دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی ۲

PowerPoint قابل ویرایش
296 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی ۲ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

 • ۱- به نام خدا
 • حسابداری صنعتی ۲
 • فصل اول
 • هزینه یابی مرحله ای پیشرفته .
 • ۲- اهداف یادگیری
 • ۱- نحوه بوجود آمدن ضایعات در هزینه  یابی  مرحله  ای
 • ۲- ضایعات عادی را از ضایعات غیر  عادی  (فوق العاده ) متمایز نمایید.

اسلاید ۲ :

 • ۳- در صورت بروز ضایعات  عادی  بهای تمام شده  محصولات سالم  را محاسبه  کنید
 • ۴- در صورت بروز ضایعات  فوق العاده بهای تمام شد ضایعات رامحاسبه  کنید.
 • ۵- در جدول معادل آماد تکیمل  شده انواع  ضایعات  را عمل  نمایید.

اسلاید ۳ :

 • ۳- ضایعات به دلایل مختلف  به وجود می آید.
 • ۱-ضایعت قراضه
 • ۲- ضایعات پسمانده ها
 • ۳- ضایعات قابل برگشت
 • ۴- ضایعات خرده ریز یا  آشغال

اسلاید ۴ :

 • ۴- مقاطع تشخیص ضایعات  در فرآیند تولید.
 • ضایعات به طور گسته  در فرآیند تولید  به وجود  می آیند
 • مقاطع بروز ضایعات  از قبل مشخص  می گردد
 • وقوع ضایعات خارج  از کنترل  مدیریت  بوده  و اجتناب  ناپذیر است ضایعات  از نقطه  نظر  برنامه  ریزی و کنترل  مدیران  حائز  اهمیت  است

اسلاید ۵ :

 • ۵- هزینه یابی ضایعات
 • الف- ضایعات عادی غیر قابل اجتنابند و در شرایط  عادی  به وجود  می آیند
 • ب- ضایعات غیر عادی  (ضایعاتی  که در شرایط  عادی  عملیات  تولیدی انتظار  بروز  آن  نبوده  و ممکن  است ناشی ازنا مرغوبی مواد  اولیه یا  سهل  انگاری باشد.

اسلاید ۶ :

 • -۶-ضایعات در هزینه یابی مرحله ای
 • اهداف اصلی هزینه یابی  ضایعات  عبارتند  از کنترل  و هزینه های محصولات  ضایع شده کنترل  ضایعات  (شخص  مسئول  باید  حتی  المقدور از بروز  ضایعات  جلوگیر ی کند ) هزینه  یابی محصولات  ضایع  شده  (مشخص  می کند  ضایعات  عادی را ومتمایز می کند آنرا از ضایعات  غیر  عادی )

اسلاید ۷ :

 • ۷- هزینه یابی ضایعات  عادی
 • ضایعات عادی از نظر حسابداری  از هزینه  های تولیدی محسوب  می شودو مانند  هزینه های تولیدی (موادو هزینه  تبدیل ) به واحد های سالم  تخصیص می یابد.

اسلاید ۸ :

 • ۸- نحوه وقوع ضایعات ( به  طور  مستمر  و یکنواخت  در فرایند تولید  )
 • احتمال وقوع ضایعات ( به  طور یکنواخت  سرتا سر  خط تولید )
 • نوع ضایعات ( عادی)
 • هزینه ضایعات به وسیله  تمام  واحد های  اعم  از موجودی  پایان دوره  و واحد های تکیمل  شده  و انتقال  یافته  بر اساس معادل  آحاد تکمیل  شده  جذب  می گردد. و به  حساب  تولید  منظور  می شود.

اسلاید ۹ :

 • ۹- نحوه وقوع ضایعات  ( به  طور  مستمر  و یکنواخت  در فرایند تولید )
 • احتال وقوع ضایعات  ۰ به طور  یکنواخت  در سراتا سر خط تولید)
 • نوع ضایعات ( غیر عادی )
 • هزینه ضایعات بر اساس  معادل  آحاد تکیمل  شده  محاسبه  گردیده  و به حساب  سود  و زیان  انتقال  مییابد و به حساب  هزینه  دوره  منظور  می شود.

اسلاید ۱۰ :

 • ۱۰- نحوه وقوع ضایعات  ( در مقاطع خاصی  از فرایند تو لید
 • احتمال وقوع ضایعات  ( در مقاطع  خاص  بازرس ضایعات  یا در انتهای  فرایند تولید)
 • نوع ضایعات (عادی)
 • هزینه ضایعات بین  تمام  واحدهای تولید  که از نقطه  بازرسی گذاشته  اند  بر اساس  معادل  آحاد تکیمل  شده جذب می گردد
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 296 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد