دانلود مقاله کلاهبرداری رایانه ای

word قابل ویرایش
62 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه‌
با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌ میلادی‌) و گسترش‌ و رشد وسایل‌ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری‌ دیگر بوجود آمدن‌ (دهکده‌ جهانی‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. از آنجا که‌ امروزه‌ سیستم‌ها رایانه‌ای‌ و اطلاعاتی‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها عجین‌ شده‌ یکی‌ از موضوعات‌ اجتماعی‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ می‌باشد.

با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگراجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است‌. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های‌اجتماعی‌ نیاز به‌ راهکارهای‌ مناسبی‌ هستیم‌. در حوزه‌ی‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق است‌ که‌ با ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ رادارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاریهای‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است‌. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مکانی‌ متفاوت‌

در هر عصر و زمانی‌ اشکال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت‌) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشکال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رایانه‌ای‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. انواع‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ افرادی‌ موسوم‌ به‌ هکرهاصورت‌ می‌گیرد. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ که‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابدکلاهبرداری‌ اینترنتی‌ است‌ البته‌ در کنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ کامپیوتری‌، سرقت‌اینترنتی‌،

افشای‌ اطلاعات‌ و… نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌.
باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ که‌ تجارت‌ کالا وتکنولوژی‌، دانش‌ فنی‌ و آفرینش‌ فکری‌ برای‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ کالا و خدمات‌ شناخته‌می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ شد.

بخش‌ اول‌

تعاریف‌ و کلیات‌

فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌
گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌:
جرم‌ را به‌ صورتهای‌ مختلفی‌ تقسیم‌ کرده‌اند.(۱- اردبیلی‌، محمدعلی‌، حقوق جزای‌عمومی‌، جلد اوّل‌، انتشارات‌ میزان‌، ص‌ ۲۷)
از نظر اجتماعی‌ جرم‌ به‌ آن‌ دسته‌ از اعمال‌ انحرافی‌ که‌ به‌ اعتقاد گروه‌ یا گروه‌های‌حاکم‌ خطرناک‌ تلقی‌ می‌شود اطلاق می‌گردد. بدیهی‌ است‌ که‌ در هر گروه‌ اجتماعی‌انحراف‌(۲- برای‌ تعریف‌ انحراف‌ و تفکیک‌ آن‌ رک‌: بروس‌ کوئن‌ – مبانی‌ جامعه‌شناسی‌،انتشارات‌ سمت‌، ص‌ ۲۱۷) – از ضوابط‌ و ارزشها صورت‌ می‌گیرد و این‌ انحرافها لازمه‌تحول‌ جامعه‌ و پیشرفت‌ و تعالی‌ آن‌ جامعه‌ است‌.

از نظر حقوق جزا تعریف‌ رسمی‌ و قانونی‌ جرم‌ ملاک‌ اعتبار است‌ و از این‌ لحاظ‌جرم‌ به‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ گفته‌ می‌شود که‌ قانونگذار برای‌ آن‌ مجازاتی‌ درنظر گرفته‌ باشدو از طرف‌ شخص‌ مسئول‌ ارتکاب‌ یابد. که‌ این‌ تعریف‌ کاملاً منطبق‌ بر ماده‌ ۲ قانون‌مجازات‌ اسلامی‌ می‌باشد.ماده‌ ۲ ق .م‌.ا. «هر فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ در قانون‌ برای‌ آن‌ مجازات‌تعیین‌ شده‌ باشد جرم‌ می‌باشد.»

 

عناصر تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌:
برای‌ آنکه‌ عملی‌ به‌ عنوان‌ جرم‌ قابل‌ مجازات‌ باشد جمع‌ آمدن‌ عناصری‌ چندضرورت‌ دارد.
اولاً: از طرف‌ قانون‌ بعنوان‌ جرم‌ پیش‌بینی‌ و مجازات‌ برای‌ آن‌ مقرر شده‌ باشد(عنصر قانونی‌ جرم‌).

