بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چگونه جای مناسب برای کارمند را تشخیص دهیم:

 • 400 آجر را در اتاقی بسته بگذار.
 • کارمندان جدید را در اتاق بگذار و در را ببند.
 • آنها را ترک کن و بعد از 6 ساعت برگرد.

اسلاید 2 :

تجزیه و تحلیل موقعیت ها

 • اگر آنها آجرها را دارند می شمرند آنها را بخش حسابداری بگذار.
 • اگر آنها از نو (برای بار دوم) دارند آنها را می شمرند، آنها را در بخش ممیزی بگذار.
 • اگر آنها همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسی بگذار.
 • اگر آجرها را به طرز فوق العاده ای مرتب کرده اند آنها را در بخش برنامه ریزی بگذار.
 • اگر آنها آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنند آنها را در بخش اداری بگذار.
 • اگر آنها آجرها را تکه تکه کرده اند آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذار.
 • اگر آنها بیکار نشسته اند آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذار.
 • اگر آنها اتاق را ترک کرده اند آنها را در قسمت بازاریابی بگذار.
 • اگر به بیرون پنجره خيره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذار.

اسلاید 3 :

 • اگر آنها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند، بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها، به آنها تبریک بگو و آنها را در قسمت مدیریت ارشد قرار بده.

 

اسلاید 4 :

 • اگر آنها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند، بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها، به آنها تبریک بگو و آنها را در قسمت مدیریت ارشد قرار بده.

 

اسلاید 5 :

ارزش

 • به معادل یا بهای یک چیز عملی که بر حسب پول یا کالا و یا آنچه مطلوب است یا باور به آنچه باید باشد اشاره می کند.
 • مؤثر در اهداف و تصمیمات بلند مدت
 • مبهم ترین زمینه تفاوت های فردی
 • میزان تحمل=سازگاری ارزش

 

اسلاید 6 :

ارزش ها، باورها، نگرش ها و هنجارها

یک ارزش، باور با ثباتی است که روش خاصی از رفتار یا هدفی نهایی را به طور مشخص منجر می شود. 

اسلاید 7 :

طبقه بندی باورها (اسپرول، 1984)

1- باورهای پدیدار شناختی (طبیعت اشیاء یا اشخاص)

2- باورهای علی (روابط علی بین پدیده مشاهده شده)

3- باورهای هنجاری (حالت های ترجیحی فرد)

اسلاید 8 :

طبقه بندی اسپرول (1984)

1- باورهای پدیدار شناختی (طبیعت اشیاء یا اشخاص)

باور فرد مبنی بر اینکه یک ورزش خاص نسبت به ورزش های دیگر به هزینه بیشتری نیاز دارد. 

2- باورهای علی (روابط علی بین پدیده مشاهده شده)

بالا بودن هزینه در یک ورزش به خاطر فشارهای ناشی از رسانه های گروهی است.

3- باورهای هنجاری (حالت های ترجیحی فرد)

کل پول بایستی عادلانه بین همه ورزش ها تقسیم شود.

اسلاید 9 :

طبقه بندی باورها (روکیچ، 1973)

1- باورهای توصیفی (تأیید درست یا غلط بودن)

2- باورهای ارزشیاب (قضاوت در مورد خوب یا بد بودن)

3- باورهای تجویزی یا نهی کننده (مطلوبیت ها)

از نظر روکیج، ارزش ها بیشتر متعلق به باورهای نهی کننده و

نیز باورهای هنجاری اسپرول هستند.

اسلاید 10 :

شاخص ارزش

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید