بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

شهر کاشان مرکز شهرستان کاشان است. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران برابر با ۳۰۲٬۵۰۹ نفر بوده که در فاصله 270 كيلومتري از جنوب تهران ،پايتخت ايران، ودر بین دامنه کوه کرکس نطنز و دشت کویر سکنی دارند.این شهرستان از شمال به استان قم، از جنوب به نطنزو اردستان، از غرب به کوه کرکس و سیاه کوه و شهرستان محلات و اراک و از شرق به کویر مرکزی ایران محدود است. کاشان از نظر جمعیت بیستم و در رده یازدهمین شهر صنعتی ایران قرار می‌گیرد که دلیل آن وجود کارخانجات متعدد  (بیش از یکصد کارخانه)، کارخانه تولید  و کارخانجات تولید قطعات خودرو و  است. قدمت صنایع نساجی در این شهر به تولیدات شعربافی شامل ،  و  برمی‌گردد که هم اکنون بیش از چند هزار نفر در کارخانجات نساجی مشغول به کار می‌باشند.

اسلاید 2 :

تاریخ شکل گیری شهر

  • در دوران بارانی بین آخرین دورههای یخچالی (زمین شناسی) به نظر میرسد در مرکز ایران دریای پهناوری گسترده بود. این دریا با شروع عهد خشکی به تدریج کوچک و خشک شد که اکنون در محل آن کویر بزرگ مرکزی برجاست و بشر در دوره استقرار در روستاها در اطراف این محل اسکان یافتهاست چنان که قدیمی ترین تمدنها را میتوان در حاشیه هلالی شکل کویر یافت. یکی از قدیمی ترین تمدنهای این حاشیه تمدن سیلک است. تپههای موسوم به سیلک واقع در ۲ کیلومتری جنوب غربی کاشان یکی از کهن ترین مراکز استقرار بشر در فلات مرکزی ایران به شمار میآید. حدود هفت هزار سال پیش مردم سیلک پایه و اساس تمدنی را بنیان نهادند که در دورههای مختلف پیشرفت شایانی را بدست آورد. نشانههایی از این پیشرفت و ترقی را میتوان در آثار سفالین و اشیاء مسی و مفرغی بدست آمده از این تپهها (تپههای شمالی و جنوبی سیلک) که امروزه زینت بخش اکثر موزههای معتبر ایران و جهان است، مشاهده کرد. اقوام سیلک که دارای ابداعات و نوآوریهای فراوانی در صنایع آن دوران بودهاند، با تمدن بین النهرین و مناطق دیگر ایران ارتباطات فرهنگی و اقتصادی داشتهاند. تمدن سیلک به عنوان یکی از نخستین تمدنهای دشت نشین برای باستان شناسان از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد. خاصه آنکه در کوزه گری و نگارگری و استفاده از آجر پخته در بنای ساختمانها و موارد متعدد دیگر به پیشرفتهای قابل ملاحظهای رسیده بودند. گرچه ردپای این تمدن ناگهان در تاریخ گم میشود و مردم سیلک بر اثر هجوم اقوام تار و مار و گریزان میشوند، اما برخی بر این عقیدهاند که ساکنان سیلک پس از ویرانی شهر و دیارشان به چشمه ساران به ویژه نیاسر و نوش آباد پناه برده و آبادیهایی را بوجود آوردهاند. با توجه به اینکه در منطقه کاشان آثاری از دوره هخامنشی و اشکانی وجود ندارد و پژوهشهای باستان شناسی نیز در این منطقه بسیار محدود بودهاست از تمدن این دوره در کاشان اطلاعات زیادی در دست نیست لیکن کشف سکههای نقره متعلق به دوران هخامنشی و اشکانی در این منطقه نشان از ردپای تاریخ دوره هخامنشی و سلوکی دارد. کشف گنجینهای متعلق به اواخر هزاره اول قبل از میلاد در روستای مرق گواهی بر امتداد مدنیت در منطقه کاشان تا اواخر دوره هخامنشی است. گرچه اخبار و مدارکی از دوره اشکانیان در این منطقه بدست نیامدهاست اما قراین متعدد تاریخی خبر از آبادانی و رونق کاشان در دوره ساسانیان میدهد. وجود آتشکدههای نیاسر ، خرمدشت و نطنز، اشارات مولف تاریخ قم به مناطق باستانی چون نیاسر و نوش آباد ، اخباری مربوط به یک شهرک دوره ساسانی به نام سارویه درمنطقه کاشان که به گزارش تاریخ نویسان تا دوره اولیه اسلامی نیز آثاری از آن برجای بودهاست همگی گواهی بر این مدعاست.
  • کاشان در دوران اسلامی همراه با قم، اصفهان، همدان و ... از جمله شهرهای بلاد جبال یا عراق عجم محسوب میشود. تاریخ نویسان فراوانی از مردان نام آور و جنگجوی کاشان در این عصر (دوران ساسانی) سخن به میان آوردهاند که در جنگهای بسیار شرکت کردهاند » اعثم« کوفی تاریخ نویس بزرگ عرب از حضور ۲۰ هزار سوار جنگجوی قم و کاشان یاد کردهاست که در جنگ »نهاوند« حضور داشتند.

اسلاید 3 :

گـزارش تـوصيفـي مسجـد و مـدرسـه سـلطانـي:

  • بزرگترين مدرسه طلبه نشين كاشان به مدرسه شاه معروف و از بناهاي فتحعلي شاه قاجار (12121250) مي باشد . ساختمان آن از سال 1221 تا 1229 هـ .ق. به سرپرستي ميرزا ابوالقاسم اصفهاني كه از طرف حاجي حسين خان صدر اعظم عهده دار حكومت كاشان بوده به انجام رسيده ، آنگاه امر توليت و تدريس و تصدي موقوفات مدرسه نيز به حاجي ملا احمد نراقي واگذار گرديده است . صحن اين مدرسه بواسطه طرح عالي و نقشه مرغوب ، وسعت فضا و منظره زيباي آن ، بسيار با روح و صفا است ، و ميتوان گفت كم نظير واقع گشته است . جلوخان مدرسه داراي سر در كاشيكاري و بر فراز آن هم مأذنه خوش اسلوبي ساخته شده ، صحن و سراي وسيع مدرسه مربع مستطيل ، و بر چهار جانب آن 52  حجره با ايوان جلو و صندوقخانه علي حده براي هريك بنا كرده اند و در وسط دو جبهه شمالي و جنوبي در جهت طول صحن مدرسه دو تالار بزرگ براي تدريس و محل اجتماع و مباحثه طلاب احداث گشته ، و هريك از چهار زاويه آن هم راهرو جداگانه به حياط خلوتهايي دارد كه هر كدام داراي سه حجره و سه زيرزمين و سرداب بزرگ تابستاني با بادگيرهاي مرتفع هوايي مي باشد . در جبهه غرب و مقابل سر در وروديبه صحن مدرسه ايوان بزرگ و مجلل جلو گنبد ، جلب توجه مي كند كه از كتيبه زير سقف تا كف زمين ، با خشت كاشي هفت رنگ تزئين يافته است . گنبد باشكوه آن با دو پوشش آجري مضاعف بنا شده و ارتفاع سقف دروني تا كف زمين بالغ بر 27  متر مي گردد ، و هر يك از ابعاد طول و عرض سطح مربع تحتاني آن هم 22 متر است .

اسلاید 4 :

محـراب گنبـد :

  • تمام كاشي منقش و كتيبه با آيات قرآن ، و در وسط آن نوشته است « ابراهيم بن محمدرضا 1229 » و در جاي ديگر« محمد تقي بن حسين 1226  » و روي جرزهاي دو طرف نام معمار مدرسه را نوشته است : « محمد شفيع سنه 1226  » . در جناحين شمالي و جنوبي گنبد نيز دو شبستان مستطيلي كه تا انتهاي حد مدرسه امتداد دارد ساخته شده . جرزها و طاقچه هاي طرفين ايوان بزرگ و پشت بغلهاي حجرات و نماي روكار هر دو مدرس و همچنين صفه تحتاني مأذنه سر در همگي آنها با خشت كاشي الوان و منقش به گل و بوته پوشيده شده و تزئين يافته است .

اسلاید 5 :

كتيبـه هـا :

  • مدرسه سلطاني داراي هشت كتيبه كاشي خشتي مشتمل بر آيات قرآن است و كتيبه ايوان بزرگ با قصيده تاريخ بناي مدرسه و يك لوحه سنگي بالاي سر در ورودي بدين شرح مي باشد : ( 1- كتيبه هلالي شكل دهنه طاق جلو ايوان بزرگ : « سوره انا فتحنا » . 2- كتيبه اول جدار داخلي چهار جانب مقصوره گنبد بخط ثلث سفيد بر زمينه سورمه اي آيات قرآن ، و در وسط هر يك بخط زرد طلايي نوشته شده : « السطان بن سلطان و الخاقان بن الخاقان فتحعلي شاه قاجار خلد ا... ملكه و سلطانه  » .     3- كتيبه دوم و فوقاني بر ساقه مدور سقف گنبد .      4و5- دو كتيبه بر پيشاني مدرسهاي طرف شمال و جنوبي .     6- كتيبه بالاي صفه زير مأذنه .     7- كتيبه سه طرف داخل همان صفه .     8- كتيبه سر در ورودي به مدرسه مشتمل بر سوره : « سبح اسم ربك الاعلي » و آخر آن : « كتبه العبد محمدتقي بن ميرزا محمد اصفهاني سنه 1226  » . ) . اما مضمون لوحه سنگي زير كتيبه سر در ، كه متعلق به اوايل قرن حاضر مي باشد ، از اين قرار است : « اين بنده ضعيف اميدوار به فضل و عنايت كردگار حاجي ميرزا محمدرضا مؤتمن السلطنه وزير شوري كبري كه به اقتضاي رأي خورشيد صفاي همايون در اين سال 1320  از دربار اعظم مأمور حكومت كاشان گرديد ، يك فقره يكهزار و چهار صد و چهل تومان جمع معمول بر فراشخانه اين ولايت ديد كه به مأموري مخصوص مرجوع و از قرار ماهي يكصد و بيست تومان اجاره مي گرفتند . از حاصل جنايات و اتهامات و جرايم رعايا فراهم شده ، و همه ساله به ديوان مي رسيد . براي دعاي مردم دولت جاويدار تسام و آسايش عموم رعاياي اين ولايت از آستان همايون ، استدعاي بخشيدن اين جمع شنيع را نموده  ، استدعاي اين بنده مقبول افتاده براي بقاي ذكر جميل بندگان اقدس اعليحضرت قدر قدرت شاهنشاه جمجاه ظل ا... صاحب قران ناصرالدين شاه قاجار روحي و ارواح العالمين له الفدا ، قدغن كرد كه اين شرح را در اين لوح نقش نمايد و به يادگار گذارند . اين مردم فقير كاشان را همان گذران اهالي فراشخانه كافي است . هر كس بعد از اين باعث اين بدعت شنيع مقاطعه و اجاره فراشخانه شود لعنت خدا و انبياء و اولياء بر او باد . فمن بدله بعد ما سمعه و انما اثمه علي الذين يبدلونه ان ا... سميع العليم .

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید