بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 تعریف و تحلیل رابطه انسان و محیط اعم از محیط طبیعی، مصنوع و محیط اجتماعی و فرهنگی و تعیین نقش عوامل مذکور بر ساخت و سازمان فضایی معماری در مقیاس خرد و کلان

اسلاید 2 :

روانشناسی محیطی به رفتارهای مرتبط با محیط می پردازد. مفاهیم مربوط به محیط و اولویت های زیبایی شناختی مورد مطالعه قرار گرفته و در قالب نقشه های رفتاری نشان داده شده اند. محیط انسان در سطوح مختلفی رفتار او را روانشناسي محيط به تاثير محيط بر انسان و چگونگي ارتباط و تعامل بين محيط كالبدي و تجربه انسان ميپردازد.

روانشناسي محيط به مطالعه بر محيط هاي گوناگون و مردم ميپردازد وبه درك بهتري از روابط متقابل انسان و محيط كمك ميكند. با اين دانش ميتوان قبل از طراحي ارزيابي هايي را انجام داد كه خود بهترين ابزار براي معمار خواهد بود.

اسلاید 3 :

تعریف محیط


محیط به هر آنچه در پیرامون وجود دارد،و به صورت بالقوه با فرد درارتباط قرار میگیرد اطلاق می شود. در واقع محیط شکل ضمنی هر آنچه در اطراف ما است چه ساخته شده چه طبیعی.

 جان لنگ عنوان می کند محیط در زیر گروههای محیط کالبدی، محیط اجتماعی، محیط روانشناختی و محیط رفتاری تقسیم بندی می شود.

محیط کالبدی شامل محیط های زمینی و جغرافیایی و محیط مصنوع

محیط اجتماعی شامل نهادهای متشکل از افراد و گروهها.

اسلاید 4 :

محیط روانشناختی شامل تصاویر ذهنی مردم.

محیط رفتاری مجموعه عواملی است که فرد به آن واکنش نشان می دهد.

محیط ، عناصر و اجزای آن  بر رفتارها، کنش هاو واکنش های آدمی تاثیر گذارده و بخشی از هویت آدمی را شکل می دهند.

اسلاید 5 :

ادراک محیطی

هیچ محیطی قائم به ذات نیست، که محیط ساخته ذهن انسان است. به این معنا که افراد متفاوت بر اساس پیشینه و تجربه شان تعبیر متفاوتی از محیط هایشان دارند.

به نظر میرسد که افراد نه تنها به لحاظ اینکه چه و چقدر می دانند، بلکه به لحاظ چگونگی سازماندهی آنچه می دانند با هم متفاوتند و تفاوتهای دیگر مانند قومیت، جنسیت، شیوه زندگی، طول مدت سکونت بر شیوه دریافت محیطی تاثیر می گذارد.

تعریف ما از محیط بسته به نوع برداشت و استفاده از آن با در نظر گرفتن عوامل شخصی، فرهنگی، فیزیکی متفاوت است.

اسلاید 6 :

ادراك محيطي بسته به شرايط فرهنگي و حتي به شيوه جا به جايي انسان تغيير ميكند.

به طور مثال پياده بيشترين نزديكي را به محيط دارد و بنابراين اجازه ميدهد فرايند تفسير و به خاطر آوردن منسجم تر باشد دوچرخه و اتومبيل سواري درمراحل بعدي قرار ميگيرند. در آخرين مرحله كه در آن هيچ تماس فعالي با محيط برقرار نميشود.تجربه سر نشینان منفعل یک اتومبیل یا وسیله حمل نقل عمومی است .

اسلاید 7 :

توقع فضایی انسان از محیط

مردم خواهان درک و فهم محیط خود هستند؛ از هیجان یادگیری لذت میبرند اگر چیز جدیدی در محیطشان نباشد محیط برایشان خسته کننده و ملال آور میشود.

البته این به این معنای زیرو رو کردن فضا نیست بلکه به معنای تغییرات ظریف و همگام با تغییرات مخاطبین فضا است تا حرکت رو به جلوی افراد در طول زمان فضا را در پشت سرشان قرار ندهد.

در نهایت انسان توقع دارد با هویت فردی و جمعی اندوخته خویش درون فضای ارتباط برقرار کند.

اسلاید 8 :

اطلاعات محیط از طریق فرایندهای ادراکی بدست می اید که به وسیله طرحواره ذهنی بر انگیخته میشود وتوسط نیازهای انسانی هدایت میشود.

مجموعه ای از قابلیتهای محیط  در یک موقعیت خاص محیط بالقوه ای رابرای رفتار انسان ایجاد میکند .

 قابلیتهای محیط به صورت مستقیم وغیر مستقیم است .

این قابلیتها گاه از رفتاری حمایت و گاه رفتاری را محدود می سازد.

اسلاید 9 :

در دیدگاه تعیین کنندگی محیط ، محیط نقش تعیین کننده ای در رفتار ، ادراک و احساس انسان دارد. محیط منظور شرایط اقلیمی و جغرافیایی و محیط مصنوع است که در سطوح مختلفی رفتار را میتواند تحت تاثیر قراردهد.

از آنجا که محیط شکل دهنده و محدود کننده رفتارها است، برنامه ریزی مناسب به منظور اطمینان یافتن از حداکثر رضایتمندی، کارایی و رشد، ضرورت دارد.

با پیشرفت دانش و روانشناسی محیطی دیگر انسان و رفتار او متاثر از محیط

نیست بلکه بر روند شکل گیری محیط اثری متقابل دارد.

اسلاید 10 :

انسان ها از طبیعت تقلید کرده اند. از گلهای وحشی برای خلق سرستونها الهام گرفته اند. امواج  دریا نقش مایه هایی را برای خلق جزئیات گچ بری و تزئینات به آنها بخشیده است. طبیعت در تقلید نقش مرکزی دارد.

طبیعت سرچشمه احساسات ، شور و شعف، و رایحه فضا و زمان است.

بسیاری از معماران از جلوه های طبیعت ، حیوانات و شکل های درختان الهام گرفته اند.که این موضوع برای آن معمارانی صدق میکند که از چشم اندازها و محیط های بیگانه و شیوه ها و نقاشی های گذشته

معانی را آموخته اند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید