بخشی از مقاله

چکیده

با پیشرفت علم و تکنولوژی و با رشد شبکه های اینترنتی، در همه جا می توان با استفاده از یک گوشی موبایل کوچک به اینترنت وصل شد. امروزه می توان گوشی های هوشمند موبایل را در دست کودکان تا بزرگسالان مشاهده نمود. در حالیکه هر گوشی هوشمند موبایل حتی در حالت خاموش می تواند به ابزاری برای شنود محیط تبدیل شود. بنابراین بحث امنیت سایبری و ضرورت رعایت فرهنگ حریم خصوصی پیش می آید. تنوع انواع جرایم ارتکابی در فضای سایبر شامل جرایم سنتی و یکسری جرایم جدید و بی سابقه میباشد. قانون جرائم رایانهای مهمترین عنصر درمقررات جزایی حوزه جرائم سایبری ایران است. آگاهی و مدیریت خوب کارکنان در قالب آموزش آنان می تواند کارآمدترین دفاع در مقابل رخنه در سیستم امنیتی رایانه باشد.

مقدمه:

با پیشرفت علم و تکنولوژی و با رشد شبکه های اینترنتی، در همه جا می توان با استفاده از یک گوشی موبایل کوچک به اینترنت وصل شد. امروزه می توان گوشی های هوشمند موبایل را در دست کودکان تا بزرگسالان مشاهده نمود. در حالیکه هر گوشی هوشمند موبایل حتی در حالت خاموش می تواند به ابزاری برای شنود محیط تبدیل شود. بنابراین بحث امنیت سایبری و ضرورت رعایت فرهنگ حریم خصوصی پیش می آید - . - Bucktin, 2014 فضای سایبری یا سایبر اسپیس1 در دنیای اینترنت، رسانه و ارتباطات بسیار شنیده می شود. این عبارت در بسیاری از منابع به معنی سکاندار یا راهنما می باشد، واژه سایبر از لغت یونانی کابرنت2 مشتق شده است.

واژه سایبر نخستین بار توسط ویلیام گیبسون نویسنده داستان علمی تخیلی در کتاب نورومنسر در سال 1984 به کار برده شده است. از لحاظ لغوی در فرهنگهای مختلف سایبر به معنی مجازی و غیرملموس میباشد، محیط مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکههای بینالمللی - این شبکه ها از طریق شاهراههای اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند - است، که دراین محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و به طور کلی هرآنچه در کره خاکی بصورت فیزیکی ملموس - به صورت نوشته،تصویر،صوت،اسناد - دریک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترس کاربران میباشند و از طریق کامپیوتر، اجزا آن وشبکههای بینالمللی بهم مرتبط میباشند - برومند, . - 1383

در فضای سایبری کاربران میتوانند بدون در نظرگرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطه دنیا واقع شدهاند، به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دست یابند. محیط سایبر زمینه فعالیتهای اقتصادی مهم وابزار ضروری برای انجام کلیه معاملات تجاری و در سطح بینالمللی بدون دخالت مستقیم بشر، فراهم آوردهاست. محدوده فعالیت کاربر به مرزهای فیزیکی یک خانه یا یک محل کار و حتی مرزهای یک کشور محدود نبوده و در یک سطح کم هزینه هرکاربر میتواند درهرزمانی و در هر مکانی با مردم در هر نقطهای از جهان ملاقات کند و به مبادله اطلاعات بپردازد، بدون اینکه از محل واقعی و هویت فرد خبر داشته باشد. از بعد اقتصادی نیز فضای سایبری را میتوان یک بازار واحد جهانی دانست که از ثمرههای موفق جامعه مبتنی بر تکنولوژی مدرن اطلاعاتی میباشد که با روند توسعه آن روابط اجتماعی و سنتی و فرهنگی حاکم بر روابط افراد را در سطح ملی دچار تحول می نماید. - برومند, - 1383

جرایم در فضای سایبری:

جرایم سایبری، نوعی از حمله های اینترنتی میباشند که در محیط سایبر بوجود میآیند. به هر نوع جرمی که از کامپیوتر و شبکه در آن استفاده شده باشد جرم سایبری گفته می شود - Moore, 2005 - کامپیوتر ممکن است به عنوان قسمتی از جرم استفاده شود یا ممکن است هدف اصلی باشد . - G. Kruse , Warren, Jay G. Heiser, 2002 - جرایم سایبری به قانون شکنی ای که گروهی علیه شخص یا گروهی از اشخاص با یک انگیزه جنایی به قصد آسیب رسانی به آبرو و اعتبار قربانی باشد یا باعث آسیب فیزیکی یا روحی به قربانی چه مستقیماً و چه غیر مستقیم باشد، با استفاده از شبکه های ارتباطی پیشرفته همچون اینترنت - اتاق های چت، پست الکترونیکی، تابلوهای آگهی و گروهها - و تلفن های سیار - - SMS/MMS اتلاق می گردد - Halder, . - Jaishankar, K., 2011 ,.D چنین جرایمی ممکن است امنیت ملی و سلامت مالی را تهدید کند.

موضوعات حول چنین جرمهایی افزایش یافته است به خصوص حول کرک ، تخلف کپی رایت، تصاویر محرک جنسی کودکان3، کودک آزاری.4 همچنین مسائلی مخفی هنگامیکه اطلاعات محرمانه به شکل قانونی یا به شکلی دیگر متوقف یا گم می شوند. امروزه حملات و جرایم سایبری به شرکتهای کوچک و بزرگ تبدیل به یک واقعیت روزانه شده است . - Uma, M., Padmavathi, G., 2013 - جرایم سایبری شاکیانی از طرف ملل، دولت و شاکیان خصوصی دارد، شامل جاسوسی ، دزدیهای اقتصادی، و سایر جرایم. فعالیتهای بین المللی و درگیر با علایق کمترین وضعیت ملی گاهی اوقات اشاره دارد به جنگ سایبری. فعالیتهایی حول مرزهای بین المللی و در رابطه سود دسته کم وضعیت یک کشور گاهی اوقات جنگ سایبری نامیده می شود.

سیستم های حقوقی بین المللی سعی دارند تا عاملان مسئول برای فعالیتشان را بر اساس دادگاه جرایم بین الملل مجازات کنند - . - www.wikipedia.org دراواسط دهه 90 با گسترش شبکههای بینالمللی وارتباطات ماهوارهای، نسل سوم جرایم کامپیوتری، تحت عنوان جرایم سایبری - مجازی - یا جرایم در محیط سایبر شکل گرفتهاست. به این ترتیب جرایم اینترنتی را میتوان مکمل جرایم کامپیوتری دانست، بخصوص اینکه جرایم نسل سوم کامپیوتری که به جرایم در محیط مجازی معروفند، غالباً از طریق این شبکه جهانی به وقوع میپیوندد - برومند, . - 1383

انواع جرایم سایبری

تنوع انواع جرایم ارتکابی در فضای سایبر شامل جرایم نسل اول کامپیوتری - البته به شکل نوین - که ما در این نوشتار از آن به عنوان جرایم سنتی یاد می کنیم ویکسری جرایم بسیار جدید و بیسابقه میباشد. در ادامه به طور مختصر به تعدادی از این جرایم اشاره می شود.

جاسوسی رایانهای :جاسوسی رایانهای همانند جاسوسی کلاسیک ناظر به کسب اسرار حرفه ای تجاری، اقتصادی، سیاسی، نظامی ونیزافشاءوانتقال واستفاده از اسرار است، فرد مرتکب جرم بادستیابی وفاش کردن این اسرار، ضررسیاسی، نظامی، مالی، تجاری میکند.این جرم امنیت ملی را با مخاطره مواجه میکند.

سابوتاژرایانهای :این جرم باجرم تخریب شباهت بسیاری دارد، هدف مجرم اخلال در نظام سیاسی واقتصادی یک کشوروبالطبع اخلال در امرحکومت است. درواقع اصلاح، موقوف سازی، پاک کردن غیرمجازدادهها یا عملیات کامپیوتر به منظور مختل ساختن عملکرد عادی سیستم سابوتاژرایانهای گویند.

جعل کامپیوتری: واردکردن، تغییر، محو یا موقوف سازی دادههای کامپیوتری یا برنامههای کامپیوتری به منظور واهداف سیاسی واقتصادی صورت میگرد.جعل کامپیوتری جعل داده هاست. در جعل کامپیوتر ی عمل ارتکابی بردادهها اثر میگذارد با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد.

افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک : پست الکترونیک مرسومترین وگستردهترین سرویس شبکههای کامپیوتری وبین الملی است،هرکاربر میتواند در شبکههای بینالمللی از طریق یک آدرس مشخص الکترونیک شناخته شود که با دسترسی به رمز آن میتوان به آسانی درآن تقلب کرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید