مقاله در مورد اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی

word قابل ویرایش
37 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی

چکیده: ابتکارات و مقدمات تفریحات جهانگردی می تواند کمک کند به اساس صادرات اکثر جوامع که دارای احتمال مساوی از میزبانی می باشند. هدف از این مطالعه استفاده تئوری مکان مرکزی بعنوان اساس و پایه برای درک بهتر موقعیت های آینده که موثر است در واردات اقتصادی و مرتبط است با مسابقات سرگرمی. اثرات اقتصادی توسط دو میزبان ( بصورت همکاری و مشارکت)

مسابقات ورزشی بوسیله دو استان مجاور در ایالات مختلف که آنالیز شده است. شهرستان های کوچکتر بعنوان یک بازتاب گردشگری نادرست و وارونه بصورت عمده فعالیت ها ی ورزشی را انجام می دهند. در حالیکه مکان های بزرگتر دو برابر اثر اقتصادی از این رویداد نفع می برند. نواحی اقتصادی محلی و علامت همکاری نیز مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه:
در حالی که گردشگری بعنوان یک پدیده جدید محسوب نمی شود ولی در سالهای اخیر بعنوان یک استراتژی توسعه اقتصادی در حال افزایش توجهات می باشد ( Crompton 1999; Daniels, Norman and Henry 2004;Delpy 1998; Gelan 2003; Higham and Hinch 2002; Lee and Taylor 2005). سرمایه گذاری خصوصی و دولتی از مناطق بزرگتر وابسته به پایتخت گرفته تا مناطق داخلی دورافتاده کشور مورد توجه می باشد. علاوه بر این نشان و علامت سرگرمی و ورزشی به منظور بازاریابی و بعنوان اینکه آن وسیله ای باشد در جهت تسهیلات اقتصادی محلی مشاهده می شود ( Kim and Chalip 2004). مسابقات ورزشی در جوامع میزبان به منظور

مهمانی، پذیرایی و برای بالا بردن مباهات و تفاخر جامعه می باشد و همچنین در جهت تحریک و تهییج مخارج می باشد. انگیزه ابتدایی بدلیل اثرات اقتصادی استفاده شده برای رویدادهای قانونی و معتبر و تعیین دوام و ادامه آنها می باشد. در حالی که عامل اصلی بعنوان یک نکته مورد توجه در زمانی که قدرت فعالیت های گردشگری بعنوان یک کلیت مورد بررسی قرار می گیرد، توضیح داده شده است ( Yuan, 2001). اگرچه گردشگری ورزشی – تفریحی در یک ناحیه معین می تواند منجر به پیشرفت

صادرات گردد، هیچکدام از جوامع احتمال مساوی بعنوان میزبانی در یک مسابقه ورزشی ندارند.
در موارد جمعیت میلیونی همچون المپیک ها، جام قهرمانی و جام جهانی، انتخاب محل و پایگاه مسابقات محدود است به لزوم مهارت فراساختاری و سرمایه گذاری عمومی که ممکن است یا ممکن نیست در منافع دراز مدت برای جوامع میزبان بعنوان اثرات اقتصادی معنی دار نتیجه شود که بندرت از رویداد های همچون این موارد حاصل می گردد (Gratton, Shibi and Coleman 2005; Gursoy and Kendall 2006; Higham 1999; Mihalik and Simonetta 1998;Porter 1999). این تحقیق برای اکثر جوامع حایز اهمیت بوده و این تحقیق حاکی از آن است که منفعت کمی از مالکیت یک تیم ورزشی تخصصی برای افزایش افتخار جامعه بدست می آید. البته در صورتی که استادیوم

ساخته شود و هزینه های سرمایه گذاری شده عمومی باشد (Gorman and Calhoun 1994; Hendricks 1997). به عنوان مثال انجمن DC واشنگتن از طریق برگزاری یک دوره مسابقات پایان ناپذیر و دایم منجر به ایجاد جلسات تفرقه انداز در جهت پیگیری برای رسیدن به موافقت و پیمان بر روی یک صورت حساب سرمایه گذاری استادیوم می گردد که در انتها تصمیم به بکارگیری یک تیم حرفه ای بیس بال می شوند ( Nakamura 2004; Nakamura and Heath 2006).

دامنه و آستانه علت پایین آمدن سفارشات تجارت و بازاریابی همچون پمپ بنزین ها را توضیح می دهد که این پمپ بنزین ها در مکان هایی قرار گرفتند در حالی که سفارشات زیاد تجارتی همچون میزان بالای خرده فروشان و هتل داران که تنها در شهرهای بزرگ هستند منجر به افزایش اندازه شهر و منجر به تقویت تاثیرات همچون حضور کالاهای مخصوص و سرویس های مخصوص که باعث جذب افراد تحصیل کرده می گردد و منجر به توسعه فراساختاری برتر می شود (Barkley, Henry and Kim, 1999).
تعدادی از مکان های کوچکتر که شهرهای بزرگتر را محاصره کرده اند حداکثر دستیابی به بالاترین سفارش کالاها و سرویس ها که مورد نیاز است را دارا می باشند. دستاورد آن توزیع بر اساس اندازه شهرهای پیش بینی شده روی اپتیمم کردن فضایی می باشد ( Chem and Zhou 2004; Derudder and Witlox 2004). تئوری مکان مرکزی پیشنهاد می کند که موقعیت فعالیت های اقتصادی بعنوان یک رویداد غیر تصادفی می باشد و از نظر بالاترین سفارشات بطور مثال مراکز شهری بعنوان بزرگترین تنوع در کالاها و سرویس ها می باشند (Barnes and Ledebur 1998).
نواحی وابسته به پایتخت ( از جمله شیکاگو، لندن، نیویورک، پاریس، توکیو و سانفرانسیسکو) از اعمال و تلاش فراوان و انتقال خبره ها و سیستم های جوامع منفعت برده اند.

این گرایش برای فعالیت های اقتصادی به منظور گروهی شدن در مکان های مخصوص اشغال شده توسط شهرها یا مکان های شهری دیگر می باشد(King, 1984) که ایجاد کرده اند و شناخته شده اند بعنوان یک اثر انباشتگی و تراکم.
ساختار سلسله مراتب تئوری مکان مرکزی زمانی که توضیح می دهد مکان فعالیت اقتصادی را همیشه حفظ نمی شود ( Fujita, Krugman and Venables 1990).

عوامل موثر دیگر شامل منطقه بندی قوانین، برتری تکنولوژی، گروه های صنعتی، امتیازات و برتری های جغرافیایی همچون بنادر ساحلی، توزیع منابع طبیعی و تمایز کالا یا سرویس ها ( Dennis et al, 2002; Deradder and Witlox 2004; Mac Donald and Rudel 2005) تراکم صنعت اتفاق می افتد در نواحی غیر نزدیک به پایتخت ( Barkley et al, 1999). در فعالیت های گردشگری مقاصدی همچون هاوایی موفق هستند علی رغم مکان های دور و پرت که بدست آوردن کالا ها یا سرویس ها مشکل می باشد. مکان هایی همچون این ها دارای منابع طبیعی و تنظیمات جامعه ای هستند که در مراکز شهری غیر موجود هستند، اکثر شهر های بزرگ در معرض عوامل زیان آوری همچون آلودگی، تراکم جمعیت و جنایات می باشند ( Wang, 1999).

علی رغم این تاثیرات منفی، نواحی نزدیک پایتخت ادامه می دهند تا غالب شوند بعنوان مرکز اصلی فعالیت های توریستی.
توضیحات معین بدلیل حوزه قضایی در یک ناحیه اغلب متفاوت است در پتانسیل توسعه توریستی و بطور خودکار این چارچوب اجازه می دهد به طراحان تا اشاره کنند به مقصد نهایی به خصوصیات مشابه در حالی که استراتژی توسعه برنامه ها در حال شکل گیری است (Malizia and Feser 1999).

مکان های مرکزی دارای یک امتیاز رقابتی در شرایط توسعه جدید خود و درک منابع اقتصادی در ابتکارات صادرات می باشند ( Bergman and Feser 1999; Porter 1990).
بنابراین می توان فرض نمود که دو مقصد مشخص از لحاظ سیاسی بعنوان همکار میزبان یک رویداد محرک – صادرات ( همچون یک دوره مسابفات ورزشی قهرمانی)، موفقیت های بزرگتر روی تئوری مکان مرکزی سلسله مراتب سکو ها برای درک منافع اقتصادی بیشتر از مسابقه می باشد، مگر اندازه گیری های خاصی انجام شود به منظور همسانی درآمد.

 

روش های مطالعه:
انجمن سافت بال ملی ایالت متحده در سال ۱۹۸۲ تاسیس گردید و برای تعدادی از ایالت ها، مناطق و مسابقات قهرمانی ملی سازماندهی شد.
انجمن سافت بال ملی ۲۰۰۱، دختران گروه سنی B نگهداری شدند در شهرستان های نزدیک در دو ایالت متفاوت، Mecklenburg ( در جنوب کالیفرنیای شمالی و York در شمال کالیفرنیای جنوبی) که در شکل یک نشان داده شده است.
این مسابقه جوانان اجازه داده شد برای پرداخت و هزینه مقایسه بین دو شهرستان.
جمعیت Mecklenburg در حدود ۶۵۰۰۰۰ بعنوان یک مرکز شهری بزرگ، Charlotte بعنوان صندلی های شهرستانی آن است ( Charlotte chamber of commerce 2004).
جمعیت York نزدیک به ۱۷۰۰۰۰ می باشد و صندلی های شهرستانی آن کوچکتر از Rock Hill هست ( York County Convention and Visitor Bureau 2004).

مقایسه دو Mecklenburg باید قابل ملاحظه باشد ناحیه سطح بالا در شرایط شهرنشینی و تئوری مکان مرکزی اگرچه مسابقات قهرمانی رخداد تنها در یک مکان تفریحی در Mecklenburg و چهار مکان در York. مسابقات تیم ها در مسابقات قهرمانی وارد می شوند از ۵/۱ طبقه بندی ها ( زیر ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷ یا ۱۹). تمامی تیم ها مجبورند واجد شرایط خاص جهت ورود باشند و بعنوان دو بازی ضمانت دار می شوند.

مسابقات قهرمانی ادامه یافت در خلال هفته تا قهرمانان معین گردند در هر گروه سنی.
شرکت کننده ها در سری ها سنی مختلف، ۳۴۶ تیم بودند که نماینده کشورها بودند در طول سواحل شرقی آمریکا و مرکزی، با حضور برآورده شده توسط هماهنگ کننده های مسابقات در ۲۱۳۸۶ در مقایسه با نزدیک ۴۵۰۰ بازیکن ثبت شده و بالای ۱۵۰۰۰ حمایت کننده تیم ها. سایرین نیز از جمله داوران مسابقات، مربی ها، و رییسان مسابقات ورزشی حضور دارند.

پرسشنامه:
ایالات Crampton که زمان اندازه گیری اثرات اقتصادی آن هست الزامی که پرسشنامه باید شامل تنها سوالات ضروری باشد (Crompton 1999). این دید در زهن ها نگه داشته شد تا زمانی که توسعه اپتیمم ها برای پرسشنامه مسابقات قهرمانی بود.
شش متغیر که لازم بود برای این مطالعه شامل پایگاه های مستقر شرکت کننده، اهداف اولیه برای ملاقات شهرستان های میزبان، مسافت سفر کردن به مسابقه، تعداد روزها و شب های سپری شده در مسابقات، تعداد اشخاص در گروه های موافق برای هر کسی که پاسخگو و مسوول بود در الگوهای پرداخت.

ابتدا ایالات مستقر ( ساکن) فراهم کردند از میان شرکت کننده ها. این اطلاعات مهم بود، آن هست یک اصل پذیرفته شده که هزینه ها توسط رییسان محلی حساب نشده بعنوان پول جدید آورده شده بداخل یک ناحیه اقتصادی تعیین شده ( Daniels et al, 2004)، تنها هزینه های نشان داده شده در مسابقات قهرمانی ورزشی هدف اولیه برای ملاقات آنها بود که در آنالیزها نتیجه شده.
متغیر سوم، مسافت مهاجرت و سفر است بعنوان یک اندیکاتور ( شاخص) امنیت شبانه که درخواست شده بود برای شرکت جستن ( همکاری) هماهنگ کننده محلی در برنامه ریزی دراز مدت و انتخاب ورزشی.
چهارم تعداد مخصوص روزها و شب های گذرانده شده در ناحیه تعریف شده برای برآورد متوسط در روز روی غذا، کالاهای خرد و شبیه آن می باشد که بخوبی در هر شب هزینه روی هتل ها می باشد.
پنجم اطلاعات مربوط به تعداد اشخاص در یک گروه رییس برای کسانی که مسوول بودند و اجازه دادند برای محاسبه متوسط میزان هر شخص.
سرانجام الگوهای مخارج که محاسبه شده برای این مطالعه وابسته بود به مسکن، خوراک و نوشیدنی ها، خرید خرده و ریز( سایر شهریه های مسابقات ورزشی)، پذیرایی، سرگرمی، بنزین اتومبیل و سرویس ها و سایر سرویس ها از جمله رختشویی و سایرین.

برای مدل نهایی ورودی – خروجی، تفریحات و سرگرمی ها مخلوط شدند به یک بخش منفرد، سرویس های تفریحی.
در پرسشنامه توضیح داده شده است که مخاطبین باید اطلاعات خرج و مصرفشان را توسط شهرستان ها جدا کنند.
بعنوان آشنایی با اسامی شهرستان ها نمی توان فرض نمود که شهرستان های مرتبط که اکثریت فعالیت های ورزشی رخ می دهد همچنین نشان داد پروسه های جداگانه آسان شده.

آنالیز و انتخاب آمار:
برهمکنش با شرکت کننده های گردشگر بعنوان یک حداقل در شهرهای میزبان بعنوان دخالت در تمرین های ورزشی می باشد. والدین بازیکن ها از میان نمونه های سیسماتیک و تصادفی انتخاب شدند.
چارچوب در جهت محاسبه تعدادی از تیم هایی که در هر گروه سنی بازی می کنند، توسعه یافت.
اعضای تیم تحقیق از یک دانشگاه بزرگ جنوبی که در مکان های از قبل تعیین شده در چهار مکان ورزشی قرار گرفتند با یک حداقل دو خبره در هر مورد انتخاب شدند.

هر نقطه تلاقی پنجم یک خط فرض است که نزدیک شده و داده است یک تعریف و توضیح مطالعه. آدرس های خانه ها در پرسشنامه پرسیده شده بود تا اینکه بسته تحقیق بتواند مجهز شود.
با استفاده از این روش ۸۴۱ آدرس درخواست شده حاصل شد. اعداد و ارقام انتخاب شدند با استفاده از یک تحقیق پست تهیه شده. پتانسیل مخاطبین بصورت یک نامه سربسته می باشند، یک پرسشنامه و پول هزینه پست برای برگرداندن فرستاده شد. نامه اولیه و پرسشنامه پست

شدند یک هفته بعد از کامل شدن مسابقات ورزشی. با استفاده از یک تکنیک (Dillman 2000) اصلاح شده یک هفته بعد از بسته برآورد ( تحقیق) پست شد. یک کارت پستال بعنوان یادآور خاطره ها فرستاده شد. کارت پستال فراهم کرد اطلاعاتی را اگر یک بسته تعویض نیاز باشد.
این آمار تکنیک انتخاب اولیه استفاده شد برای تعیین متوسط هر فرد، هر روز هزینه در شهرهای

میزبان، اثرات مستقیم محاسبه شدند توسط ملاحظه تعداد کل اشخاص غیر رییس که نشان دادند که مسابقات ورزشی بود هدف اولیه برای ملاقات نواحی میزبان، مدت ماندن و کاربرد حاشیه ( سود ناخالص) برای بخش های خرد و خودکار بعنوان تنها تفاوت بین هزینه و قیمت کالا روی اثرات مستقیم این کالاها که نتیجه می گذارد روی یک اقتصاد معین (Leeworthy, Wiley, English and Kriesel 2001). بخش های ۲۱ سازگار شدند از Stynes and Propst سال ۲۰۰۲ برای تجهیز نمودن این مطالعه که با مخارج صفر برای کامل شدن هزینه ها نتیجه شد.

این ۲۱ بخش ثبت شد برای کنترل اثرات مستقیم و تحمیلی. محاسبه شد توسط استفاده از تکنیک های مدل ورود- خروج پذیرفته شده ( Miller 1998; Miller and Blair 1985). بنابراین مدل نهایی شامل ۲۸ بخش صنعتی بود. قضیه عمومی یک مدل ورودی-خروجی هست بکارگیری معادله تجارتی برای مصرف بیش از یک دوره زمانی به منظور امتحان اثرات یک تغییر در یکا یک یا چند فعالیت اقتصادی روی یک اقتصاد بی عیب (Minnesota IMPLAN Group 1999;95). هدف این

مطالعه اقتصادی تعیین خواهد شد اگر این تکنیک مناسب باشد یا ممکن است یک روش مختلف و بهتر انتخاب شود. آنالیز ورودی – خروجی دارای ۳ محدودیت است ( Daniels et al 2004; Dwyer, Forsyth and spur 2004). محدودیت های آمار ابتدایی ورودی اجازه نداد به اثرات تا قرار بگیرد برای گروه های خانواده ای توسط بخش صنعت. ثانیا محدودیت آمار استخدام می تواند در تخمین زیاد اثرات استخدام نتیجه شود.

سوم، فرض یک جریان نامحدود وسیله ( منبع) تخفیف می دهد هر تاثیر منفی روی یک اقتصاد تعیین شده را. برای مطالعه رایج نه اثرات ورودی مشخص خانواده نه اثرات استخدام متنوع شده واحد اقتصادی مد نظر گرفته است.
یافته های مطالعه:
بازدهی طرز عمل نمونه گیری دارای نرخ پاسخ ۸/۴۲% می باشد که از این ۷/۹۵% نشان داده یک محیط مستقر در شهرستان. تمام مخاطبین غیر حاضر در جلسه نشان داد که مسابقات ورزشی بود هدف اولیه برای ملاقاتشان. بنابراین بر اساس برآورد حضار همراه ۲۱۳۸۶ نفر که جمعیت استفاده شد برای باقیمانده آنالیز که بود ۲۰۴۶۶٫ مخاطبین بطور متوسط ۴۹۰ مایل برای حضور داشتن در مسابقه ورزشی رانندگی می کنند و ماندند در آن منطقه بطور متوسط ۶ روز و ۳/۵ شب.
آن گردشگران که پرداخت کردند برای مسکن، ۶/۶۱% ماند در Mecklenburg و ۴/۲۸% ماندند در York.

جدول یک خلاصه متوسط هزینه های هر شخص در هر روز و هر شب برای مسکن در هر دو شهرستان می باشد، اول برای کاربرد تفاوت حاشیه طبقات از این طرف به آن طرف ( بالا تا پایین) ۸ طبقه می باشد.
در Mecklenburg مخارج بود بالاترین برای هتل ها ( ۹/۱۹ دلار) برای خوردن و نوشیدن ( ۹۱/۸ دلار) خورده خرید ها ( ۲۷/۳ دلار) پذیرایی (۶۷/۲ دلار) مخارج خودکار (۱۸/۲ دلار) ورزش (۹۹/۰ دلار) سایر (۳۴/۰ دلار) و سرویس های دیگر (۲۱/۰ دلار).
York یک الگوی مشابه داشت با هزینه های بالاترین برای هتل (۸۵/۶ دلار) مکان خوردن و نوشیدن (۸/۶ دلار) خرده خریدها( ۹۱/۲ دلار) مخارج خودکار (۴/۲ دلار) پذیرایی (۲۵/۲ دلار) ورزش (۲۶/۱ دلار) سایر ( ۱۸/۰ دلار) و سرویس های دیگر ( ۱۵/۰ دلار). متوسط هزینه ها در هر طبقه مکن است پایین منظور گردد.

اما این منجر به این حقیقت است که برای خیلی از مخاطبین میزان هزینه شده در هر شهرستان یا سایر ممکن است صفر دلار شده باشد.
هزینه ها توسط طبقه افراد بکار گرفته شده تا برآورد شود اثرات جمعیت با متوسط زمان ماندن. حاشیه های مناسب بودند سپس بکارگرفته شد تا کامل کنند عامل ورود- خروج Y از تقاضای نهایی تا برآورد کنند اثرات مستقیم گردشگری را. خروجی صنعت که شامل اثرات مستقیم می باشد با استفاده از نرم افزار کامپیوتری IMPLAN برآورد شد. جدول ۲ خلاصه کرده است هزینه های مستقیم گردشگری را و خروجی صنعت را بعنوان تکثیر شده توسط مدل ورودی – خروجی.

برای Mecklenburg اثرات مستقیم در حدود ۲/۴ میلیون دلار برآورد شد و خروجی صنعت بود ۷ میلیون دلار در حالیکه در York اثرات مستقیم بود ۴/۲ میلون دلار و خروجی صنعت ¼ میلیون دلا ربود.

نتایج مرکزیت:
اگرچه همه بازی های ورزشی نگه داشته شد در York، Mecklenburg انتخاب شدند در برابر اثرات اقتصادی از مسابقه ورزشی. اختلافات اولیه در الگوهای هزینه ها وابسته بود به مسکن و بخش نوشیدن و خوردن و بازتاب تمرکز این سرویس ها در دو شهرستان بود بعنوان مثال Mecklenburg دارای ۲۰۹ هتل می باشد با بیش از ۲۳۰۰۰ اتاق موجود ( Charlotte Chamber of Commerce 2004). در حالی که York تنها ۲۷ هتل دارد با تقریبا ۲۵۰۰ اتاق موجود ( York County

Convention and Visitors Bureau 2004). شهرستان ها دارای اختلافات مشابهی در شرایط تاسیسات شام خوردن، اثر شکاف پهن شده می باشند. جریان گردشگران متوجه شدند در این مطالعه که پیشنهاد شد که York بود یک قربانی نادرست وارونه و معکوس گردشگران.
در یک گردشگری نادرست بصورت نمونه سناریو این ها بود گردشگری قیمت بالا و ظرفیت محدود تسهیلات مرکزی، انتخاب یک محل برای ملاقات آنها تا مقصد اصلی. میزان تعارض منطقه زیاد می شود در بین مرکز که در بر دارد هزینه های فعالیت گردشگری ورزشی علی رغم نگهداشتن یک کاهش سهم منفعت و جوامع همسایه ( Russo 2002).

توضیح ها توزیع هزینه ها و منافع را در یک منطقه شفاف می سازد.
استفاده از مثال میراث گردشگری در Venice، Russo بحث می کند ( دلیل می آورد که) که رشد مرکز می تواند باشد یک دایره فاسد گردد در حالی که عمده فعالیت ها وجود دارد. هنوز گردشگران مسکن خود را در اطراف محل ارزان تر انتخاب می کنند بنابراین مرکز ( هسته) تصدیق می کند یا درک می کند هزینه های تراکم و تهیه تخریب تحمیلی توسط سوارکار آزاد در حالی که دایره ها سود می دهد از عامل مسکن برای این خصوصیات.
در مطالعه حاضر یک سناریو متضاد اتفاق افتاد و نتیجه شد در یک خروجی گردش کننده نادرست برگشتی.

York مجبور بود تمامی هزینه های محیطی یک مسابقه ورزشی را تحمل کند. اگرچه تسهیلات مسکن محدود شد در این ناحیه و اطراف آن. Mecklenburg بعنوان هسته شد سوارکار آزاد و منفعت بردند مجاورت آن برای گردشگری و تفریحات ورزشی اولیه.
صندلی های این دو شهرستان تنها ۲۷مایل دورتر، محدودیت بالاتر نبود اینکه آن باید از سفر منع شود از York تا جستجوی مسکن و تسهیلات شام در Mecklenburg.

Stoeckl، Greiner و Mayocchi شرح دادند که ارزش منابع مصرف شده توسط توریست ها بیشتر کرد میزان جوامع محلی را از درآمد بیشتر که آنها تکثیر کردند ( Stoeckl, Greiner and Mayocchi, 2006) . یک مسابقه ورزشی شبیه نیست به هر اثر معین دراز مدت برای York یک استراتژی گردشگری ورزشی است که می تواند منجر به یک خروج شبکه منفی گردد اگر Mecklenburg جمع آوری کند یا روش های نگه داشتن هزینه های York. در مواردی که اثر رفاه گردشگران پیش بینی شد تا منفی باشد، استراتژی های توسعه متناوب باید جستجو کند یک الگوی جبران زنده را( Lindberg, Andersson and Dellaert 2001).

Smith در سال ۲۰۰۵ شرح داد که بسیاری از شهرها استفاده می کنند ورزش را بعنوان یک استراتژی همچون ابتکارات که از نظر ضرورت به اعتبار هدف کمک نکرد و می توان حتی مانع پرورش توسعه شهرت شود.
این مطالعه توضیح می دهد امکان یک ناحیه اقتصادی محلی را برای برنامه ریزی گردشگری. Barnes و Ledebur ادعا کردند که استراتژی های توسعه اقتصادی نه تنها اشاره دارد به آنچه اتفاق می افتد درون یک مرز محلی همچنین در اقتصاد محلی بزرگتر نیز به همان اندازه.
آنها بحث کردند که دلیل سیستم های اقتصادی در مرزها بعنوان راه های نامرتب از نظر سیاسی چه می تواند باشد ( Barnes and Ledebur 1998;77). آن اغلب مفید است برای پرورش یا تربیت

سیستم تمام و کمال در حالی که تقویت همزمان ساختمان های شخصی همراه است. در صورتی که کناره های Mecklenburg مرز مشارکت گردشگری منطقه ای عبور نکرده است از حاشیه و بطور مشابه ناحیه برنامه ریزی شده در York جای داده است بدون عبور به داخل کارولینای شمالی ( South Carolina Department of Parks, Recreation and Tourism 2005).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 37 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد