بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

سرفصل هاي اين بخش

راهكارهاي پيادهسازي سيستم‌هاي

برنامهريزي منابع سازمان

هدايت پروژههاي سيستمهاي

برنامهريزي منابع سازمان

اسلاید 2 :

راهكارهاي پياده‌سازي سيستم‌هاي
برنامه‌ريزي منابع سازمان

گزينش يك محصول خاص و تغيير و تطبيق سيستم با فرآيندهاي سازمان

پيادهسازي كامل سيستم يك شركت خاص

گزينش چند ماژول از محصولات يك شركت خاص

گلچين كردن مجموعهاي از ماژولهاي مختلف از  محصولات شركتهاي مختلف

توسعه دروني سيستم و بهرهگيري از محصولات و ماژولهاي ساير شركتها

توسعه كامل سيستم درون سازمان

اسلاید 3 :

نتايج مديريت پروژه سيستم‌هاي اطلاعاتي

مطالعات گروه استانديش((Standish Group

تنها 16 درصد از پروژه‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي در موعد مقرر وبراساس هزينه از پيش‌ تعيين شده به اتمام رسيده‌اند.

طي همين مطالعات مشخص شد كه تنها طي 42 درصد از پروژه‌ها،تمامي ويژگي‌ها و مشخصات فني مورد نظر در محصول نهايي لحاظ شده بود.

بيش از 73 درصد پروژه‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي آمريكا در سال 1996 به علت افزايش هزينه‌ها يا تاخير بيش از اندازه پروژه متوقف شده است.

اسلاید 4 :

نتايج مديريت پروژه سيستم‌هاي اطلاعاتي

 مطالعات گروه متا(Meta Group)

به علت مديريت و برنامه‌ريزي ضعيف پروژه‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي، ساليانه حدود يك سوم پروژه‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي شركت‌هاي آمريكايي، قابل استفاده نيستند كه اين امر ساليانه 80 ميليارد دلار اتلاف متوجه شركت‌ها مي‌نمايد.  

اسلاید 5 :

تحليل مخاطرات

در پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان نيز، همانند سايرسيستم‌هاي اطلاعاتي معضلات بسياري وجود دارد.

يكي از مهمترين مشكلات پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان، تخمين زمان راهاندازي كامل سيستم است.

يكي ديگر از مواردي كه پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان را پيچيده مي‌نمايد، برقراري ارتباط بين اين سيستم با ساير ملحقات آن از جمله سيستم‌هاي مديريت روابط مشتريان و سيستم‌هاي مديريت زنجيره تامين است.

از ديگر مشكلات بوجود آمده در پياده سازي سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان،عدم  پيش بيني درست هزينه ها مي باشد.  

اسلاید 6 :

علل وجود مخاطرات

 • فورچون و پيترز موارد ذيل را به عنوان علل اصلي اختلال در سيستم‌ها بيان نموده‌اند:
 • عدم وجود سيستم‌هاي ارزيابي عملكرد و كنترل سازمان
 • تبيين نشدن شفاف اهداف سيستم
 • عدم وجود ارتباطات كارا بين زيرسيستم‌ها
 • طراحي نامناسب سيستم
 • محدوديت در دسترسي به منابع
 • عدم تعادل بين منابع

اسلاید 7 :

راه‌حل‌هاي مقابله‌ با مخاطرات
پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان

اسلاید 8 :

 • فرآيند مديريت ريسك
 •  
 • روش تحليل اختلالات سيستم

تحليل اوليه: تعيين اهداف، تبيين محدوده تحليل،

شناسايي اختلالات سيستم

مدل‌سازي سيستم، تبيين ابعاد مختلف سيستم

مقايسه موارد شناسايي شده

تحليل

نتيجه‌گيري

اسلاید 9 :

برونسپاري اجرا و نگهداري سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان

متداول‌ترين روش برونسپاري سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان، استفاده از خدمات فراهم‌كنندگان خدمات كاربردي ASPsمي‌باشد.

كاواناق تخمين زده است كه هزينه كلي پياده‌سازي يك سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان با استفاده از خدمات يك فراهم‌كننده خدمات كاربردي، طي يك دوره 5 ساله 30 درصد كمتر از هزينه ساير روش‌هاي پياده‌سازي سيستم است.

اسلاید 10 :

يك مطالعه موردي در زمينه برونسپاري

 • در سال 1994 ميلادي شركت زيراكس فعاليت‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي خود را به صورت برونسپاري به شركتElectronic Data System واگذار نمود.
 • مبلغ اين قرارداد 2/3 ميليارد دلار بود.
 • از 2700 شغلي كه در بخش فناوري اطلاعات شركت زيراكس وجود داشت، 1700 شغل به شركت EDS منتقل شد.
 • يك سال بعد: فروش ساليانه 6/14 ميليارد دلار
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید