دانلود مقاله گزارشگری مالی و حسابرسی XBRL

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
ارائه گزارشات مالی آتی دیجیتالی خواهد بود، این سوال که کدام زبان مبادله اطلاعات استاندارد می باشد هنوز بدون جواب است. در حال حاضر، بیشتر ارائه اطلاعات مالی دیجیتال به زبان کد گذاری بهم پیوسته (HTML) می باشد، که روش نمایش اطلاعات را کنترل می کند اما عدم شناسایی حجم، سودمندی آنرا کاهش می دهد. فرمت HTML بسادگی اجازه جستجو، آنالیز، یا دست کاری اطلاعات را نمی دهد.

زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) ابزاری از زبان کدگذاری قابل توسعه (XML) است که به طور خاص برای گزارشگری مالی و تجاری طراحی شده است، که به وسیله کنسرسیومی از سازمانهای مالی رهبر، شرکتهای حسابداری، تهیه کنندگان خدمات مالی، و شرکتهای تکنولوژی گسترش می یابد. آن برای ایجاد گزارشهای مالی که به سادگی در اینترنت منتقل شوند طراحی شده است. سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات دقیق و قابل اتکا هستند که بتواند به سرعت برای کمک به آنها در اخذ تصمیمات آگاهانه تحویل شود، و وب سایتهای شرکت منابع حیاتی این اطلاعات هستند. XBRL این نیازها را برطرف می کند و سودمندی اطلاعات مالی را در اینترنت افزایش می دهد.

استفاده از XBRL،‌صورتهای مالی، اسناد وام بانکی، پرونده های مالیاتی تحویل شده از طریق اینترنت به مراجع قانونی، تحلیل گران، و اعتبارات به دست آمده سرمایه گذاران، را کدگذاری می کند. کارایی و اثربخشی افزایش می یابد برای اینکه داده های XBRL می‌توانند با بالاترین استقلال تکنولوژیکی و کمترین دخالت انسان مبادله شوند.
هدف XBRL:
XBRL داده ها را قادر می سازد که به صورت الکترونیکی خوانده شوند، و در اسناد جایگزین گردآوری و توسط دیگر سیستمهای کامپیوتری خوانده شوند. در عین حال XBRL می تواند در تهیه صورتهای مالی و گزارشهای قابل خواندن توسط شخص نیز مورد استفاده قرار گیرد، مهم است بدانیم که بزرگترین مزیت XBRL در قادر ساختن سیستمهای کامپیوتری در بازیابی داده ها به صورت مستقیم از اسناد جایگزین XBRL است. پس می توان داده ها را به شکلی که نیازهای استفاده کنندگان خاص مثل تحلیل گران مالی یا مراجع قانونی را برطرف کند، سازماندهی کرد.

XBRL چگونه کار می کند؟
XBRL پیچیده است و شامل مولفه ها و اسناد گوناگون می باشد. اسناد خیلی مهم در فهم و استفاده. XBRL در فرآیند گزارشگری به شرح زیر است:
• مشخصات XBRL (Specification)
• طبقه بندی XBRL (Taxonomies)
• اسناد جایگزینی XBRL (Instance documents)
• اوراق نمونه (گزارشی) (Style sheets)

روابط بین این مولفه ها در نمودار زیر نمایش داده شده است.
گزارشات/ اوراق نمونه اسناد جایگزین طبقه بندی مشخصات XBRL XML
داده های برچسب زده شده
مشخصات XBRL (Specification) :

مشخصات XBRL یک نرم افزاری است که اطلاعات مالی را برای استفاده کنندگان نرم افزار XBRL تشریح و تعریف می کند.
مشخصات XBRL فعلی ورژن ۱/۲ می باشد، که در آوریل ۲۰۰۵ بوسیله گروه مشخصات XBRL منتشر شده است. آن یک تعریف تکنیکی از XBRL و چگونگی کار آن را بیان می کند و چارچوب آنرا شکل می دهد و جزئیات ترکیب و محتوی طبقه بندی XBRL و اسناد جایگزین را بیان می کند.

اطلاعات در دیگر فرمتهای ناسازگار می توانند با استفاده از مشخصات در واحدهای مختلف با هم مقایسه شوند. استفاده از مشخصات محدود به صورتهای مالی نیست، آن برای گزارشگری دیجیتالی و ارائه جزئیات دفتر کل در آموزش، پرونده های قانونی و اطلاعات مالی هم می تواند استفاده شود.
طبقه بندی XBRL (Taxonomies):

طبقه بندی سندی است که عناصر کلیدی (اعداد یا متن) را که دربرگیرنده اسناد جایگزین XBRL برای نوع خاصی از گزارشگری مالی می باشد توضیح می دهد. طبقه بندیهای XBRL تعریف های استاندارد برای ارائه اطلاعات تجاری و گزارشات حسابداری هستند. اطلاعات مالی تهیه شده توسط XBRL به عناصر داده های ذخیره شده در پایگاه داده های حسابداری عطف می شود و XBRL برای کدگذاری آنها در یک مبنای استاندارد در طبقه بندی استفاده می شود.

بنابراین طبقه بندی یک فرهنگ لغتی است که شامل تعاریف برچسبهای مورد استفاده می باشند. طبقه بندی شامل مفاهیم و روابط مورد استفاده در نوع خاصی از گزارشگری تجاری است و برای ایجاد پیوند با اسناد جایگزین و قادر ساختن آنها برای ایجاد گزارشها بکار می رود. چندین طبقه بندی منتشر شده است، که از جمله آنها طبقه بندی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری کانادا و ایالات متحده یا استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) می باشند. یک طبقه بندی جدید که منتشر شده طبقه بندی

XBRL GL (دفتر کل) می باشد، که برچسب زنی حسابها را در سیستمهای متفاوت با تغییر پذیری داده ها راهنمایی می کند.
تعریف های داده در اسناد جایگزین و سرانجام در صورتهای مالی تهیه شده، از طبقه بندی مورد استفاده نشأت می گیرد. این طبقه بندی ها برای شناسایی مجموعه های ویژه ای از قواعد، مثل اصول پذیرفته شده حسابداری، یا فرمهای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی با مجوزهای قانونی بسط یافته اند. چندین طبقه بندی در حال حاضر در سطح جهان موجود می باشد که ثبت الکترونیکی را براساس نیازمندیهای خاص نهادهای قانونی، مراجع مالیاتی یا دیگر دوایر و آژانسهای دولتی ممکن می سازند.

اسناد جایگزین XBRL (Instance Documents):
اسناد جایگزین از مجموعه ای از عناصر داده برچسب زده شده بر مبنای مفاهیم موجود در طبقه بندی مورد استفاده تشکیل شده است. اسناد جایگزین XBRL در ارائه داده های مالی بوسیله برچسبها از یک یا چند طبقه بندی استفاده می شوند. برای مثال، یک سند جایگزین می تواند شامل گزارش سالانه یک شرکت، درآمدهای تحقق یافته شرکت، جزئیات دفتر کل شرکت باشد.

اسناد جایگزین اطلاعات مالی دیجیتال را برای گزارشگری داخلی یا خارجی و پرونده های قانونی مطابق خواست استفاده کننده ایجاد می کنند برای اینکه XBRL به داده ها اجازه می دهد که به طور مستقیم بوسیله برنامه های کامپیوتری خوانده شوند، بوسیله استفاده کنندگان نهایی دستکاری شوند و در فرمهای مختلف ارائه شوند. اسناد جایگزین شاید شامل اوراق نمونه (گزارشی) هم باشند که اجازه می دهد اسناد کیفی به شکل چاپ شده یا در وب یا فایل PDF ارائه شوند.
اوراق نمونه (گزارشی) (Style Sheets):

وقتی که اسناد جایگزین به گزارشات قابل خوانده توسط شخص تبدیل شوند، اوراق نمونه (گزارشی) مورد استفاده قرار می گیرند، که می توانند در چندین شکل مثل اوراق نمونه نزولی (CSS) ، زبان اوراق نمونه قابل توسعه (XSL) یا اوراق نمونه یا اوراق گسترده (Spread sheets) باشند. برای بسط مفید صورتهای مالی، برای مثال، اوراق نمونه برای اضافه کردن عناصری که به طور اجباری ارائه می شودن به شکل داده از اسناد جایگزین، برای به دست آوردن نتایجی که به طور مشابه از صورتهای مالی به دست می آید، تهیه خواهند شد که می توانند به شکل HTML ، PDF، پردازشگر word یا دیگر اشکال ارائه که قابل خواندن توسط شخص باشند ارائه شوند.
روشهای تهیه گزارشات XBRL:

XBRL از برچسبهای XML که به معنی داده های کدگذاری شده هستند، استفاده می کند. در XBRL، این بدان معنی است که داده معین در یک سند مرجع یا در پرونده های داده، مثل داده های اوراق گسترده یا سیستم حسابداری، می توانند برچسب زده شده و به طور مستقل و بدون از دست دادن زمینه در یک سند جایگزین ارائه شوند. این داده های برچسب زده شده با استفاده از نرم افزار ایجاد شده برای این منظور به طبقه بندی مورد استفاده تبدیل می شوند. این تبدیل می تواند در اوراق گسترده ذخیره شده و داده های شامل آن به شکل تراز آزمایشی نمایش داده شوند.
چندین برنامه حسابداری قابلیت ایجاد اسناد جایگزین را دارند. صورتهای مالی از این اسناد جایگزین با استفاده از اوراق نمونه (گزارشی) می توانند تهیه شوند، یا داده ها می توانند به طور مستقیم به ابزار بودجه بندی و آنالیز وارد شوند.

داده هایی که در آیتم «اموال» قرار گرفته، به طور مثال، در پرونده داده ها یا سطح GL بعنوان بخش اموال از طبقه بندی مربوط برچسب زده شده و به اسناد جایگزین تبدیل خواهد شد. جدول حسابهای سیستم حسابداری هم می تواند به طبقه بندی مناسب تبدیل شوند. سپس سیستم حسابداری اسناد جایگزین را ایجاد می کند.
XBRL می تواند در روشهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. بطوریکه ذکر شد، اسناد جایگزین می توانند بوسیله نهادهای قانونی و دیگران و بجای یا علاوه بر گزارشات قابل خوانده توسط شخص تنظیم شوند. بنابراین، با XBRL، شاید سازمانها نیاز به تهیه گزارشات قابل خواندن توسط شخص نداشته باشند. برای اهداف گزارشگری مالی، یک سند جایگزین که طبق، به طور مثال، طبقه بندی IFRS می تواند در وب سایت قرار گیرد. سپس تحلیل گران و دیگران به سادگی می توانند اسناد جایگزین را دانلود و داده ها را وارد ابزار تحلیلطی خود نمایند و گزارشات مقایسه ای خود را تهیه نمایند و از وب سایتهای شرکتهای دیگر داده ها را دریافت کرده و آن اطلاعات را برای تحلیل تلفیق نمایند. توسط XBRL این فرآیند می تواند به صورت خودکار انجام شود و برای بازیابی داده ها به طور متناوب از منابع مختلف استفاده شود. بنابراین ارائه صورتهای مالی چاپ شده ضروری نیست.

از دیدگاه ایمنی، این استفاده از XBRL موضوعات دربرگیرنده چگونگی و کامل بودن داده های بازیابی شده حتی اگر آن داده ها بصورت چاپ شده موجود باشند را پراهمیت خواهد نمود.
ریسکهای اشتباه:
وقتی صورتهای مالی یا پرونده های قانونی با استفاده از XBRL تهیه می شوند، ریسکهای معمول اشتباهات مربوط به صورتهای مالی نمایان می شوند، اما ریسکهای اضافی مربوط به استفاده از طبقه بندی مناسب و تبدیل صحیح حسابها به برچسبها می باشد. تبدیل صحیح برچسبها اطمینان خواهد که داده های بازیابی شده مناسب می باشند. اگر اطلاعات مالی به صورت بلادرنگ انتقال یابند، ریسک اشتباه در صورتهای مالی، بسته به کنترلهای ایجاد شده به تغییرات در آن داده ها، و کنترلهای ایجاد شده بر تبدیل داده ها به برچسبها افزایش خواهد یافت. در این حالت، یک ریسک اضافی که داده ها با آن مواجه هستند این است که شاید برچسبها تغییر کنند و اینکه تغییرات شامل اشتباهاتی باشند یا حسابرسی نشده باشند. این نشان دهنده نیاز به کنترلهای اضافی در اطمینان از صحیح و کامل بودن ماندن داده ها می باشد.
وقتی صورتهای مالی با استفاده از XBRL تهیه شده باشد، حسابرس باید موضوع جمع آوری شواهد و اجرای آزمون کنترلها را در کاربرد صحیح مشخصات، طبقه بندی و اسناد جایگزین مورد استفاده در کدگذاری مدنظر داشته باشد.
موضوعات کنترل:

مطابق SAS94 «در وضعیتهایی که مقادیر عمده ای از اطلاعات پشتیبانی کننده یک یا بیشتر صورتهای مالی بصورت الکترونیکی، وارد، ثبت، پردازش یا گزارش شده باشند،‌ حسابرس شاید فرض کند که طراحی آزمونهای ذاتی اثربخش امکان پذیر نیست … شواهد حسابرسی مهم شاید فقط به شکل الکترونیکی موجود باشند. در این موارد، کارایی و کافی بودن آنها بعنوان موضوع مشاهده عینی معمولاً بستگی به اثربخشی کنترلها در دقت و کامل بودن آنها دارد.»

استفاده از طبقه بندی مناسب:
شرکتها نیاز به سیستمی برای اطمینان از این دارند که طبقه بندی مورد استفاده برای تهیه صورتهای مالی مناسبترین می باشد. بنابراین، کارکنانی که در مورد نیازمندیهای حسابداری از یک گزارش یا صورتهای مالی، و طبقه بندی مورد استفاده آگاهی دارند ملزم به بازبینی و بهبود طبقه بندی باشند. مانند بازبینی شامل در نظر گرفتن جزئیات طبقه بندی در اطمینان از چارچوب استانداردهای جاری و بروز بودن نیازمندیهای جاری می باشد، و اینکه آن اکنون بطور صحیح به کار می رود.
برچسب زنی داده ها:

روشهایی برای اطمینان از برچسب زنی کامل و صحیح داده ها باید اجرا شود، این روشاه شامل بازبینی و تصویب (بوسیله شخص مطلع) از برچسب زنی عناصر داده ای که به کار برده می شوند، و یکنواختی عناصر داده برچسب زده شده در نیازمندیهای طبقه بندی مورد استفاده می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد