دانلود پاورپوینت طراحی معماری

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طراحی معماری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طراحی معماری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

طراحی معماری

طراحی به صورت فرایندی چند مرحله ای توصیف شده است که در آن نمایش های

داده وساختار برنامه خصوصیات رابط ها وجزییات رویه ای با استفاده از نیازهای

اطلاعاتی سنتز می شوند.                                                               

 

طراحی بر اساس اطلاعات هدایت می شود.روشهای طراحی نرم افزار با در نظر

گرفتن هر یک از سه دامنه مدل تحلیل بدست آمده اند.داده ها عملکرد و دامنه های

رفتاری راهنما یی برای ایجاد طراحی نرم افزار می باشند.                       

 

هدف فراهم آوردن روشی سیستماتیک برای ایجاد طراحی معماری است که طراحی

اولیه می باشد که نرم افزار از روی آن ساخته می شود.                             

 

 

اسلاید ۲ :

نگاهی گذرا

۱) در مورد چه چیزی بحث می شود؟                                       

۲) چه کسی آن را انجام می دهد؟                                         
                                     
۳) دلیل اهمیت آن چیست؟                                              
                                            
۴) مراحل انجام آن چیست ؟                                              
                                 
۵)محصول کاری چیست؟                                                
                                      
۶)چگونه می توان از صحت انجام آن مطمین شد؟                     
       
                            
                                      
 

اسلاید ۳ :

۱)  طراحی معماری نشان دهنده ساختار داده ها و مولفه های برنامه می باشد که برای ایجاد سیستم کامپیوتری مورد نیاز می باشند.                                       

 

۲) اگرچه مهندس نرم افزار می تواند داده ها و معماری را طراحی نماید ولی در زمانی که سیستم های بزرگ و پیچیده ایجاد می شوند این کار اغلب به متخصصین داده می شود.                                                                                        

 

۳)  دلیل اهمیت آن اینست که طراحی معماری تصویری کلی فراهم می نماید.          

 

۴) طراحی معماری با طراحی داده شروع می شود و سپس تا بدست آوردن یک یا چند نمایش از ساختار معماری سیستم ادامه می یابد. شیوه های معماری یا الگوهای–

اسلاید ۴ :

 — دیگر تحلیل می شوند تا ساختاری را بدست آورند که به بهترین شکل با نیازهای مشتری و صفات کیفیت منطبق شود.پس از انتخاب یکی از شیوه ها با استفاده از یک روش طراحی معماری این معماری کامل می شود.                                        

۵) یک مدل معماری شامل معماری محصول و معماری برنامه در ضمن طراحی معماری ایجاد می شود.علاوه بر آن خصوصیات مولفه ها و روابط آنها نیز توصیف میشود.                                                                   

۶) در هر مرحله محصولات کاری طراحی نرم افزار برای وضوح صحت کامل بودن و تطابق با نیازها و با یکدیگر مرور می شوند.                           

اسلاید ۵ :

۱۴-۱ معماری نرم افزار                    

امروزه معماری مؤثر نرم افزار همراه با نما یش طراحی صریح آن در

 مهندسی نرم افزار موضوعات حاکم می با شند.                                                                 

 

اسلاید ۶ :

۱-۱-۱۴  معما ری چیست؟

 

روشی است که توسط آن اجزاء متعدد ساختمان مجتمع می شوند تا یک مجموعه همسان را تشکیل دهند.این روشی است که ساختمان بر محیط منطبق می شود و درردیف ساختمان های دیگر اطراف خود قرار می گیرد.

معماری نرم افزار یک برنامه ،یا سیستم محاسباتی ، عبارت است از ساختار یا ساختار هایی از سیستم که شامل مولفه های نرم افزار ،خواص قابل رویت آن مولفه ها،و رابطه بین آنها می باشد.

اسلاید ۷ :

 معماری نرم افزار عملیاتی نیست.درعوض نمایشی است که باعث می شود مهندس نرم افزار:

(۱مؤثر بودن طراحی را در برآورده ساختن نیازهای بیان شده تحلیل کند

(۲)  در نظر گرفتن راههای جایگزین معماری در مرحله ای که تغییر طراحی می کند هنوز نسبتا ساده است                                            

 

(۳)  کاهش ریسک مربوط به ساخت نرم افزار                         

اسلاید ۸ :

چرا معماری مهم است؟                                        

q  نمایش های معماری نرم افزار باعث برقراری ارتباط بین تمام گروههای

علاقه مند به توسعه سیستم کامپیوتری می شوند .                                              

 

q معماری تصمیما ت اولیه طراحی را روشن تر می نماید که تاثیر عمیقی بر تمام 

فعالیت های مهندسی نرم افزاری دارند که در ادامه انجام می شود.مهمتر اینکه

برموفقیت تقریبی سیستم به عنوان یک موجودیت عملیاتی مؤثر است.      

q معماری شامل مدلی نسبتا کوچک و از نظر مفهومی قابل دستیابی از نحوه ساختار

 و عملکرد مولفه ها با یکدیگر می باشد .                                              

اسلاید ۹ :

مانند فعالیت های دیگر مهندسی نرم افزار‌‌‍‍‌ طراحی داده(گاهی معماری داده نیز نامیده

 می شود) مدلی از داده ها یا اطلاعات را ایجاد می کند که در سطح بالایی از مجرد

سازی نمایش داده می شود(دیدگاه مشتری و کاربر از داده). سپس این مدل داده به

نمایش های پیاده سازی خا صی پالایش می شود که می توانند توسط سیستم های

کامپیوتری پردازش شوند.در بسیاری از کاربردهای نرم افزاری معماری داده تاثیر

عمیقی بر معما ری نرم افزاری دارد که باید آن را پردازش کند. 

اسلاید ۱۰ :

۲-۱۴ طراحی داده

در سطح مولفه  برنامه طراحی ساختارهای داده ها و الگوریتم های مورد نیاز برای دستکاری آنها برای ایجاد کاربردهایی با کیفیت بالا ضروری است.

 

در سطح کاربرد  ترجمه مدل داده (بدست آمده به عنوان بخشی از مهندسی

 نیازها) به بانک اطلاعاتی بخش مهمی از دستیابی به اهداف تجاری سیستم می باشد.                                                                       

 

در سطح تجاری  مجموعه اطلاعات ذخیره شده در با نک های اطلاعاتی مجزا به عنوان انبا ره داده ها امکان اکتشاف و کشف حقایق را فراهم می نماید که می توانند تاثیری بر مو فقیت تجاری داشته باشند، در هر حال طراحی داده نقش مهمی را بازی می کند

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 52 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد