بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 • مسائل ایمنی مربوط به محیط کار:
 • 1- گرد و غبار
 • 2- نور و روشنایی
 • 3- دمای محیط
 • 4-نظافت وبهداشت انبار
 • 5- سر و صدا

اسلاید 2 :

 • مسائل ایمنی مربوط به کارکنان:
 • 1- آموزش لازم به هر فرد داده شود
 • 2- با توجه به توانایی فرد شغل به او واگذار شود
 • 3- در صورت لزوم برای هر فرد وسایل مناسب تهیه شود
 • 4- وسایل حفاظت فردی هر چند وقت یکبار بازرسی و در صورت لزوم تعویض شود

اسلاید 3 :

 • مسائل ایمنی در ارتباط با حمل ونقل:
 • الف) در ارتباط با کارگر:
 • 1- به تناسب سنگینی کالاازروش صحیح حمل کالااستفاده نماید
 • 2- هنگام برداشتن کالا ابتدانشسته وسپس ان را بلندکند
 • 3- هنگام حمل قطعات تیز و برنده از دستکش استفاده نماید
 • 4- برای برداشتن و گذاشتن با ر در ارتفاع بیش از دو متر از نردبان استفاده کند

اسلاید 4 :

 • ب) در ارتباط با وسایل حمل ساده:
 • 1- حجم کالاهایی که به وسیله چرخ دستی حمل میشود بیش از ظرفیت نباشد و جلوی دید راننده را نگیرد
 • 2- در حین عبورازراهروها محوطه احتیاط شود که به افراد برخورد نشود
 • 3-از روی هم قرار دادن کالادرراهروهاومیسرعبوروسایل حمل ونقل خودداری شود

اسلاید 5 :

 • د) در ارتباط با نقاله ها:
 • 1- سرعت نقاله ها و کارگران هماهنگ باشد
 • 2- در هنگام کار کردن از روغن کاری و تعمیر آن خودداری شود اینکه مکان روغن کاری مجزا باشد

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید