whatsapp call admin

دانلود مقاله چرا جوانان از ازدواج گریزانند

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

چرا جوانان از ازدواج گریزانند

اگر چه جوانان با رسیدن هنگام بلوغ غرائز جنسی انان شعله ور شده و میل فطری شان به جنس مخالف وهمسروعلاقه به تشکیل خانواده در انها بیدار می گردد. وبه عنواین مختلف گاهی با کنایه وشوخی وزمانی با پرخاش و بهانه جویی وموقعی با قهر وکناره گیری و وقتی با رو اوردن به کارهای نا مشروع وبالاخره روزگاری هم با افتادن در دامن دوستان ناباب و مفاسد خانمان سوز و از جمله اعتیاد های خطرناک.نیاز های درونی وغرایز فطری خود را ظاهر می سازند.

ولی در عین حال می بینیم اکثر انها ازدواج روگردان بوده وحتی هنگامی که به انان پیشنهاد ازدواج می شود اظهار نفرت و انزجار می نماید،چرا؟
علت اصلی ان این است که: انان وقتی مشکلات ازدواج را مینگرند مانند هزینه های کمرشکن زندگی،مخارج هولناک عقد وعروسی و مهریه های سر سام اور ان، بهانه گیریهای، تجملات،تشریفات دست پا گیرومخارج هنگفت تشکیل زندگی و توقعات بیش از اندازه همسران وخانواده انان. از داشتن خانه جداگانه، حقوق مکفی و شیربهای وحشتناک مورد در خواست انها بخوصوص اگر از خانواده های سطح بالا و دخترشان تحصیل کرده هم نباشند وهنگامی که وضع خود و در امد ناچیز خویش را در نظر می گیرند بقول معروف می گویند: ما نه شیر شتر میخواهیم ونه دیدار عرب.

و از همه این ها گذشته وقتی که نزاعها وکشمکشهای زن و شوهرها و سرانجام طلاق واز هم پاشیدگی خانواده ها را مشاهده می کنند، لذا علی رغم نیاز فطری وعشق باطنی و سن بالایی که دارند از ازدواج سر باز می زنند.
چرا دختران به موقع به خانه بخت نمی روند؟
بر خلاف اکید اسلام که سفارش کرده دختران زود شوهرداده شوند و سعادت مرد را در این می داند که پیش از رسیدن به سن بلوغ به خانه بخت برود. بسیاری از دختران در عین حال که دو سه برهبر سالهای بلوغشان را پشت سر گذاشتهاند، باز هم ازدواج نکرده و در خانه پدرشان بسر می برند وبعضی از انها تا اخرعمر به این حال باقی خواهند ماند، چرا؟

جهت عمده ان علاوه برانچه ضمن انزجار جوانان از ازدواج گفتیم رسومات غلط، رقابت و چشم وهم چشمی انان در تهیه جهیزیه های پر حجم، تجملات بیش از اندازه و توقعات بالا ازیافتن شوهران ایده ال،دکتر ومهندس،دارای خانه،ماشین مدل بالا، درامد زیاد، خوش قیافه،شیک پوش، طایفه دار. ومعلوم است که این امور هم به این زودیها برای قریب به اتفاقشان مصداق وتحقق پیدا نمی کند.
و گاهی بر خلاف میل دختران بهانه گیریهای پدر و مادر وپاسخ منفی گفتن به خواستگاران شایسته، انان را سالیان را سالیان دراز و بسا تا اخر عمر خانه نشین وبدبخت می سازد که این پرنده های در قفس مانده بعضی شان ناگزیر قلم به دسته گرفته و نگرانی خود را ظاهر می سازند که یک نمونه از انها را در ذیل می خوانید.

ناله های مظلومانه یک دختر
…مادر نگذارکه در جوانی عنفوان غنچه شگفته وجودم پرپر شود،نگذار که من احساس پژمردگی وپیری کنم، چرا که من خوش الحان زندگی را بر این کویر خاطره ها و در این دنیای تارم احساس کنم.

هر چه خواستگار برایم می اید شما و پدر جواب منفی می دهید، بدون اینکه بپرسید نظر تو چیست، در این خانه کار شما زور مداری است، مگر این است که من هم یک انسانم وباید زندگی کنم، من هم یک انسانم وحق انتخاب دارم، پس چرا اینقدر دست به سر می کنید.
مادر نگذار من در درد رنج بمیرم، مرا ازار ندهید، شما را به خدا مرا زجر ندهید و مجبورم نکنید بسوی گناه بروم، به خدا دوست دارم با شرافت زندگی کنم وبا شرافت بمیرم پس مادر کمکم کن دختر شما…

این نمونهزای از درد دل هزاران دختر معصوم وشرافتمند است، امید استدر مادرها بخوانند و با توجه به دستورات اسلام که قبلا اشاره شد بیشتر اساس مسئولیت کنید.
چرا جوانان الوده به گناه و اعتیاد می شوند؟

جای انکار نیست که بسیاری از جوانان اعم از دختران وپسران علی رغم اینکه دارای خانواده های مذهبی و ابرو مندی هستند دست به کارهای نا مشروع و مفاسد زیادی می زنند مانند انحراف وحشتناک جنسی، دوست بازیهای نامشروع سرگردانی و دلهره، اعتیادهای خطرناک، سرقت های ننگین، گرد امدن در کلوپهای فاسد، سرگرمی به نوار های مبتذل و فیلم های مستهجن ویدئوئی، ولگردی با دوستان ناباب،کناره گیری از مجالس دینی، دلسردی و بسا نفرت از ادامه تحیصل و… که موجب نگرانی همگان بخصوص پدر ومادرها می باشد.چرا؟

ریشه تمام انها همان است که دریش گفته شد، از ان سدهای اسکندری که در سر راه ازدواج جوانان قرار گرفته و نادیده گرفتن احساسات لطیف وسر کوب نمودن عواطف ظریف انان، بهانه گیریهای غیر منطقی،تئقعات بی جا،خشونتهای احختناق امیز وبالاخره سالها انها را در حال تجرد و سرگردان در جامعه رها نمودن… و جز این هم نباید انتظار داشت.

درمان واقعی چیست؟
درمان واقعی تمام این مصائب و نابسامانیها و مفاسد اسفباری که گفته شد فقط یک چیز است وان جواب مثبت گرفتن به خواسته های فطری جوانان که ان هم در سه چیز خلاصه می شود:
۱- تقویت بنیه ایمانبی و پرورش به موقع فکری و اخلاقی جوانان.
۲- تشویق انان به تحصیل وفراگیری فنو تخصصی جهت تامین نیازمندیهیشان و خدمات فردی و اجتماعی انان.

(این دو قسمت فعلا مورد بحث ما نیست و امید است در اینده انها را مورد بحث قرار دهیم).
۳- فراهم کردن وسائل ازدواج انان به هنگام بلوغ با کاستن توقعات بیجا، کم کردن هزینه های عقد وعروسی ها، پایین اوردن سطح جهیزیه ومهریه ها، حذف نمودن شیربهاء و تشریفات زائد ورسومات دست وپاگیر، پرداختن وام بدون بهره ازدواج و باز پس گرفتن تدریجی در هنگام اشتغال به کار از ناحیه دولت وموسسات خیریه،فراهم کردن حداقل منزل مورد نیاز انان، پدید اوردن روحیه قناعت و سازش و زندگی کردن حتی در کنار پدر ومادر با وسائل جزئی و سادگی در خوراک، پوشاک، میهمانیها چنانکه در سابق معمول بوده است.

و نیز ازدواج با همسران همشان و متعهد واشنایی انان به وظایف همسرداری و روش زندگی مشترک و نحوه ی رفتار با خویشان یکدیگر و عدم دخالت در زندگی انان جز به عنوان مشورت وراهنمایی .
و همچنین اشنا کردن زوجهایی جوان به ترتیب واداره فرزندانشان از اغاز پیدایش انها تا وقت ازدواج و همسرداری انان و اگاهی به رفتار مناسب هنگام اختلاف وجدایی و…

موانع ومشکلات ازدواج
بدون تردید انسان ها بخاطرغریزه جنسی و عشق به جنس مخالف و فرزند که در خمیره و فطرتشان نهفته است علاقه زائد الوصفی به ازدواج و تشکیل خانواده دارند.
چیزی که هست هنگامی که موانع و مشکلات ازدواج را از مخارج سنگین عقد وعروسیها، مهریه های سنگین، تشریفات زائد، بهانه گیری های بی جا، جهیزه های پر حجم، توقعات بیش از حد، تنگدستی و ترس، فقر وهزینه های کمر شکنزندگی را در نظر می گیرند از ازدواج منصرف شده وسالها بلکه گاهی تا اخر عمرشان به حالت تجرد بسر می برند.

ولی باید توجه داشت که هیچ یک از موانع و مشکلات یاد شده شرط ومانع شرعی و قانونی ازدواج نیست بلکه این ها رسومات غلط قید وبندهای دست وپاگیری است که ساخته و پرداخته افکار مادی و پندارهای موهوم ورسومات نادرست ورقابت های بی خردانه خود مردم است.
و برای شکستن این سدهای اسکندری وبرداشتن این موانع. لازم است جوانان دلیر ودختران ازاده وخانواده های خردمند ومتعهد قدم پیش گذاشته وهمه انها را به دور بریزند وبه راستی عقد وعراسی و زندگی اسلامی و خدا پسندانه انجام دهند که قطعا به سود دین و دنیای انها خواهد بود.

اکنون می پردازیم به بیان موانع ازدواج، و هر چند انها فراوانند ولی عمده انها عبارت اند از:
۱- تشریفات کمر شکن عقد و عروسی ها
چنانکه می دانیم یکی از موانع بزرگ بر سر راه ازدواج ها مخارج کمر شکن و تشریفات زائد و دست وپا گیر در عقد و عروسی ها است، از خرید زیورالات گران قیمت،لباسهای لوکس برای عروس وداماد،لباتسها وکفشهای زیاد برای اقوام دورونزدیک انان،چاپ وتوزیع کارت دعوتهای رنگارنگ،گرفتن جشنهای مهم در هتلهای کذایی یا منازل،اسراف کاریهای بیش از حد در مصرف شیرینیهای مختلف ومیوههای رنگارنگو غذاهای گوناگون و…که هر کدام از انها هزینه های سنگینی را تحمیل خواد کرد و منشا همه انها ریاکاری،شخسیت نمایی،رقابت وهوسرانی است.

کسانی که پولهای باداورده ای حال از هر راهی در اختار دارند بجای دستگیری از مستمندان،کمک به اقوام درمانده خود وصرف در ازدواجهای دختران وپسران تهیدست دست به چنین ولخرجی ها واصرافکاریها می زنند و برایشان مهم نیست.

ولی کسانی که ندارند ناگزیرند برای همیشه یا لااقل سالهای زیادی فکر ازدواج را از سر خود بیرون کنند و یا اگر بتوانند با قرض کردن از این و ان و گرفتن وامهای سنگین.سالها خودشان را در چنگال قرض واقساط بانکی گرفتار سازند.

۲- مهریه زیاد و وحشت انگیز
یکی از چیرهایی که موجب وحشت از ازدواج شده بالا بودن سطح مهریه ها می باشد که مع الاسف در اثر چشم و هم چشمی ها وپنداری های موهوم روز به روز هم به طور سرسام اوری افزایش می یابد، بعضی از خانوادههای کوتاه فکر زیادی بودن مهریه را نشانیه شخصیت دخترشان می دانند در صورتی که کمی مهر نشانه ی شخصیت زن بوده و زیادی ان علامت پستی او است.

پندارهای واهی و گفتار فریبنده
بعضی می گویند اگر ما مهر دخترمان را کم بگیریم شوهرش قدر او را ندانسته و زود طلاقش می دهد ولی اگر مهرش زیاد باشد قدرت دادن ان را ندارد ناچار است با وی بسازد.

در صورتی که این چنین نیست اگر همچنان که سفارش شده دخترشان را به کسی که دارای اخلاق یمان است بدهند وی قدر او را دانسته وبا اودرهر هال می سازد چنانکه نمونه انها زیادند و اگر شوهر زن با اخلاق و متعهد نباشد بر فرض که مهر او هم زیاد باشد کاری به سرش می اورد که زن بگوید مهرم حلال و جانم ازاد انها را می بخشد و بسا چیزی هم دستی می دهد و خود را خلاص می کند همانطوری که چنین مواردی هم کم نیست.

پس انان اگر طالب خوشبختی دخترشان می باشند بدون توجه به مال و مهر زیادباید او را به فردی که دین و اخلاق داشته باشد شوهر دهند.
عده ای دیگر برای اینکه داماد را فریب دهند می گویند شما مهر را زیاد را قبول کنید اخر کی داد وکی گرفت، ان بیچاره هم چون خیلی عطش دارد هر چه بگویند می پزیرد، در صورتی که این فریبی بیش نیست ومهر هر چه باشد شرعا و قانونا دین وبدهکاری است هم می گیرند و هم باید بدهند.
چنانکه که دختری را سراغ داریم که به پسر عمویش شوهر کرده و دو ماه بیشتر زندگی نکرده به خانه پدرش برگشته ومهر خود را که اجرا گذاشته است و دادگاه هم به اداره ی ثبت دستور داده که سند خانه وملک شوهر را که تنها دارایی اوست بنام ان زن انتقال دهد.
و بر فرض که کارشان به طلاق هم نکشد مهر بدهکاری است است که شوهر در هر هال مدیون است واگر فوت کرد باید نخست ان را از مالش برداشته به همسرش بدهند واگر مال هم نداشت در قیامت مدیون است که اگر زن نبخشد از اعمال نیک وعباداتش باید به او بدهند و اگر اعمال نیک نداشته باشد از گناهان زن بعهده میگیرد و بجای ان باید کیفر شود .پس موقع عقد هر کس مواضب باشد ومهر زیاد را نپذیرد.
۳- جهیزه های پر حجم و طاقت فرسا
یکی از موانع مهم و رنج اوری که سر راه ازدواجها قرار دارد و موجب موجب می شود که دختران به موقع به خانه بخت نروند جهیزه های سنگین و طاقت فرسا می باشد که متاسفانه رورز به روز هم بر تجملات ان افزوده میشود.

علاوه بر بعضی لوازم زندگی واسباب دست ضروری که سابق معمول بوده که جهیزیه دختر محسوب می شده چیزهای زیادی از قبیل تلوزیون، یخچال، فریزر، مبل و صندلی، رختخوابهای متعدد، فرش های مختلف و… متاسفانه جزء جهیزیه ها امده که با قیمت های بسیار بالا و تجملات رو به افزایش انها جز برای عده معدودی تهیه شان غیر ممکن است.

و لذا اکثر افراد بخصوص انان که ماشاءالله دختران متعدد قد ونیم قد دارند درمانده وگرفتار رنج دائمی، جنگ ونزاعهای خانوادگی ونگرانیهای شدید می شوند و چه بسیاراند کسانی که بخاطر عدم تهیه جهیزیه لازم بارها خواستگاران دخترانشان را به بهانه های گوناگون رد کرده اند که زیاد پدران و مادران اینگونه دختران نزد نگارنده امده اند و این حقیقت تلخ را به صراحت ابراز داشته اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد