مقاله در مورد تأسیس مرکز کاریابی ، کارآفرینی و اشتغال پایدار در دانشگاهها

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان

تأسيس مركز كاريابي، كارآفريني و اشتغال پايدار در دانشگاهها


مقدمه:
يكي از چالش‌هاي مهم جامعه امروز ما اشتغال جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي است. بي‌شك رفع موانع موجود بر سر راه اشتغال پايدار متخصصان و دانش‌آموختگان در حوزه‌هاي تخصصي مي‌تواند ضمن تصحيح بكارگماري افراد و تسريع در مراحل راه‌اندازي و بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته، شرايط مناسب‌تري را براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور ايجاد نمايد.


تجربيات ديگر كشورها حاكي از آنست كه مسئله بيكاري حتي در جوامع توسعه يافته به يك معضل و مشكل اجتماعي تبديل شده است. در اين بين دانشگاهها و مراكز آموزش عالي نيز با درك ضرورت بكارگيري و بهره‌برداري صحيح از دانش‌آموختگان اقدام به تأسيس واحدهايي در دانشگاه و احاله اين مأموريت بدان نموده‌اند و رسماً جزء چارت تشكيلاتي دانشگاه نيز قرار داده‌اند. بطوريكه فارغ‌التحصيل پس از اتمام دوره آموزشي خود بطور اتوماتيك و سيستمي با مراجعه به آن دفتر به مراكز درخواست كننده نيروي متخصص از دانشگاه، گسيل مي‌شود.


از جمله نمونه‌هاي قابل ذكر وجود «دفتر كاريابي» بطور رسمي در ساختار تشكيلاتي دانشگاه MIT آمريكا مي‌باشد كه خود يكي از دانشگاههاي بزرگ و معتبر دنيا است. دانشگاه MIT با اين اقدام توانسته است با هدايت صحيح فارغ‌التحصيلان خود و با بكارگماري شايسته ايشان در جايگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف جامعه تأثيرات بسياري را بطور سازماندهي شده و سامان يافته در جامعه هدف بجاي گذارد.
ضرورت طرح:
همانطور كه مي‌دانيم ايجاد و بهره‌گيري از فرصت‌هاي شغلي مناسب براي تمامي جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي مهيا نمي‌باشد و چه بسا فرزندان خوب و با استعداد اين كشور سالها وقت و انرژي خود را صرف كسب علم و دانش و مهارت نمايند. اما به دليل ناآشنا بودن به فضاي بعد از فارغ‌التحصيلي و نحوه ورود به بازار كار و همچنين نداشتن هدايت‌گر و مشاوري صديق اغلب در جايگاه‌هاي نامناسب مشغول به كار شده و تمامي زحمات خود را غير مفيد و غير مؤثر مي‌بينند در اين بين يك واحد مسئول از درون دانشگاه مي‌تواند براي مشاوره و هدايت صحيح فارغ‌التحصيل، شناسايي راهكارهاي مناسب براي رفع تهديدات و ايجاد فرصت‌هاي شغلي، رفع موانع اشتغال، انعكاس و بازخورد منطقي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان به نظام آموزشي دانشگاه كمك و ياري رسان باشد. بديهي است اين اقدامات و اشتغال مناسب دانش‌آموختگان در افزايش انگيزش دانشجويان در حال تحصيل نيز بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود.


روش اجرا و وظايف:
در وهله اول اين واحد را مي‌توان با يك مدير و دو يا سه نفر كارشناس طراحي و راه اندازي كرد. اين دفتر وظايفي همچون موارد ذيل را عهده‌دار خواهد بود؛
الف- انجام مشاوره و هدايت صحيح فارغ‌التحصيلان به محل كار و اشتغال پايدار
ب- شناسايي محل‌هاي جذب و اشتغال و ارائه توانمندي‌هاي دانش‌آموختگان به متقاضيان نيروي كار متخصص تريبت يافته دانشگاه
ج- ثبت تقاضاي كار و شغل از طرف فارغ‌التحصيلان و قراردادن ايشان در ليست كارجويان
د- كارشناسي و اقدام لازم براي رفع موانع قانوني مقرراتي و اداري ..... از مسير اشتغال پايدار فارغ‌التحصيلان.


برخي از مقررات و رويه‌هاي جاري در سالهاي اخير عملاً ضد اشتغال پايدار گروه زيادي از فارغ‌التحصيلان بويژه علوم انساني شده است ـ مثلاً مقررات طبقه‌بندي مشاغل تدوين شده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از جمله اين موارد مي‌باشد.
ذ- توسعه فرهنگ كار و فعاليت و همچنين برقراري حمايت‌هاي نه چندان هزينه‌بر دانشگاه از تعاوني‌هاي فارغ‌التحصيلان؛ از قبيل دادن جا و مكان، تلفن، مشاوره و .... براي متقاضيان كارآفريني و يا دانشجويان در شرف فارغ‌التحصيلي كه علاقمند به تأسيس شركت و مؤسسات تعاوني فارغ‌التحصيلان مي‌باشند براي مدت كوتاه و معين. بطوريكه شركتها و مؤسسات مذكور بتواند روي پاي خود ايستاده و وارد عرصه و كار و فعاليت در جامعه شوند. در اغلب دانشگاهها اماكن و ساختمان‌هايي كه بتوان در اين خصوص از آن بهره‌برداري شود براحتي مي‌توان پيدا كرد.
هـ - بررسي بازخورد فعاليت‌هاي حرفه‌اي و جذب فارغ‌التحصيلان در بخش‌هاي مختلف و انعكاس ذائقه و نياز روز جامعه به نظام آموزشي دانشگاه جهت ايجاد تغييرات و تحولات آموزشي متناسب با نياز مطروحه.


نكات مهم:
الف- با توجه به وضعيت اجتماعي و اقتصادي كشور و معطوف شدن توجهات به اشتغال پايدار فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، سازمانها و دستگاههاي اجرايي كشور در حال ترتيب دادن برنامه‌ها و تصويب اعتباراتي از بودجه عمومي كشور هستند تا نسبت به اين نياز جامعه پاسخ دهند مواردي را همچون تصويب اعتبار 40 ميلياردي اخير براي حمايت از تعاوني‌هاي فارغ‌التحصيلان و ... مي‌توان برشمرد كه بايد بطور سازماندهي شده و منسجم براي شركت در برنامه‌هاي مذكور و جذب بخشي از اعتبارات مذكور از سوي دانشگاه اقدامي شايسته صورت پذيرد.


ب- به همين منظور جهت بسيج امكانات كشور، هيأت محترم دولت براي مقابله با معضل بيكاري طي مصوبه‌اي طرح ايجاد معاونت اشتغال را در آبان ماه سال 1380 به كليه دستگاهها ابلاغ كرد. اما عليرغم تصويب و ابلاغ تصميم مذكور، ابهامات فراوان در مورد شرح وظايف معاونت‌هاي اشتغال و مراكز كارآفريني و سازوكارهاي لازم اجرايي، تاكنون مانع از آن شده است كه در جذب و هدايت فارغ‌التحصيلان اتفاق شگرفي بيافتد و ما همچنان شاهد رنج و گرفتاري اركان مختلف جامعه و جوانان متخصص در مواجهه با معضل بيكاري هستيم.


سال‌هاست که بحث‌هاي مربوط به فقر و فقرزدايي در محافل مختلف و به ويژه در بين فرهيختگان کشورمان مورد توجه بوده است، ضرورت ايجاب مي‌کند که پا را کمي فراتر نهاده و در تصميمات اجرايي کشور به طور جدي‌تر و با تعمق بيشتري به رفع مشکل فقر در جامعه بپردازيم بايد جامعه خود را به سيستم‌هاي تدافعي و با استفاده از روش‌هاي علمي در برابر اين پديده شوم مجهز کنيم.
• حال راهکار چيست و چه تدابيري بايد انديشيد؟
اگر چنانچه با عزمي راسخ کمر همت به مبارزه با فقر بسته‌ايم و آن را دشمن بشريت تلقي مي‌کنيم بايد پس از شناخت کامل از ويژگي‌ها، نحوه ايجاد، شکل‌گيري و گسترش آن در جامعه تعيين مأموريت کرده، اهداف و آرمان‌هاي خود را در مقابل اين دشمن خانمان‌سوز با شفافيت کامل تعريف کنيم و سپس استراتژي‌هاي مناسب با شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي سياسي و

مذهبي خود را با استعانت و هم‌انديشي عمومي و بهره‌گيري از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در رشته‌هاي مرتبط تدوين کنيم و در نهايت بهترين و قابل دسترس‌ترين استراتژي‌هاي پيشنهادي را انتخاب کرده و همه امکانات و منابع موجود را براي اجراي آنها بسيج کنيم.
ناگفته پيداست که اين مهم نياز به يک عزم همگاني و ملي دارد و اجراي آن در گرو همکاري‌ها و مشارکت همه جانبه کليه نهادهاي مالي و غيرمالي و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غيردولتي است.
از آنجا که بيکاري آشکار و پنهان يکي از عوامل مهم ايجاد و گسترش فقر اقتصادي در هم

ه جوامع و به ويژه در ايران است و مسأله اشتغال در سال‌هاي اخير يکي از اساسي‌ترين مسائل کشور شده و مباحث بسياري را در اين زمينه برانگيخته است.
برآورد ايجاد 720 هزار شغل جديد در برنامه سوم توسعه و حدود 840 هزار شغل در برنامه چهارم موجب شد که همه دستگاه‌ها براي حل اين معضل بزرگ بسيج شده و درون هر سازمان، واحدي به نام اشتغال ايجاد شود، تا شايد در جهت حل بحران بيکاري گامي برداشته شود.


حال عملکرد اين دستگاه‌ها در زمينه ايجاد اشتغال تا چه اندازه موفق بوده و يا اساساً راهکارهايي مانند ارايه تسهيلات سه ميليون توماني به افراد بيکار تا چه اندازه در ايجاد اشتغال پايدار اثربخش بوده است؟
بايستي مورد ارزيابي قرار گيرد. يکي از راهکارهاي اساسي پيشنهادي براي حل مشکل اشتغال از طريق ايجاد و گسترش بسترهاي فرهنگي در اين زمينه است که عوامل و مراحل آن به ترتيب عبارتند از:
توجه جدي به نظام شايسته‌پروري و شايسته‌سالاري در سطوح مختلف مديريت جامعه به عبارتي آموزش و توانمندسازي مديران در همه سطوح ستادي و اجرايي جامعه و بويژه در بخش‌هاي دولتي در زمينه ارتقاء دانش و بينش اقتصادي و مالي آنها در محيط‌هاي کاري است.


زيرا بديهي است که اداره يک سيستم بدون دانش لازم در زمينه بودجه‌ريزي شناخت هزينه‌ها و درآمدها و نحوه مديريت آنها نه تنها امکان پذير نيست، بلکه موجب تباهي آن سيستم نيز خواهد شد و لذا تقويت بينش مالي مديران، تصميم‌گيران و مجريان در سازمان‌ها از اساسي‌ترين راهکاراست.
• ارتقاء فرهنگ عمومي اقتصادي مردم از طريق تغيير الگوي مصرف در جامعه
به عبارت ديگر ترغيب و هدايت آحاد مردم به خريد و مصرف توليدات داخلي و تحريم مصرف در کالاهاي وارداتي است، چرا که با افزايش سطح مصرف توليدات ساخت داخل نياز چنداني به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان اوليه نخواهد بود.
با تغيير در بينش و فرهنگ عمومي و در نتيجه تغيير در رفتار اقتصادي آنان به تدريج فرآيندي از فعاليت‌هاي اقتصادي در داخل کشور بوجود خواهد آمد که پاسخگوي طيف گسترده‌اي از تقاضاهاي شغلي کارجويان خواهد بود.


همانگونه که يکي از متفکرين و اقتصادانان بزرگ جهان به نام جان‌ميناردکنيز رکود بحران بزرگ اقتصادي جهان را که از سال 1929 تا 1933 ميلادي بوقوع پيوست و به دنبال آن 15 ميليون نفر در آمريکا و ميليون‌ها نفر در سراسر جهان بيکار شدند را با ارايه چنين راهکاري مهار کرد.
كينز معتقد بود حل مشكل بيكاري نه در توليد و نه در ساير چرخه هاي اقتصادي به گردش در خواهد آمد و براي درك اين موضوع به طور خلاصه مي توان گفت: در يك سرمايه گذاري به ميزان A واحد، موج هاي درآمدي وهزينه اي ايجاد مي شود.


كه تابع ميل نهايي به مصرف خواهد بود و تغييرات كوچك در ميل نهايي به مصرف موجبات تغييرات عظيمي در موج هاي درآمد و هزينه خواهد شد و در داخل اين موج ها اشتغال به وجود مي آيد.
اين تئوري نظريه پيچيده‌اي نيست اما اثرات بسيار معجزه‌آسايي در رفع مشکل بيکاري در جامعه خواهد داشت از اين رو برنامه‌ريزان کلان اقتصادي در همه جوامع مي‌توانند با به کارگيري چني

ن راهکارهايي بحران‌هاي اقتصادي، رکود و بيکاري را به تدريج برطرف کنند.
بيائيد ما نيز با فرهنگ‌سازي و بکارگيري ابزارهاي تبليغاتي مردم را به استفاده هر چه بيشتر از کالاها و توليدات داخلي کشورمان ترغيب و همه منابع و امکانات را در جهت ايجاد، تجهيز و حمايت از توليدات ساخت داخل هدايت کنيم.
• بايد توجه داشت که چرا تا اين حد به مصرف کالاهاي داخلي تأکيد مي‌شود؟
دليل آن اين است که حاصل اين ضريب(تکاثري) و مجموع موج‌هاي درآمدي و هزينه‌اي ايجاد شده زماني خواهد بود که در داخل کشور بکار گرفته شوند، زيرا در صورت تهيه مواد، ماشين آلات و کالاهاي ساخت ساير کشورها، موج فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد شده را براحتي به کشورهاي ديگر انتقال خواهيم داد.
بنابراين براي مبارزه با فقر بايد ابزاري مناسب داشت ابزارهاي ايجاد اشتغال شامل، دانش مديريت امکانات و منابع و بويژه نيروي انساني مي‌باشند.
از سوي ديگر با فرهنگ‌سازي در جامعه و در پي آن ايجاد و گسترش فضاهاي رقابتي از طريق توليدات با کيفيت و کاهش قيمت‌هاي تمام شده آنها و در نتيجه صادرات قادر خواهيم بود به رشد و توسعه اقتصادي قابل ملاحظه‌اي که در برنامه‌هاي پنج ساله و چشم‌انداز 20 ساله کشور برآورد شده است دست يابيم.


يكي از چالش‌هاي مهم جامعه امروز ما اشتغال جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي است. بي‌شك رفع موانع موجود بر سر راه اشتغال پايدار متخصصان و دانش‌آموختگان در حوزه‌هاي تخصصي مي‌تواند ضمن تصحيح بكارگماري افراد و تسريع در مراحل راه‌اندازي و بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته، شرايط مناسب‌تري را براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور ايجاد نمايد.
تجربيات ديگر كشورها حاكي از آنست كه مسئله بيكاري حتي در جوامع توسعه يافته به يك معضل و مشكل اجتماعي تبديل شده است. در اين بين دانشگاهها و مراكز آموزش عالي نيز با درك ضرورت بكارگيري و بهره‌برداري صحيح از دانش‌آموختگان اقدام به تأسيس واحدهايي در دانشگاه و احاله اين مأموريت بدان نموده‌اند و رسماً جزء چارت تشكيلاتي دانشگاه نيز قرار داده‌اند. بطوريكه فارغ‌التحصيل پس از اتمام دوره آموزشي خود بطور اتوماتيك و سيستمي با مراجعه به آن دفتر به مراكز درخواست كننده نيروي متخصص از دانشگاه، گسيل مي‌شود.


از جمله نمونه‌هاي قابل ذكر وجود «دفتر كاريابي» بطور رسمي در ساختار تشكيلاتي دانشگاه MIT آمريكا مي‌باشد كه خود يكي از دانشگاههاي بزرگ و معتبر دنيا است. دانشگاه MIT با اين اقدام توانسته است با هدايت صحيح فارغ‌التحصيلان خود و با بكارگماري شايسته ايشان در جايگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف جامعه تأثيرات بسياري را بطور سازماندهي شده و سامان يافته در جامعه هدف بجاي گذارد.
ضرورت طرح:
همانطور كه مي‌دانيم ايجاد و بهره‌گيري از فرصت‌هاي شغلي مناسب براي تمامي جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي مهيا نمي‌باشد و چه بسا فرزندان خوب و با استعداد اين كشور سالها وقت و انرژي خود را صرف كسب علم و دانش و مهارت نمايند. اما به دليل ناآشنا بودن به فضاي بعد از فارغ‌التحصيلي و نحوه ورود به بازار كار و همچنين نداشتن هدايت‌گر و مشاوري صديق اغلب در

جايگاه‌هاي نامناسب مشغول به كار شده و تمامي زحمات خود را غير مفيد و غير مؤثر مي‌بينند در اين بين يك واحد مسئول از درون دانشگاه مي‌تواند براي مشاوره و هدايت صحيح فارغ‌التحصيل، شناسايي راهكارهاي مناسب براي رفع تهديدات و ايجاد فرصت‌هاي شغلي، رفع موانع اشتغال، انعكاس و بازخورد منطقي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان به نظام آموزشي دانشگاه كمك و ياري رسان باشد. بديهي است اين اقدامات و اشتغال مناسب دانش‌آموختگان در افزايش انگيزش دانشجويان در حال تحصيل نيز بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود.
روش اجرا و وظايف:


در وهله اول اين واحد را مي‌توان با يك مدير و دو يا سه نفر كارشناس طراحي و راه اندازي كرد. اين دفتر وظايفي همچون موارد ذيل را عهده‌دار خواهد بود؛
الف- انجام مشاوره و هدايت صحيح فارغ‌التحصيلان به محل كار و اشتغال پايدار
ب- شناسايي محل‌هاي جذب و اشتغال و ارائه توانمندي‌هاي دانش‌آموختگان به متقاضيان نيروي كار متخصص تريبت يافته دانشگاه
ج- ثبت تقاضاي كار و شغل از طرف فارغ‌التحصيلان و قراردادن ايشان در ليست كارجويان
د- كارشناسي و اقدام لازم براي رفع موانع قانوني مقرراتي و اداري ..... از مسير اشتغال پايدار فارغ‌التحصيلان.
برخي از مقررات و رويه‌هاي جاري در سالهاي اخير عملاً ضد اشتغال پايدار گروه زيادي از فارغ‌التحصيلان بويژه علوم انساني شده است ـ مثلاً مقررات طبقه‌بندي مشاغل تدوين شده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از جمله اين موارد مي‌باشد.


ذ- توسعه فرهنگ كار و فعاليت و همچنين برقراري حمايت‌هاي نه چندان هزينه‌بر دانشگاه از تعاوني‌هاي فارغ‌التحصيلان؛ از قبيل دادن جا و مكان، تلفن، مشاوره و .... براي متقاضيان كارآفريني و يا دانشجويان در شرف فارغ‌التحصيلي كه علاقمند به تأسيس شركت و مؤسسات تعاوني فارغ‌التحصيلان مي‌باشند براي مدت كوتاه و معين. بطوريكه شركتها و مؤسسات مذكور بتواند روي پاي خود ايستاده و وارد عرصه و كار و فعاليت در جامعه شوند. در اغلب دانشگاهها اماكن و ساختمان‌هايي كه بتوان در اين خصوص از آن بهره‌برداري شود براحتي مي‌توان پيدا كرد.


هـ - بررسي بازخورد فعاليت‌هاي حرفه‌اي و جذب فارغ‌التحصيلان در بخش‌هاي مختلف و انعكاس ذائقه و نياز روز جامعه به نظام آموزشي دانشگاه جهت ايجاد تغييرات و تحولات آموزشي متناسب با نياز مطروحه.
نكات مهم:
الف- با توجه به وضعيت اجتماعي و اقتصادي كشور و معطوف شدن توجهات به اشتغال پايدار فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، سازمانها و دستگاههاي اجرايي كشور در حال ترتيب دادن برنامه‌ها و تصويب اعتباراتي از بودجه عمومي كشور هستند تا نسبت به اين نياز جامعه پاسخ دهند مواردي را همچون تصويب اعتبار 40 ميلياردي اخير براي حمايت از تعاوني‌هاي فارغ‌التحصيلان و ... مي‌توان برشمرد كه بايد بطور سازماندهي شده و منسجم براي شركت در برنامه‌هاي مذكور و جذب بخشي از اعتبارات مذكور از سوي دانشگاه اقدامي شايسته صورت پذيرد.
ب- به همين منظور جهت بسيج امكانات كشور، هيأت محترم دولت براي مقابله با معضل بيكاري طي مصوبه‌اي طرح ايجاد معاونت اشتغال را در آبان ماه سال 1380 به كليه دستگاهها ابلاغ كرد. اما عليرغم تصويب و ابلاغ تصميم مذكور، ابهامات فراوان در مورد شرح وظايف معاونت‌هاي اشتغال و مراكز كارآفريني و سازوكارهاي لازم اجرايي، تاكنون مانع از آن شده است كه در جذب و هدايت فارغ‌التحصيلان اتفاق شگرفي بيافتد و ما همچنان شاهد رنج و گرفتاري اركان مختلف جامعه و جوانان متخصص در مواجهه با معضل بيكاري هستيم.


رفع نیاز جامعه کارجویان و کارفرمایان
كارگران و كارفرمايان استان کرمانشاه بمنظور تجديد بيعت با آرمانهاي انقلاب اسلامي و حضرت امام خميني (ره) و ولي امر مسلمين مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه كرمانشاه ديدار كردند
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه كرمانشاه در اولين روز از هفته كار و كارگر در ديدار با جمعي از كارگران و كارفرمايان استان ، از كارگران به عنوان زحمت كشان واقعي جامعه نام برد كه در همه حال به توسعه و پيشرفت كشور فكر مي كنند .


حضرت آيت اله مصطفي علما نماينده ولي فقيه وامام جمعه كرمانشاه در اين ديدار خاطر نشان کرد : جايگاه كار و كارگر به قدري رفيع است كه پيغمبر بزرگ اسلام (ص) بر دست كارگر بوسه مي زند و در واقع با اين اقدام خويش قصد داشت تا اهميت و جايگاه و نقش كارگر در جامعه را به همگان بفهمانند.
آيت اله علما با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال « همت مضاعف و كارمضاعف» تلاش بيش از پيش جامعه كارگري وكارفرمايي را خواستار شد و گفت : كارگران و كارفرمايان همانگونه كه تا به امروز صادقانه و با تمام وجود براي اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي كوشيده اند ، از اين پس نيز انتظار مي رود با توجه به فرامين رهبر فرزانه انقلاب و به فراخور نامگذاري سال جديد با سعي و توان بيشتر در جهت شكوفايي اقتصاد و توليد كشور تلاش كنند .
نمايند ولي فقيه در استان همچنين خواستار ايجاد يك انقلاب در تمام كارها و برنامه ها شد و تصريح كرد : نامگذاري امسال به نام سال « همت مضاعف و كار مضاعف» از سوي ولي امر مسلمين جهان به اين دليل بوده است كه ايشان موقعيت را براي تلاش و همت وكار مضاعف فراهم ديده و با اين نامگذاري خواستار حركت هرچه سريعتر به سمت قله هاي پيشرفت و افتخار هستند .
آيت اله علما با اشاره به اينكه سال « همت مضاعف وكارمضاعف» تنها به قشر يا اقشار خاصي تعلق نداشته و متعلق به تك تك آحاد جامعه مي باشد ، اظهار داشت : بر تمام مسئولين و مديران واجب است تا با توان و تلاش مضاعف كشور را در مسير توسعه بيشتر قرار دهند .
وي همچنين با انتقاد از بوروكراسي هاي اداري موجود و لزوم تجديد نظر در سيستم هاي اداري ، اظهار داشت : در سال جديد بايد شرايطي فراهم شود تا كارها با سهولت و آساني بيشتري انجام گرفته تا مردم راحت تر بتوانند به كارهايشان رسيدگي كنند.


امام جمعه كرمانشاه با بيان اينكه جوانان برومند كشورمان از استعداد و پتانسيل هاي بسياري برخوردارند و بايد زمينه كار كردن و بروز استعداد و خلاقيت را برايشان فراهم كرد خاطر نشان ساخت : شان جمهوري اسلامي ايران نيست كه جوانانش بيكار باشند ، به همين خاطر مسئولين ارشد كشور بايد زمينه هاي اشتغالزايي آنهار ا فراهم كنند .
آيت اله علما در ادامه با اشاره به موفقيت هاي روز افزون كشورمان در عرصه هاي مختلف جهاني گفت : يكي از نمونه هاي بارز اين موفقيت دست يابي به فناوري هسته اي به عنوان يكي از پيچيده ترين فناوري هاي دنياست كه با همت و غيرت مثا

ل زدني جوانان و دانشمندان كشورمان موفق به دست يابي به آن شده ايم .
وي ساخت ناوشكن جماران را يكي ديگر از نشانه هاي قدرت و اقتدار كشورمان عنوان و تصريح كرد : اينها همه نمونه هايي از توان و قدرت مثال زدني جوانان ايراني است كه امروز در اوج اقتدار در دنيا ظارهر شده و لرزه بر اندام دشمنان انداخته اند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
کارآفريني و اشتغال در نظام آموزش عالي رقابت پذيري در اقتصاد جهاني به توانمندي هاي تکنولوژيکي و نوآوري وابسته است. اين امر شامل توانايي توسعه محصولا ت جديد و دسترسي به بازارهاي جديد، به کارگيري تکنولوژي جديد، اعمال بهترين الگوهاي مديريتي در بنگاه ها و توسعه سطوح مهارتي در طيف وسيعي از نيروي کار است. دانشگاه ه ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر رابطه ی بین آموزش کار و کارآفرینی و نقش آن در نگرش جوانان در خود اشتغالی

word قابل ویرایش
36 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این طرح تحقیق به بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر کسب دانش مربوط به کارآفرینی، شناسایی و تحریک استعدادها و مهارتهای کارآفرینانه و کشف فرصتهای جدید پرداخته شده است . پس از انتخاب موضوع اقدام به کامل کردن فرم طرح تحقیق نموده و سپس گزارش کار خود را در کلاس درس روش تحقیق در مدیریت ارائه دادیم و بعد از گرف ...

مقاله در مورد ‌‌پروژه کارآفرینی مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما

word قابل ویرایش
39 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
پروژه کارآفرینی مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما1- 1 مقدمه : امروژه انواع مختلف بیماری سرطان بر همگان شناخته شده است و درمان آن یکی از دغدغه های اصلی بشر می باشد. در راستای درمان این بیماری راه های مختلفی پیدا شده که مهمترین آنها درمان بوسیله پرتوهای پرانرژی الکترومغناطیسی و بهترین روش در این ...

پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

word قابل ویرایش
39 صفحه
18700 تومان
پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی1- 1 مقدمه : در گذشته که غالب بیماری‌ها، بیماری‌های ساده (مانند بیماری‌های عفونی تك ارگانيسمي) بود و رویکرد به آنان نیز رویکردهای ساده ای بوده اند و اقدامات و مداخلات ممکن نیز محدود بودند، رویکردهای تشخیصی و درمانی ، چندان پیچیده نبودند و گزینه ...

دانلود مقاله امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری روستایی مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی بویراحمد

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر موارد گوناگونی صنعت گردشگری به عنوان راهبردی برای توسعه نواحی روستایی مطرح شده است .این امر به روند روز افزون توسعه روستاها و تغییر ماهیت تولیدات کشاورزی تلاش دارد تا از طریق ایجاد فعالیت های مکمل در زمینه ارزشمند سازی جاذبه های گردشگری و جذب گردشگر ، جهت ایجاد درآمد و افزایش رفاه ساکنان نواحی روستاها ...

دانلود فایل پاورپوینت فعال‌سازی جامعه‌ی خیرین توسعه کارآفرینی و اشتغال

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مهم‌ترین چالش ملی و جهانی فقر و بیکاری، به‌ ویِِژه در جوانان جوامع شهری است؛ ناموفق بودن برنامه‌های دولتها و سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه. اسلاید 2 :  تجارب موفق  برمبنای تجربه ایران و کشورهای جهان مشارکت مردم، به صورت یک حرکت ملی، محور و اصل توسعه ...

مقاله نقش آموزش های فنی و حرفه ا ی درتوسعه کارآفرینی و اشتغال زایی

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش آموزش های فنی و حرفه ا ی درتوسعه کارآفرینی و اشتغال زایی چکیده : هدف از ارائه این مقاله بررسی و تبیین جایگاه و نقش جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ا ی در کارآفرینی و اشتغا لزایی می باشد. آموزشهای فنی و حرفه ای با هدف انتقال مهارتهای مختلف به فراگیران و نیز اشتغال فارغ التحصیلان این دوره ها از طریق مزد بگیری ...

مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت طرح های خودکفایی و اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) با رویکرد کارآفرینی اجتماعی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت طرح هاي خودکفايي و اشتغال زايي کميته امداد امام خميني (ره ) با رويکرد کارآفريني اجتماعي چکيده : کميته امداد امام خميني صرفاً يک بنگاه خدمات اجتماعي نيست و در کنار آن نقش کارآفريني اجتماعي را نيز بر عهده دارد. علي رغم تلاش هاي وافر اين نهاد درراستاي هدف اساسي يعني خوداتکايي مددج ...