مقاله در مورد بیماری لکه سفید در ماهی

word قابل ویرایش
35 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بیماری لکه سفید در ماهی

Ich یک نام عمومی است برای انگلIchthy phthirus multifiliss که عامل بیماری Ich است این انگل تعداد زیادی از ماهی ما را دردوره کوتاهی از زمان می‌کشد. تشخیص ودرمان برای کنترل Ich ضروری است و همچنین برای کاهش تلفات ماهی‌ها. البته پیشگیری از بیماری بهترین روش است برای دوری یا اجتناب از مرگ و میر ماهی‌ها.

تشخیص یا شناسایی Ich
عفونت در ماهی به وسیله Ich ممکن است همراه یکسری خالها یا لکه‌ها برروی پوست باشد که فکر می‌کردند آنها در اثر پاشیده شدن نمک است به علت همین تظاهر بیماری یا پیدایش آن Ich به عنوان بیماری لکه سفید نامیده می‌شود. پوست ماهی همچنین ناهمواره به نظر می‌رسد.
فرم بالغ انگل بزرگ می‌باشد(تاmm1 یا۳۲/۱ اینچ) و بدون بزرگنمایی دیده می‌شود. Ich اغلب یک سنج مرده از موکوس را بر روی پوست ماهی ایجاد می‌کند که این شبیه است به قارچها وقتی با فاصله به آب نگاه می‌کنیم. با این وجود حینی از اوقات تنها علامت تظاهر یافته Ichشاید مرگ یادم مرگ بودن ماهی است.

در بعضی از نمونه‌های Ich شاید علائم فقط بر روی آبشش‌ها بروز کند نه بر روی ماهی در اثر Ich ممکن است مشاهده شود که با سرعت زیاد حرکت کرده و به اجسام و یا ته آبگیر می‌خاراند یا می مالد. این رفتار گاهی برق انداختن یا Flashing نامیده می‌شود. به علت سرعت و ناگهان نمایش دادن رنگ براق شکل هنگام غلتیدن و حرکات نامنظم. که بر روی سطح آب برقی مشاهده می‌شود. که با این تظاهر فکر می‌کردند آنها حشرات را می خورند یا به حشرات حمله می‌کنند. در مرحله‌ی آخر بیماری عفونی Ich ممکن است ماهی‌ها خموده و سست و سنگین به نظر بیایند و بعضی مواقع اطراف جریان آب جمع می‌شوند. در بیماری عفونی ماهی معمولاً از خوردن امتناع می‌کند.

زیر میکروسکوپ Ich کروی یا گرد به نظر می رسد که اطراف یک محور حرکتی تغییر شکل و حرکت می دهد و دارای یکسری موهای خیلی کوچک و ریزی است که مژه نامیده می‌شود و در مجموع انگل را می‌پوشانند. این نوع تحرک اغلب قیاس یا شبیه می‌شود یا آمییها. در مرکز ارگانیسم بالغ یک هسته C شکل می‌باشد (عکس ۲) مرحله کوچک عفونت هسته اش فاقد شکل C میباشد. و حرکت آنها در آب تحت مخالف حرکت محوری بالغ ها در آب روان است.

به هر حال در مواردی در مرکز فلوریدا Ich عاملی برای کشتن ماهی‌ها رد یا بوده است. برای کامل کردن سیر تکاملی Ich به کمتر از ۴ روز نیاز دارد. در دمای بیشتر از یا و بیشتر از ۵ هفته در دمای کمتر در یا . دانشمندان کشفیاتی داشتند که انگل Ich می‌تواند مستقیماً به صورت چند تایی تقسیماتی زیر لایه پوست داشته باشد با اجتناب کردن از سه مرحله نرمال سیر تکاملی. وقتی چنین اتفاقی روی می‌دهد سلولهای چند تایی Ich را با سایر مشابه به صورت انبوه زیر لایه نازک سلولهای پوست میزبان می‌بینیم.

Ich قابل درمان نیست وقتی که این درجه از بیماری ایجاد می‌شود و این چنین رفتاری تولید می‌شود زیرا نیازی به جدا شدن از میزبان ندارد و ندرتاً درمان آسیب پذیر است.
برای کامل شدنIch زمان لازم است سیر تکاملی آن بستگی به دما دارد.
Ich عموما در ماهی ها بین یا عفونت می‌دهد. اما عفونت در دماهای پایین‌تر اتفاق می‌افتد (کمتر از یا )معمولاًIch در آبهای بالاتر از یا نم

ی تواند تولید عفونت کند بنابراین مشکلی در ماه‌های گرم تابستان نمی‌تواند اتفاق افتد.
مرحله‌ی پیشرفته عفونت Ich موکوس و اپی‌تلیوم را در پوست و آبشش‌های ماهی سوراخ می‌کند. بعد از سوراخ کردنIch خیلی سخت درمان می‌‌شود به این علت که سلولهای پوششی موکوسی و سلولهای میزبان به وسیله انگل پوشیده شده است.
درمان سریع و صحیح خیلی مهم بوده و کمک می‌کند برای پیشگیری از ایجاد یک عفونت پیشرفته.
سیر تکاملیIch

Ichthy phthirus multifiliss یک انگل تک باخته است که معمولاً در داخل آبگیرها به وسیله حامل ماهی یا دیگر حیوانات یا انسان منتقل می‌شود که این می تواند به داخل آبگیر پمپ شود از راه رودخانه یا عریان آبی که به عنوان منبعی برای آبگیر استفاده می‌شود.
وقتیIch ماهیان آلوده یا عفونی را ترک می‌کند به آن tomont می‌گویند (عکس۳) tomont به کف آبگیر یا دیگر سطوح هجوم می برد و فرم یک کیست (cyst) با دیوراه نازک را می‌گیرد. در داخل کیست tomont تقسیم می‌شود به بیش از ۲۰۰۰ tomontsهای کوچک وقتی tomontsها از کیست آزاد می‌شوند به داخل آب آ“ها کشیده و دراز می‌شوند و تبدیل به theronts می‌شوند. این

therontsها به سمت ماهی میزبان حمله می‌کنند(شنا می‌کنند) و به وسیله‌ی شنای قوی و محکم مژه‌هایش و غدد نفوذی به داخل اپی تلیوم ماهی نفوذ می‌کند. اگر آنها ماهی میزبان را پیدا نکنند معمولاً در عرض ۱ تا ۲ روز می‌میرند. آنIch را تولید می‌کند که یک انگل اجباری است آن باید یک ماهی میزبان زنده داشته باشد. یکبار آنها به داخل ماهی نفوذ می‌کنند و آنها به شکل trophnots برمی‌گردند. Trophontsها از ماهی میزبان تغذیه می‌کنند و تا ما دادمی که به وسیله درمانهای شیمیای اپی تلیوم درمان شود بالغ می‌شوند. تنها مرحله‌ی theront و tomont به درمانهای آبی یا در آب حساسند.
چگونهIch ماهی را می‌کشد؟

دانشمندان به طور قطعی مطمئن نیستند که Ichچطور ماهی را می‌کشد اما یکسری مشاهدات راهنمایی هایی درباره‌ی چگونگی اتفاقات هنگام عفونت با Ich به ما داده است. سلولهای لایه بالایی آبشش، اپی تلیوم به تهاجم Ich واکنش می‌دهد به صورت ضخیم شدگی و در نتیجه جریان اکسیژن از آب به خون در آبشش‌ها محدود و یا مانع آن شده همچنین چین‌ها و پرده های آبشش‌ها تغییر شکل داده و بد شکل شده و حمل و نقل یا جابه جایی اکسیژن تقلیل می‌یابد.
تعداد زیادی انگل ارگانیسم‌های آبشش‌ها را می‌پوشاند و همچنین عامل یک اسناد مکانیکی در جابه جایی اکسیژن می‌شود. این وضعیت با دسترسی ماهی همراه شده از دست دادن الکترولیت‌ها- مواد مغزی و مایعات از ماه

ی و مشکلاتی را برای ماهی می‌سازد تا به طور منظم آب در بدنش تمرکز نکند.
باکتری‌های ثانویه و قارچها نیز هجوم آورده و وقتی ماهی عفونت با Ich وارد آسان تر آسیب می‌بیند.
پیشگیری:
با وجود اینکه عوامل ممانعت کننده اکسیدی هم است Ich می‌تواند یک راهی برای نفوذ به سیستم تولیدی ماهی داشته باشد.
به هر حال باید تلاش کنیم برای جلوگیری از ورود ماهی وحشی به سیستم پرورش ماهی.
تمام گونه‌ ماهیان آب شیرین می‌توانند انگل Ich را حمل کنند.
در پایان زهکشی در خارج از یک استخر یا آبگیر سطح آب در کانال تصفیه یا

زهکشی حداقل باید متجاوز از ۲ فوت باشد.
ماهیان وحشی و پس مانده از قبل(sunfish green) زندگی می‌کنند قادر به شنا کردن بر خلاف جریان آب می‌باشند که این آب توسط لوله های زهکشی نزدیک به سطح در کانال زهکشی تصفیه شده است وقتی آب رودخانه منبعی برای پر کردن استخرها یا آبگیرها می‌باشد باید از فیلترها استفاده کرد. اگر چه فیلترها ممکن است به عنوان وحشی به آبگیر یا استخر جلوگیری کنند.
استراتژی منطقی این است که حداقل سه روز قبل از رها سازی‌ ماهی وقتی که استخر از راه یک فیلتر پر می‌شود باید در نظر داشته باشیم که سلولهای جوانIch ممکن است به صورت تصادفی وارد استخر شوند که در صورت عدم وجود ماهی میزبان می‌میرند. زمان طولانی لازم بود اگر دمای آب کمتر از بود.

برای پر شدن جدید آبگیرها همچنین می‌توان از سولفات مس درمانی به کار برد برای کشتن هرtomonts یاtheront که به صورتی اتفاقی درآب باشد.
باید هشیار و محتاط باشیم وقتی که آب محموله جدید از ماهی را وارد استخر می‌کنیم آنها را به دقت برای هر گونه علائم بیماری معاینه کنیم( ارائه یک نمونه برای آزمایش توصیه می‌شود)
اگر امکان دارد ماهیان جدید را برای یک هفته یا بیشتر قر

نطینه کرده و مراقبتهای ویژه انجام شود قبل ز امخلوط کردن آنها با ماهیان قبلی در استخر .
وسایل و تجهیزات که در استخر عفونی شده باشند یا در آفتاب خشک شده اند.
اگر استخی سابقه عفونت با Ich داشته و یا خیلی به آبهای حاوی ماهی وحشی سه تا چهار نوع استعمال درمانی است (که در قسمت بعد بحث می‌شود)
مضافاً نگهداری خوب تغذیه‌ای ماهی به طور قابل توجهی در پیشگیری Ichکمک می‌کند. غیر معمول نیست که اگر سنگی کشیدن ماهی باعث
درمان:
چون در سیر تکاملی Ich یک درمان مؤثر نیست، درمان چند تایی برای سیر تکاملی Ich و مراحل پاترژنز آن توصیه شده.

برای مثال تا روز اول وقتی یک ماده شیمیای به آب اضافه شده برای کشتن Ich تنها درصد معینی از ارگانیسم Ich که به مواد شیمیای حساسند از بین رفته . دو روز بعد خیلی از ارگانیسم Ich بازمانده در پوست فرو رفته و به مرحله جراحت از سیر تکاملی خود می‌رود. درمان شیمیای در آن روز ارگانیسم های حساس را می کشد در داستانی جواب دادن مطلوب، تمام مراحلIch به درمان، ممکن است سه تا ۷ درمان نیاز شود.
بستگی به دمای آب دارد. درمان موثر باید به وسیله یک متخصص ایمنی یا بهبود ماهی ارزیابی شود. بعد از سه بار درمان تصمیم گرفت آیا این برنامه درمان ادامه یابد.
میزان مرگ و میر باید مشاهد شو د ونمونه هایی از ماهیان استخر های عفونی باید از نظر Ich زیر میکروسکوپ بررسی شوند.

فواصل درمانی با دما تغییر می‌کند. (جدول ۱ درمان موثر را راهنمایی می‌کند).
بعضی متخصصین بهبودی یا ایمنی اعتقاد دارند که درمان باید هر روز به کار برده شود، متوسط در های سرد. به جای بالاو پایین رفتن روزهای میانی عفونت با Ich در یک رنج مشخصی پدیدار می‌شود(سیر تکاملی Ich را مشاهده کنید) تغییرات دمایی که بالاتر از یا پایین تر از آن مشاهده شده که نمونه‌هایی از Ichوجود دارد که در مراحل آخر بیماری تشخیص داده شده که به درمان جواب نداده.
یک یا دو درمان شاید برای ماهی‌ها منجر به از دست دادن وقت شود در این تغییر دمایی که رخ می‌دهد.
FDA استفاده از فرمالین را تصویب کرده است برای کنترل Ich دومی قزال آلا، آزادماهی، catfish، sunfish. همچنین FDA سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم را در وضعیت مختل توصیه کرده است. یعنی این درمانها بدون منع قانونی استفاده می‌شود. اما ممکن است اینها موقعیت خود را ازدست بدهند اگر دلیل یا مدرکی برای خطرناک بودن آنها برای مصرف کنندگان ماهی پیدا شود. دیگر مواد شیمیایی نباید برای ماهیان خوراکی استفاده شوند. از بین این سه درمان سولفات مس حداقل قیمت را دارد.
جدول ۱
فاصله درمانی دمای آب بر اساسF
هر روز درمان
یک روز در میان تا
با فاصله دو روزه تا
با فاصله ۳ تا ۴ روزه تا

کتاب
فرمالین:
فرمالین حلالی از ۳۷ درصد فرمالدئیه، (Formuldhyde)در آب به همراه ۶ تا ۵ درصد متانول(Methanol) اضافه شده به عنوان نگهدارنده می‌باشد وباید در دمای بالاتر از ۴۰ درجه نگاهداری شود. فرمالین می‌تواند به عنوان یک داروی شوینده برای مدت یک ساعت در ۱۲۵ تا ۲۵۰ قسمت هر میلیون (۴۰۴ تا ۸۰۸ میلی لیتر هر گالنی۳۰۰۰ دلار برای مقادیر کوچک می‌باشد. در گالنی ۵۰۰ در هزینه درمان با PPM15 فرمالین، بدین صورت می‌باشد.
X1جریب-فوت

X جریب- فوت/۵/۴ گالن فرمالین
گالن/۵۰۰ دلار=هر جریب- فوت
اگر قیمت فرمالین گالنی۳۰۰۰۰ دلار باشد، قیمت آن به سقف ۱۳۵۰۰ دلار هر جریب-فوت می رسد. و در ۲۵PPM، هزینه آن از ۳۷۰۰ به ۲۲۵۰۰ دلار برای هر جریب- فوت درمان می رسد. فرمالین حتی در دریا نیز مورد استفاده قرارمی‌گیرد. فرمالین باید با دقت بسیار حمل شود زیرا بخار ناشی از آن خطر ناک بوده و می‌تواند به غشاء مخاطی بینی و گلو آسیب برساند.
سولفات مس:
سولفات مس که گاهی اوقات «کات کبود» یا «مس» نامیده می‌شود، قابل دسترس‌ترین ماده شیمیای مربوط برای درمان«Ich»می‌باشد و خطر احتمالی استثناق بخار سمی را ندارد.
سولفات مس به عنوان یک روش درمانی غیر قطعی(نامحدود) استفاده می‌شود.(یعنی درآب مورد استفاده قرار می‌گیرد وبدون رقیق سازهای بعدی باقی می ماند) میزان درمان با سولفات مس در PPM برابر با جمع قلیای موجود در آب تقسیم بر ۱۰۰ می‌باشد. به عنوان مثال، اگر جمع قلیای موجود در آب دریا۸۵ PPM بود، پس میزان درمان با سولفات‌مس ۰/۸۵=۱۰۰÷۸۵ PPM می‌باشد. در یک دریا، پوندها سولفات‌مس لازم می‌باشد که دراین مثال به این صورت است:
میانگین عمق جریبx در فوتx
PPM0/85
PPM (فوت-جریب/۲۰۷ پونداز
.
دریک حوض که باگالن اندازه گیری شده، میزان مورد نیاز( هنگامی که ماده قلیایی PPM85 می‌باشد) بدینصورت است:
.PPM 85% متر مکعب
گالن/ ۰۲۸۳و۰گرم

هنگام مداوای ماهی طلائی ، تنها ۴/۳ از تعداد سولفات مس را به طور معمول استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر مقدارحساب شده را با ۷۵% برای کاهش مقدار سولفات‌مس ضرب می‌کنیم. ماهی طلایی در برابر این ماده شیمیایی از سایر ماهیها حساستر است. همچنین. ماهی‌قزل آلا نیز در برابر سولفات مس حساس بوده و باید با مقدار کاهش یافته این ماده شیمیایی، درمان شود.
در «ایداهو» « Idaho»PPM1 از سولفات مس درآبی با میزان ماده قلیایی به میزان ۱۲۰ PPM استفاده می‌شود. در نواحی غربی کرولینای شمالی که میزان ماده قلیایی حدوداًPPM10 می باشد، سولفات مس باید تنها با نظارت متخصص واجد شرایط بیماریهای مربوط به ماهی، استفاده شود.

سولفات‌مس باید حتّی روی دریا و حوض نیز پخش شود. به طور معمول سولفات‌مس در آبهائیکه جمع ماده قلیایی آن کمتر ازPPM40 یا بیشتر از PPM300 باشد، استفاده نمی‌شود. درآبهائیکه ماده قلیایی آن کم است، سولفات‌مس برای ماهی سمی‌تر می‌باشدو در آبهایی که ماده قلیایی آن زیاد است، سولفات‌مس را در دریا استفاده می‌کنیم،‌ از بین می روند این امر موجب کاهش اکسیژن، به خصوص در دمای زیاد می‌شود . در نتیجه ماهی مضطرب می‌شود یا می‌میرد. در زمان نوشتن این مقاله، قیمت سولفات‌مس حدوداً ۵۰% دلار تا ۱۰۰ دلار هر پوند، بود و حدوداً هزینه هر درمان، با در نظر داشتن ماده قلیایی، (۸۵ PPM) بدینصورت است.
۱ جریب- فوتx
Xسولفات مس PPM 85%
PPM x(جریب-فوت/ سولفات مسbs/207
دلار ۱۰۷۲=b/ /75% دلار
پرمنگنات پتاسیم ( )
پرمنگنات پتاسیم( ) (معمولاً پتاسیم نیز گرفته می‌شود) که یک ماده اکسیژنه است که به مواد آلی موجود در آب، مانند میکروب‌ها و باکتری‌های خارجی که در روی بدن ماهی زندگی می‌کنند، اکسیژن می‌دهد و ئیدروژن از آنها میگیرد. این ماده معمولاً به عنوان یک روش درمان غیر قطعی (نامحدود) در دریا استفاده می‌شود در میزان آن بستگی به مقدار مواد آلی موجود در آب

دارد.PPM2 تا زمانی است که رنگ آن در آب قرمز شرابی شود و این رنگ باید حداقل ۸ ساعت دوام بیاورد تا درمان مؤثر واقع شود. کسی که از پرمنگنات پتاسیم استفاده می‌کند باید مطمئن شود که این ماده شیمیایی کاملاً حل شود، در اینصورت می توان به طورصحیح در مورد رنگ آن درآب نظر داد. حداقل، در بعضی مواقع به نظر می آید که رنگ آب بعد از چندین بار استفاده از PPM2 پرمنگنات پتاسیم عوض نشده، سپس ناگهان هنگامیکه پرمنگنات پتاسیم به یکباره در آب حل می‌شود، رنگ آب نیز تغییر می‌کند و تمام ماهیها در دریا ار می‌کشد. البته، معمولاً این روش کاربرد PPM2 دربعضی مواقع به خوبی عمل می‌کند. شستشو بوسیله پرمنگنات پتاسیم در PPM10 به مّدت۱۵ تا ۲۰ دقیقه (حدود۲/۱ قاشق چایخوری پرمنگنات پتاسیم درهر ۱۰۰ گالن آب) روش

درمان موقّت موثری می‌باشد. و دراین روش آب باید از قبل برای شستشوی سریع حوض، هنگامیکه ماهی هرگز علائم اضطرابی از خود مشان می‌دهد،‌آماده باشد.
مثال زیر نشان دهنده محاسبه برای میزان سولفات پتاسیم برای اضافه کردن به آب دریا که PPM2 پرمنگنات نیاز است، می‌باشد:
x PPM2 1 جریب فوتx
PPM/ جریب-فوت / . bs|207
. bs|504
اگر هر پوند حدوداً ۲۰۰ دلار باشد، این روش جدا را به طور تقریبی ۸۰/۱۰ دلار هر جریب- فوت هزینه دارد (البته در زمان نوشتن ایت مقاله)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 35 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد