بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه
                      پيروان آئين زرتشت به روشنايي معتقد بودند و بر اين باور بودند كه خورشيد با تابش خود به زمين تمام پليدي ها را از بين مي برد. دانه با جان گرفتن در بستر آب و خورشيد با تابش خستگي ناپذير خود باعث  رشدو زندگي گياهان مي شود.  اين عقايد نشان ازعلاقه ايرانيان به طبيعت دارد در زمان هخامنشيان كه ايران در اوج شكوه خود بسر مي بر د پادشاهان هخامنشي كاخ هاي و باغهاي زيباي را ساختند كه  تزيينات  آنها الهام گرفته از طبيعت و نقوش گياهان وحيوانات است.              

اسلاید 2 :

تاريخچه

بنای پاسارگاد اولین پایتخت سلسله هخامنشیان است که در قرن ششم پیش از میلاد‏ و به  دست کوروش کبیر در فارس، خاستگاه پارسیان، ساخته شد پاسارگاد بعداز مرگ كورش محل  تاج گذاري پادشاهان هخامنشي بوده است محوطه تاريخي پاسارگاد داراي دو كاخ اصلي و دو كوشك در قسمت مياني و بناء معروف مقبره كورش است كه به دستور كورش باغي وسيع(پرديس شاهي ) در آن احداث شده بود.

اسلاید 3 :

ازپاسارگاد به عنوان پايتختي پر باغ ياد شده است. كه در آن كاخهايي با طرفين باز محوطهاي مشتمل بر باغهاي وسيع و مكمل وجود داشته ،وفضاي باغ بعنوان اقامتگاه سلطنتي استفاده مي شده است . تمايل كوروش كبير در تأييد فاصلة پايتخت خود از تمامي سرزمينهاي متخاصم احتمالاًً يكي از عوامل متعددي بود كه او را راهنمايي كرد تا كاخهاي خود را به نحوي استثنايي در محيطي فاقد استحكامات دفاعي و در ميان مجموعهاي از باغها ايجاد كند

—

اسلاید 4 :

پرديس شاهي ويژگيهاي عناصر معماري درآن

استفاده از ستونهاي بلند از جمله ويژگي هاي معماري سنگي هخامنشيان است كه در پاسارگاد به شكل بارز ،بصورت ايوانهاي ستون دار نمود يافته ،اين شكل ازمعماري(معماري برونگرا)در طول دوره هاي تاريخي تداوم يافته ويكي از ويژگي معماري كوشك در باغ ايراني شده است كه به ساكنين امكان بهره مندي ازمناظر اطراف را بشكلي مطلوب ميدهد.

اسلاید 5 :

              نظام هندسي

—

نظام هندسي با استفاده از سطوح مربع ، مستطيل شكل گرفته و تعادل كلي درآن را به وجود آورده ، تعادل و ظرافت باغ پاسارگاد از دستورالعملهاي تجربي براي شكل دهي اصولي محيط باغ پيروي كرده بود كه تأثير طويل المدت آن را تضمين كرد.وتامدتها تداوم يافت وبه مرور الگوي چهار باغ را شكل داد كه از ماندگار تريين ابداعات هخامنشيان بشمار مي رودالگوي كلي بصورت مجموعهاي باغ اندر باغ بوده، از طرفي باغي كه آرامگاه را احاطه كرده بود و در كنار آن باغي كه مجموعة كاخها رادر برداشت. كه بانظامي خاص در كنار هم ومرتبط به هم قرار داشته اند

اسلاید 6 :

شيوه كاشت

      بخش از باغ كه به شكل مربع يا مستطيل است به مربعهاي كوچك تقسيم و در هر رأس اين شبكةمربعي يك درخت كه عمر طولانيتر دارد كاشته ميشد و سپس اين مربعها به مربع كوچكتر تقسيم و در هر رأس آن درختان با عمر متوسط و به همين ترتيب درختان با عمر كوتاه در رئوس مربعهاي ميان آنها كاشته ميشد. اين نظم هندسي به قدري دقيق بوده كه از هر طرف نگاه ميكردند، رديف درختان ديده ميشده است. اين نظم از نظر عملكردي به گونهاي بود كه در اثر گذشت زمان و جاي گزيني احتمالي درختان از بين رفته تا زمانهاي طولاني حفظ ميشد و شكل كلي باغ از بين نميرفت

اسلاید 7 :

اين نظم هندسي به قدري دقيق بوده كه از هر طرف نگاه ميكردند، رديف درختان ديده ميشده است. اين نظم از نظر عملكردي به گونه اي بود كه در اثر گذشت زمان و جاي گزيني احتمالي درختان از بين رفته تا زمانهاي طولاني حفظ ميشد و شكل كلي باغ از بين نميرفت ، و بعلاوه امكان
نورگيري منظم همةدرختان فراهم ميشده و به ناگهان قسمت اعظمي از باغ خالي از درخت نميشده است . در مقابل بنا هم ( در اينجا،كاخ اختصاصي)، فضاي باز و كشيدهاي بود كه در چشم انداز اصلي واقع ميشد در اين فضا درختان بلند نمينشاندند،معمولاً گياهاني مي كاشتند كه زياد بلند نشود و منظرباز را سد نكند و در عين حال هميشه زيبا باشد.

اسلاید 8 :

 نهرها و حوضچه ها

 

    دره مرغاب كه پاسارگاد در آن واقع است داري تپه هاي با شيب ملايم ورود خانه باستاني پلور(رودخانه مادي)است كه نهر هاي از آن براي مشخص ساختن حدود باغ وتزيين وآبياري استفاده مي شده است،مجموع آبروهاي شناسايي شده 1100 متر ميباشند كه پرديسي را به ابعاد 250*300 متر مربع تشكيل دادهاند. اين آبروها از بلوكهاي خوشتراش و متصل به هم سنگ آهك تشكيل شدهاند كه به شايستگي با معماري كاخهاي مجاور همساني دارند. اين سنگها بدون زيرسازي روي زمين كار گذاشته شدهاند و هيچ گونه بست يا اتصالي بين آنها بكار نرفته در حالي كه تمامي ساختار يكپارچه به نظر ميرسد. ترازبندي اين آبروها اعجاب آور است بطوري كه اختلاف تراز بين دو حوضچه گوشه ها ( كه در انتهاي ايوان جنوب
شرقي كاخ اختصاصي قرار دارند) بيش از دو سانتيمتر نيست

اسلاید 9 :

پهناي آبگذرها 25 سانتيمتر،عمق آن 12 سانتيمتر وكنارةسنگي به عرض 16 سانتيمتر آنها،در گذشته هم تراز زمينهاي اطراف بوده است ، اين آبروها را حوضچه هاي زيبايي همراهي ميكنند؛ در هر گوشه و همچنين در خطوط مستقيم،به فاصلة تا 14 متر از يكديگر قرار دارند.حوضچه ها مربع شكل از سنگهاي يكپارچه آهكي با بيش از 90 سانتيمتر مربع مساحت،سانتيمتر عمق و لبه هاي برجسته و پرداخت شدهاي به عرض حدود 18 سانتيمتر مي باشند. تنها اين حوضچه ها هستند كه شالودهاي بصورت يك لايه سنگ دارند.

اسلاید 10 :

به نظر ميرسد كه اين حوضچه ها علاوه بر ايجاد زيبايي بصري در كل مجموعه، در حركت آب در اين مسير با شيب اندك،هم كمك ميكردهاند به اين صورت كه با نگهداشتن آب و در نتيجه افزايش فشار،حركت را تسريع مي بخشيدند. همچنين نقش مقسم در دو راهيها و سه راهيها را هم ايفا ميكرده اند .آب رودخانة پلوار از مسيرهاي فرعي وارد اين آبروها و حوضچه ها  ميشده و پس از گردش در پرديس پاسارگاد و به احتمال زياد آبرساني به آن،خارج ميگرديده است. استفاه از نهر هاي باريك در شيوه باغسازي ايران طي سالها تداوم داشته است

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید