مقاله در مورد تاثیر اثربخشی برنامه های فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای کشور

word قابل ویرایش
41 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تاثیر اثربخشی برنامه های فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای کشور

اداره کل تربیت‌ بدنی ‌و فعالیت های فوق برنامه
اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه شاهد از زیر مجموعه های معاونت دانشجویی این دانشگاه بوده که خدمات خود را در دو بخش کلی شامل ، تربیت بدنی و ورزش (کلیه فعالیت های ورزشی خواهران و برادران) و فوق برنامه (شامل انجمن های علمی پژوهشی دانشجویی ، همایش دانشجویان جدیدالورود ، جشن دانش آموختگان دانشگاه و عمره دانشجویی) به دانشجویان ، کارکنان و هیئت علمی دانشگاه ارائه می نماید. باتوجه به این که این مکتوب برای افرادی تنظیم شده است که دانشجو هستند یا در آینده دانشجو خواهند شد ، تنظیم شده است ، ازتوضیح ورزش مربوط به کارکنان دانشگاه خودداری شده است.

توجه : باتوجه به این اداره کل فعالیت های خودرا حتی الامکان متناسب با نیاز دانشجویان تنظیم می کند لذا از ذکر مصادیق ورزشی (رشته های ورزشی) خودداری شده است.
الف : فعالیت های مربوط به بخش تربیت بدنی و ورزش :
سیاست های ما در اجرای فعالیت های ورزشی دانشجویی به شرح زیر است :
به طور کلی دراین دانشگاه همه درخواست های ورزشی دانشجویان اجابت می شود. اما این اجابت منوط به شرایطی است که ازآن جمله اند :

تعداد دانشجویان متقاضی درحد نصاب تخصیص اعبتارات مورد نیاز برای آن فعالیت باشند (تناسب تقاضا با صرفه و صلاح ) .
افراد علاوه برثبت نام ، عملا هم دراین کلاس ها شرکت کنند (گاهی مشاهده شده است که اشخاص متقاضی هستند ولی هنگام آغاز کلاس ها با این که هزینه زیادی صرف راه اندازی آن شده است ، شرکت نمی کنند) .
ورزش های همگانی که بیشترین افراد را پوشش می دهند ؛ درصورت وجودتقاضا ؛ دارای اهمیت ویژه ای خواهند بود.

ورزش های قهرمانی دارای مزیت نسبی (درطول دوره دانشجویی با پرداختن به آن نتایجی برای دانشجویان حاصل می شود) دارای اولویت هستند . به سایر ورزش های قهرمانی که افراد توانمندی در آن ها حضور داشته باشند نیز به صورت خاص می پردازیم .

از طرح هایی که ورزش را به داخل سوئیت شما در خوابگاه بیاورد استقبال می کنیم . طرحی را دربعضی از خوابگاه ها به نام هراتاق یک باشگاه اجراکردیم که موفق بود . دراین طرح ، با استفاده از بروشور های آموزشی ، پوستر ویا با استفاده از یک نفر مربی آمادگی جسمانی که به شما سرمی زند و برای اجرای ورزش های عمومی مورد نیاز (حداقل ورزش برای همه) راهنماییتان می کند.

خلاصه این که :با درنظر کرفتن بودجه و امکانات مصوب ورزشی ، تلاش می شود حتی الامکان به هیچ درخواست ورزشی معقولی (قهرمانی ، تفریحی و آموزشی) پاسخ منفی داده نشود. که این راهبرد در کمتر دانشگاهی مشاهده شده است.
ورزش های تفریحی : درصورتی که دانشجویان بخواهند بادوستان خود به فعالیتی ورزشی به صورت تفریحی (نه آموزشی و حرفه ای ) بپردازند می توانند با ارائه کارت دانشجویی به مسئول مربوط (مسئول انجمن ورزشی رشته مورد نظر که ازبین خود دانشجویان داوطلب و علاقمند انتخاب شده و می شوند) ، اقلامی از قبیل توپ ، تور ، راکت و … را برای اجرای فعالیت های تفریحی ورزشی خود دریافت نمایند. بدیهی است درصورت وجود تقاضا برای اقلامی که موجود نباشد ، با درخواست مسئول انجمن مربوط ، ازسوی این اداره کل تهیه و دراختیار قرار می گیرد.

توضیح : برای انتخاب مسئول انجمن ورزشی موردنظر دانشجویان دواطلب به کارشناس مربوط در اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه مراجعه وبرای پذیرش مسئولیت اعلام آمادگی می کنند . به مسئولان انجمن های ورزشی و تعدادی از دانشجویان همکاروی کاردانشجویی پرداخت می شود.
کلاس های آموزشی رشته های مختلف ورزشی : دانشجویان علاقمند به رشته های مختلف

ورزشی با ارئه تقاضای کتبی به مسئول انجمن مربوط (اگرانجمن ورزشی آن رشته تشکیل نشده باشد ، شما می توانید موسس آن باشید) ، درصورتی که تعداد به حدنصاب مشخصی (برای هررشته ورزشی متفاوت است) برسد ، آن کلاس بادعوت از مربی مجرب تشکیل می شود.
درصورتی که قابلیت ارائه این خدمات در فضاهای ورزشی موجود در دانشگاه وجود نداشته باشد از فضاهای خارج ازدانشگاهی که نزدیک خوابگاه یا دانشکده ها باشد ، به صورت اجاره استفاده می شود. همه هزینه های مربوط (به جزلباس ورزشی تمرین) از سوی این اداره کل پرداخت می شود.
درسال ۸۵ حدود ۴۸ کلاس آموزشی رشته های مختلف برای دانشجویان دانشگاه اجرا شد.
مسابقات ورزشی داخل دانشگاه :

همه ساله متناسب با تقاضا و شرایط هرکدام از خوابگاه ها (۷ خوابگاه) و دانشکده های دانشگاه (۸ دانشکده) مسابقات ورزشی رشته های مختلف از جمله فوتسال، والیبال ، پینگ پونگ ، طناب کشی ، ورزیده ترین فرد خوابگاهی یا دانشکده ای (سپس دانشگاهی) و … برگزار می شود.
درسال ۸۶ جوایز ورزشی به ترتیب زیر درنظر گرفته شده است :
مقام اول (تیمی یا انفرادی) حدود ۲۲۰۰۰۰ ریال مقام دوم ۱۸۰۰۰۰ ریال و مقام سوم ۱۵۰۰۰۰ ریال .

درسال ۸۵ حدود ۶۰ مسابقه ورزشی تیمی و انفرادی برای دانشجویان برگزارشد.
مسابقات ورزشی چندجانبه استانی و کشوری :
درصورت وجود دانشجویانی که دارای توانایی و شرایط لازم برای شرکت در میادین ورزشی کشوری باشند تیم های ورزشی مربوط تشکیل و با شرکت در اردوهای آمادگی در این مسابقات شرکت خواهندکرد. بدیهی است تمامی هزینه های مربوط از سوی این اداره کل پرداخت می شود.
این توانایی در حین برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه نیز شناسایی خواهد شد.
درسال ۸۵ تیم های ورزشی دانشجویی دانشگاه در حدود ۲۰ مسابقه کشوری شرکت کردند. درمسابقات جشنوراه شاهد استان تهران مقام اول کشتی و مقام سوم والیبال از آن دانشجویان دانشگاه شد و درمجموع مسابقات جشنواره و کشوری (دانشجویان و کارکنان) ۲۵ مقام انفرادی (اول تاسوم) و ۸ مقام تیمی (اول تاسوم) نصیب دانشگاه شد.
اماکن ورزشی :
استخر بین المللی :
این مجموعه ورزشی زیبا ، در کنار مجموعه پردیس اصلی دانشگاه ، واقع در کنار بزرگراه خلیج فارس (روبروی مرقد حضرت امام ره) واقع است که برای ورزش های آبی تفریحی ، آموزشی و مسابقات از آن استفاده می شود.

مجموعه ورزشی شهید مفتح :
این مجموعه نیز در پردیس اصلی دانشگاه واقع شده است و شامل یک سالن ورزش های توپی و یک سالن ورزش های غیرتوپی است .
سالن های ورزشی خوابگاه ها :
خوابگاه ملت (خواهران) : سالن ورزشی آمادگی جسمانی
خوابگاه حجاب یا شهید نجات الهی (برادران) : سالن ورزشی آمادگی جسمانی
خوابگاه کوثر (خواهران) : سالن ورزشی آمادگی جسمانی و سالن تیراندازی
خوابگاه ایرانشهر (خواهران) : سالن ورزشی آمادگی جسمانی
خوابگاه شهید آوینی (برادران) : سالن بدنسازی
ضمن این که احداث اماکن ورزشی بیشتراز جمله زمین فوتبال ، سالن های چندمنظوره و … دردستور کاردانشگاه قراردارد ، تا تحقق آنها ، مابقی نیازمندی های سالن های ورزشی از طریق سالن های استیجاری تامین می شود.
ب : فعالیت های فوق برنامه غیرورزشی :
دراین بخش از فعالیت های اداره کل تربیت بدنی وفوق برنامه مواردزیر تعریف شده و پیگیری می شود:
امور مربوط به انجمن های علمی پژوهشی دانشنجویی :
دانشجویان رشته های مختلف می توانند حسب دستورالعمل مربوط اقدام به ایجاد انجمن های علمی پژوهشی دانشجویی نمایند. هدف کلی این انجمن ها ، ایجاد نشاط علمی و بالابردن سطح علمی دانشجویان است. دبیر شوراهای انجمن های علمی پژوهشی دانشگاه (متشکل از انجمن های علمی پژوهشی دانشکده ها که خود از انجمن های رشته تشکیل شده اند) عضو کمیته حمایت و نظارت برانجمن های مذکور است . هرطرح یا پیشنهادی که دراین کمیته تصویب شود مورد حمایت مالی این ادره کل نیز خواهدبود.

انتشارنشریات علمی ازسوی دانشجویان نیز درحیطه اختیارات انجمن های مذکوراست.
از مقالات دانشجویی که درکمیته حمایت و نظارت مورد تصویب قرارگیرند حمایت مالی می شود.
اعزام به اردوهای تخصصی علمی نیز به همان صورت خواهدبود. به طور کلی فعالیت های این انجمن ها بسیار متنوع است و دانشجویان می توانند با هماهنگی اساتید دروس و گروه درسی مربوط بسیاری از فعالیت های علمی را طراحی و اجراکنند (هرگونه نیاز به کمک های مالی دراین خصوص منوط به تصویب کمیته حمایت و نظارت است) .

ستاد عمره دانشجویی :
همه ساله و براساس سهمیه های تخصیصی از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (برای گروه های غیر پژشکی) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پژشکی (برای دانشجویان گروه پزشکی) فراخوان عمومی صادر و پس از ثبت نام از دانشجویان متقاضی عمره ، فهرست اسامی اعضای اصلی اعزامی مشخص و در تابستان هرسال اعزام آنان به مکه مکرمه صورت می گیرد. (هزینه برعهده دانشجویان است . مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال وام به متقاضیان تخصیص داده می شود).درسال جاری ۱۳۱ نفر از دانشجویان برای عمره مشرف خواهندشد.
طرح انتخاب دانشجوی نمونه کشوری :
براساس آیین نامه مصوب وزارت خانه های فوق الذکر این طرح با هداف شناسایی و انتخاب دانشجوی نمونه کشوری همه ساله دراین اداره کل اجرامی شود. تاکنون دانشگاه شاهد همواره جزو انتخاب شدگان بوده است .

این طرح همچنین برای دانشجویان شاهد به صورت خاص و تحت عنوان دانشجوی نمونه شاهد کشوری اجرا می شود.
درصورت تمایل دانشجویان جدیدالورود ، می توان کارگاه های توجیهی و آموزشی دراین خصوص برگزار کرد. دانشجویان نمونه کشوری از سال ۱۳۷۷ لغایت در جدول زیر نمایش داده شده است:
تعداد کل نمونه کشوری غیر شاهد نمونه کشوری شاهد
۳۹ نفر ۱۸ نفر ۲۱نفر
همایش دانشجویان جدیدالورود :
درابتدای ورود دانشجویان به دانشگاه ، همایشی تحت عنوان همایش شاهدان مهر با هدف آشنایی دانشجویان جدیدالورود با دانشگاه ، باحضور رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران ، و رئیس و مسئولان دانشگاه ، برگزار می شود. دراین همایش هدایایی نیز به رسم یادبود تقدیم دانشجویان می شود.
جشن دانش آموختگان دانشگاه :
همه ساله در پایان تحصیل دانشجویان ، جشنی تحت عنوان جشن دانش آموختگان با حضور سه نفر از اولیاء دانش آوخته ، باحضور رئیس و مسئولان دانشگاه برگزارمی شود. دراین جشن تندیسی به رسم یادبود به همه دانشجویان اهدا می شود و عکس های دس

ته جمعی یادگاری گرفته می شود.
سایت های رایانه :
از سوی این اداره کل ، درهمه خوابگاه های دانشجویی سایت رایانه و اینترنت راه اندازی و تحویل اداره کل خدمات دانشجویی (خوابگاه ها) شده است. برای ادامه کارهای مورد نیاز آن می بایستی از آن اداره کل ، اقدامات لازم را پیگیری نمایید. دکتر علی اصغر یزدانی، معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، چهار ماه بعد از شروع به کار خود، جدای از مصاحبه های کوتاه و جداگانه در حوزه مسئولیت خود، در سومین مصاحبه تفصیلی اش، خبر از تدوین الگوی جدید فعالیتهای پرورشی مدارس می دهد، که به اعتقاد وی، نوعی نوآوری در مدیریت و برنامه ریزی فعالیتهای پرورشی محسوب می شود. یزدانی این الگو را همراستا با رویکرد وزیر جدید آموزش و پرورش می خواند که در نظر دارد با ارتقای مدیریت مدرسه، آن را به کانون فعالیتهای فرهنگی در محله تبدیل نماید. او تاکید دارد که در الگوی جدید می توانیم به یکی از چشم اندازهای سند تحول راهبردی آموزش و پرورش که نقش آفرینی فعال فرهنگی مدارس در جامعه است، امیدوار باشیم. این مصاحبه، همزمان با هفته تربیت اسلامی انجام شده است. شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم؛سومین مصاحبه تفصیلی شما که همزمان با هفته تربیت اسلامی و روز امور تربیتی انجام می شود، در حالی صورت می گیرد که نزدیک به شش ماه از آغاز طرح تحول بخشی در امور پرورشی می گذرد. در طی این مدت چه کارهایی صورت گرفته و چه دستاوردهایی داشته اید؟
– اجازه بدهید در ابتدای صحبت، هشتم اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی را هم به کلیه همکاران خدوم و پرتلاش و دلسوزم در مدارس و هم به خانواده های محترم تبریک عرض کنم و یاد شهیدان رجایی و باهنر را که نهاد ارزشمند و مقدس امور تربیتی را بنیان گذاشتند، گرامی بدارم و علو درجاتشان را از خداوند متعال مسئلت نمایم. همان طور که در مصاحبه های قبلی اعلام کرده

ام، طرح تحول بخشی امور پرورشی، برای ارتقاء، بهبود و کیفیت بخشی امور پرورشی در وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد. بر همین اساس، ما بررسیهای کارشناسی خود را آغاز کردیم که در قدم نخست، به آسیب شناسی وضع موجود امور پرورشی در وزارت آموزش و پرورش پرداختیم. اولین نتایج آن را هم گزارش کردیم. به طوری که با تشکیل کارگروهی در وزارت آموزش و پرورش،

سند راهبردی معاونت پرورشی و تربیت بدنی را مطابق با آسیب شناسیهایی که انجام داده بودیم، تدوین نمودیم و متناسب با آن، طرح مدرسه زندگی را به عنوان یکی از خروجیها برای مهندسی مجدد مدارس، تدوین و ابلاغ کردیم که هم اکنون هم در تلاش هستیم تا آن را با استفاده از رهنمودهای وزیر آموزش و پرورش، به نسخه بالاتری ارتقاء بدهیم. در تدوین سند راهبردی هم تلاش کردیم تا رهنمودهای مقام معظم رهبری را محور قراردهیم. ایشان در یکی از دیدارهای خود با

معلمان، افق کار امور پرورشی را به طور صریح و با ذکر شاخصه ها روشن و تبیین فرمودند. همچنین به این نکته نیز توجه نمودیم که از گرایش سلیقه ای در تدوین اسناد و شیوه نامه ها پرهیز کنیم و برای این کار، تلاش کردیم تا از مفاهیم و راهکارهای پذیرفته شده که با چارچوب تعلیم و تربیت اسلامی مطابقت داشته و با جدیدترین یافته ها همخوانی دارند، استفاده کنیم و برای این منظور، به اسناد فرادستی خود مانند سند ملی آموزش و پرورش نیز توجه کرده و به آنها نزدیک شویم. قدم بعدی کار ما، بررسی وضعیت ساحتهای مختلف تربیتی دانش آموزان بود. همان طور که در سند تحول راهبردی آموزش و پرورش، ساحتهای مختلفی برای تربیت دانش آموزان در نظر گرفته شده است، ما نیز کوشش کردیم تا وضعیت امور پرورشی را به نسبت این ساحتها مورد بررسی

قرار دهیم که نتیجه آن، تا کنون این بوده است که ضمن آسیب شناسی موردی هر یک از این ساحتها، به تدوین راهبردهای پرورشی مربوط به آن سند و در مجموع تهیه پیش نویسهای اولیه هر یک از آنها پرداختیم. در این فاصله، ویژه نامه ای را هم با عنوان راهنمای تحول بخشی در امور پرورشی منتشر کردیم که هم اکنون هم بر روی وب سایت معاونت پرورشی و تربیت بدنی قابل دریافت و مطالعه است و در آنجا کوشش کردیم تا سرفصلهای مختلف بهبود و کیفیت بخشی امور پرورشی دانش آموزان را برای کارشناسان و نیز برای کارکنان مدارس، از جمله برای مربیان

پرورشی، تشریح کنیم. در قدم بعدی، سعی کرده ایم تا به این سئوال پاسخ بدهیم که الگوی مناسب برای فعالیتهای پرورشی مدارس چیست؟ این سئوال در واقع نوعی بررسی مجدد فصل فعالیتهای پرورشی آیین نامه مدارس است که سالهاست تغییر نکرده و نیاز به روزآمد سازی و ارتقاء داشته است. این کار همچنین زمینه تدوین نظامنامه ای برای فعالیتهای پرورشی در مدارس بوده است. به این ترتیب که الگوی مدیریت و نظام ساماندهی فعالیتهای پرورشی در مدارس را مشخص و تبیین کنیم. سرانجام، قدم بعدی ما، تدوین برنامه توسعه پنج ساله امور پرورشی وزارت آموزش و پرورش است که در تدوین آن، سعی بر این بوده است که با در نظر گرفتن سیری که به آنها اشاره کردم، که شامل رصد و آسیب شناسی وضع موجود، ملاحظه مستندات، تدوین چارچوبها و راهبردها و طراحی نظامنامه پرورشی مدارس می باشد، تدوین شود. همه این اسناد، به شکل مجموعه ای انداموار طراحی شده اند که شامل سند راهبردی معاونت پرورشی و تربیت بدنی، اسناد ساحتهای تربیتی دانش آموزان، نظامنامه پرورشی مدارس و برنامه پنجساله امور

پرورشی وزارت آموزش و پرورش است. علاوه بر این اقدامات نظری، در راستای تکلیف قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی به بررسی عملکرد واحدهای ستادی و استانی وزارت آموزش و پرورش در زمینه فعالیتهای پرورشی پرداختیم که به یاری خداوند، به زودی گزارش آن را به وزیر آموزش و پرورش، تقدیم خواهیم کرد.
این دستاوردها، چه تاثیر و کاربرد مشخصی برای مدارس دارند؟
– دستاوردهایی که از آن سخن گفتم، به طور کلی شامل دو دسته هستند؛ اول، دسته ای که جهت گیری آنها، ارتقاء امور پرورشی وزارت آموزش و پرورش است که هرچند خروجی آن در نهایت به سوی مدرسه خواهد بود اما بیشتر گرایش به ارتقای کارآیی سازمانی و تجمیع و انسجام بخشی درونی و ستادی واحد های وزارت آموزش و پرورش دارد. برنامه پنج ساله توسعه امور پرورشی وزارت آموزش و پرورش، نمونه بارز این دسته است که البته به سمت مدرسه هم جهت گیری دارد. دسته دوم هم شامل خروجیها و دستاوردهایی که به طور مستقیم، مدرسه را شامل می شوند و کوشش آنها، ارتقاء و ساماندهی فعالیتهای پرورشی در مدرسه است. نظامنامه فعالیتهای پرورشی مدرسه، از این دسته است. اگر اجازه بدهید می خواهم در مورد این نظامنامه کمی بیشتر توضیح بدهم تا کاربست آن در مدرسه روشن و مشخص شود. ما در این نظامنامه سعی کردیم به این سوال پاسخ بدهیم که چگونه می توان فعالیتهای پرورشی در مدرسه را مدیریت و برنامه ریزی کرد؟ برای پاسخ به این سوال، چند موضوع باید روشن می شد. اینکه از چه الگوی نظری باید استفاده شود؟ چه قالبهایی برای تعریف فعالیتها مناسبند؟ چگونه می توان آنها را دسته بندی نمود؟ چه ارتباط اندامواری با برنامه های درسی دارند؟ نسبت آنها با فعالیتهای فرهنگی رقیب چیست؟ نقش معلمان و سایر کارکنان مدرسه در این فعالیتها چگونه قابل تعریف است و چگونه از ظرفیتهای آنها استفاده می شود؟ در پاسخ به این سوالات، ما ضمن بازنگری در تعریف فعالیتهای پرورشی و چارچوب آن، الگوی جدیدی را هم به عنوان نظام فعالیتهای پرورشی در

مدرسه طراحی کردیم. در این تعریف، چارچوب و نظام جدید، به چند ویژگی و معیار مهم توجه کرده ایم که برخی از آن ها عبارتند از؛ شاد و با نشاط بودن فعالیتهای پرورشی، رقابت پذیری فعالیتهای پرورشی، خلاقیت و نوآوری در روشها، نقش آفرینی فعال در فرهنگ عمومی و… مطابق با همین ویژگیها، ما فعالیتهای پرورشی را به یازده دسته تقسیم کرده ایم که فهرست آنها عبارتند از۱ – دینی و قرآنی۲ – آموزشی، تربیتی۳ – ترویج و فرهنگ سازی۴ -خدمات اجتماعی، مشاوره و مددکاری۵ – مراقبتهای بهداشتی و مداخله های پیشگیرانه۶ – فعالیتهای ورزشی و تربیت بدنی۷ –

استعدادیابی، توانمند سازی و رشد۸ – غنی سازی پرورشی۹ – آموزشی، سرگرمی۱۰ – زیباشناختی و با نشاط سازی۱۱ – فعالیتها و همیاریهای دانش آموزی. این دسته بندی، به همراه اصول، ویژگیها و چارچوبهایی که به آنها اشاره کردم، پس از نهایی شدن، مبنای دسته بندی و مدیریت فعالیتهای پرورشی در مدارس می تواند باشد که هم به دغدغه تعمیم فعالیتهای پرورشی توجه دارد و هم نوعی تنوع پذیری در قالب را در خود دارد. ضمن اینکه به تخصصی شدن فعاالیتهای پرورشی و ارتقاء جایگاه آن در مدارس کمک می کند.
الگویی که از آن سخن می گویید چه تفاوتی با الگوی فعلی دارد؟
– همان طور که می دانید، درالگوی فعلی که اکنون در مدارس اجرا می شود، فعالیتهای پرورشی، مطابق با آیین نامه، به دو دسته تقسیم می شوند؛ فعالیتهای رسمی و فعالیتهای فوق برنامه. این دسته بندی موجب سوء تفاهمهای زیادی حتی برای مدیران و معلمان و مربیان مدارس شده است. به این معنا که گویا فعالیتهای پرورشی، فعالیتهای غیررسمی و فوق برنامه ای هستند که ضرورت و اولویت چندانی ندارند و اگر لازم بود اجرا می شوند و اگر وقت نبود ضرورتی ندارند و حتی می توان از این وقت برای فعالیتهای دیگر آموزشی استفاده کرد. به همین دلیل، فعالیتهای پرورشی ممکن است در مدارس، عملا به ساعت خاص پرورشی محدود شوند و یا از بازدهی مناسب برخوردار نباشند. در حالی که در الگوی جدید، که به امید خداوند متعال، تلاش می کنیم تا پس از نهایی

شدن، آن را هرچه زودتر در مدارس اجرایی کنیم، این دسته بندی کنار گذاشته می شود. به عنوان مثال، ما فعالیتهای فوق برنامه و مکملها را در دسته ای به نام «غنی سازی پرورشی» قرار داده ایم و برای آن تعریف مشخصی هم نوشته ایم تا این دسته از فعالیتها که ظرفیت بالایی هم دارند، کارکرد و اثربخشی درست خود را داشته باشند.
این الگو، در زمینه تربیت اسلامی چه کاربردهایی دارد؟
ما در کنار الگوهای رایج مربوط به تربیت اسلامی که اکنون در قالب سرفصلهای درسی و یا برنامه

های پرورشی در مدارس اجرا می شود، در نظر داریم تا رویکردهای ترویج را جدی بگیریم. همچنین، همان طور که می دانید انواع سبکهای زندگی غربی که اغلب آنها، هیچ سنخیت و تناسبی با فرهنگ و آیین ما ندارد، در قالبهای متنوع و جذابی چون فیلم و سرگرمی به نوجوانان و جوانان ما نشان داده می شود و برای آنها تصویرسازی می شود. از طرف دیگر، همان طور که می دانید، یکی از موضوعاتی که در طی سالهای گذشته در کشور ما هم مورد اقبال قرار گرفته است، آموزش مهارتهای زندگی است که حالا دیگر به یک چارچوب شناخته شده تبدیل شده است و مردم هم به خوبی با آن آشنا هستند. این در حالی است که ما منابع دینی و فرهنگی زیادی داریم که همه آنها، مجموعه ای از درسها و آداب زندگی را به ما می آموزند. این را هم در سیره اهل بیت (ع) و هم در ادبیات فارسی مانند حکایتهای سعدی می توانیم مثال بزنیم. در چنین فضایی، ما این سوال را از خودمان پرسیده ایم که در کنار الگوهای رایج تربیت اسلامی، چه قالبها و الگوهای جدیدی را می توان به کار گرفت؟ همان طور که اشاره کردم، در الگوی جدید، ضمن استفاده از قالبهای متنوع یازده گانه، از مجموع ارزیابیهای صورت گرفته، ما الگوی ترویج را مورد توجه ویژه ای قرار می دهیم. به عنوان مثال، ضمن تدوین بسته های فرهنگی، تربیتی در زمینه آداب زندگی، از قالبهایی چون فیلم، انیمیشن، بازی و سرگرمی برای این منظور استفاده خواهیم کرد. دغدغه ما این است که آنچه به

عنوان خدمت پرورشی به دانش آموزان عرضه می کنیم، باید قابلیت رقابت با خدمات فرهنگی رقیب را داشته باشد و این در حوزه پر اهمیتی مثل تربیت اسلامی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
پس می توان گفت که این الگوی جدید، نوعی تحرک و نشاط در فعالیتهای پرورشی مدارس ایجاد می کند؛
– همین طور است. این دغدغه اصلی ماست.کوشش ما این است که فعالیتهای پرورشی متنوع شوند و از همین طریق، مربیان پرورشی بتوانند از طیف متنوعی از زیرساختها و قالبها برای مدیریت

و برنامه ریزی امور پرورشی در مدرسه استفاده کنند. بازکردن دسته بندیها و خارج شدن از انحصار فعالیتهای رسمی و غیر رسمی هم به همین منظور است. در مجموع، الگوی جدید فعالیتهای پرورشی، در کنار ارتقاء مدیریتی مدرسه و جلب مشارکت محلی، مدارس ما را از نظر پرورشی، به ظرفیت گسترده ای از فعالیتها، بازیها، سرگرمیها، جشنواره ها، تولیدات فرهنگی، هنری و زیرساختهای پرورشی تبدیل می کند و این همان تحقق یکی از چشم اندازهای تصریح شده در سند تحول راهبردی آموزش و پرورش است.
آیا در نظام جدید فعالیتهای پرورشی، نحوه برنامه ریزی سازمانها و مناطق هم تغییر می کند؟
– بله. در سازمانها و مناطق هم همین تغییر ایجاد می شود. این الگو برای آنها هم صادق است. ضمن اینکه در سازمانها و مناطق، قدم دیگری هم باید برداشته شود، و آن، اینکه مناطق و

سازمانها هم باید نقش فراگیری در فعالیتهای فرهنگی حوزه خود داشته باشند. معاونت پرورشی و تربیت بدنی، بر این نکته تاکید ویژه ای دارد که فعالیتهای پرورشی در استانها و مناطق، باید با استناد به جدول برنامه های سالانه و متناسب با اولویتها باشد و از هرگونه گرایش و اولویت دهی سلیقه ای در این زمینه پرهیز شود.
در سطح کلان چه تدبیری اندیشیده اید؟ آیا همه این اسنادی که به آنها اشاره کرده اید، زمینه یک طرح توسعه ای در حوزه امور پرورشی را به وجود آورده اند؟

– همان طور که در ابتدای صحبتها اشاره کردم، از مجموع برررسیهای صورت گرفته، ما راهبردهایی را مشخص کرده ایم و متناسب با آن راهبردها، برنامه های جداگانه ای را در قالب برنامه پنج ساله توسعه امور پرورشی احصاء کرده ایم. در تدوین این برنامه ها که نوعی تکلیف برای کلیه بخشهای وزارت آموزش و پرورش محسوب می شود، به انسجام بخشی ظرفیتهای موجود و جهت دهی آنها به سمت تحقق ماموریتهای پرورشی مشترک وزارت آموزش و پرورش توجه کرده ایم. ارزیابی ما این است که اگر همین ظرفیتهای فعلی در بخشهای مختلف آموزش و پرورش، با همدیگر و در ظرف مشخصی تجمیع شوند، رشد قابل ملاحظه ای در زمینه فعالیتهای پرورشی خواهیم داشت.
اقدامات بعدی شما چه خواهد بود؟ در واقع در فاز بعدی، ما چه گزارشی می توانیم از شما دریافت کنیم و به طور مشخص، این اقدامات چه پیامدهای عملی به همراه دارد؟
– در اولین قدم، در گردهمایی معاونین پرورشی و تربیت بدنی سراسر کشور، به طور خاص الگوی جدید فعالیتهای پرورشی را به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت و ضمن تشریح الگو، نظرات همکارانمان را دریافت نموده و کارمان را اصلاح و تقویت می کنیم. در قدم بعدی، تلاش می کنیم تا اسنادمان را با صاحب نظران و کارشناسان مختلف به بحث بگذاریم تا پس از اصلاح، آن را به شورای معاونین وزارت آموزش و پروش و شورای عالی آموزش و پرورش تقدیم کنیم. با کارهایی که در ماههای گذشته صورت گرفته است، همه کوشش ما این است که در شش ماه آینده، خود را برای نهایی و اجرایی کردن اسناد و الگوهای جدید فعالیتهای پرورشی در مدارس، در سال تحصیلی۹۰

-۸۹ آماده کنیم و فرصت تابستان پیش رو کمک می کند تا کارگاههای آموزشی لازم برای این منظور را برای معاونین پرورشی و تربیت بدنی سازمانها و مناطق آموزش و پرورش برگزار کنیم و آنها را برای اجرای مدل جدید امور پرورشی در مدارس آماد کنیم. ضمن اینکه به مردم عزیز کشورمان هم نوید این را می دهم که با تدابیر وزیر آموزش و پرورش، اقدامات گسترده ای برای کمک به امور

پرورشی آغاز شده است که از جمله آنها اختصاص نمازخانه و سالن ورزشی برای همه مدارس و اختصاص سهمیه برای جذب مربیان تربیت بدنی و مشاوران مدارس است.
در پایان چه توصیه ای به مربیان پرورشی دارید؟ به نظر شما شاخصه های یک مربی پرورشی موفق چیست؟

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 41 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد