بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهداف شرکت

شرکت صنعتی پارس خزر به عنوان شرکتی پیش رو در تولید لوازم خانوادگی ایران تلاش می کند جایگاه خود را در رده یک شرکت معتبر بین المللی ارتقاء دهد و برای دستیابی به بازارهای جهانی مساعی خود را به کار برد .

در این راستا شرکت با عرضه به موقع تولید و ارایه محصولات جدید و متنوع با بهترین کیفیت ممکن و قیمت جهت تامین رضایت مشتریان خود از هیچ کوششی دریغ نمی نماید .

شرکت مشتریان خود را به عنوان شرکای تجاری تلقی می کند و با برقراری ارتباط دایمی و ارایه خدمات گسترده پس از فروش از آنان حمایت می نماید .

منابع انسانی صادق ، امین ، درستکار ، وفادار ، پرتلاش ، نوآور ، باقابلیت و متعهد به اهداف و استراتژیهای شرکت در کلیه سطوح از اصلی ترین سرمایه های شرکت می باشد و توسعه قابلیت ها و مهارت ها جلب مشارکت های همه جانبه و جبران خدمات متناسب با نقش و عملکرد آنان همواره مورد توجه قرار می گیرد .

شرکت همواره می کوشد منافع متوازن خود را در چهار چوب الگوی شناخته شده تعالی سازمان تامین نماید.

شرکت به صورت قانونمند به طور مستمر در حفظ محیط زیست می کوشد .

 

 

اسلاید 2 :

 

بخش اول :واحد گارد                               

گارد: به محافظ هایی که در جلو و عقب پنکه تعبیه شده اند به اصطلاح گارد میگویند .

گاردها به 2دسته :1- گارد سیمی 2- گارد مشبک تقسیم

بندی میشوند.

به گاردهای عقب پنگه ریر گارد و به گاردهای جلو پنکه فرونت گارد میگویند .

اسلاید 3 :

مراحل ساخت

مراحل ساخت گارد سیمی:مبداء این قسمت ابتدا با:

1-ساخت مفتول های 1/6و2/5و3/4 آغاز میشود

2-دستگاه تولید حلقه های مفتول : این دستگاه ساخت حلقه های مفتولی مورد نیاز برای ساخت گارد جلو و پشت پنکه را بر عهده دارد .

 

3-دستگاه نقته جوش مفتول : پس از انجام مرحله اول مفتول ها جهت جوش دادن و حلقه کردن به این واحد آورده می شود .

4-دستگاه نقته جوش محافظ گارد : در این قسمت مفتول ها به رییر گارد و فرونت گارد به صورت دورانی جوش داده می شود .

 

اسلاید 4 :

5-دستگاه های حالت دهنده گارد پشت وجلوی پنکه : در این دستگاه ها گارد ها پس از جوش نقطه ای جهت حالت و فرم دهی به این واحد انتقال می یابد .

 6-دستگاه نقطه جوش فروم گارد و رییر گارد:در این قسمت گاردها به قطعات فرونت و ریر گارد متصل میشوند.

7-بازرسی : این مرحله آخرین مرحله ساخت گارد سیمی میباشد که در آن بازرسی های لازم جهت .رفع عیوب صورت می گیرد. پس از انجام این مراحل گارد ها وارد بخش رنگرزی میشود

.

اسلاید 5 :

مراحل ساخت گارد مشبک: این مراحل دقیقا مانند مراحل ساخت گارد سیمی می باشد با این تفاوت که ورودی اولیه این گاردها با تبدیل ورق های آهنی به صفحه های مشبک آغاز میشود.

اسلاید 6 :

اصلاح جریان مواد کارگاه گارد

- در ابتداي خط دستگاه فرم و برش هندل (b) قرار دارد در صورتي كه تنها ارتباط آن با دستگاه جوش هندل ( ) مي‌باشد ونيز در آخر خط از آن استفاده مي‌شود.

پس يكي از طرح‌هاي پيشنهادي براي اصلاح جريان مواد انتقال دستگاه   b به آخر خط و نزديك کردن آن به دستگاه ‌ مي‌باشد.

- ابتدا بايد وايرهاي گارد آماده شود سپس Large ri g وMiddle ri g را به آن اتصال دهيم پس بهترين حالت مي‌تواند اين باشد كه دستگاه‌هاي    d1…d4   «برش و جوش guard Wire » به اول خط منتقل شود سپس گاردها خمكاري شوند و جوش  larg ri gو Middle ri g به قبل از ايستگاه اتصال آنها به گارد منتقل شود چون ارتباط آنها با هر دو خط در وسط خطها بوده پس مسافت بين دستگاه‌هاي مرتبط بسيار كاهش مي‌يابد.

 

اسلاید 7 :

نمودار از - به

 

نمودار از – به براي نشان دادن ارتباط كمي بين بخشها‌ي مختلف يك سازمان و يا ماشين‌آلات موجود در يك كارگاه و نظاير آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اين نمودار به صورت يك ماتريس x مي‌باشد. ( تعداد ماشين‌آلات موجود)

عدد داخل جدول نشان دهنده كميت ارتباط بين دو بخش مي‌باشد اين نمودار براساس ثبت و بررسي و تجزيه و تحليل ارتباط بخش‌هاي مختلف يك سازمان اين نمودار براساس ثبت و بررسي و تجزيه و تحليل ارتباط بخش‌هاي مختلف يك سازمان  و يا ارتباط بين ماشين‌آلات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بر مبناي آن مي‌توان در جهت بهبود بخشيدن به نحوه استقرار بخش‌ها در يك سازمان و يا استقرار ماشين‌‌‌‌آلات در يك كارگاه توليدي استفاده نمود.

موارد استفاده نمودار از به:

تجزيه و تحليل مسير حركت مواد.

طرح‌ريزي بخش‌هايي از جريان مواد.

تعيين محل استقرار بخش‌هاي مختلف در كارخانه.

مقايسه طرح‌هاي مختلف.

اندازه‌گيري را نرمال جويان مواد.

كوتاه كردن سيكل‌هاي توليد.

ارزيابي نحوه حركت مواد.

نشان دادن ميزان وابستگي يك بخش به بخش‌هاي ديگر.

نشان دادن حجم حمل و نقل بين بخش‌هاي مختلف.

نشان دادن ارتباط بين خطوط مختلف توليد.

 

اسلاید 8 :

چگونگی تکمیل جداول از- به

1)جدول از- به حمل ونقل :

با بررسی ظرفیت تولید ایستگاه مبدا و نیز حجم محصول تولید شده و دسته های قابل حمل قطعات مورد نظر می توانیم مقدار حمل و نقل بین دو ایستگاه مبدا و مقصد را محاسبه کنیم.

با توجه به جریان مواد در کارگاه تعداد حمل و نقل های روزانه بین ایستگاههای کاری نسبت به تولید روزانه محاسبه میکنیم تا جدول از- به حمل و نقل را کامل کنیم.

2) جدول از- به مسافتها:

پس از رسم نقشه کارگاه با مقیاس مشخص(200%) فاصله بین دستگاهها را محاسبه کرده و در خانه مشخص در جدول ثبت می کنیم.

3) جدول از- به نهائی:

با ضرب دو جدول از- به حمل ونقل و جدول از- به مسافتها ارتباط کمی بین ماشین آلات موجود در کارگاه بدست می آید.

 

اسلاید 9 :

چگونگی تکمیل جداول از- بهاصلاح شده

با بررسی جریان مواد در کارگاه به این نتیجه خواهیم رسید که با جابجائی تعدادی از ماشین آلات مسافتهای حمل و نقل مواد بسیار کاهش می یابد.یعنی دستگاههائی که ارتباط بیشتری با هم دارند در کنار هم قرار داده شوند.

با رسم جداول از- به اصلاح شده با توجه به جریان مواد اصلاح شده و مقایسه آن با جداول اولیه به این نتیجه خواهیم رسید که جریان مواد بین ماشین آلات کارگاه به حالت بهینه نزدیک شده و کاهش یافته است.

 

 

 

اسلاید 10 :

زمان سنجي كارگاه گارد

با توجه به بيكاري‌هاي مجاز اپراتور (الونس) و همچنين زمان نرمال توجه ما به بدست آوردن زمان استاندارد معطوف مي‌شود

ابتدا به ثبت زمان‌هاي مشاهده شده مي‌پردازيم به روش «Stop Watch» پس از ثبت زمان‌هاي مشاهده شده ضريب عملكرد اپراتور را با توجه به جداول موجود محاسبه مي‌كنيم پس زمان نرمال بدست مي‌آيد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید