دانلود پاورپوینت جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار و ارتباط آن با مدیریت توسعه

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار و ارتباط آن با مدیریت توسعه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار و ارتباط آن با مدیریت توسعه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

 غایب نهایی اهداف توسعه ملی و حفاظت محیط زیست ، همانا بهسازی سرزمین به منظور فراهم کردن شرایط زیست  محیطی مناسب جهت شکوفایی توان و استعدادهای معنوی و مادی جامعه می باشد. مسلّم است در طول جریان توسعه ، همیشه احتمال بروز مسایل زیست  محیطی وجود دارد . لیکن دقیقاً در همینجاست که می بایست از علوم مهندسی حفاظت محیط زیست کمک گرفت و اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای برنامه های عمرانی را به حداقل ممکن رسانید . بنابراین هرگاه هدف از برنامه ریزی توسعه ، فراهم آوردن زمینه مناسب جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه جامه و افزایش کیفیت زندگی در سطح ملی در نظر گرفته شود ، در این صورت فرآیند برنامه ریزی زیست  محیطی را می توان طراحی راهبردهای مناسب جهت افزایش کیفیت زندگی در سطح کشور ، با کمک منابع معنوی و مادی ملی ، در شرایطِ حداقلِ اتّکا به امکانات غیر بومی تعریف کرد . در این گفتار با تکیه بر عامل محیط زیست به تعیین جایگاه آن در توسعه پایدار پرداخته ، ارتباط آن با مدیریت و برنامه ریزی های توسعه را از جوانب مورد نظر مورد بررسی قرار می دهیم.

اسلاید ۲ :

مساکن شهری انسانی به عنوان مجتمع های زیستی ، از دیر باز تابع عواملی بوده اند که این عوامل خود از مجامع انسانی ناشی می شوند.

بی روا نیست اگر گفته شود انسان ها برای مساکن خ ود از دیرباز دارای برنامه هایی بودهاند ولی این برنامه ها در هر زمان یا مکانی نسبت به زمان ها یا مکان های دیگر تفاوت هایی داشته است .

آنچه در این مقال مورد بررسی و بیان است به برنامه های سده اخیر میلادی بازمی گردد . ازاوایل قرن بیستم تحولاتی که در اکولوژی انسانی به وجود آمد، در جغرافیای شهری سنتی نیز مؤثر افتاد و این شاخه جغرافیا را از مکتب جبری جغرافیایی به سوی تفاو تهای مکانی کشاند

اسلاید ۳ :

مقوله یی که امروز به نام « توسعه پایدار » می شناسیم ، بر یک نظم اقتصادی استوار شده و این نظم اقتصادی در طول زمان از نظر محتوی، روش شناسی و هدف اصلی خود تغییر کرده است

امروزه توسعه پایدار ، توسعه یی است که نیازهای حال را برآورده می کند ، بی آنکه توانایی نسل های آینده را در برآوردن نیازهایشان محدود کند .

 در حقیقت توسعه پایدار به رابط ه یی متعادل بین توسعه اجتماعی و اقتصادی از یک سو و نیازمندی های محیط زیست از سوی دیگر تأکید دارد

اسلاید ۴ :

مشکلات زیست محیطی در مسیر رشد و توسعه

در نظریی سنّتی ، رشد با صنعتی شدن و صنعتی شدن نیز با شهر ها مترادف است .

 بر اساس فرضیه منصوب به ارتورلویس ، رشد با انتقال مازاد نیروی کار از بخش روستایی به بخش صنعتی شهر ها به وجود می آید. با این تعریف به وضوح می توان فدا شدن محیط زیست و منابع طبیعی را م تعاقبِ صنعت مشاهده کرد که شدت آن در کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه از نیمه دوم قرن بیسشتم آشکار است .

 همچنین پس از جنگ جهانی دوم، برخی پایتخت های بزرگ ، آلوده ترین مناطق جهان شده اند.

 

اسلاید ۵ :

راه حل ها

امروزه پیچیدگی مشکلات پدید آمده در کشورها در مسیر توسعه و برنامه ریزی های غیر مثمر ، موجب آن بوده که اصولاً این کشورها از برنامه ریزی در بعضی حیطه ها مأیوس شده ، تسلیم قضا و قدر و یا برنامه های مقطعی و کوتاه مدت شوند .

از سوی دیگر، عدم تعریف وا ضح و مبرهن از عملکرد و وظایف هر حوزه عملکردی و مشخص نبودن جایگاه های قانونی ( دولتی و خصوصی ) ، باعث لطماتی به سازمان یا نظام این کشورها شده است . لذا به نظر می رسد در زمان ما ، تنها راه حل مشکلات توسعه یی ، ایجاد هماهنگی میان همه بخشهای قانونی است .

 به ویژه در مدیریت زیست محیطی «همکاری نزدیک دولت و صنعت ( بخش خصوصی ) در کشورها در مسیر توسعه ، اجرای قوانین زیست محیطی را آسان می کند.» 

اسلاید ۶ :

از طرف دیگر توسعه پایدار را می توان بازگشت به طبیعت ، پس از یک قرن حاکمیت صنعتی شدن ، تجارت و شهرگرایی به عنوان شاخص های پیشرفت ملی توصیف کرد

حفظ محیط زیست و حفظ و نگهداری منابع طبیعی در هر برنامه توسعه اقتصادی بسیار مهم است

ما می توانیم تأثیر منابع طبیعی پایه و نظام اقتصادی را به صورت جریان موجودی منابع طبیعی به سوی فرآیند تولید ، مصرف و برگشت جریان محصولات زائد به سوی منابع طبیعیِ پایه توصیف کنیم.

اسلاید ۷ :

البته هر چند عرصه جهانیِ منابع طبیعی افزا یش نمی یابد ، ولی ممکن است از راه های ذیل بهره وری آنها افزایش یابد :

الف ) رشد منابع طبیعی و افزایش بهره برداری از آن در مقایسه با هر واحد ذخیره منابع طبیعی .

ب ) افزایش کالاها و خدمات تولید شده توسط یک واحد از منابع طبیعی .

ج ) افزایش کارایی که توسط منابع طبیعی تولید و به مصرف نهایی م یرسد.

اسلاید ۸ :

نتیجه

تحلیل مسائل و مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی به همراه رده بندی های اصلی طرح ها و برنامه ها ، ضرورت ارزیابی های زیست محیطی طرح ها توسط دولت ها و سازمان های کمک کننده ( بین المللی ) را بیان می کند .

 این ارزیابی ها قبل از تصویب طرح ها و برنامه ها انجام می شود و بسیار فراتر از ارزیابی های متداول پروژه هاست . به هر حال توسعه پایدار با مسائلی فراتر از طرح ها و پروژه های خصوصی (خرد) درگیر است.بی تردید برای انتخاب طرح ها و پروژه های مورد حمایت  دولت و تشویق بخش خصوصی

به فعالیت در مسیر توسعه پایدار، نیاز به سیاست های توسعه جامع داریم

در عین حال این ایده که تکنولوژی باعث اولیه آلودگی است ، ایده ساده گرایان است .

اسلاید ۹ :

تکنولوژی جدید همیشه اوقات زیان آور نیست . از جنگ جهانی دوم به بعد  فنونی نیز به کار گرفته شده اند که در جهت سود رسانی به محیط زیست و منابع طبیعی م یباشند. این سود رسانی ها عبارتند از :

‐ جایگزین کردن منابع کمیاب

‐ بهبود وضع استفاده از منابع

‐ پاکسازی بسیاری از آلودگی ها

‐ جایگزین کردن تولیدات کم خطر به جای آنهایی که قبلاً مورد استفاده قرار می گرفتند .

یک راه منطقی استفاده از تکنولوژی ، جهانی کردن ایده استفاده از تکنولوژیِ مناسب است

تکنولوژی پیشرفته : عظیم ، پیچیده ، متمرکز شده و گران است که میل به

جایگزین کردن انسا ن ها با ماشین دارد

.

ولی تکنولوژی مناسب : کوچک ، ساده ، غیر تمرکز یافته و ارزان است

اسلاید ۱۰ :

معماری پایدار

اهدف کلی ساختمان‌های پایدار

  • بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی
  • جلوگیری از آلودگی هوا
  • مطابقت با محیط

 
ساختمان پایدار : ساختمانی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع‌تر با منطقه و جهان دارد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد