دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمال مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
294 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمال مهندسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمال مهندسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 مقدمه

 فصل 1 :    آمار توصیفی وارائه داده ها

 فصل 2 :     احتمال

 فصل 3 :     متغیر های تصادفی و توزیع آنها

 فصل 4 :     معرفی چند توزیع احتمال گسسته

 فصل 5 :     معرفی چند توزیع احتمال پیوسته

 فصل 6 :     استنباط آماری

 فصل 7 :     رگرسیون

اسلاید 2 :

   کلمه آمار ابتدا به معنی مجموعه اطلاعاتی از جمعیت واقتصاد بود،

اینک، آمار از آن شروع ابتدایی ، به یک روش علمی تجزیه و تحلیل 

که در تمام رشته های علوم اجتماعی ومهندسی و... به کار برده میشود،ترقی کرده است.

آمار شاخهای از علوم است که به نقش:

.1سازماندهی وخلاصه کردن

.2استنباط ونتیجه گیری در باره مجموعه ای از داده هاست ،وقتی که تنها بخشی از آن ها مشاهده شده اند.

اسلاید 3 :

      درحقیقت آمار یک روش است که هدفش توصیف کردن است

وعلاوه بر این ، یک روش کمی است که از عدد به عنوان وسیله ای برای بیان و توصیف استفاده میشود.

با نگرش به این توصیف ، از نقطه نظر آموزشی ، سه مرحله زیر را میتوان

در آمار در نظر گرفت:

.1آمار توصیفی

.2احتمالات

.3آمار ریاضی

اسلاید 4 :

nعلم آمار با روشهای مورد استفاده از جمع آوری، ارائه، تجزیه و تحلیل و تفسیرداده ها سروکار دارد. هر نوع عمل کردن روی داده ها که پیش بینی ها یا استنباط هایی درباره گروه بزرگتری از داده ها منجر شود. آمار استنباطی و مجموعه روشها و قوانینی که نتایج را ساده تر کند آمار توصیفی شمرده می شود.

اسلاید 5 :

   اگر يك مجموعه داده همه مشاهدات ممكن يك پديده خاص را شامل شود ، آن را يك جامعه مي ناميم . اگر يك مجموعه داده فقط يك بخش  از مشاهدات را شامل شود ، آن را نمونه مي ناميم .

    به عنوان مثال برآمدهاي 12 پرتاب يك سكه (شير و خط) را در يك نمونه از همة پرتاب هاي ممكن سكه در جامعه بررسي مي‌كنيم .

اسلاید 6 :

فرض کنید جامعه مورد بررسی دارای N  عضو                         باشد. میانگین جامعه از رابطه زیر بدست می آید:

مثال : در يك روز خاص ،9 دانش‌آموز به ترتيب :  1،2،3،0،1،5،2،1 و 3 نامه  دريافت كرده‌اند ، ميانگين را پيدا كنيد .

حل : تعداد كل نامه‌هايي كه 9 دانش‌آموز دريافت كرده‌اند برابر با 18

است . بنابراين              و ميانگين تعداد نامه براي هر دانش‌آموز 2 است .

اسلاید 7 :

میانگین پیراسته حالت خاصی از میانگین حسابی است به طوری که تعداد ار مشاهدات به علت نا هماهنگ بودن، از داده ها حذف می شود و میانگین حسابی برای داده ها باقی مانده محاسبه می شود. اگرk تا از مشاهدات حذف شده باشند میانگین پیراسته از رابطه زیر بدست می آید(k<n).

اسلاید 8 :

 به ‌منظورجلوگيري از خطاي ايجاد شده توسط مقادير خيلي بزرگ يا كوچك ، گاهي اوقات بهتر است ”وسط“ يا ”مركز” يك مجموعه از داده را بوسيله اندازه‌هاي آماري ديگر به جز ميانگين توصيف كنيم .

 تعريف : يكي از اين مقياس ها  يعني  ميانة n  مقدار ما را ملزم مي‌سازد كه داده‌ها را بر حسب اندازة نمونه مرتب كنيم .

 وقتي كه n فرداست ، ميانه برابر با وسط داده هاست .

وقتي كه n زوج است ، ميانه برابر با ميانگين دو عددي است كه نزديك وسط داده‌ها هستند.

اسلاید 9 :

در آمار چارك و صدك ها مهم هستند اما صدك ها به طور كلي در

مورد مجموعه‌هاي بزرگ به كار مي‌روند . بنابراين اكنون  سه چارك  به صورت زير معرفي مي كنيم .

     :چارك اول ميانه تمام مقادير سمت چپ موقعيت ميانه تمام داده هاي مجموعه است .

     :چارك دوم ، ميانه است .

     :چارك سوم ، ميانه تمام مقادير سمت راست ميانه تمام داده هاي مجموعه است .

اسلاید 10 :

   يك جدول مانند جدول زیررا جدول توزيع فراواني و يا به طور ساده تري ، توزيع عددي مي نامند . اين جدول چگونگي توزيع سن 10 ميليون فرد دستگير شده را نشان مي‌دهد . اين مقادير داده‌ها بر طبق يك مقدار عدد (سن) طبقه‌بندي شده‌اند ، در بعضي از مثال ها اطلاعات را براساس مقياس هاي غير عددي مانند :

 رنگ،ناحيه جغرافيايي، تشخيص پزشكي دسته بندي مي‌كنيم

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 294 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله آمار و احتمال

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
آمار و احتمالتوزيع دو جمله ای : اگر آزمايشی دارای ويژگی های زير باشد ، آزمايش تصادفی دوجمله ای است . 1- آزمايش ها مستقل از يکديگر تکرار شوند 2- آزمايش ها به تعداد دفعات معين مثلا n بار تکرار شوند 3- آزمايش تصادفی به دو نتيجة ممکن موفقيت و شکست منجرگردد .4- احتمال موفقيت ها در همة آزمايش ها ثابت و برابر p باشد ...

مقاله در مورد مهندسی مجدد ( درس کاربردکامپیوتر در مهندسی صنایع ) 6 سیگما ( درس کنترل کیفیت آماری )

word قابل ویرایش
130 صفحه
34700 تومان
مهندسي مجدد (درس كاربردكامپيوتر در مهندسي صنايع)6 سيگما ( درس كنترل كيفيت آماري)مقدمه:تعريف: به مجموعه عملياتي گفته مي شود كه يك سازمان براي تغيير پردازشها و كنترل دروني خود انجام مي دهد تا از ساختار سنتي عمودي و سلسله مراتبي، به ساختار افقي ، ميان فعاليتي (Corss- Fanctional ) و سطح (Flat Structure ) تبديل شو ...

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
اسلاید 1 :مقدمه :با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد بالایی بوده و در چه ماهایی ا ...

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
190 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
اسلاید 1 :مفاهيم اساسي1-جامعه2-نمونه3-داده هاي آماري4-متغيراسلاید 2 :1- فضای نمونه:مجموعه اي از همه برآمدهاي ممكن يك تجربه تصادفي را فضاي نمونه مي‌گويند. و آن را با علامت نمايش مي دهند.يك سكه را آنقدر پرتاب مي كنيم تا شير ظاهر شود. فضاي نمونه را بنويسيد.كه S گسسته و نامتناهي شمارا استهر زير مجموعه اي از فضاي ...

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
190 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
اسلاید 1 :1- دامنه2-واریانسویژگی های واریانس نمونه:1-واريانس عدد ثابت C برابر با صفر است.2-اگرمقدار ثابت α رابه مشاهدات اضافه يا ازآنها كم كنيم واريانس تغيير نمي‌‌كند.3-اگر مشاهدات در مقدار ثابت K ضرب يا برآن تقسيم شود واريانس جديد از ضرب يا تقسيم واريانس قديم درK2 بدست مي آيداسلاید 2 :3-انحراف معیارانحراف مع ...

دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
190 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مفاهيم اساسي 1-جامعه 2-نمونه 3-داده هاي آماري 4-متغير اسلاید 2 : 1-جامعه i=1,2,…,N ام جامعه است براي i عضو xiكه 2- نمونه i=1,2,…,N ام جامعه است براي i عضو xiكه اسلاید 3 : 3-انواع داده هاي آماري انواع داده هاي آماري به دو گروه، داده هاي دست اول ( ...

دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
190 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : -مفاهیم اساسی -شاخص های گرایش مرکزی -شاخص های پراکندگی -جدول توزیع فراوانی -نمودارها -چولگی و برجستگی -کدگزاری -جامعه آماری دو بعدی اسلاید 2 : انواع داده هاي آماري به دو گروه، داده هاي دست اول (خام) و داده هاي دست دوم تقسيم بندي مي شوند. اسلاید 3  ...

مقاله مدلسازی احتمالاتی رخساره ها با روش شبیه سازی زمین آماری

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدلسازی احتمالاتی رخساره ها با روش شبیه سازی زمین آماری چکیده: مدلسازی ساختارهای زمین شناسی از دیر باز مورد بحث بسیاری از جوامع معدنکاری بوده است. استفاده از روش های متداول دستی در ترسیم مرزهای زمین شناسی جهت تخمین عیار در آنها به جهت وابسته بودن به خطای انسانی قابل اعتماد نیست. روش های تخمین گر کریجینگ نیز ...