ثانیاً: فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ بصورت‌ و در شرایط‌ خاص‌ باشد نه‌ تصور و اراده‌ای‌ که‌فعلیت‌ پیدا نکرده‌ است‌ (عنصر مادی‌ جرم‌).
ثالثاً: با قصد مجرمانه‌ یا تفصیر جزایی‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (عنصر معنوی‌ یا روانی‌جرم‌)

فصل‌ دوم‌

کلیات‌

گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌
ماهیت‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ ناشی‌ از توسعه‌ روزافزون‌ فناوری‌ اطلاعات‌ و ورود به‌عصر اطلاعات‌ است‌ که‌ رایانه‌ می‌تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتکاب‌ جرم‌ باشد، و غالباً به‌دو دسته‌ تفکیک‌ می‌شوند دسته‌ اول‌ دارای‌ عناوین‌ و توصیف‌های‌ جزایی‌ کلاسیک‌ هستندنظیر جعل‌ رایانه‌ای‌، کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ و جاسوسی‌ رایانه‌ای‌ که‌ در این‌ جرائم‌ رایانه‌ به‌عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ رفتار مجرمانه‌ به‌ کار می‌رود.

دسته‌ دوم‌ جرایم‌ رایانه‌ای‌ جدیدند این‌ جرائم‌ ناشی‌ از چگونگی‌ به‌ کارگیری‌ فناوری‌اطلاعات‌ هستند جرائمی‌ نظیر دسترسی‌ غیرمجاز، اختلال‌ در داده‌ها و سیستم‌های‌رایانه‌ای‌ هرزه‌نگاری‌ این‌ نوع‌ جرائم‌ جدید هستند.

در هر دو دسته‌ موضوع‌ جرم‌ با فرض‌ مال‌ بودن‌(۳- برای‌ دیدن‌ مفهوم‌ مالی‌ و تفکیک‌آن‌ از ملک‌. رک‌: کاتوزیان‌، ناصر، اموال‌ و مالکیت‌، نشر میزان‌، ص‌ ۱۲) و دارای‌ ارزش‌بودن‌ داده‌ها و اطلاعات‌: مال‌ دیگران‌، امنیت‌، آسایش‌ فردی‌، آسایش‌ عمومی‌، اخلاق عمومی‌ و حیثیت‌ افراد است‌.

عمومی‌ترین‌ عنوان‌ مجرمانه‌ در حوزه‌ فناوری‌ اطلاعات‌ هک‌ است‌. در حقیقت‌ اولین‌اقدام‌ برای‌ شروع‌ یک‌ جرم‌ رایانه‌ای‌ یا بهتر بگوییم‌ رفتار قابل‌ سرزنش‌ در فضای‌ سایبردسترسی‌ غیرمجاز به‌ داده‌، رایانه‌، شبکه‌ به‌ طور کلی‌ هر سیستم‌ رایانه‌ای‌ است‌ که‌ مربوط‌به‌ شخص‌ دیگری‌ باشد است‌ این‌ ورود غیرمجاز می‌تواند برای‌ اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌هایا سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌ غیرمجاز برای‌ مرتکب‌ نشان‌ دادن‌ مهارت‌ شخص‌، کسب‌ مال‌مربوط‌ به‌ دیگری‌، اختلال‌ و خرابکاری‌، جاسوسی‌ و… باشد. این‌ عمل‌ فارغ‌ از نیت‌ مرتکب‌کاملاً یک‌ رفتار قابل‌ سرزنش‌ و ناپسند است‌ و نحوه‌ ارتکاب‌ این‌ جرائم‌ عبارت‌ است‌ از:ورود، تحصیل‌، حذف‌، اختلال‌،

دستکاری‌ و… در نبود قانون‌ در عرصه‌ سایبر همچون‌ دیگرعرصه‌ها و مظاهر پیشرفت‌ بشری‌ به‌ هرج‌ و مرج‌ می‌انجامد درست‌ شبیه‌ به‌ آیین‌ نامه‌رانندگی‌ روز اولی‌ که‌ اتومبیل‌ ساخته‌ شد کسی‌ به‌ مقررات‌ آن‌ توجه‌ نمی‌کرد ولی‌ امروزه‌کمتر کسی‌ نافی‌ لزوم‌ مقررات‌ رانندگی‌ است‌ اگر امروز مقررات‌ رانندگی‌ کان‌ لم‌ یکن‌

تلقی‌شود چه‌ روی‌ می‌دهد قوانین‌ عرضه‌ فناوری‌ اطلاعات‌ هم‌ همین‌ طور هستند اگر قانونی‌نباشد کدام‌ آدم‌ عاقلی‌ می‌تواند خطر سرمایه‌گذاری‌ در این‌ عرصه‌ را بپذیرد و کدام‌ یک‌ ازشما در جایی‌ سرمایه‌ گذاری‌ می‌کنید که‌ پیوسته‌ مورد تاخت‌ و تاز ناقضین‌ مال‌ و حیثیت‌افراد می‌شوند و هیچ‌ قانونی‌ برای‌ جلوگیری‌ و توبیخ‌ آنها وجود ندارد.

آیا شما ریسک‌ رفتن‌ به‌ خیابان‌ و رانندگی‌ را می‌پذیرید؟
بر این‌ اساس‌ در لایحه‌ای‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌شد و اکثر عناوین‌ مجرمانه‌ هر دو دسته‌ مذکور در لایحه‌ جرم‌ انگاری‌ شده‌ است‌ البته‌غیربخشی‌ که‌ در لایحه‌ مربوط‌ به‌ جرم‌ انگاری‌ جرائم‌ مذکور است‌ بخش‌ دیگری‌ نیز که‌مشتمل‌ بر آیین‌ دادرسی‌ و نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ و دیگر جرائمی‌ که‌ ناشی‌ ازتوسعه‌ کاربری‌ فناوری‌ اطلاعات‌ است‌ در این‌ لایحه‌ دیده‌ شده‌ است‌.

لایحه‌ پس‌ از تصویب‌ کلیات‌ آن‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در حال‌ بررسی‌ در شوردوم‌ آن‌ است‌ که‌ برای‌ اصلاح‌ برخی‌ نقایص‌ و اشکالات‌ مرکز پژوهشهای‌ مجلس‌ گزارشی‌را تهیه‌ نمود که‌ این‌ گزارش‌ مورد توجه‌ مجلس‌ قرار گرفت‌ وامیدواریم‌ پس‌ از رفع‌ مشکلات‌این‌ لایحه‌ هرچه‌ زودتر تصویب‌ شده‌ و کشور ما نیز به‌ جرگه‌ کشورهایی‌ بپیوندد که‌ رفتارغیر مسئولانه‌ افراد در محیط‌ سایبر را مستوجب‌ سرزنش‌ دانسته‌ است‌ و پس‌ از این‌ ناظرفروش‌ نرم‌افزارهای‌ هکری‌ و آموزشهای‌

هکری‌ نباشیم‌ زیرا تفاوتی‌ بین‌ مال‌، اخلاق ،حیثیت‌، آبرو در محیط‌ سنتی‌ و سایبر وجود ندارد. همانطور که‌ آموزش‌ دزدی‌ ناپسنداست‌ آموزش‌ هک‌ هم‌ عملی‌ قابل‌ سرزنش‌ است‌. همزمان‌ با ورود انسان‌ به‌ هزاره‌ دوم‌میلادی‌، همچنان‌ شاهد جرم‌ و جنایت‌های‌ بی‌شماری‌ هستیم‌ اگرچه‌ از نظر ماهوی‌ دچارتغییر نگشته‌ اما از نظر استفاده‌ از ابزارها و وسایل‌ گوناگون‌ تغییرات‌ شگرفی‌ به‌ خود دیده‌است‌. انسان‌ امروزی‌ همچنان‌ دزدی‌ می‌کند، آدم‌ می‌کشد و به‌ مال‌ و حریم‌ دیگران‌

تجاوزمی‌کند. در گذشته‌ فرد با یک‌ داس‌ یک‌ چوب‌ و یا یک‌ خنجر و کمی‌ بعد با اسلحه‌ ابزار تجاوزو دزدی‌ و باج‌ خواهی‌ از اموال‌ دیگران‌ بود. اما امروزه‌ با فشار دادن‌ یک‌ کلید و وارد کردن‌چند عدد می‌شود به‌ حریم‌ دیگران‌ تجاوز و یا به‌ مال‌ او دست‌اندازی‌ نمود. حوزه‌ جرائم‌ درزندگی‌ امروز بشر آنقدر پیچیده‌ شده‌ که‌ قانونگذاران‌ مجبورند تحولات‌ جرم‌ را به‌ صورت‌مداوم‌ زیرنظر داشته‌ باشند. به‌ تدوین‌ قوانین‌ صحیح‌ گام‌ بردارند.

اما همانطور که‌ مشخص‌ شد در زندگی‌ اجتماعی‌ امروز بشر تحولاتی‌ صورت‌گرفته‌ که‌ به‌ تأثیر از آن‌ جرائم‌ نیز اشکال‌ متفاوتی‌ گرفته‌ است‌.
جرائم‌ اینترنتی‌ مصداق بارز این‌ تحولات‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها می‌باشد.

گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌
در مورد جرائم‌ رایانه‌ای‌ تعاریف‌ زیادی‌ مطرح‌ شده‌ است‌.(۴- برای‌ تعریف‌ رایانه‌رک‌: جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ترمینولوژی‌ حقوق ، انتشارات‌ کتابخانه‌ گنج‌ دانش‌)
طبق‌ تعریفی‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از این‌ نوع‌ جرائم‌ نموده‌ جرم‌ رایانه‌ای‌ می‌تواندشامل‌ فعالیت‌های‌ مجرمانه‌ای‌ باشد که‌ ماهیتی‌ سنتی‌ دارند اما از طریق‌ ابزار مدرنی‌ مثل‌رایانه‌ و اینترنت‌ صورت‌ می‌گیرد.

از طرف‌ دیگر متخصصان‌ سازمان‌ OECD تعریف‌ متفاوتی‌ از آنچه‌ گفته‌ شد ارائه‌داده‌اند. آنها معتقدند سوء استفاده‌ از رایانه‌، هر نوع‌ رفتار غیرقانونی‌، غیراخلاقی‌ وغیرمجاز مربوط‌ به‌ پردازش‌ خودکار و انتقال‌ داده‌ها جرم‌ اینترنتی‌ محسب‌ می‌شود. ازتعاریف‌ ارائه‌ شده‌ می‌توان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ حقیقتاً ماهیت‌ جرم‌ تفاوتی‌ ندارد و این‌ابزار است‌ که‌ وقوع‌ جرم‌ در بستری‌ جدید ا فراهم‌ می‌نماید.

اما پیش‌ از آنکه‌ بخواهیم‌ در مورد جرائم‌ رایانه‌ای‌ به‌ بحث‌ بپردازیم‌ باید وارد حوزه‌جرائم‌ سایبر شویم‌. جرائم‌ در فضای‌ سایبر یا فضای‌ سایبری‌ به‌ واسطه‌ تغییرات‌ سریع‌فناوری‌ اطلاعات‌ در قلمرو سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌ و مخابرات‌ امکان‌ وقوع‌ می‌یابند. در این‌گونه‌ جرائم‌ تأکید بر رایانه‌ نیست‌ بلکه‌ رایانه‌ وسیله‌ای‌ است‌ که‌ ابزار وقوع‌ جرم‌ قرار یم‌گیرد که‌ به‌ آن‌ نسل‌ سوم‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ نیز می‌گویند.

تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌:
کلاهبرداری‌ اینترنتی‌ و رایانه‌ای‌
جعل‌ اینترنتی‌ و رایانه‌ای‌

ایجاد خسارت‌ یا تغییر داده‌ها
دستیابی‌ غیرمجاز به‌ سیستم‌ها و خدمات‌ رایانه‌ای‌
تکثیر غیرمجاز برنامه‌های‌ رایانه‌ای‌
جزء جرایم‌ شناخته‌ شده‌ در حوزه‌ رایانه‌ و اینترنت‌ محسوب‌ می‌شوند. همانطور که‌مشخص‌ شد جرائم‌ مختلفی‌ می‌تواند در حوزه‌ رایانه‌ اینترنت‌ رخ‌ دهد. از دیگرتقسیم‌بندی‌های‌ ارائه‌ شده‌ نیز می‌توان‌ استفاده‌ نمود. در یک‌ تقسیم‌بندی‌ دیگر جرائم‌اینگونه‌ طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌ که‌ مبتنی‌ بر جرائم‌ و مجازات‌ در این‌ زمینه‌ ارائه‌ شده‌ است‌:

دسترسی‌ غیرمجاز به‌ داده‌ها یا سیستم‌ رایانه‌ای‌ یا مخابراتی‌
شنود و دریافت‌ غیرمجاز ارتباط‌ خصوصی‌ بوسیله‌ سیستم‌ رایانه‌ای‌ یا مخابراتی‌یا امواج‌ الکترومغناطیسی‌
جرائم‌ علیه‌ امنیت‌(۵- تعریف‌ جرایم‌ علیه‌ امنیت‌: مرادی‌، حسن‌، جرائم‌ علیه‌ امنیت‌عمومی‌، تقریرات‌ جزای‌ اختصاصی‌ (۳) همچنین‌، دکتر میرمحمد سادقی‌، حسین‌، جرائم‌علیه‌ امنیت‌ عمومی‌، نشر میزان‌، همچنین‌ طبق‌ همین‌ کتاب‌ جعل‌ را تعریف‌ نمائید)سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌ یا مخابراتی‌
جرائم‌ علیه‌ صحت‌ و تمامیت‌ داده‌ها و سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌ و مخابراتی‌

جعل‌ اینترنتی‌
تخریب‌ و ایجاد اختلال‌ در داده‌ها
اختلال‌ در سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌
کلاهبرداری‌ اینترنتی‌

مطابق‌ این‌ تقسیم‌بندی‌ که‌ یکی‌ از تقسیم‌بندی‌های‌ کامل‌ در زمینه‌ جرائم‌ اینترنتی‌محسوب‌ می‌شود جرائم‌ در این‌ حوزه‌ به‌ بخش‌های‌ گوناگونی‌ تقسیم‌ یافته‌ است‌. به‌ هرحال‌ همانطور که‌ می‌دانیم‌ معمولاً تقسیم‌ بندی‌ها همواره‌ با اشکالاتی‌ مواجه‌ هستند اماپرداختن‌ به‌ این‌ مباحث‌ و اینکه‌ به‌ تحلیل‌ تقسیم‌بندی‌های‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ زمینه‌ بپردازیم‌از حوصله‌ این‌ تحقیق‌ خارج‌ است‌. البته‌ باتوجه‌ به‌ اینکه‌ سابقه‌ چندان‌ و تجربه‌ زیادی‌ نیز دراین‌ زمینه‌ موجود نیست‌ مجبور هستیم‌ به‌ تقسیم‌بندی‌های‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ زمینه‌ اکتفاکنیم‌.

مطابق‌ تعریف‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مجموع‌ انواع‌ جرائم‌ در حوزه‌ رایانه‌ و اینترنت‌و به‌ تعبیر دیگر اقسام‌ جرائم‌ رایانه‌ به‌ چند نوع‌ تقسیم‌ شده‌.

فصل‌ سوم‌

جرم‌ کلاهبرداری‌(۶)

(۶- جرم‌ کلاهبرداری‌ را در فقه‌ می‌توان‌ به‌ عناوینی‌ همچون‌ احتیال‌ مقایسه‌ نموده‌(حواله‌ بازی‌) برای‌ دیدن‌ توضیح‌ بیشتر رجوع‌ کنید به‌ تحریرالروضه‌ – امینی‌ – آیتی‌ – باب‌حدود سرقت‌)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 62 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد