بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ابعاد فضاهاي خانه و تاثير مبلمان در معماري داخلي

هنگام تهيه‌ي طرح بهتر است به فضاهاي داخلي و مبلمان آن توجه كافي شود و محل مناسب آن، ابعاد، فاصله‌ي بين وسايل براي رفت و آمد و ارتباط مناسب آنها با يكديگر پيش‌بيني گردد. اين عمل مي‌تواند كنترل كننده مناسبي براي رسيدن به طرح مطلوب باشد و تنگناها، فضاهاي اضافي و ساير مشكلاتي از اين قبيل كه معمولاً بعد از پايان ساختمان مشاهده مي‌شود، قبل از اجرا تصحيح شود.

ترسيم مبلمان موردنظر طراح در نقشه‌كشي باعث مي‌شود تا كارفرما درك بهتري از نقشه‌ها داشته باشد و كفايت فضا و ابعاد آن را حس كند.

اسلاید 2 :

پذيرايي، نشيمن و غذاخوري، مبلمان و ابعاد آن

فضاي نشيمن محل تجمع، تماشاي تلويزيون، سرگرمي و ارتباط با ديگران است. حتي‌الامكان مي‌بايد در محلي قرار بگيرد كه از هر نظر مناسب عملكرد آن باشد.

محل مناسب يعني به ورودي دسترسي كوتاه و مستقيم داشته باشد. نورگيري و چشم‌انداز آن مناسب و زيبا باشد.

ارتباط آن به آشپزخانه يا محل صرف غذا مستقيم و نزديك باشد و تهويه آن به خوبي انجام پذيرد.

در خانه‌هاي با وسعت كافي فضاي نشيمن، از فضاي پذيرايي ميهمان مجزا ولي در مجاورت آن قرار مي‌گيرد تا دسترسي آنها با يكديگر به سهولت انجام پذيرد.

ابعاد اين دو فضا، به نوع زندگي خانواده، نحوه و مقدار معاشرت آنها با ديگران، بودجه، امكانات مادي، سليقه‌هاي شخصي و در نتيجه تعداد وسايل و مبلمان مورد استفاده بستگي دارد. در اين صورت فضاها از حداقل شروع مي‌شود تا حداكثر فضا. با تقسيمات متفاوت براي عملكرد.

اسلاید 3 :

فضاي پذيرايي يا نشيمن بايد به گونه اي باشد طرح شود كه جريان رفت و آمد فضاي گفتگو را مختل نكند و رفت و أمد، حتي الامكان از يك سمت فضا انجام گيرد. طرح d مناسب‌ترين طرح از نظر عدم تداخل است.

اسلاید 4 :

nنشيمن و پذيرايي با هم ارتباط مستقيم دارند.

nاتاق نشيمن و پذيرايي از نور و ديد خوبي برخوردار است.

nفضاي غذاخوري ارتباط مستقيمي با آشپزخانه دارد.

nفضاي غذاخوري با درب ورودي ارتباط مستقيم دارد.

اسلاید 5 :

nنشيمن عمومي و خصوصي يكي ميباشد.  نشيمن ارتباط مستقيم با آشپزخانه دارد.

nميز غذاخوري بين نشيمن و آشپزخانه است.  نشيمن و آشپزخانه ارتباط مستقيم با هم دارند.

nنشيمن و پذيرايي از يك نورگير خوبي برخوردار است.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید