دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمال مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
294 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمال مهندسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمال مهندسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 مقدمه

 فصل ۱ :    آمار توصیفی وارائه داده ها

 فصل ۲ :     احتمال

 فصل ۳ :     متغیر های تصادفی و توزیع آنها

 فصل ۴ :     معرفی چند توزیع احتمال گسسته

 فصل ۵ :     معرفی چند توزیع احتمال پیوسته

 فصل ۶ :     استنباط آماری

 فصل ۷ :     رگرسیون

اسلاید ۲ :

   کلمه آمار ابتدا به معنی مجموعه اطلاعاتی از جمعیت واقتصاد بود،

اینک، آمار از آن شروع ابتدایی ، به یک روش علمی تجزیه و تحلیل 

که در تمام رشته های علوم اجتماعی ومهندسی و… به کار برده میشود،ترقی کرده است.

آمار شاخهای از علوم است که به نقش:

.۱سازماندهی وخلاصه کردن

.۲استنباط ونتیجه گیری در باره مجموعه ای از داده هاست ،وقتی که تنها بخشی از آن ها مشاهده شده اند.

اسلاید ۳ :

      درحقیقت آمار یک روش است که هدفش توصیف کردن است

وعلاوه بر این ، یک روش کمی است که از عدد به عنوان وسیله ای برای بیان و توصیف استفاده میشود.

با نگرش به این توصیف ، از نقطه نظر آموزشی ، سه مرحله زیر را میتوان

در آمار در نظر گرفت:

.۱آمار توصیفی

.۲احتمالات

.۳آمار ریاضی

اسلاید ۴ :

nعلم آمار با روشهای مورد استفاده از جمع آوری، ارائه، تجزیه و تحلیل و تفسیرداده ها سروکار دارد. هر نوع عمل کردن روی داده ها که پیش بینی ها یا استنباط هایی درباره گروه بزرگتری از داده ها منجر شود. آمار استنباطی و مجموعه روشها و قوانینی که نتایج را ساده تر کند آمار توصیفی شمرده می شود.

اسلاید ۵ :

   اگر یک مجموعه داده همه مشاهدات ممکن یک پدیده خاص را شامل شود ، آن را یک جامعه می نامیم . اگر یک مجموعه داده فقط یک بخش  از مشاهدات را شامل شود ، آن را نمونه می نامیم .

    به عنوان مثال برآمدهای ۱۲ پرتاب یک سکه (شیر و خط) را در یک نمونه از همه پرتاب های ممکن سکه در جامعه بررسی می‌کنیم .

اسلاید ۶ :

فرض کنید جامعه مورد بررسی دارای N  عضو                         باشد. میانگین جامعه از رابطه زیر بدست می آید:

مثال : در یک روز خاص ،۹ دانش‌آموز به ترتیب :  ۱،۲،۳،۰،۱،۵،۲،۱ و ۳ نامه  دریافت کرده‌اند ، میانگین را پیدا کنید .

حل : تعداد کل نامه‌هایی که ۹ دانش‌آموز دریافت کرده‌اند برابر با ۱۸

است . بنابراین              و میانگین تعداد نامه برای هر دانش‌آموز ۲ است .

اسلاید ۷ :

میانگین پیراسته حالت خاصی از میانگین حسابی است به طوری که تعداد ار مشاهدات به علت نا هماهنگ بودن، از داده ها حذف می شود و میانگین حسابی برای داده ها باقی مانده محاسبه می شود. اگرk تا از مشاهدات حذف شده باشند میانگین پیراسته از رابطه زیر بدست می آید(k<n).

اسلاید ۸ :

 به ‌منظورجلوگیری از خطای ایجاد شده توسط مقادیر خیلی بزرگ یا کوچک ، گاهی اوقات بهتر است ”وسط“ یا ”مرکز” یک مجموعه از داده را بوسیله اندازه‌های آماری دیگر به جز میانگین توصیف کنیم .

 تعریف : یکی از این مقیاس ها  یعنی  میانه n  مقدار ما را ملزم می‌سازد که داده‌ها را بر حسب اندازه نمونه مرتب کنیم .

 وقتی که n فرداست ، میانه برابر با وسط داده هاست .

وقتی که n زوج است ، میانه برابر با میانگین دو عددی است که نزدیک وسط داده‌ها هستند.

اسلاید ۹ :

در آمار چارک و صدک ها مهم هستند اما صدک ها به طور کلی در

مورد مجموعه‌های بزرگ به کار می‌روند . بنابراین اکنون  سه چارک  به صورت زیر معرفی می کنیم .

     :چارک اول میانه تمام مقادیر سمت چپ موقعیت میانه تمام داده های مجموعه است .

     :چارک دوم ، میانه است .

     :چارک سوم ، میانه تمام مقادیر سمت راست میانه تمام داده های مجموعه است .

اسلاید ۱۰ :

   یک جدول مانند جدول زیررا جدول توزیع فراوانی و یا به طور ساده تری ، توزیع عددی می نامند . این جدول چگونگی توزیع سن ۱۰ میلیون فرد دستگیر شده را نشان می‌دهد . این مقادیر داده‌ها بر طبق یک مقدار عدد (سن) طبقه‌بندی شده‌اند ، در بعضی از مثال ها اطلاعات را براساس مقیاس های غیر عددی مانند :

 رنگ،ناحیه جغرافیایی، تشخیص پزشکی دسته بندی می‌کنیم

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 294 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد