بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بنا های مذهبی

* بناهای مذهبی یکی از اساسی ترین عناصر بافت، ساخت و شکل شهرها بوده و هستند. عبادتگاه ها به هر عنوانی و یا وابسته به هر نوع مذهبی و در هر فرهنگی، خواه در آسیای غربی و خواه در چین و امریکای مرکزی، شاخص فرم شهر بوده و هستند.

اسلاید 2 :

1 ) تمدن بین النهرین :

* نخستین پرستشگاه در این دوره در روستای « اریدو » قرارداشت. به عقیده ی برخی از پژوهشگران، مقدار اعظم زمین ها در این دوره در مالکیت پرستشگاه یعنی در مالکیت خداوند بود.

اسلاید 3 :

1 ) تمدن بین النهرین :

اور :

* شهر اور دارای سه بخش اصلی بوده است ، شهر باستانی با دیواری در اطرافش ، منطقه مذهبی یا « تمنوس » و سوم شهر بیرونی.

* اور دارای 2 فضای باز شهری بود ( بندر و تمنوس ) که البته تمنوس مختص کاهنان و اعضای خانواده سلطنتی بود. استحکامات مذهبی شهر محصور در حصاری حجیم بود و زیگورات در گوشه ی غربی آن وجود داشت .

اسلاید 4 :

1 ) تمدن بین النهرین :

اور :

* شهر اور دارای سه بخش اصلی بوده است ، شهر باستانی با دیواری در اطرافش ، منطقه مذهبی یا « تمنوس » و سوم شهر بیرونی.

* اور دارای 2 فضای باز شهری بود ( بندر و تمنوس ) که البته تمنوس مختص کاهنان و اعضای خانواده سلطنتی بود. استحکامات مذهبی شهر محصور در حصاری حجیم بود و زیگورات در گوشه ی غربی آن وجود داشت .

اسلاید 5 :

1 ) تمدن بین النهرین :

*« زیگورات » برجسته ترین بخش و شناخته شده ترین ساختمان در دره ی بین النهرین بود.

* فرم و نام زیگورات در زمان سومری ها به معنی کوه بوده است و بعدها نیز مورد استفاده ی بابلی ها قرار گرفت. زیگورات در لغت بابلی به معنی سکو یا بنای پله پله ای است.

اسلاید 6 :

1 ) تمدن بین النهرین :

اروک :

* « اروک » بزرگترین شهر سومری که دارای 2 مجموعه ی بزرگ پرستشگاهی به نام های « انانا» و« آنو » بود . هر کدام از این دو مجموعه دارای چند پرستشگاه بودند.

* مجتمع معابد آنو در مرکز شهر قرار دارد که این مجتمع متشکل از مجموعه های معابد ، قصر ها و ساختمان های اداری و انبار بوده است .

اسلاید 7 :

1 ) تمدن بین النهرین :

* قدیمی ترین معبد حفظ شده ی« انانا » به معبد سنگ آهک معروف است زیرا بخش های پایینی دیواره های آن از این سنگ ساخته شده است

* ساختمان معبد با کار داوطلبانه و تعاونی انجام می شد . در واقع پرستشگاه را به معنی واقعی به عنوان محل اقامت خدا تلقی می کردند. در بین النهرین زمان سومریان معماری در خدمت مذهب بود . این معابد نه فقط کانونی برای این شهر ، بلکه مرکز فعالیت های اداری و اقتصادی آنها نیز بود.

اسلاید 8 :

1 ) تمدن بین النهرین :

بابل :

* زبان بابلی ها غیر زبان سومری ها بود ، ولی در هنر و مذهب تفاوتی وجود نداشت و فقط خدایان را با نام تازه ای می خواندند. « مردوک » که خدای بابل بود بزرگترین خدایان به شمار می رفت و خدایان دیگری از قبیل « شاماش » و « بعل » نیز داشتند.

* معبد آشور یکی از بناهای مذهبی است که به خدای بزرگ ملی آشوری ها ، « آشور » تعلق دارد. این معبد بر فراز بلندترین نقطه ی شهر قرار گرفته است.

اسلاید 9 :

1 ) تمدن بین النهرین :

* معماری زیگورات از دوره ی سومری ها تا زمان آشور تحول چشمگیری داشته است ، بخصوص از نظر ارتفاع یا تعداد طبقات و همچنین نحوه ی دسترسی از طریق پله کان ها.

اسلاید 10 :

*از دیگر معابد موجود در تمدن دوره ی بابل معبد ایشچالی می باشد که این معبد بر روی یک مصطبه قرار گرفته است

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید