بخشی از مقاله

گزارش کار اموزی شهرک صنعتی چناران

مقدمه

شهرک صنعتی چناران واقع در 5 کيلومتری جنوب چناران در دامنه کوههای بينالود به مساحت 1000 هکتار قرار گرفته است و يکي از بزرگترين شهرک های صنعتی استان خراسان رضوي می باشد پروژه توليد انواع ماتينگ و شيلنگهای خودرو به عنوان يکي از بزرگترين پروژه های گروه کارخانجان پارت لاستيک در زميني به مساحت 80000 مترمربع در دو سايت به مساحت های 50000 متر مربع در سايت 1 و 30000 متر مربع توليد شيلنگ در سايت 2 در بخش شيميايي چناران قرار دارد.

فعاليت های پروژه چناران به 3بخش عمده زير تقسيم مي شود:

  • ساختمان های توليد و اداری
  • تاسيسات مکانيکي
  • تاسيسات برقی
  • انبارها

فاز 1 شامل 2 سالن مجموعاً به مساحت 10200 مترمربع بهمراه اجرای 3000 مترمربع ديوارهای محوطه

فاز2 احداث ساختمان های کلی سايت شامل بخش های توليدي به مساحت 23000 مترمربع 

تاسيساتی به 3600        ستادی به مساحت 6300 مترمربع

بخش طراحی

انتخاب دهانه 50 متر برای فضاهای توليدي و همچنين حذف ستون وسط سوله(علی رغم بار مالی بيشتر)با تصويب مديريت محترم عالی گروه سبب شد سوله ها قابليت پياده نمودن هرگونه Lay out را در خود داشته باشند.(لازم به ذکر است که سايت چناران در ميان بقيه کارخانجات گروه هم از لحاظ وسعن و هم حساسيت نزد مشاور خارجی مجموعه از وضعيت ويژه ای برخوردار است). بعنوان مثال استفاده از ساندويچ پانل به جای ديوار آجری 35 سانتی که سالهاست در کشورهای پيشرفته رواج يافته است به جهت سبک بودن و به تبع کاهش بار زلزله ساختمان و عايق بودن بيش از ديوار آجری و همچنين قابليت جابجايي و باز وبست با توجه به پيش ساخته بودن آن و همچنين زيبايي از ويژگيهاي مصالح بکاررفته است و همچنين استفاده از پي های شمعی به جای پی های سطحی که معمولاً معضلی در مقابل تغييرات در مجاور خود و همچنين گودبرداری در مجاورت سوله هستند جهت حفظ امنيت سوله مد نظر قرار گرفته است.

لازم بذکر است ظرفيت باربری پي های شمعي به مراتب بيش از پي های سطحی است و مزاحمت ابعادي  برای احداث ساختمانهای مجاور سوله ايجاد نمی نمايند.با عنايت به آنکه طرح بصورت بکر در اختيار قرار گرفت لذا کليه استانداردهای مهندسی مصوب کشور در طرح مد نظر قرار گرفت از جمله استانداردهای ساختمانی که عمدتاً در طرح و محاسبه ساختمانها بايد رعايت گردد استاندارد 2800 زلزله و مقررات ملی ساختماني مبحث ششم می باشد با رعايت استاندارد 2800 انتظار می رود که با حفظ ايستائی ساختمان در زلزله های شديد تلفات جانی به حداقل برسد و نيز ساختمان در برابر زلزله های خفيف و متوسط بدون وارد شدن آسيب عمده سازه ای قادر به مقاومت باشد (زلزله شديد, زلزله ای است که احتمال وقوع آن در 50 سال عمر مفيد ساختمان, کمتر از 10% است و زلزله خفيف و متوسط, زلزله ای است که در 50 سال عمر مفيد ساختمان احتمال وقوع آن 5/99% است.

انتظار می رود ساختمان برای فشار باد معادل حدود 70 کيلوگرم بر متر مربع ديوار قدرت مقاومت داشته باشد همچنين برای بار برفی معادل 150کيلوگرم بر مربع سقف قابليت تحمل داشته باشد.

 ديوار

انواع ديوار

 ديوار چيني 

در ابتدا ديوار چيني , بايد مسير ديوار چيني را مشخص کنيم. به اين صورت که ابتدا دو آجر که به آن ريسمان بسته شده است در دو نقطه انتهايي ديوار می گذاريم.

 ديوارها هرگاه از دو طرف به هم برسند و تشکيل يک کنج را بدهند بايد به يکديگر کلاف شوند برای کلاف کردن ديوارها به دو صورت می توان انجام داد

1)لاريز: اين نوع روش به صورتی است که ديوار به صورت پله اي چيده می شود اين روش برای ديوارهای طولانی مناسب است.بهترين نوع کلاف بندی ديوار به شمار می آيد.    

2)لابند:اين نوع روش برای ديوارهای طول کم است, اجراء آن کمی مشکل است و اتصال آن اتصال جالبی نيست. 

ابزار کار ديوارچيني

1)شاغول

وسيله ای می باشد برای تراز عمودی ديوارها, ستون , .. اگر خواسته باشيم ديواری را تراز عمودی کنيم هرچه فاصله بين جسم مربع شکل که به ديوار چسبيده است با جسم مخروطی شکل که بايد فاصله بسيار کمی با ديوار داشته باشند درحد 1  يا 2 ميلي متر

2)کف سازی (سالن توليد 2 پاياماند)

 ابتدا زمين را رگلاژ می کنند يعني ناهمواري هاي زمين را با ماشين آلات ساختمانی مانند غلطک و يا کاتر آن را صاف می کنند بعد از مرحله ي رگلاژ آرماتور بندی مي کنيم يعني به قولی کف را مسطح می کنيم, روی قسمتهای که کنال تاسيسات هست آرماتور بندی می کنند چون بتن نشست نکند قسمت های ديگر لازم نيست.

نکته هايی برای آرموتوربندی کف 

3)آرماتور به صورت مش بندی می کنند يعني ميلگرد ها را بصورت طولی و عرض متصل می کنند.

4)آرماتور داخل بتنی نبايد رنگ زده يا پوسته پوسته شده باشد و گرنه آرماتور متورم می شود و موجب ترک خوردگی بتن می شود.

بعد از هر مرحله رگلاژ و آرماتوربندي, Truck Mixer بتن را از کارخانه سيمان که معمولاً بايد نزديک محل کارگاه باشد به قسمت سوله حمل می کنند, قبل از ريختن بتن روی زمين کارگران زمين را نم دار می کنند اين کار به اين علت است که چسبندگی مناسبی بين زمين و بتن بوجود بيايد. Mixer Truck بتن را روی کف سوله به آرامی مي ريزند و بعد از ريختن روی کف سوله کارگران بلافاصله عمليات ماله کشی به وسيله شمشه انجام می دهند

 نکات مربوط به بتن ريزی کف سوله

بتن ريزي بايد قبل از 45 دقيقه بتن ريزي شود به اين علت که اگر از 45 دقيقه بتن در Truck Mixer بماند مقاومت خود را از دست می دهد چون تمام واکنش های شيميايي بتن انجام می دهد به اين بتن که بعد از 45دقيقه بتن ريزي می شود بتن مرده می گويند مانند گچ مرده . پره های Mixer Truck باعث می شود اين بتن سفت نشود ولی بتن خاصيت های خود را از دست داده است پس بهتر است بتن قبل از 45دقيقه بتن ريزي شود.

بعد از 30min بتن کمی خود را گرفت عمليات صيقلي دادن را انجام می دهند

 مشخصات بتن کف سوله

1)وزن سيمان در يک مترمکعب = 300(kg)       (عيار سيمان)

2)نوع سيمان : تيپ 2

3)وزن سنگدانه ريز   , وزن سنگدانه درشت دانه

4)راه مقاومتی بتن :C20

5)اسلامپ : 70 ميلي ليتر

3)ضخامت بتن کف: 20cm الی 15cm

 رابطه عيار بتن جديد

 رابطه عيار قديم

سن بتن بنا به آيين نامه استاندارد ايران سن نين در زمان آزمايش 42 روز خواهد بود

 

3:کف پوش صنعتی

بعد از مرحله کفسازی سوله به مرحله کف پوش زدن می رسيم

يع بوده بر روی کف آن را می ريزند و با غلطک دستی آن را پهن می کنند و بعد از حالت مايع به حالت جامد تبديل می شود  يعنی خودش را مي گيرد و ضخامت اين کف پوش 1500 ميکروکروم است و حداقل 5/1 ميلي متر است.

خاصيت اين کف پوش ها      

1)مقاومت سايش آن زياد است                               

2)جلوگيري از بلند شدن گرد و غبار در فضا

3) مقاوم و اصطکاک بالايي دارد  

 4:اندود ديوار(خاک گچ(گچ خاک) يا کاه گل:

برای هموارکردن سطح ديوار ابتدا به وسيله شمشه و ملات خاک گچ بر روی ديوار کروم های شاقول شده درست می کنند که به اين کار در اصطلاح کروم بندی می گويند. برای تراز کارو چشمی بودن کار سپس پس از گيرش خاک گچ شمشه را کنده و دوسر شمشه را بر روی دوکروم مي گذارد و به سمت بالا شمشه را می کشند تا در محل هايي که خاک گچ اضافه ريخته برداشته شود و در فضاهايي که خالی تر است پر نمايد.

نکاتی در مورد کروم بندي

وجود لقمه در زير شمشه به اين دليل است که در هنگام کندن شمشه از ديوار را متر کنده شود. فاصله کروم از يکديگر نبايد خيلي زياد باشند که نتوان شمشه ها را به سمت بالا حرکت داد. حداکثر فاصله بايد يک متر باشد.

ساختن کروم:

شمشه را روی ديوار قرار داده با وجود لقمه و فاصله آن از ديوار ملات خاک گچ ريخته و شمشه را به ديوار به وسيله گچ نگه می دارند و بعد از گرفتن خودش بعد از 30 آن را جدا می کنند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید