بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :نظارت  بر وضعیت بهداشتی محل های تهیه - تولید و عرضه مواد غذایی بر اساس

اصلاحیه ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

     ماده 13 : تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی ، وضع

                ساختماني ، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات میباشد .

اسلاید 2 :

آئین نامه اجرائی ماده   13 :

 

این آئین مشتمل بر 5 فصل ، 95 ماده ، 54 تبصره و 46 بند میباشد

فصل اول : بهداشت فردی  ( از ماده 1 لغایت ماده 15 )

فصل دوم : شرایط ساختمانی و بهداشتی ( از ماده 16 لغایت ماده 65 )

فصل سوم : بهداشت وسائل و لوازم کار  ( از ماده 66 لغایت ماده 84 )

فصل چهارم : وظائف مسئول بهداشت محل ، مامورین نظارت و مدیران و صاحبان  مشمول قانون( از ماده 85 لغایت ماده 94 )

فصل پنجم : طبقه بندی اماکن و مراکز ، کارگاهها و کارخانجات از الحاظ مشمول  این آئین نامه ( ماده 95)

 

اسلاید 3 :

فصل اول – بهداشت فردی

ماده 1 - گذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی 

ماده 2- اخذ کارت معاینه پزشکی

           کارکنان آشپزخانه 6 ماه – کارکنان بوفه 12 ماه

ماده 3 – رعایت بهداشت فردی و دستورات بازرسین

ماده 4 – استفاده از لباس کار و روپوش تمیز

ماده 5 – تهیه جایگاه لباس کارکنان

ماده 6 – عدم دخالت افراد متفرقه در تهیه و طبخ مواد غذایی

ماده 11- تهیه جعبه کمکهای اولیه

ماده 13- عدم استعمال دخانیات در حین کار

 

 

اسلاید 4 :

فصل دوم – شرایط ساختمانی و بهداشتی

ماده 16- کف ساختمان

                صاف – بدون درز وشکاف – دارای شیب مناسب

ماده 17- وضعیت دیوار

                کاشیکاری آشپزخانه - انبار وسرویس بهداشتی تا زیرسقف

             کاشیکاری سالن غذاحوری و بوفه تا 120 سانتیمتر

ماده 19- سقف صاف – بدون درزو شکاف

 ماده 20- وضعیت درب و پنجره ها

ماده21- آب مصرفی مورد تایید مقامات بهداشتی

ماده22- دفع بهداشتی فاضلاب

اسلاید 5 :

فصل دوم – شرایط ساختمانی و بهداشتی

ماده 23- تدارک دستشویی بهداشتی و مجهز به صابون مایع

ماده 29- تدارک ظرفشویی دو مرحله ای

ماده 30- تدارک قفسه و ویترین مجهز به شیشه

ماده 32- شستشو – پاکسازی و گندزدایی سبزیجات خام

ماده 33- جداسازی انبار مواد غذایی با نصب پالت

ماده 34- نگهداری مواد غذایی فاسدشدنی در یخچال

ماده 37- تهویه مناسب

ماده 40- تدارک کپسول آتش نشانی

ماده 41- دفع بهداشتی زباله

اسلاید 6 :

فصل سوم – وسایل ولوازم کار

ماده 66 – شرایط ظروف

       ممنوعیت استفاده از ظروف مسی

ماده 70- میز و صندلی قابل شستشو – به رنگ روشن

ماده 75- بسته بندی مواد غذایی

       عدم استفاده از کاغذهای بازیافتی – روزنامه و کیسه های پلاستیکی

ماده 77–استفاده از جعبه های مقوایی و پاکتهای کاغذی استاندارد

ماده 78- اسنفاده از وسایل نقلیه مخصوص در حمل

اسلاید 7 :

آب آشامیدنی سالم :

منظور آبی است که عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی

و رادیو نوکلوئیدی آن در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن ، عارضه سویی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.                                      .                                                               

      Residual cl  : 0.2 – 0.8 mg/l           

                 Fecal coliform : 0  /100cc                   

اسلاید 8 :

     نکته :

کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال یا سردخانه مناسب نگهداری شود وازعرضه مواد غذایی بسته بندی شده تاریخ مصرف گذشته و مواد غذایی فله ای خودداری گردد .

عرضه هرگونه ساندویچ – فلافل و

مواد غذایی دست ساز مشابه در

بوفه های مدارس ممنوع می باشد.

    کیفیت مواد غذایی عرضه و توزیع شده مطابق با استاندارد ها         

و دستورالعملهای اعلام شده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد.                                              .                            

 

تاریخ تولید و مصرف               شماره پروانه بهره برداری

آدرس دقیق کارخانه               شماره پروانه ساخت

اسلاید 9 :

اقدامات قانونی            

 براساس ماده13

1- بازرسی اولیه توسط بازرسین

2- معرفی به دادگاه با ارائه مهلت ( 15 روز تا 2 ماه )

3- بازرسی مجدد

4- صدور اخطار تعطیل 48 ساعته

5- تعطیل موقت محل (حداقل یک هفته )

6- بازگشایی جهت رفع نقص (بدون بهره برداری )

7- اخذ مجوز بهرهبرداری

اسلاید 10 :

قانون تعزیرات حکومتی

ماده 39 : متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه

 و توزیع مواد اماکن عمومی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز آموزش و پرورش ، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاههای ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیط در محل فعالیت خودمیباشند و متخلفین به مجازاتهای زیر محکوم میشوند                

  مرتبه اول – تا 50000 ریال   

   مرتبه دوم – تا 100000 ریال

  مرتبه سوم – تا 200000 ریال

             مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم از 1 تا 6 ماه

تبصره : در صورت عدم رفع نقایص بهداشتی در پایان مهلت مقرر با لغو               

 پروانه کسب متصدی و یا مسئولین محلی تعطیل خواهد شد و ادامه کار                

 منوط به اخذ پروانه جدیدو رفع نقص میباشد                                                        

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید