دانلود مقاله نگاهی گذرابه عالم ( ذر ) موطن عهد ومیثاق آدمیان

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان

نگاهي گذرابه عالم (ذر)موطن عهد وميثاق آدميان

کم هستند افرادي که با شنيدن نام عالم ذربراي لحظاتي سکوت اختيار نکنند در مقابل سوالاتي از قبيل اينکه (عالم ذر) کجا وچه زمان بوده؟مخاطبان چه کساني بوده اند؟آيامشرک وکافر وديوانه ومجنون نيز پاسخ گفته اند ؟عقيده مکاتب وفرقه ها درباره اين عالم چيست؟

تاکنون بارها اين جملات راکه انسان به طور فطري موحد است ويا انسان ذاتاً و فطرتا به خداي يگانه اعتقاد دارد شنيده ايد اما آيا به همان اندازه به عمق اين جملات وعلت گفتن آنها فکر کرده ايد؟

برخي مي گويند علت اين گفته وجملات شايد اين باشد که انسان دربحراني ترين لحظات مثلاً در حال غرق شدن درميان امواج سهمگين اقيانوسي خشن درآن لحظات تنها از نيرويي فراتر وقدرتمندتراز نيروهاي انساني ،ياري مي طلبد واميد نجاتش به موجودي بزرگتر وعظيم تر از خود وهمنوعانش است،بنابراين او براساس فطرت پاک خود آن نيروي بزرگ تر وآن موجود عظيم تر را قبول دارد وتأييد مي کند وآن نيرو همان خداست يعني زماني که از همه نيروها وعوامل مادي نا اميد است به يک عامل قوي غير مادي اميد دارد.

اگر بخواهيم مستند ومستدل سخن بگوييم بايد دلايلي قانع کننده بياوريم. اولين منبع ومرجع براي ما مسلمانان کتاب ديني وآسماني مان قرآن است،به سراغ اين معجزه الهي مي رويم .

يکي ازآياتي که مسأله توحيد فطري را دربردارد و دلالت مي کند که انسان دريک موطني شاهد وحدانيت حق بوده و ربوبيت خدا رامشاهده کرده وبه طوري که قابل غفلت ونسيان نيست اين آيه کريمه است:
«واذ اخذ ربک من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي انفسهم الست بربکم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا کنا نحن هذا غافلين اوتقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذريه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون»1


واي رسول ما به ياد آر (وخلق را متذکر ساز)هنگامي که خداي تو از پشت فرزندان آدم ذريه آنها را برگرفت وآنها را برخود گواه ساخت که آيا من پروردگار شما نيستم همه گفتند بلي ما به خدايي تو گواهي مي دهيم که ديگردرروزقيامت نگوييد ما از اين واقعه غافل بوديم يا آن که نگوييد که چون منحصراً پدران ما به دين شرک بودند وما هم فرزندان بعد از آنها بوديم آيا به عمل زشت اهل باطل ما را به هلاکت خواهي رسانيد.؟

درتفسيرآيات مذکور مسأله پيمان گرفتن ازنوع بشر بر ربوبيت پروردگار را ذکر مي کند وخود ازدقيق ترين آيات قرآني از حيث معنا وزيباترين آيات قرآني از نظراسلوب ونظم است . در اين آيه مبارکه کلمه «اخذ»آمده که به معنا ي گرفتن چيزي از چيزديگر است که مستلزم جدايي اولي از دومي است به نحوي که مستقل از دومي باشد وخداوند بعد از جمله «واذ اخذ ربک من بني آدم » که تنها جدايي مأخوذ را از مأخوذ منه مي رساند. وجمله «من ظهورهم» را اضافه مي کند تا دلالت برنوع جدايي واين که اخذ از نوع اخذ مقداري از ماده بوده به طوري که

چيزي ازصورت مابقي ماده ناقص نشده واستقلال وتماميت خود را از دست نداده است. فرزند را از پشت پدر و مادرگرفته وآن را که تا کنون جزئي از آنان بوده موجودي مستقل وتمام عيار گردانيده واز پشت اين فرزند نيز فرزند ديگري را اخذ کرده وهمچنان تا آنجا که اخذ تمام شود وهر يک مستقل از ديگري براي هر فردي نفسي مستقل درست شود تا سود وزيان عايد خودش گردد واين مفادي است که از جمله «واذ اخذ ربک من آدم من ظهورهم ذريتهم» استفاده مي شود که اگر فرموده بود «و اذ اخذ ربک من بني آدم ذريتهم» و يا مي فرمود «نشربني آدم» کلام مبهم مي ماند ودرادامه جمله «اشهد علي انفسهم» دلالت برفعل ديگر خدا دارد که پس ازجدا ساختن ابناء بشر هر فردي را گواه خودش گرفت.کلمه «اشهاد» به معناي برهرچيزي گواه حاضر کردن و نشان دادن حقيقت آن است تا گواه وحقيقت آن چيز را از نزديک وبه حس خود درک نموده ودرموقع شهادت به آنچه ديده شهادت مي دهد واين که فرمود «الست بربکم» بيان آن چيزي است که بايد به آن شهادت داد وجمله «بلي شهدنا» اعتراف انسانهاست به اينکه ما اين مطلب را شاهد بوديم.2

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله عالم برزخ

word قابل ویرایش
49 صفحه
21700 تومان
عالم برزخمقدمه:در زمينة علوم مادي انسان در طول زان همواره در حال پيشرفت بوده و هر نسلي با تكيه بر دستاوردهاي پيشينيان كوشيده است تا سنگ جديدي بر بناي آن بيفزايد در اين روند بسط افزون علوم و در نتيجه رفاه انسان را در پي داشته، استناد ما به گذشتگان نه بدان جهت است كه به يافته هاي ان ها اكتفا كنيم بلكه از آن روس ...

مقاله در مورد نگاهی اجمالی به سیر هنر فلزکاری از دوران کهن تا معاصر

word قابل ویرایش
73 صفحه
27700 تومان
نگاهی اجمالی به سیر هنر فلز کاری از دوران کهن تا معاصرفصل اول:بررسی پیشینه هنر فلزکاری در ایرانمقدمه:صنایع دستی ایران بخصوص هنر فلزکاری که مورد گفتگوی ماست، تجلیگاه سنن، آداب و رسوم قوم ایرانی است. فلزکاری، شامل معانی استخراج فلز، ذوب فلز، ریخته گری و آهن گری است. هنر فلزکاری که از ادوار کهن به علت وجود کانها ...

مقاله در مورد بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی مقدمهاز آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان می تواندمتأثر از نگرشهایشان باشد، از این رو، آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر می رسد. با وجود این، بایستی اذعان کرد، آگاهی از همه نگرشهای کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی ندا ...

دانلود مقاله قانون ضمانت تعهدات

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و اح ...

دانلود مقاله بررسی قابلیت اجرایی عهدنامه مودت 1955 بین ایران و آمریکا بر اساس کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده فارسی:معاهدات بین المللی به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل در روابط بین دولتها دارای نقش به سزایی می باشند. معاهده مودت ایران و آمریکا در سال 1955 بین دو کشور برای برقراری روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقد گردید.در این تحقیق ابتدا به بیان مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات بین المللی م ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر بهداشت روانی بر تعهد سازمانی مدیران سازمان های دولتی استان یزد

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیده مطالعات رفتار سازمانیغالباً بر نگرش های مربوط به کار استوار و بیشتر آنها در ارتباط با سه نگرش، وابستگی شغلی، بهداشت روانی و تعهد سازمانی می باشد. مدیران سازمان ها که به مثابه سکانداران نظام سازمان ها محسوب می شوند، با مشکل ترین وظیفه درپیچیده ترین نهاد اجتماعی یعنی وزارت سازمان ها سر و کار دارند. نهادی ...

دانلود مقاله شناسایی و تعیین ارتباط بین تعهد حرفه ای و سبک تصمیم گیری در بین کارکنان سازمان بیمه تامین اجتماعی سنندج

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
چکیدهپژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه تعهد حرفه ای و سبک تصمیم گیری در بـین کارکنـان سـازمان بیمـه تـامین اجتمـاعی طراحی و اجرا شده است. به این منظور کلیه ی کارکنان سازمان بیمه تامین اجتماعی سطح شـهر سـنندج بـه عنـوان جامعـه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه از دید روش، از انواع پژوهش های توصیف ...

مقاله وظایف و تعهدات وکیل نسبت به موکل در نظام حقوقی ایران ؛ با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
وظايف و تعهدات وکيل نسبت به موکل در نظام حقوقي ايران ؛ با نگاهي به نظام حقوقي فرانسه چکيده زماني که عقد وکالت منعقد ميشود ، وکيل و موکل نسبت به يکديگر حق و تکليف يافته ، داراي روابط حقوقي ، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي ميشوند. تعهدات وکيل در برابر موکل يا به طور مستقيم ناشي از عقد وکالت است ، که به «تعهدات ...