مقاله در مورد آئین کار نگهداری سیب و سبزیجات در سردخانه

87,000 ریال – خرید و دانلود

آئین کار نگهداری سیب و سبزیجات در سردخانه

فهرست مطالب

مقدمه
آئین کار نگهداری سیب در سردخانه
هدف
دامنه کاربرد

اصول روش نگهداری سیب
برداشت
جور کردن و درجه بندی
بسته بندی
انتقال به سردخانه
طرز عمل در سردخانه
کنترل سیب‏ها در سردخانه
پیوست شماره ۳ ـ کنترل آتمسفر در سردخانه

بسمه تعالی
پیشگفتار
آئین کار نگهداری سیب در سردخانه که نخستین بار در سال ۱۳۵۱ تهیه گردید بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تائید کمیسیون فنی نگهداری میوه و سبزی در سردخانه برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در هفتاد و دومین جلسه کمیته ملی استاندارد فرآورده‏های کشاورزی و غذائی مورخ ۶۷/۴/۲۹ تصویب شد , اینک به استناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذر ماه سال ۱۳۴۹ به عنوان آئین کار رسمی ایران منتشر می‏گردد .
برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استانداردها و آئین کارهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گ

ونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این آئین کار برسد در تجدید نظر بعدی مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد .
در تهیه و تجدید نظر این آئین کار سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این آئین کار و آئین کارهای کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .
لذا با بررسی امکانات و مهارت‏های موجود و اجرای آزمایش‏های لازم این آئین کار با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است :
۱ ـ آمار نامه کشاورزی سال ۱۳۶۴ از انتشارات وزارت کشاورزی
۲ ـ بیماریهای مهم فیزیولوژیک انباری سیب – نگارش : داریوش شرافتیان از انتشارات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مهر ماه ۱۳۶۳
۳ ـ استاندارد ویژگیهای سیب ( تجدید نظر ) شماره ۳۴۷ ایران ـ چاپ سوم مهرماه ۱۳۶۴
۴- ۴- Refrigerated storage of apples and pears A practical guide by J.C Fibler B.B.E / B.SC / H.D 1972 England
5- 5- Wooden package for fruit and vegetable products by D.Castelli published by united nations industrials development organization ID/WG 369/13 22 November 1983
6- 6- Market diseases of fruits and vegetables apples, pears, quinces by Dean H. Rose formerly L.P Mccolloch and D.F Fisher Washington D.C Nov 1951
7- 7- American society of heating, refrigeration and air – conditioning engineers 1982
8- 8- Encyclopedia Americans the international edition volume 2 1973

۹- ۹- Apples – guide to cold storage ISO 1212 – ۱۹۷۶
۱۰- ۱۰- The storage of apples
R.M Smook and G.D Blanpied – ۱۹۶۹ – New York state college of agriculture
11- 11- Guide for storage of apples IS: 6669 – ۱۹۷۲

مقدمه
سیب یکی از قدیمی‏ترین میوه‏هایی است که بشر از دیر باز شناخته و مورد استفاده قرار داده است بر اساس اطلاعات موجود به نظر می‏رسد که موطن اصلی درخت سیب در منطقه جنوبی قفقاز و آسیای صغیر بوده و این درخت اولین بار در کشورهای ایران , مصر , یونان پرورش می‏یافته است . درخت سیب از گونه‏های مختلف جنس Malus از خانواده Rosaceae می‏باشد . به عقیده بعضی از گیاه شناسان جنس Malus خود زیر جنس Pyrous بوده و بیست و پنج گونه سیب شناخته شده موجود تماماؤ اخلاف Malus Pyrous و Pyrous Bacata می‏باشند . در اثر پرورش و اصلاح نژاد , این میوه دارای ارقام گوناگون شده است که در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوای مختلف قابل کاشت بوده و با رعایت اصول به زراعی محصول قابل توجهی می‏دهد . در کشور ما نیز به علت مناسب بودن شرایط آب و هوایی این محصول از قدیم الایام مورد کشت و استفاده قرار می‏گرفته و در ربع قرن اخیر تولید آن افزایش چشمگیری یافته است . بطوری که در حال حاضر سطح زیر کشت سیب در ایران تقریباؤ به ۱۲۴۰۰۰ هکتار و با تولیدی حدود ۱۱۳۰۰۰۰ تن در سال می‏رسد . تعداد ارقام ایرانی که تا کنون مشخص گردیده به بیش از ۱۵۰ رقم بالغ می‏شود و علاوه بر آن حدود ۳۰ رقم خارجی نیز به ایران وارد شده و کشت چند رقم آن متداول می‏باشد . بیشترین سطح زیر کشت به ارقام دیر رس و قابل نگهداری در سردخانه اختصاص یافته است که مهم‏ترین آن عبارتند از : زنوزمرند , عباسی , شمیرانی ۷ گلدن دلیشس , رددلیشی , گرانی اسمیت , جاناتان , گالیا , شفیع آبادی و گلاب کهنز می‏باشد که سه رقم گرانی اسمیت , جاناتان , گالیا در سطح محدودی در باغهای دولتی غرس شده‏اند . سابقاؤ روش احداث باغات سیب در ایران به طریق سنتی با تراکم ۳۰۰ درخت در هکتار بوده ولی در سالهای اخیر احداث باغات با کشت متمرکز ( سیستم Malling) با تراکم متوسط ۲۰۰۰ درخت در هکتار , رو به توسعه و گسترش می‏باشد نگهداری سیب در ایران سابقه طولانی داشته و در بعضی از مناطق روستائی کشورمان روش‏های سنتی هنوز هم متداول می‏باشد . از جمله این روشها پوشانیدن سیب توسط کاه , خاک و ماسه نرم ( به ویژه در مورد رقم شمیرانی ) و یا انبار کردن آن در زیر زمین‏های خنک است . امروزه در کشور استفاده از سرد خانه برای نگهداری

این محصول شدیداؤ رواج یافته بطوریکه بخش قابل توجهی از ظرفیت سردخانه‏های بالای صفر کشور به نگهداری سیب اختصاص یافته است و از این حجم حدود ۹۰ درصد برای نگهداری سیب‏های گلدن دلیشس و رد دلیشس مورد استفاده قرار می‏گیرد . ضرورت آشنا کردن علاقه‏مندان و دست اندرکاران ذیربط به تکنیک نگهداری سیب در سردخانه با توجه به اهمیت اقتصادی این محصول وا بخصوص در مورد دو رقم گلدن دلیشس و رد دلیشس به تجدید نظر این آئین کار اقدام شود .

آئین کار نگهداری سیب در سردخانه
۱ ـ هدف
هدف از تدوین این آئین کار ارائه اصولی به منظور نگهداری سیب در سردخانه برای عرضه در خارج از فصل می‏باشد که رعایت آنها در مرحله برداشت , ۱ جور کردن , حمل به سردخانه , در طول مدت نگهداری و هنگام خروج میوه از سردخانه موجب حفظ هر چه بیشتر تازگی و ویژگیهای

خاص رقم سیب مورد عمل خواهد بود .
۲ ـ دامنه کاربرد
این آئین کار در مورد ارقامی از سیب که در داخل کشور تولید شده و دارای قابلیت نگهداری خوب یا متوسط هستند قابل اجراست .
۲ ـ ۱ ـ ارقامی که دارای قابلیت نگهداری خوب یا متوسط هستند و می‏توان آنها را از دو تا نه ماه در سردخانه نگهداری نمود به ترتیب قابلیت نگهداری به شرح زیر می‏باشند :

۳ ـ اصول روش نگهداری سیب
نگهداری سیب در سردخانه ۲ به صورت تازه بر اصول زیر متکی است :
۳ ـ ۱ ـ نگهداری در دمای ۳ کم به منظور :
۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ کم و محدود نمودن تنفس و سایر فعالیتهای حیاتی میوه
۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ کم و محدود نمودن فعالیت باکتریها , قارچ‏ها ( شامل کپکها و مخمرها ) و جلوگیری از فساد میوه
۳ ـ ۱ ـ ۳ ـ جلوگیری از تغییرات سریع کیفی میوه از قبیل : تغییر رنگ , رسیدگی بیش از حد و آردی و نرم شدن میوه
۳ ـ ۲ ـ نگهداری در رطوبت نسبی ۴ بالا به منظور کاهش تبخیر شدید و حفظ طراوت میوه
ضمناؤ خارج نمودن یا بی اثر کردن گازهای فرار ناشی از فعالیت حیاتی سیب و همچنین نگهداری آن در سردخانه‏هایی ۵ که دارای آتمسفر کنترل شده هستند , می‏تواند مدت نگهداری بعضی از ارقام سیب را طولانی‏تر کند .
۴ ـ برداشت

برداشت سیب به منظور نگهداری در سردخانه به دو طریق سنتی و نیمه مکانیزه به شرح زیر انجام گیرد :
۴ ـ ۱ ـ وسائل لازم برای برداشت سنتی
ـ ظروف مناسب برداشت نظیر سطل , سبد , زنبیل , کیسه میوه چینی و غیره
ـ سکوی برداشت
ـ نردبان
ـ ظروف حمل سیب به سردخانه مانند : جعبه , کارتن و غیره
ـ وسیله حمل به سردخانه مانند گاری , فرقون و وسایل موتوری مناسب و نظایر آن
۴ ـ ۲ ـ وسایل لازم برای برداشت نیمه مکانیزه
برداشت نیمه مکانیزه در باغاتی میسر است که کاشت آن طبق اصول صحیح از نظر فاصله درختها و ردیفهای آن صورت گرفته باشد . در این قبیل باغات علاوه بر وسائل مندرج در بند ۴ ـ ۱ وسائل زیر نیز مورد استفاده قرار می‏گیرد :
ـ تریلی برداشت
ـ لیفت تراک
ـ پالت ۶
ـ باکس پالت ۷
ـ وانت یا کامیون
۴ ـ ۳ ـ روش برداشت
۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ زمان برداشت : سیب را باید موقعی ( در مرحله‏ای از رسیدن ) برداشت نمود که طولانی‏ترین عمر نگهداری را در سردخانه داشته باشد . زمان برداشت تابعی است از رقم سیب , منطقه کاشت و نحوه داشت .
برای تشخیص مناسب‏ترین مرحله رسیدن میوه به منظور نگهداری طولانی در سردخانه از ضوابط معینی می‏توان استفاده نمود و مهمترین این ضوابط عبارتند از :
ـ فاصله زمانی بین حداکثر باروری شکوفه‏ها تا زمان برداشت : تعداد روزها برای تعیین مناسبترین برداشت از مرحله تمام گل (۸۰ درصد شکوفه‏ها باز شده باشند ) در مورد دو رقم گلدن دلیشس و رد دلیشس در مناطق مختلف ایران بین ۱۵۵ ـ ۱۳۵ روز می‏باشد .
ـ رنگ میوه : شدت رنگ می‏تواند عامل تقریبی در برداشت محصول باشد معمولا سیب برای رنگ گیری نیاز به شبهای سرد و روزهای آفتابی در ۸ ـ ۶ هفته قبل از برداشت دارد . در جدول پیوست شماره ۱ میزان تقریبی رنگ ارقام رد دلیشس و گلدن دلیشس مناطق مختلف ایران نشان داده شده است .

یادآوری ۱ ـ زردی رنگ توسط دستگاه کالریمتر اندازه‏گیری شده و قرمزی رنگ با در نظر گرفتن مقدار رنگ زمینه آن در سیب برآورده شده است .
ـ مقاومت ( سختی و نرمی میوه 🙂 برای اندازه‏گیری مقاومت میوه معمولا باغداران با فشار انگشتان درجه نرمی و سختی میوه را بر اساس تجربه بدست می‏آورند ولی می‏توان برای این منظور از دستگاه سختی سنج ۸ نیز استفاده نمود . جدول پیوست شماره ۱ مقاومت دو رقم سیب گلدن دلیشس و رد دلیشس را در مناطق مختلف ایران نشان می‏دهد .
ـ ترکیب شیمیایی میوه : منظور از ترکیب شیمیایی مواد جامد محلول در آب و اسیدیته است برا

ی اندازه‏گیری مواد جامد محلول در آب ( بریکس ) از دستگاه رفراکتومتر دستی استفاده می‏شود و اندازه‏گیری اسیدیته در صورت وجود وسائل و مواد لازم انجام می‏گیرد . ۹ میزان تقریبی بریکس و اسیدیته در جدول پیوست شماره ۱ در مورد ارقام گلدن دلیشس ورد دلیشس آورده شده است .
باغداران هر منطقه می‏توانند با استفاده از ضوابط فوق الذکر بهترین موقع برداشت ارقام سیب باغات خود را برای نگهداری در سردخانه مشخص نمایند .
یادآوری ۲ ـ چون قسمتی از رسیدن سیب در سردخانه انجام می‏گیرد , لازم است آنرا قبل از رسیدن کامل برداشت نمود . ۱۰
ضمناؤ از آنجا که میزان رسیدن در مدت نگهداری تأثیر قابل ملاحظه‏ای دارد , صاحبان باغات با دست اندرکاران ذیربط باید بر اساس تجربیات خود با توجه به مدت نگهداری مورد نظر , زمان دقیق چیدن را مشخص نمایند .
۴ ـ ۴ ـ نحوه برداشت :
۴ ـ ۴ ـ ۱ ـ میوه را باید حتی المقدور در ساعات اولیه روز که هوا خنک است , چید و دقت نمود که شبنم ۱۱ و قطرات باران روی آن نباشد .
۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ از هر گونه عملی که موجب آسیب دیدن سیب می‏گردد از قبیل : فشار انگشت , زخمی کردن , پرتاب میوه به درون ظروف و غیره باید خودداری کرد و برای چیدن باید از کارگران آموزش دیده استفاده نمود .
۴ ـ ۴ ـ ۳ ـ فقط میوه‏های سالم را باید برای نگهداری در سردخانه تخصیص داد واز اختلاط آن با

میوه‏های ناسالم ( زخمی , لهیده , پلاسیده , آفت‏زده , پوسیده , زیر درختی و هر نوع عیب دیگر ) خودداری نمود .
۵ ـ جور کردن ۱۲ و درجه بندی
منظور از جور کردن این است که سیب‏های سالمی را که از درخت چیده شده از لحاظ رقم , اندازه , رنگ , میزان رسیدگی و سایر مشخصات جور کرده و سیب‏های مشابه را در ظروف جداگانه قرار داد .
این عمل می‏تواند در باغ بلافاصله پس از چیدن و یا در سردخانه قبل از قرار دادن سیب در اتاق‏های اصلی نگهداری انجام شود . در این مرحله باید دقت کافی نمود که اگر احیانا تعداد معدودی میوه‏های معیوب مندرج در بند ۴ ـ ۴ ـ ۳ با سیب‏های سالم مخلوط شده باشند از آنها تفکیک گرد

د . در صورتیکه درجه بندی سیب‏ها مورد نظر باشد , می‏توان طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۷ ( ویژگیهای سیب ) همزمان با جور کردن و یا پس از نگهداری در سردخانه و بلافاصله قبل از عرضه به بازار , عمل درجه بندی را انجام داد .
۶ ـ بسته بندی
هدف اصلی از بسته بندی میوه در این آئین کار این است که بتوان سیب را با حداقل ضایعات , حمل و نقل , نگهداری و به بازار مصرف عرضه نمود .
۶ ـ ۱ ـ ظروف مورد استفاده باید از موادی ساخته شده باشند که به اندازه کافی مقاوم بوده تا در هنگام حمل و نقل , نگهداری در سردخانه و عرضه به بازار مصرف از خسارات احتمالی به میوه جلوگیری شود .
۶ ـ ۲ ـ کف و دیوارهای ظروف بسته بندی باید صاف و نرم بوده و هیچ نوع وسیله و لوازمی از قبیل میخ یا بست‏های فلزی , زوایا و برجستگیهای تیز و غیره که به میوه آسیب وارد نماید در آنها موجود نباشد . ظروف نگهداری سیب در سردخانه باید دارای منافذ لازم برای رسیدن هوای سالن سردخانه به میوه‏های محتوی آن باشد .
۶ ـ ۳ ـ ظروف مورد استفاده برای نگهداری میوه نباید آلوده به قارچ و میکروارگانیسم‏های دیگر باشد و بهتر است قبل از گذاشتن سیب در آنها مورد نظافت و ضد عفونی قرار گیرند .
۶ ـ ۴ ـ پوشال ( اعم از گیاهی یا کاغذی ) نباید در سردخانه مورد استفاده قرار گیرد . در بعضی از موارد استفاده از کاغذهای غیر قابل نفوذ رطوبت و ورقه‏های پلی اتیلنی ( بخصوص در مورد گولدن دلیشس ) به استثنأ سیب‏هایی که به اسکاله حساسیت دارند , متداول است .
یادآوری : برای اطلاع بیشتر در مورد مشخصات جعبه‏های نگهداری و حمل و نقل سیب می‏توان از استاندارد جعبه‏های چوبی مخصوص بسته بندی میوه و سبزیهای تازه به شماره ۱۲۷۷ ایران و یا سایر استانداردهای مربوطه استفاده نمود .
۷ ـ انتقال به سردخانه
۷ ـ ۱ ـ بهتر است ظروف حاوی سیب را در همان روز برداشت با یکی از وسایل مندرج در بندهای ۴ ـ ۱ و ۴ ـ ۲ که متناسب با حجم ظروف و سایر مقتضیات باشد هرچه سریع‏تر به سردخانه منتقل نمود .
۷ ـ ۲ ـ در صورتیکه انتقال سیب به سردخانه در همان روز برداشت میسر نباشد . ول

ی امکان خنک کردن و خنک نگهداشتن آن در محل برداشت موجود باشد باید از این امکانات برای سرد کردن میوه قبل از انتقال به سردخانه استفاده نمود .
۷ ـ ۳ ـ در صورتیکه حمل فوری سیب به سردخانه میسر نبوده و تسهیلاتی هم برای سرد کردن در اختیار نباشد باید ظروف حاوی میوه را در اتاقهای زیرزمینی یا محل مسقف و یا زیر سایبان نگهداری و در اسرع وقت نسبت به انتقال آن به سردخانه اقدام نمود .
یادآوری ۱ ـ استفاده از وسائط نقلیه مجهز به تجهیزات سرد کننده برای انتقال سیب به سردخانه بخصوص اگر فاصله سردخانه تا مبداء حمل زیاد باشد , ضروری است و در این صورت ظروف حاوی میوه باید به نحوی چیده شوند که جریان هوا در بین آنها به راحتی انجام گیرد و سایر الزامات از قبیل سرد کردن و نظافت و ضد عفونی داخل آن , مد نظر باشد .
یادآوری ۲ ـ در مواردیکه معابر منتهی به سردخانه ناهموار باشد باید به راننده وسیله نقلیه سفارش نمود طوری وسیله نقلیه را براند که موجب ایجاد لرزشها و حرکات شدیدی که سبب خسارت به سیب می‏شوند , نگردد .
۸ ـ طرز عمل در سردخانه
۸ ـ ۱ ـ به محض رسیدن سیب به سردخانه و قبل از چیدن ظروف آن در محل اصلی نگهداری باید از آن نمونه برداری کرده و مشخصات نمونه را در فرم پیشنهادی پیوست شماره ۲ درج و به امضای صاحب کالا رساند .
در صورتیکه دمای میوه پایین نیامده باشد باید به فوریت آنرا سرد نمود . این عمل با قرار دادن ظروف حاوی میوه در سالن پیش سرد کن و تقلیل دمای آن تا پائین‏تر از ده درجه سلسیوس با گرداندن هوای سرد انجام می‏پذیرد . برای سرعت عمل بیشتر باید ظروف را کنار هم یا روی ه طوری چید که هوای سرد در حین گردش به راحتی به تمام سیب‏ها برسد .
۸ ـ ۲ ـ پس از پایین آمدن دمای سیب , ظروف حاوی آن را باید به محل اصلی نگهداری در سردخانه منتقل نمود . و صرف نظر از نوع تسهیلاتی که برای چیدن ظروف در آن محل موجود باشد . باید ظروف را طوری در کنار هم قرار داد که هوای سردخانه در حین گردش به راحتی به تمام ظروف و محتوی آن برسد .
ضمنأ برای سهولت نمونه برداری به منظور کنترل عوارضی احتمالی بهتر است ارقام مختلف سیب بطور جداگانه از هم چیده شوند و در مواردیکه میوه‏های متعلق به چند باغدار در یک سالن نگهداری می‏شوند نیز باید منفک از هم قرار گیرند .

یادآوری ۱ ـ مناسب‏ترین حد استفاده از فضای اتاق‏های نگهداری سردخانه معادل ۲۵۰ ـ ۲۰۰ کیلوگرم سیب در هر متر مکعب فضای قابل استفاده می‏باشد .
یادآوری ۲ ـ حداقل فاصله سطح بالایی جعبه‏ها از سقف نباید از Cm 60 و از دیوارها از Cm 15 کمتر باشد .
۸ ـ ۳ ـ دما : بطور کلی هر قدر دمای نگهداری سیب پایین‏تر باشد رسیدن میوه کندتر و از دست دادن رطوبت آن و ضایعات ناشی از نگهداری در سردخانه کمتر خواهد بود . در هر حال هنگام تعیین دمای نگهداری باید نکات دیگری را نیز مد نظر داشت . نقطه انجماد سیب بسته به رقم و سال برداشت متغیر است و معمولا بین ۲/۸ تا ۲/۲ ـ درجه سلسیوس بوده و به این لحاظ نباید این میوه را در دمای کمتر از ۱ ـ درجه سلسیوس نگهداری نمود . هر چند ارقام رد دلیشس و گلدن دلیشس در دمای ۱ ـ درجه سلسیوس به مدتهای طولانی ۸ ـ ۶ ماه قابل نگهداری هستند ولی این امر مستلزم گردش یکنواخت هوا بوده و برای جلوگیری از یخ زدن میوه معمولا دمای صفر درجه سلسیوس توصیه می‏شود .
۸ ـ ۴ ـ رطوبت نسبی : رطوبت نسبی در سالن اصلی نگهداری سیب نباید از ۹۰ درصد کمتر باشد . زیرا کم شدن رطوبت نسبی باعث افزایش تبخیر رطوبت میوه شده و نهایتأ موجب چروکیدگی و کاهش وزن آن می‏گردد .
از طرفی رطوبت‏های نسبی بالاتر از ۹۵ درصد نیز در صورتیکه گردش هوا یکنواخت نباشد , روی سطح میوه و دیوارها به صورت شبنم درآمده و سبب نشو و نمای قارچها می‏گردد که به نوبه خود باعث خسارت میوه و آلودگی سالن می‏شود . بنابراین استفاده از رطوبت نسبی بالاتر از ۹۰ درصد فقط در صورتی میسر است که سیستم مناسب گردش هوا مانع تشکیل شبنم باشد . در هر صورت تقلیل وزن سیب در رطوبت نسبی حدود ۹۰ درصد ناچیز بوده و در رطوبت نسبی ۸۵ درصد نیز قابل

اغماض می‏باشد .
۸ ـ ۵ ـ گردش هوا : حجم هوایی که برای سرد کردن میوه بکار می‏رود باید بین ۴۰ ـ ۳۰ متر مکعب در دقیقه برای هر تن ۱۳ باشد . طرز چیدن بسته‏های سیب باید طوری باشد که توزیع هوا بین بسته‏ها به صورت یکنواخت انجام گیرد . و از ایجاد زوایای مرده ( جایی که هوای سرد به اندازه کافی به آن نرسد ) جلوگیری شود .
سطح بالایی جعبه‏های میوه که روی هم چیده شده باید پایین‏تر از محل ورود هوای سرد باشد . بعضی از سردخانه‏ها مجهز به دستگاه تهویه برای خروج تدریجی گازهای فرار که ناشی از تنفس

میوه و رسیدن آن می‏باشد بوده و در بعضی دیگر عمل تهویه را با باز کردن در سالن‏ها انجام می‏دهند . لازم به تذکر است که تأثیر سوء افزایش گازهای فوق الذکر در دمای پایین نگهداری سیب قابل توجه نبوده و محل تردید می‏باشد .
۸ ـ ۶ ـ در سردخانه‏هایی که مجهز به کنترل آتمسفر می‏باشند , می‏توان با تغییر در نسبت اجزاء متشکله هوای سردخانه مخصوصأ بی اکسید کربن و اکسیژن مدت نگهداری سیب را طولانی‏تر کرد . اجرای این منظور مستلزم رعایت نکاتی است که در پیوست شماره ۳ به آن اشاره شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد