دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط

PowerPoint قابل ویرایش
100 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مساله اصلی تحقیق

تشریح وبیان موضوع

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

فرضیه‌های  تحقیق

چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق

نوع و روش تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق

محدودیتهای تحقیق

اسلاید ۲ :

بنگاهای کوچک و متوسط قلب اقتصاد جهان امروز هستند.

با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع اول قرن بیستم به اوج خود رسید. اما ربع آخر قرن، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت. ”کوچک زیباست“.

اسلاید ۳ :

امروزه تردیدی در نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد و هر دو گروه، کشورهای صنعتی و در حال توسعه با سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم در صدد ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی، حل معضل بیکاری، افزایش ارزش افزوده و صادرات صنعتی، توسعه منطقه ای و کمک و بهبود و توزیع درآمد در جامعه و مواردی از این قبیل می‌باشند.

اسلاید ۴ :

از طرف دیگر اقدام به نوآوری یا تن دادن به نابودی به موضوعی مهم و بحرانی در صنایع گوناگون مبدل شده است. و اثربخشی سازمانی کاملاً با نوآوری عجین شده است اغلب شرکتهای دارای عملکرد برتر در عرصه رقابت با سایر شرکتها، بخش عمده موفقیت خود را مدیون فعالیتهای نوآورانه هستند که در بسیاری از موارد مبتنی بر تکنولوژی است. امروزه خلق محصولات، فرآیندها و خدمات جدید منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی شناخته می‌شود و می‌دانیم که تکنولوژی عامل اصلی ظهور چنین نوآوریهایی است

اسلاید ۵ :

تشریح مساله وبیان موضوع

Úبنگاههای کوچک و متوسط به عنوان بستر خلق و بکارگیری نوآوری‌ها و عامل محرک نظام‌های اقتصادی در حرکت به سوی نظام اقتصادی دانش مدار شناخته شده‌اند این بنگاهها به کمک کارآفرینان، ایده‌های جدید تلاشها را با توجه به نیازهای روز بازار به محصول و یاخدمات تبدیل کرده و بخاطر انعطاف پذیری بالایشان نسبت به صنایع  بزرگ می توانند سهم بالایی در بر طرف سازی نیازهای مشتریان داشته باشند.

اسلاید ۶ :

برخی از زمینه‌هایی که منجر به ایجاد قابلیت‌های نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود به شرح زیر است:

Úبنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل تخصصی شدن کارهایشان، (بنیاد توسعه فردا، ۱۳۸۲) بیشترین خلاقیت، نوآوری و تحقیقات کاربردی را در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و کسب بازارهای جدید از خود نشان می‌دهند.

Ú بسیاری از پیشرفت­ها، ناشی از اختراعات کوچک و در عین حال دقیق است و چون بکارگیری و فروش اینگونه پیشرفت‌های کوچک و دقیق برای صنایع بزرگ قابل توجیه نیست، چنین فرصت‌هایی در خلق نوآوری‌های جدید، مورد بی توجهی صنایع بزرگ قرار می­گیرد

Úفعالیت­های سازمانی را که ممکن است منجر به خلق نوآوری ‌گردد، می‌توان به شکل بهتری در بنگاه‌های کوچک و متوسط کنترل و هدایت کرد.

Ú

اسلاید ۷ :

Ú  با توجه به اهمیت نوآوری تکنولوژیک در توسعه وعملکردکسب و کارهای کوچک و متوسط، شناسایی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک مهمترین پیش نیاز حرکت به سوی استقرار سیستمهای نوآورانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط خواهد بود. بنابراین محرک اصلی انجام تحقیق حاضر پاسخگویی به سوال اصلی زیر است:

Úمهمترین عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در کسب و کارهای کوچک ومتوسط در ایران کدامند؟

اسلاید ۸ :

ضرورت و اهمیت موضوع

Ú۴/۹۸ درصد از کسب و کارها در ایران از نوع بنگاه‌های خرد (با نیروی کار ۱ تا ۹ نفر) هستند، در حالی که نسبت کل بنگاههای کوچک (از ۱۰ تا ۴۹ نفر) تنها ۴/۱ درصد است. این اطلاعات عدم تجانس آشکاری را در بین تعداد بیشمار بنگاه‌های خرد و تعداد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نشان می‌دهد. باید توجه داشت که عدم وجود تعداد مناسبی از صنایع متوسط (که با صنایع بزرگ در حدود ۲/۰ درصد از کل کسب و کارها را تشکیل می‌دهند) می‌تواند بر توانایی صادرات ایران اثر منفی گذارد.

اسلاید ۹ :

Úبا توجه به توزیع ارزش افزوده براساس اندازه‌های مختلف بنگاه‌های صنعتی طی سال‌های گذشته، مشاهده می‌شود که عمده ارزش افزوده بخش صنعت، دربنگاه‌های بزرگ (بنگاه‌های بالای ۲۰۰ نفر) ایجاد شده است. درحقیقت، به دلیل موانع موجود درراه رشد صنایع کوچک در ایران، این صنایع نمی‌توانند رشد کنند وبه بنگاه‌های متوسط تبدیل شوند. درنتیجه سیرطبیعی رشد سازمان‌ها درصنایع ایران مشاهده نمی‌شود وما درایران با دودسته بنگاه‌های کوچک که سهم کوچکتری درارزش افزوده دارند و بنگاههای بزرگ (که عمدتاً توسط بخش دولتی ایجاد شده‌اند) روبرو هستیم.

اسلاید ۱۰ :

Úبررسی توزیع تعداد شاغلان بخش صنایع کشورهای تازه صنعتی شده و مقایسه آن با ایران نیز نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط سهمی بیش ازصنایع بزرگ دراشتغال دارند. به عنوان مثال همان طورکه درجدول (۱) مشاهده می‌شود. سهم اشتغال در بخش صنایع کوچک و متوسط کشورتایوان ۷۰% و درصنایع بزرگ این کشور ۳۰% است وعموماً بیش از ۵۰% نیروی شاغل صنایع کشورهای تازه صنعتی شده در بخش صنایع کوچک ومتوسط شاغل می­باشند واین درحالی است که درایران سهم صنایع کوچک ومتوسط ازاشتغال دربخش صنعت تنها ۳۷% می باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 100 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد