مقاله برنامه ریزی و توسعه ی گردشگری در استان اصفهان با تأکید بر طراحی سایت گردشگری در شهر ورزنه

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
شهر ورزنه واقع در شرق اصفهان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی دارای جاذبه های متنوع فرهنگی و طبیعی حائز اهمیت است که با وجود جاذبه های گردشگری تاکنون توفیق چندانی در جذب گردشگر نداشته است . اینک پژوهش حاضر در پی شناسایی و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در این منطقه است .
با توجه به شناخت منطقه و فرصت ها و امکانات هدف ، برنامه ریزی سایت گردشگری برای جذب هر چه بیشتر گردشگر است برنامه ریزی سایت گردشگری در این منطقه توسعه گردشگری پایدار و حفظ محیط زیست و همچنین گسترش بخشی از بازار هدف گردشگری که تا به امروز کمتر به آن توجه شده است به طور مثال گردشگری ماجراجویی ، گردشگری طبیعت گردی و اکوتوریسم گردشگری اجتماعی و گردشگری علمی و گردشگری میراثی و تمدنی .
واژگان کلیدی : برنامه ریزی گردشگری ، توسعه گردشگری، اصفهان ، ورزنه
مقدمه :
سازمان جهانی جهانگردی ، فعالیت های افراد را که با نیت گذران اوقات فراغت ، تفریح ، خرید و … در کمتر از یکسال در خارج از محیط مادی زندگی خود صورت می گیرد، توریسم می نامد . (امیدی نجف آبادی، ١٣٨۵، ص ٢٣) . این صنعت از بزرگترین صنایع دنیا بوده و دارای رشد سریعی می باشد (موسایی، ١٣٨٣، ص ٢٢۶) . صنعت گردشگری اغلب به عنوان بزرگترین صنعت جهان ، ابزاری برای دست یابی به توسعه پایدار می باشد، که نتایج فرصت های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی را برای بسیاری از جوامع محلی ارائه می کند (عارف ، ٢٠١١، ص ٢٠) . اینک به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصت های شغلی جدید در کشور، توسعه صنعت گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است (طبیبی و همکاران ، ١٣٨۶، ص ٨۴) .
هدف اصلی در بسط معنایی گردشگری پایدار، ارائه روش های منطقی در بهره گیری از منابع طبیعی و ممانعت از به کارگیری غیر علمی این منابع است . در واقع گردشگری پایدار حاصل تلاش در دست یابی به توسعه پایدار در تمامی زمینه هاست (پاپلی یزدی، ١٣٨۶، ص ١٠٨) . توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه انسانی فعلی بدون آسیب به توانایی های آنی برای برآوردن نیازها می باشد (زاهدی، ١٣٨٢، ص ۴٩) .
به منظور برنامه ریزی صحیح توریسم و برای توسعه یکپارچه آن در کشور، شناخت قطب های گردشگری هر ناحیه امری ضروری است . چرا که اغلب برنامه های توسعه توریسم بر اساس جاذبه ها و فعالیت های مرتبط با محیط های طبیعی، میراث های فرهنگی و تاریخی صورت می گیرد .
در این بین استان اصفهان با توجه به برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و دارا بودن بیابان ها و روستاهای کویری و همچنین داشتن تاریخ و تمدن کهن و آثار باستانی و تاریخی ، دارای پتانسیل های زیادی در جهت جذب گردشگران می باشد
. با توجه به محرومیت مناطق بیابانی و درصد بیکاری در این مناطق با توسعه و برنامه ریزی صنعت گردشگری می توان اشتغال ایجاد کرد و با استفاده از توان های بالای این مناطق می توان به گسترش صنعت توریست کمک کرد و با ایجاد زیر ساخت هایی برای توسعه گردشگری باعث افزایش کیفیت زندگی مردم محلی شد .
بیان مسئله :
برنامه ریزی در جامع ترین تعریف عبارت است از سازماندهی آینده برای دستیابی به هدف هایی معین . بنابراین در برنامه ریزی، یک عنصر قوی پیش بینی وجود دارد؛ زیرا تلاش می کند که آینده را اگرچه به صورتی جامع ، از پیش تعیین کند (ضرعام بروجنی، ١٣٩٢، ص ٧٧). برای برنامه ریزی ایجاد یک سایت گردشگری که خود شامل یک سری زیر ساخت ها می شود که انتظارات گردشگر را در آن منطقه برآورده کند که شامل اقامت ، حمل و نقل و امکاناتی که از منابع طبیعی استفاده کنند بدون تخریب منابع طبیعی باید از رویکردی که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد، بخش بندی بازار است که به فرآیند گروه بندی اشخاص دارای مشخصه ها، مبدأ و تمایلات مشابه برای تجربه سفر بر می گردد .
برای یک برنامه ریزی علمی و قابل اجرا اولین گام شناخت است . شناخت باید دقیق و جامع باشد برای شناخت بیشتر شهر ورزنه دراینجا به صورت تفصیلی ویژگی های طبیعی و انسانی آن توضیح داده می شود .
روش تحقیق :
این تحقیق به لحاظ هدف ، کاربردی – توسعه ای است و روش تحقیق آن روش توصیفی – تحلیلی می باشد . برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، از مطالعات کتابخانه ای و همچنین بررسی های میدانی از قبیل : مشاهده و بازدید از جاذبه ها صورت گرفته و با توجه به اطلاعات به دست آمده ، جاذبه ها، امکانات ، خدمات و وضعیت کلی گردشگری در شهر ورزنه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . بدین منظور برای داشتن برنامه ریزی علمی به شناخت و شناسایی مکان مورد نظر پرداخته شده است .
اینک با توجه به مباحث مطرح شده و با عنایت به موضوع تحقیق در پی یافتن پاسخ سوالات اساسی تحقیق شامل موارد زیر بوده ایم :
– آیا منطقه ی ورزنه دارای پتانسیل های برای جذب گردشگران است ؟
– آیا طراحی یک سایت در راستای توسعه ی پایدار گردشگری است ؟
– ویژگی های مثبت و منفی شهر ورزنه برای توسعه گردشگری چیست ؟
– چه راهکارهایی به منظور توسعه گردشگری منطقه در اولویت قرار می گیرند ؟
تجزیه و تحلیل
قلمرو مکانی تحقیق :
شهر ورزنه یکی از شهرهای شهرستان اصفهان و مرکز بخش بن رود می باشد که در فاصله ١١٠ کیلومتری شرق اصفهان و در کنار رودخانه زاینده رود و ٣٠ کیلومتری تالاب بین المللی گاوخونی و ٧ کیلومتری تپه های ماسه ای (ریک سرا که در اصطلاح محلی به شهر بسا معروف می باشد) قرار دارد و به طول ٣۵ کیلومتر به شهر حسن آباد و از غرب به طول ۶ کیلومتر به روستای اشکهران و نهایتا به طول ٢۵ کیلومتر به شهر اژیه (بخش جلگه ) محدود می باشد . که موقعیت جغرافیایی این شهر در طول جغرافیایی ۵٢ درجه و ٣٩ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ٣٢ درجه و ٢۵ دقیقه شمالی است که راه های ارتباطی آن شامل موارد زیر می شود :
– اصفهان – سه راه منارت – برسیان – اژیه – ورزنه (١٠۵ کیلومتر آسفالت )
– اصفهان – کوهپایه – هرند – باقرآباد – ورزنه (١١۵ کیلومتر آسفالت )
– سه راه جاده شیراز به اصفهان – رامشه – حسن آباد جرقویه – ورزنه (١٢٠ کیلومتر آسفالت )
– نائین – گردنه ملااحمد – ورزنه (٧٢ کیلومتر آسفالت )
– یزد – ندوشن – قلعه خرگوشی – تالاب گاوخونی – ورزنه (١٨٠ کیلومتر در دست احداث )
سه ویژگی عمده شهر ورزنه
ویژگی های عمده شهر ورزنه را به سه دسته کلی تقسیم کرده ایم که هر کدام دارای زیر شاخه هایی هستند که به صورت جداگانه توضیح داده می شود که این ویژگی ها خود گویای توانمندی این منطقه برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است . این ویژگی ها در جدول شماره (١) ارائه شده است .
جدول (١) ویژگی های عمده شهر ورزنه و زیر شاخه ها
منبع : (یافته های پژوهش ، ١٣٩٢)
ویژگی های طبیعی :
شهر ورزنه به دلیل نزدیکی به تالاب گاوخونی و تپه های شنی و همچنین نمک زار دارای ویژگی منحصر به فرد طبیعی است که موجب فعالیت های گسترده ی برای گردشگران می شود .
الف ) تالاب گاوخونی :
ارتفاع تالاب از سطح دریا ١۴٧۵ متر و نوسانات آب در آن به نیم (٠/۵) متر می رسد، حداکثر عمق این تالاب در فصل پرآبی حدود ١ متر است که بیشترین عرض آن ١۵ کیلومتر و طول آن تقریبا ٢۵ کیلومتر می باشد . منبع تأمین آب تالاب رودخانه زاینده رود است .
که این تالاب دارای پتانسیل و ارزش های متعددی است از جمله : تثبیت کننده ی ماسه ها، تغذیه آب های زیرزمینی، حفظ سیمای منطقه ایجاد بانک ژن و … (هنرفر و همکاران ، ١٣۵٧، ص ۵٧) .
ب ) تپه های ماسه ای
بر اساس اطلاعات موجود وسعت تپه های شنی مجاور تالاب بالغ بر ١٧٣٩۵ هکتار است که از نزدیکی شهر ورزنه آغاز شده و تا چند کیلومتری جنوب شرقی روستای خارا به طول ٨۴ کیلومتر امتداد دارد . ارتفاع تپه های مذکور در نقاط مختلف آن فرق می کند و حداکثر آن در محلی به نام شهر سرای یا سبا به ۶٢ متر می رسد . عرض این تپه ها در بخش های شمالی آن قابل توجه بوده تا ١۵ کیلومتر می رسد ، در حالی که در نواحی جنوبی عرض آن به بیش از یک کیلومتر نمی رسد .
شهر سبایاسرای که در نوشته ها به آن اشاره شد در واقع نامی است که ساکنین شهر ورزنه و روستاهای اطراف آن ، منطقه مسکونی قدیمی مدفون شده در زیر تپه های شنی حاشیه غربی تالاب گاوخونی را بدان نام می شناسند و عقیده دارند که با توجه به آثاری بر جای مانده از آن شهر که گاهگاهی با جابجایی ماسه ها توسط باد پدیدار می شوند ، در زیر این شن های روان شهری به نام سبا مدفون است .
ویژگی تاریخی :
الف ) مسجد جامع ورزنه :
بر اساس مدارک موجود بنای اولیه مسجد جامع ورزنه بر روی بقایای یک آتشکده قدیمی بوده است که از تاریخ دقیق آن اطلاعاتی در دست نیست ، اما ساختمان مسجد به صورت کنونی را بر اساس نوشته های سردر مسجد به زمان تیموریان منسوب می دانند .
این مسجد از نظر انسجام مراسم مذهبی همچنان یکی از پر رونق ترین مساجد منطقه محسوب می شود . کهدارای قدمت ۶٠٠ ساله است این مسجد جامع و شهر ورزنه در مسیر حاشیه جاده ابریشم قرار گرفته که متأسفانه در حا تخریب و فرسایش است .
ب ) پل تاریخی ورزنه :
پل تاریخی ورزنه یادآوری است از یافته های فنی و معماری قدیم در عمران منطقه و ایجاد ارتباط بین حال و گذشته . این پل با آجر ساخته شده و دارای ١٠ چشمه که هفت چشمه یا طلاق آن به طول ۶٧ متر و عرض پل ۵/۶ متر و ارتفاع از سطح آب ۶ متر و عرض چشمه ها ۴ متر است و بسیار قدیمی و بنای آن مربوط به دوره دیلمیان و سلجوقیان است . در حال حاضر به خاطر قدمت و اهمیت این پل رفت و آمد وسایل نقلیه روی آن صورت نمی گیرد و عابران پیاده حق عبور از این پل را دارند .
پ ) برج کبوتر :
در گوشه و کنار استان اصفهان برج ها و کبوترخانه هایی مخروطی شکل دیده می شود و افراد بی اطلاع را در مورد استفاده آن ها به اشتباه می افتند غالب افراد بر این باورند که این دژهای قدیمی اما در واقع برج ها متعلق به کبوتران است که قدمت بعضی از آن ها به ٣ قرن می رسد برج کبوترخانه ورزنه در خیابان شیخ بهایی و در کنار ساحل زاینده رود واقع شده که قدمت آن به دوره صفویان باز می گردد .
که دارای دو طبقه با زیربنای ۴٧٠ مترمربع بوده و جهت مرمت آن تاکنون سیصد میلیون ریال توسط شهرداری ورزنه هزینه شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 14 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد