریت دانش‌آموزان را مورد مطالعه قرار می دهد بنابراین موضوعات تحقیق در چهار مقوله قابل بررسی است :

۱- دانش‌آموزان موفق و فارغ تحصیل
۲- دانش‌آموزان حین تحصیل
۳- دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده
۴- دانش‌آموزان مراجعه نکرده به شبانه روزیها(ثبت نام نکرده )
با توجه به طبقه‌بندی چهارگانه فوق سوالات تحقیق به شرح ذیل بیان می‌شود.
۱- چه عواملی برادامه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی‌ها موثر است؟
۲- متغییرهای اثرگذار بر عملکرد دانش آموزان موفق (فارغ‌التحصیل) چیست ؟
۳- علل عدم مراجعه بعضی از دانش‌آموزان روستایی به مدارس شبانه‌روزی‌ چیست ؟
۴- چه عواملی باعث ترک تحصیل دانش آموزان از مدارس شبانه‌روزی‌ها هستند؟

 

۶-۱: متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها
متغیرهای متعددی در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند که مهترین آنها به شرح ذیل می‌باشد:
 دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی دخترانه و پسرانه منطقه کاغذکنان
 دبیران مدارس شبانه‌روزی
 برنامه‌های موجود در مدارس مذکور
 امکانات موجود ارائه شده در مدارس فوق
 مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان
 مقاطع تدریس دبیران
۱٫ دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی

دانش‌آموزان مورد بررسی در این تحقیق شامل دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان زینبیه و عفاف در دخترانه و ندای اسلام و امام خمینی‌ (ره) پسرانه می‌باشد و دانش‌آموزان در چهارگروه موفق، حین تحصیل، ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل بررسی می‌شود.
۲٫ دبیران مدارس مذکور

در مقوله دبیران، موضوعات رشته تدریس، صمیمیت و سابقه تدریس بررسی می‌شود.
۳٫ برنامه‌های موجود مدارس شبانه‌روزی
در مقوله برنامه‌های موجود، متغیرهایی همچون برنامه هفتگی مدارس، تنظیم برنامه امتحانات، برنامه‌های اردو، کلاس‌های تقویتی و سایر فعالیت‌های فوق‌برنامه و برنامه‌های مکمل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴٫ امکانات ارائه شده

متغیرهای پانسیون، امکانات ایاب و ذهاب، امکانات خوابگاهی و … می‌باشد.
۵٫ مقاطع تحصیلی
مقاطع تحصیلی شامل مدارس راهنمایی و متوسطه خواهد بود.
۶٫ پایه تحصیلی
پایه‌های سه‌گانه راهنمایی (اول، دوم و سوم) و پایه‌های سه‌گانه متوسطه را شامل‌ می‌شود که دانش‌آموزان تحصیل می‌نمایند. ضمناً مدارس شبانه‌روزی فاقد مراکز پیش‌دانشگاهی می‌باشد.
۷٫ مقاطع تدریس دبیران
دبیران مدارس شبانه‌روزی در دو مقطع راهنمایی و متوسطه تدریس می‌نمایند، شامل می‌شود.

۷-۱: محدودیتهای تحقیق و محقق:
این تحقیق که به عنوان پروژه جهت اخذ مدرک کارشناس ارشد مدیریت آموزشی انجام پذیرفته دارای محدودیتهای زیر می باشد :
۱- با عنایت به مطالعه موردی بودن طرح وقت‌گیر و مستلزم زمان زیادی است
۲- به علت محرومیت فرهنگی خانواده ها دانش آموزان در ارتباط مستقیم خود را به صورت کم رو و خجل نشان می دهند.
۳- احساس اینکه پاسخ صحیح و مشارکت فعال دانش اموزان بعد از اتمام مصاحبه واکنش عوامل اجرایی را به دنبال خواهد داشت، یعنی دانش‌آموز از اینکه در بررسی حضوری و پاسخ به سوالات، پاسخ واقع‌بینانه را ارائه کند، ممکن است بعداً توسط عوامل اجرایی تحت فشار قرار گیرند.
قلمرو تحقیق

این تحقیق تحت عنوان «بررسی موانع و مشکلات مدیریت مدارس شبانه‌روزی منطقه کاغذکنان، راه‌کارهای بهبود فرآیند مدیریت با رویکرد سیستمی» انجام می‌گیرد. در محدوده قلمرو مدارس شبانه‌روزی که چهار مدرسه می‌باشد و شامل دو مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه و دو آموزشگاه متوسطه دخترانه و پسرانه است، خواهد بود.
دانش‌آموزان مدارس فوق از روستاهایی که فاقد مدارس راهنمایی و متوسطه هستند و آمارشان در سطح پایین قرار دارد، جذب می‌شوند و در فرآیند تعلیم و تربیت قرار می‌گیرند که اسامی مدارس شبانه‌روزی به ترتیب زیر است:

۱٫ مدرسه راهنمایی شبانه‌روزی دخترانه زینبیه
۲٫ مدرسه راهنمایی شبانه‌روزی پسرانه
۳٫ مدرسه متوسطه شبانه‌روزی عفاف
۴٫ مدرسه متوسطه شبانه‌روزی پسرانه امام خمینی (ره)

مدارس فوق در جذب و نگهدرای دانش‌آموزان، مخصوصاً در قسمت جذب دانش‌آموزان و عدم وجود انگیزه لازم جهت ثبت‌نام از روستاهایی دوردست با مشکل مواجه هستند که علل مربوطه از نظر دانش‌آموزان و دبیران مدارس شبانه‌روزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم

ادبیات تحقیق
مفاهیم سیستم
مقدمه
پس از جنگ جهان دوم بویژه در بیست‌سال گذشته، اصول، تئوریها و مفاهیم هر یک از رشته‌های علوم فیزیکی و اجتماعی، مورد استفاده دیگر علوم و تخصصهای گوناگون قرار گرفته و هراصلاح یا مفهوم خاص یک علم در علوم دیگر مفهومی تازه پیدا کرده است. شاید بهترین نمونه برای نشان‌دادن چگونگی تغییر معنی یک واژه یا اصطلاح در علوم گوناگون واژه سیستم (System) باشد.

مفاهیم:
برای واژه سیستم، مفاهیم بسیاری بکار برده می‌شود که برخی از آنها عبارت است از سیستم اقتصادی، سیستم‌سیاسی، سیستم حمل و نقل، سیستم ارتباطات، سیستم حسابداری، سیستم اطلاعات و مدیریت و سیستم آموزشی و آموزشگاهی و …
در زبان فارسی نیز گاهی اوقات سیستم را به عنوان واژه‌ای مترادف با کلمه‌های رشته، جهاز، دستگاه، سلسله و منظومه مورد استفاده قرار می‌دهند.

تعریف:
دکتر منصور منصورکیا، از فرهنگ و بستر سیستم را چنین تعریف می‌کند: « سیستم مجموعه‌ای از چندین جزء وابسته به یکدیگر تشکیل یافته است.»
و در تعریف دیگر آمده است: «سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یکدیگر که با اجزای روشهای مزبور قسمتی از هدف یک سازمان تامین‌ می‌شود.»
سیستم آموزشگاهی با بکارگیری دبیران متخصص و باتجربه و ثبت‌نام دانش‌آموزان و غیره تشکیل می‌شود و با اجرای روشها موجب اجرای سیستم کلاسداری می‌شود و اجرای سیستم تدریس به تامین قسمتی از هدف سازمان کمک می‌کند.
تعرف سوم از سیستم (System):

«سیستم عبارت است از یک سری وظایف وابسته به یکدیگر که با اجرای آنها قسمتی از هدف یا منظور سازمان تحقق می‌یابد.»
بطوری که در تعاریف فوق ملاحظه می‌شود، سیستم متشکل از چند روش است و در دیگری متشکل از چند وظیفه می‌باشد. از تعریف‌ها استفاده می‌شود که ایجاد و استقرار هر سیستم برای تامین قسمتی از هدف هرسازمان ضروری است. بدین ترتیب نظر باینکه جزئی از هدف هر سازمان مستلزم ایجاد و استقرار یک سیستم است، لذا هر سیستم دارای هدف یا هدفهای خاصی است و سیستم بدون هدف مفهومی نخواهد داشت.

هال وفاگن، سیستم را چنین تعریف می‌کند:« سیستم مجموعه‌ای از اجزاء و روابط میان آنهاست که توسط ویژگی‌هایی معین، به هم وابسته یا مرتبط می‌شوند و این اجزاء با محیط‌شان یک کل را تشکیل می‌دهند.»

عناصر سیستم
عناصر هر سیستم همان اجزای تشکیل‌دهنده‌ (یا رخدادهای قابل توصیف) آن هستند، البته بسیاری از این عناصر، خودشان یک سیستم به حساب می‌آیند. برای مثال یک کلاس درس را می‌توان متشکل از دانش‌آموزان، دبیران، میز، کتاب و غیره دانست، در حالی که دانش‌آموزان و دبیران نیز سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که از سیستم‌های متعدد تشکیل شده‌اند.
هنگامی که بتوان عنصری از یک سیستم را به منزله سیستمی جداگانه در نظر گرفت، آن عنصر «خرده سیستمی» از یک سیستم بزرگتر تلقی می‌شود. هر خرده سیستم نیز ممکن است از خرده سیستم‌های دیگری تشکیل شده باشد. هنگامی‌که نتوانیم درون و محتوای یک خرده سیستم را شناسایی کنیم، آن را جعبه سیاه می‌نامیم.
لیگر می‌گوید:« جعبه‌های سیاه، عناصر ضروری اولیه یا اتمهای تشکیل‌دهنده یک سیتسم هستند.»

 

بخش‌هایی که وظایف اساسی سیستم را برعهده دارند عناصر آن سیستم هستند. به این ترتیب عناصر یک سیستم عبارتند از:
۱٫ ورودیها Input
2. فراگرد (جریان، خارنه پردازش) Process
3. خروجیها Output
4. بازخورد کنترلی Feedback

۱٫ ورودیها
ورودی یک سیستم، ممکن است ماده، انرژی، انسان، محصول، خدمت و اطلاعات باشد. ورودی همان نیروی محرکه‌ی سیستم است که نیازهای عملیاتی آن را برطرف می‌کند. ورودیهای هر سیستم به سه طبقه اساسی زیر تقسیم می‌شوند:
– ورودی‌های زنجیره‌ای
– ورودیهای تصادفی
– ورودیهای بازخورد
۱-۱- ورودی‌های زنجیره‌ای:

ورودی زنجیره‌ای، نوعی ورودی است که خودش نتیجه یک سیستم بوده و خروجی سیستم دیگری است. مثلاً آب و برق مدارس بوسیله شرکت توانیر و سازمان آب منطقه تامین می‌شود. بنابراین، سیستم‌های مذکور برای تامین ورودی‌های مورد نیاز خود بطور مستقیم با یک یا چند سیستم دیگری مرتبط می‌شوند و دبیران فارغ‌التحصیل شده از دانشگاه‌ها وارد به سیستم آموزشی نیز ازنوع ورودی‌های زنجیره‌ای هستند.

۲-۱- ورودی‌های تصادفی:
وجود ورودی‌های تصادفی، در مفهوم آماری آن بر وجود ورودی‌های بالقوه برای یک سیستم دلالت دارد. بدین معنی که از میان ورودی‌های ممکن، احتمال انتخاب ورودی مورد نیاز مدنظر است. مثلاً کارپردازی مدارس شبانه‌روزی در سیستم خرید ملزومات پانسیون با انواع و مقدار زیادی از فروشندگان (قصابی، لبنیاتی و لوازم دیگر بالقوه دیگر) روبرو است و هیچ یک از منابع مذکور جهت تامین ورودی خرده سیستم (آشپزخانه‌ها) حق انحصاری ندارد، بلکه ورودی بالقوه هستند که سیستم خرید مدارس شبانه‌روزی برای تامین ورودی خود خروجی یکی از سیستم‌های موجود را بر اساس تصمیم‌گیری انتخاب می‌کند.

۳-۱- ورودی بازخورد:
برخی از ورودی‌های یک سیستم، در واقع بخشی از خروجی‌های قبلی همان سیستم هستند. این نوع ورودی‌ها را بازخورد می‌نامند و بازخورد فقط بخشی کوچک از خروجی یک سیستم است که نشان‌دهنده‌ی تفاوت میان وضع مطلوب (دستیابی به هدف) و وضع موجود (عملکرد سیستم) در نظر گرفته می‌شود. در سیستم آموزشی ورودی بازخورد می‌تواند میزان وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و نمرات اول آن نسبت نرم ارتقای تحصیلی باشد.

۲٫ فراگرد (خانه پردازش)‍:
در فراگرد سیستم، ورودی به خروجی تبدیل می‌شود. تحلیل‌گران سیستم همواره سعی می‌کنند که نحوه‌ی تبدیل ورودی به خروجی را در فراگرد سیستم، شناسایی کنند. هنگامی‌که نحوه این تبدیل مشخص باشد، فراگرد را «جعبه‌ سفید» می‌گویند. هرگاه تبدیل بسیار پیچیده باشد به نحوه‌ی تلفیق ورودی‌ها یا ترتیب تنظیم آنها ممکن است به تولید خروجی‌های متفاوتی بیانجامد، در این حالت فراگرد را «جعبه سیاه» می‌نامند. مثلاً در سیستم‌ آموزشی که دانش‌آموزان بعنوان یک ورودی اساسی و مهمترین آن به شمار می‌روند، پس از دریافت خدمات آموزش و پرورش و سایر خدمات جانبی بصورت سه نوع خروجی ظاهر می‌شوند:

۱٫ دانش‌آموزان موفق و ارتقاء یافته به پایه‌ی بالاتر.
۲٫ دانش‌آموزان ناموفق و مردودین.
۳٫ دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده.

مدیر آموزشگاه و سایر عوامل دیگر، علی‌الخصوص دبیران باید بتوانند مقتضیات و شرایط منجرشده به این نتیجه را معین کنند، یعنی باید بدانند این نتیجه‌های متفاوت از چه عوامل و عللی ناشی شده است. شاید در بعضی مواقع در سیستم‌های بزرگ، یک واقعیت کنجکاو برانگیز این باشد که در بنیان هر سیستم، ناشناخته‌های بسیاری وجود دارد که تحلیل‌گران و مدیران آنها را تشخیص می‌دهند، ولی بنابه دلایلی تصمیم می‌گیرند که آنها را روشن نسازند، زیرا «مصلحت نیست که پرده برون افتد راز»

۳٫ خروجی‌ها:
خروجی‌های یک سیستم نیز مانند ورودی‌های آن ممکن است نوعی ماده، انزژی، محصول، اطلاعات و افراد آموزش دیده از یک سیستم آموزشی و غیره باشند. در سیستم مدارس شبانه‌روزی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل شده و موفق بعنوان خروجی قابل قبول و مطلوب به حساب می‌آید. البته برخی یا بعضی از خروحی‌ها سیستم مجدداً در خود سیستم بعنوان ورودی وارد شده و در چرخه‌ی سیستم و در مرحله‌ی فرآیند قرار می‌گیرند. مثلاً دانش‌آموزان سوم راهنمایی قبول شده وارد مقطع بالاتر شده و در متوسطه و پایه اول یا سوم یا پیش‌دانشگاهی جذب شده و ادامه تحصیل می‌نمایند.

سیستم آموزش و پرورش رسمی :

بروندادها فراگرد آموزش و پرورش دروندادها
افرادی که در زمینه‌های زیر شایستگی کسب کرده‌اند.:
– مهارتهای ذهنی و عملی

– قدرت استدلال و تجزیه و تحلیل
– ارزشها، نگرشها و انگیزش
– خلاقیت و نوآوری
– مهارتهای ارتباطی
– آگاهی فرهنگی
– جهان‌بینی

– احساس مسئولیت اجتماعی نظام آموزشی
ساختار: (کلاسها، مدارس، واحدهای اداری، سلسله مراتب سازمانی)
افراد: (مدیران، معلمان، مربیان، کارکنان اداری، راهنمایان و مشاوران
و … )

تکنولوژی: (ساختمانها، کتابخانه‌، آزمایشگاه، برنامه‌درسی، برنامه تحصیلی، کتاب درسی، وسایل سمعی و بصری و … )
وظایف: (مدیریت آموزشی، تدریس، راهنمایی و مشاوره، امور مالی، اموز اداری، فعالیت‌ فوق برنامه و … ) دانش و معرفت

ارزشها

هدفها

منابع مالی و مادی
حدود مرز سیستم
محیط سیستم

مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی :
محیط
حد و مرز
سازمان مدارس

اجزا و فراگردها
۱٫ اجزا- خرده سیستم‌ها
– ساختار رسمی مدرسه
مدیریت رسمی مدرسه
کلاس‌های درس
سرایداری و مراقبت
– گروه‌های غیررسمی
– افراد
مدیران، معلمان، سایرکارکنان و دانش‌آموزان
۲- فراگردها- فعالیتها و رفتارها
مدیریت
تدریس
یادگیری
خلاقیت
اجتماعی کردن
مراقبت
حد و مرز

نگرش سیستمی
در نگرش سیستمی بایستی به تمامی عناصر سیستم و اجزاء آن توجه نمود، زیرا جزءنگری محض توسط مدیر به سازمان خود ایشان را از مسولیت اصلی خویش غافل ساخته در نتیجه سازمان از اهداف و مقاصد خود دور شده و هرج و مرج و ازهم پاشیدگی آن را فرا خواهد گرفت. در نگرش سیستمی ضمن توجه به اجزاء و عناصر سیستمی و نقش و اهمیت و جایگاه و کارکرد هریک از اجزاء و تجزیه و تحلیل آنها صورت می‌گیرد. سپس پیوستگی و ارتباط اجزاء و عناصر و نحوه‌ی فعالیت هماهنگ آنها در جهت تحقق اهداف مشترک روشن خواهد شد.
این تحقیق با نگرش سیستمی به بررسی و مطالعه موضوعات و مسائل مدارس شبانه‌روزی می‌پردازد و قبل از پرداختن به عناصر اجزاء سیستم مدارس شبانه‌روزی به مفاهیم و تئوری سیستم، نمودار سیستم، عناصر سیستمی و انواع آن و متناسب با این تحقیق در همین فصل بحث می‌شود.

با توجه به گستردگی و رشد روزافزون تمامی سازمان‌ها، مدیران برای اداره سازمانه‌های بزرگ با مشکل اساسی روبرو هستند و مساله اساسی معمولاً در هر سیستم عبارت است از تخصیص صحیح منابع محدود به احتیاجات نامحدود سازمانی، زیرا فاصله بین منابع و احتیاجات روزبروز زیادتر می‌شود، لذا برای هماهنگ‌ساختن منابع چهارگانه:‌ پول، نیروی انسانی، مواد و تسهیلات در جهت تحقق بخشیدن به هدف یا اهداف سازمانی بایستی از یک سلسله بررسیهای منظم و سیستماتیک استفاده نمود.
« در نگرش سیستمی سازمان را باید به عنوان مجموعه‌ای در نظر گرفت که اجزای مختلف آن با یکدیگر ارتباط و همبستگی دارد». بنابراین در نگرش سیستمی مدیران از مسائل و مشکلات موجود در سازمان آگاه می‌شوند و با بررسیهای منظمی، راه‌حلهای مناسبی برای رفع هر یک از آنها ارائه می‌دهند و این بررسیها اصولاً مبتنی بر روش علمی بوده تا با یافتن مشکلات و رفع آنها اهداف مورد نظر تحقق یافته و بقای سازمان تضمین می‌شود.

الگوی بنیادی ولی معمولی سیستمها :

 

Out put
ستانده یا خروجی و محصول Process
فرآیند یا جریان In put
داده یا ورودی

Feed back
بازخورد
شکل شماره ۱
این نظریه بر نظریات مدیریت سازمانی و انسانی مبتنی است، لذا یک نظریه ادغامی می‌باشد. این نظریه مرکب از نظریاتی از علوم اقتصادی، جامعه‌شناسی، زیست‌شناسایی، روانشناسی و علوم طبیعی است و ساختار سازمان، انسان، محیط و عوامل عناصر بسیاری را در خود دارد. کاتزوکان سیستمهای سازمان را به عنوان یک سیستم باز معرفی می‌کند.
اختصاصات سازمان اداری در تحلیل سیستمی:
۱٫ سازمان سیستمی است مرکب از تعدادی سیستمهای به هم وابسته‌ی مرتبط
۲٫ سازمان یک سیستم باز و پویا است.
۳٫ سازمان در جهت تعادل می‌پوید.
۴٫ سازمان سیستمی است با هدفها، مقاصد و کارکردهای متعدد که بعضاً با هم در تعارضند.
یک سازمان، سیستم باز و پویا است. یعنی دائم در حال دریافت انرژی به شکل منابع جدید، اطلاعات از محیط می‌باشد. این انرژی جدید بنام «داده» به سیستم پس از تغییر به شکل «بازده» تبدیل و از سازمان خارج می‌شود.
معلمان که خود «داده‌ی» به سیستم آموزش و پرورش محسوب میِ‌شوند. کلید اصلی در جریان عملیات و تغییر شکل داده‌های دیگر (دانش‌آموزان) و تبدیل آن به بازده می‌باشند. گردش عملیات و تغییر شکل داده‌ها منجر به تغییر در فرد، گروه، رفتار دانش‌آموزان و رویه سازمان مدرسه می‌شود.
سازمان‌ها با دریافت داده‌های جدید به شغل خود برای حصول به تعادل نیاز دارند. هنگامی‌که تعادل سازمان متاثر از تغییرات در محیط آن به هم می‌خورد، بطوریکه تولید و افراد سازمان دیگر پاسخگوی نیازها و عوامل محیطی نباشند.

سازمان نیاز به بازگشت به حالت اعتدال می‌یابد هر سازمانی برای حفظ تعادل خود با محیط از اطلاعات محیطی درباره‌ی کیفیت بازده‌های خود تحت عنوان بازخورد یا پسخوراند اطلاعاتی استفاده می‌کند و با تغییر در داده‌ها یا گردش عملیات در تغییر شکل داده‌ها بازده‌ی مناسب‌تر و پاسخگوتری را بوجود می‌آورد. هیچ سازمانی را نمی‌توان تصور کرد که دائم در بازده، داده و جریان کار آن تغییر ایجاد نشود.

تفکر سیستمی
این شیوه تفکر بطور کلی با مجموعه‌هایی متشکل از اجزاء سرو کار دارد نه با خود اجزاء. تاثیر تفکر سیستمی بیشتر برحوزه‌ی ابعاد انسانی بوده است. در واقع نگرش متفکران سیستمی به جهان بر مبنای چهارگانه ذیل استوار می‌باشد:
۱٫ تصور ارگانیک، یعنی تصوری که ارگانیسم را در مرکز طرح ادراکی آدمی قرار می‌دهد.
۲٫ کل نگرش،‌ یعنی پدیده به منزله موجودی زنده، دارای نظم، دارای روابط باز با محیط، خود تنظیم و هدفمند در نظر گرفته می شود. (در این نگرش فرد، بجای توجه به اجزای پدیده‌ها، برکلیت‌ آنها تاکید دارد و بر آن متمرکز می‌شود.)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 93 صفحه
167,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد