مقاله حسابداری اسلامی با تاکید بر نقش محوری زکات

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
حسابداری محصول محیط اش است بنابراین سیستم حسابداری کشورها متاثر از چارچوب سیاسی ، قانونی سطح مهارت مدیران تجاری و جامعه مالی ، توسعه اقتصادی و سازماندهی حرفه می باشد. از طرف دیگر فرهنگ جوامع مختلف در شکل دادن به بافت همان جامعه مؤثر و سازنده می باشد زیرا رسوایی های عظیمی که در حوزه های مالی و بحران های عظیمی که در سراسر جهان اتفاق افتاد نیاز شد تا کشورهای مسلمان تحولی در اقتصادشان را با اصول اسلامی ایجاد نمایند واز آنجایی که احکام اسلام منسجم می باشد پس تجارت باید با این احکام اجرا شود. بنابراین نیاز به حسابداری اسلامی احساس می گرد. بنابراین ابتدا حسابداری اسلامی تعریف و سپس حول آن و ضروریات و اهمیت آن بحث و سپس مدل و اهمیت آن بیان و معیار اساسی آن زکات بیان ودر پایان نتیجه گیری ارائه می گردد پس مطالعه این تحقیق می تواند حوزه حسابداری اسلامی را بهبود و دید و افق تازه ای را پیش روی خوانندگان و سرمایه گذاران مسلمان قرار دهد.
کلمات کلیدی:حسابداری،حسابداری اسلامی،قرآن ،زکات
مقدمه :
گسترش و تنوع مؤسسات مالی در سراسر جهان و طیف های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی و تاثیر سیستم حسابداری بر سیاست ، تجارت ، مهارت ، نوآوری و همچنین بحران های مختلف و رسوایی هایی عظیم شرکت هایی چون انرون ، وردکام ، ریپار نقش و جایگاه حسابداری اسلامی جهت پاسخگویی به عنوان یک ابزار کارآمد جهت کاستن از مشکلات فوق مؤثر و مفید خواهد بود. طبق تعریف انجمن حسابداری آمریکا، حسابداری فرآیند تشخیص ، اندازه گیری و گزارشات اطلاعات مالی است که برای استفاده کنندگان اطلاعات مذکور امکان قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه را فراهم می سازد. این مکانیسم و تعریف از دیدگاه اسلام در ثبت و اندازه گیری و دیگر جنبه های سازمانی با مشکلات اساسی روبروست اما خداوند متعال از طریق کتاب مقدس قرآن و پیامبرش جهت گیری های درست آموزه های دینی جهت حل مشکلات ارائه و پیش روی بشر قرار داده است بنابراین نیاز به حسابداری اسلامی احساس می شود.
تعریف واهمیت و ضرورت حسابداری اسلامی
شاخه ای از حسابداری که مجموع اهداف و تمام فعالیتهای خود را جهت دستیابی به اهداف اخلاقی و واقعی در محدوده شریعت اسلامیست حسابداری اسلامی می گویند. بنابراین سیستم شناسایی ،اندازه گیری،ثبت و تجزیه و تحلیل جنبه های مالی یک موسسه بر مبنای شریعت اسلام (قواعد و اصول اسلام )حسابداری اسلامی نامیده می شود.
اسلام بعنوان یک روش زندگی که اصول مختلف ، دیدگاه ها و جهان بینی هایی مبتنی بر فعالیت های اجتماعی و اقتصادی دارد و حسابداری به عنوان یک نهاد اجتماعی باید جهت دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی تلاش نماید. زیرا اشکال مختلف حسابداری در جوامع سرمایه گذاری نیازهای مسلمانان را رفع نمی نماید از طرفی رویه های تجاری موجود در تضاد با اخلاق اسلامی و سیستم حسابداری است که احتمال رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی و سرمایه داری می باشند بنابراین اهداف متناقض دارند این وضعیت منجر به نیاز جهت ایجاد یک سیستم حسابداری و رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی و فلاح می باشد. پس حسابداری اسلامی یک سیستم جایگزین جهت پوشش دادن ضعف ها و محدودیت های حسابداری سنتی می باشد.
اهمیت حسابداری در قرآن در سوره بقره آیه ٢٨٢ مشخص شده است که معنای آن این است : ای کسانی که ایمان آورده اید ، هرگاه تا مدت معینی از لحاظ ( روز و ماه و سال ) قرض وسیله ای دادید آنرا بنویسید و نویسنده دادگرانه آنرا بنویسد و طبق آنچه خداوند بدو آموخته است بنویسد و سرپیچی نکند.
مدل حسابداری اسلامی

اهداف حسابداری اسلامی:
١- حداکثر سازی سود جهت حداکثر شدن زکات
٢- انطباق فعالیت در محدوده شریعت
٣- ایجاد تعادل بین شخصیت فردی و اجتماعی
۴- تشویق به سرمایه گذاری جهت آزاد سازی انسان از ظلم و ستم اقتصادی ، اجتماعی و فکری و حفظ و محیط زیست .
۵- تنظیم قیمت مناسب محصول از طریق توزیع عادلانه ثروت
خصوصیات حسابداری اسلامی
مباحث مرتبط با خصوصیات حسابداری اسلامی بر موضوعاتی مانند اندازه گیری مالی متمرکز گردیده که به بحث و بررسی در ارتباط با آن پرداخته می شود. و در اغلب ادبیات حسابداری اسلامی زکات به عنوان سنگ بنای تعیین ابزارهای اندازه گیری معرفی گردیده است که دلایل آن به شرح زیر است .
١- در اسلام زکات مفهومی است که مستقیما با اندازه گیری دارایی ها سروکار دارد.
٢- در بسیاری ازآیات قرآن پس از دستور نماز ، زکات بر مسلمانان واجب گردیده است .
٣- توسعه حسابداری در دولتهای اسلامی ارتباط با زکات دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 10 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد