بخشی از مقاله

جشن انقلاب اسلامي


سال ها از پي هم سپري مي شوند نسل ها از پي نسل ها مي آيند و مي روند اما همچنان نقاط عطف تاريخ انقلاب اسلامي در تار و پود اين مرز و بوم در لا به لاي كتاب ها، در سينه انقلابيون و يا در امولسيون فيلم هاي رنگي و روفته آرشيوها خودنمايي مي كند (googel ، تلاش مردم به جشن انقلاب، همشهري).


در سالروز پيروزي انقلاب اسلامي پرواز هزاران بادكنك و بالن هاي رنگي و بارش گل و كاغذهاي رنگي از چرخبال ها بر فراز ميدان آزادي روز 22 بهمن بر شادي حضور نوجواناني كه در جمع خانواده هاي خود به ميدان آزادي، استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي را فرياد مي كنند مي افزايد.
رها شدن كبوتران سفيدي كه همانند پرچم ايران رنگ شده پيش از سخنراني رئيس جمهور ايران آسمان ميدان آزادي را جلوه اي ديگري مي بخشد.


Pocharkhen (thternet version oftlamshahri pailys supplement in , googel)
در جشن انقلاب اسلامي برگزاري جنگ موسيقي سنتي، نورافشاني، جنگ شادي در سينما بهاران، تجليل از خانواده هاي معظم شهدا، برپايي نمايشگاه عكس از روزهاي انقلاب، مراسم شبي با قرآن و ايستگاههاي صلواتي را داريم (googel ، شادي در جشن انقلاب، همشهري).
بيانات امام خميني (ره) براي برگزاري جشن انقلاب اسلامي:


اين اعياد سالگرد انقلاب عظيم اسلامي است و براي ملت ايران و بلكه مسلمانان عالم يك عيد است اسلام توانست اين افتخار را بدست آورد كه بر سيطره سلطه قدرتهاي چپاولگر و جهانخواه پنجه بيندازد و يك ملت را نجات دهد.
دهه فجر يادبود حيات دوباره ملت ايران و كشور عزيز ماست. مردم اين ايام را جشن مي گيرند و حق دارند جشن بگيرند شما عزيزان من! بدانيد؛ در دنيا هم هر جا مسلمانان آگاه و بيداري وجود دارند نسل جوان، زبدگان و نخبگان فرهنگي و سياسي آنها هم اين جشن را جشن خودشان محسوب مي كنند و اين بيداري را به نفع خود مي دانند (تلاش مردم به جشن انقلاب، بيانات)


آيت الله حائزي شيرازي، با تأكيد بر توجه ويژه به حضور خردسالان در جشن انقلاب اسلامي گفت: براي برگزاري جشن هاي انقلاب بايد از خردسالان شروع كنيم تا به 70 ساله ها برسيم.
وي سرود ويژه خردسالان را موفق ترين سرودها در تأثيرگذاري برشمرد و با تأكيد بر لزوم ساخت سرودهاي انقلابي ويژه خردسالان، اظهار داشت: سرودهاي ما بايد گوياي اين باشد كه ما

انسانيم و سيادت ديگران را نمي پذيريم و براي شكستن بت ها آمده ايم و بت جديد تأسيس نمي كنيم.
نماينده ولي فقيه در استان فارس، با تأكيد بر لزوم برگزاري با شكوه جشن هاي دهه فجر، از اين جشن ها به عنوان جشن پيروزي عقل بر جهل ياد كرد و گفت: يك جشن موفق آن است كه صورت جشن به تنهايي نباشد و جشن نمائي و تظاهر به جشن نباشد بلكه از عمق وجود سرچشمه بگيرد (googel ، شادي در جشن انقلاب، ايسنا).


جشن رمضان:
در ماه مبارك رمضان به دليل اينكه مردم آمادگي بهتر و بيشتري براي كمك به نيازمندان دارند بنابراين بهتر مي توانند به كمك نيازمندان بشتابند و يكي از گروههايي كه واقعاً نيازمند ياري هستند و ساليان سال را به دليل عدم پرداخت مبلغ كمي در زندان بسر مي برند زندانيشان هستند.


اكثر زندانيان بدليل مسائل غيرعمدي و يا در تصادفات كه رخ مي دهد توان پرداخت ديه را ندارند و در زندان به سر مي برند و در اين ميان كميته امداد به كساني كمك مي كند كه معسر (نيازمند كمك مالي) هستند و چندين سال است براي پرداخت 300 هزار تا 10 ميليون تومان در زندان به سر مي برند كميته امداد با شناسايي اين افراد شناسنامه اي از زندگي آنها تهيه كرده و در اختيار نيكوكاران و خيرين قرار مي دهند تا مبلغي كه مي خواهند كمك كرده و سهمي در آزادسازي

زنداني نيازمند داشته باشند. (googel ، جشن رمضان، اداره كل زندانهاي استان تهران).


جشن اكرام:
در جامعه ما اگرچه كاستي هايي مشاهده مي شود كه مربوط به آثار جنگ تحميلي و وجود نابسامانيهايي كه در اوايل انقلاب بوده كه هنوز هم محسوس مي باشد و مسئولان در پي برطرف نمودن آن مي باشند كه البته با كمك مردم اين امر ميسر مي شود و احتياج به زمان دارد ولي هنوز انسانهايي در جامعه بسر مي برند كه پر از محبت و عاطفه هستند كه هدفشان كمك به همنوع خود مي باشد كه واقعاً قابل لمس است چنانچه در دو جشن عاطفه ها و جشن نيكوكاري و طرح اكرام در ماه مبارك رمضان ديده مي شود گرچه بعضي ها نمي خواهند اين را دريابند و مي گويند در كشورمان عاطفه و انسانيت از بين رفته است ولي اينطور نيست.


اگر به ديده بصيرت نگاه شود و بدور از بدبيني هاي رايج جامعه توسط بعضي افراد مي بينيم كه چقدر از انسانها محروم از طريق همين سه طرح كه از طرف مردم ارائه مي گردد تا حدودي به نيازهايشان مي رسند و دل خيلي از خانواده ها شاد مي گردد و چقدر از كودكان بي سرپرست و يتيم مورد حمايت قرار مي گيرد (googel ، جشن اكرام، نشريه درون).


«سالروز حضرت امام حسن مجتبي (ع) و آغاز هفته اطعام و اكرام»
واحد اكرام و ايام در سال 1378 فعاليت خود را در مركز كميته امداد امام خميني (ره) در منطقه 18 واقع در خيابان تختي آغاز كار كرده. مأمني براي خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند منطقه بوده و هست اين واحد با كمك حاميان نيكوكار، همچون خانواده اي گرم و صميمي ايتام را زير چتر حمايت خود گرفته است.


خانم پروانه مددي (كارشناس امور حاميان) جزو پنج نيروي آغاز كننده طرح اكرام در سال 1378 در استان تهران بود. 5 سال پيش طرح اكرام فقط در تهران انجام مي شد اما وقتي تعداد ايتام شناسايي شد و حاميان علاقمند افزايش پيدا كرد واحدي به نام اكرام در مركز كميته امداد در هر منطقه داير شد و ايتام آن منطقه توسط همين واحد تحت پوشش قرار گرفتند.


طرح اكرام فقط در برگيرنده بچه هايي است كه پدر خود را از دست داده اند و داراي گواهي فوت پدر هستند البته در صورتي كه نيازمند باشند و از دولت يا بهزيستي مستمري نگيرند. طرح اكرام، ايتام تا هجده سال را تحت پوشش قرار مي دهد هر چند تا پيش از اين، دختران تا زمان ازدواج نيز مشمول اين طرح مي شدند.


اما با استغتايي كه از علماي قم به عمل آمد مشخص شده كه دختران بالاي 18 سال جزو صغار محسوب شده و بنابراين مشمول اين طرح نمي شوند، البته اگر از نظر حامي، سن، سال فرزند، تحت حمايت اهميتي نداشته باشد اين دسته از ايتام هم مي توانند از خدمات طرح اكرام برخوردار باشند.
در طرح اكرام براي خانواده هاي بي سرپرست كه بيش از 4 فرزند دارند محدوديتهايي وجود دارد براي فرزند چهارم به بعد خانواده، دفترچه امداد رساني صادر نشده و آنها از خدمات كميته امداد برخوردار نمي شوند. بدليل اينكه فرزنداني در طرح اكرام تحت حمايت قرار مي گيرند كه تحت پوشش كميته امداد باشند بنابراين فقط تا فرزند چهارم خانواده هاي بي سرپرست، مشمول طرح اكرام مي شوند (همان).


نحوه شناسايي خانواده هاي بي سرپرست و ايتام:
بعضي از خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند شخصاً به كميته امداد و واحد اكرام مراجعه مي كنند اما بقيه توسط اقوام، همسايگان، دوستان و آشنايانشان و يا از طريق همكاران اين واحد معرفي مي شوند.
البته مأموران تحقيق اين طرح به منازل اين خانواده ها مراجعه و با بررسي شرايط آنها خانواده هاي بي سرپرست واقعاً نيازمند را شناسايي و آنها را براي برخورداري از خدمات طرح اكرام، الويت بندي مي كنند.


افراد علاقمند براي شركت در طرح اكرام مي توانند حضوري به اين واحد مراجعه كرده و يا با شماره تلفن مستقيم واحد اكرام تماس گرفته با اعلام اسم، آدرس، تلفن، سال تولد خود را براي حمايت از يك يا چند فرزند يتيم اعلام آمادگي كنند.
در طرح اكرام حتي حامياني هستند كه در قيد حيات نيستند يعني افراد مراجعه كرده و يا تماس مي گيرند و عزيزان فوت شده خود را به عنوان حامي ايتام معرفي مي كنند و خودشان هزينه اين كار را مي پردازند. پس از ثبت نام، طرح شناسنامه اي فرزند تحت حمايت را كه حاوي عكس و

مشخصات اوست همراه با شماره حساب براي حامي فرستاده مي شود فرد حامي در قبال فرمي كه پر كرده مسئول و موظف است كه ماهانه مبلغ حداقل ده هزار تومان به حساب فرزند تحت حمايت خود واريز كند البته اين حداقل وظيفه اي است كه بر عهده حامي است و اگر امكانش را داشته باشد برحسب وظيفه انساني، مي تواند در زمينه هاي ديگر نيز به فرزند تحت حمايت و خانواده اش در منزل آنها ملاقات داشته باشند تا زمينه آشنايي هر چه بيشتر حامي با آنها و مشكلاتشان فراهم شود البته اين ملاقات اجباري نيست و گاهي به دليل عدم تمايل يكي از طرفين اين ملاقات در منزل فرزند انجام نمي شود در اين صورت ترتيبي داده مي شود تا حامي

فرزند تحت حمايت خود را در واحد اكرام مركز كميته امداد ملاقات كند اين امكان نيز وجود دارد كه حامي به صورت ناشناس حمايت از فرزند را تقبل كند به هر حال مهم ترين مسئله اين است كه از طريق طرح اكرام يك خانواده بي سرپرست و نيازمند با آبرو را به يك فرد خيرخواه معرفي مي شود تا هرگاه قصد انجام كار خيري را داشته باشند به اين خانواده كمك كنند بر همين اساس اگر فرزندان تحت پوشش طرح اكرام، مشكل تحصيلي يا فرهنگي داشته باشند يا در تأمين هزينه هاي

درماني با مشكل مواجه شوند براي حل اين مشكل با حامي آنها تماس گرفته و از آنها كمك مي خواهند آنها نيز اگر بتوانند حتماً به فرزندان تحت حمايت خود كمك مي كنند حاميان در پايان سال تحصيلي كارنامه تحصيلي فرزندان خود را درخواست مي كنند و برايشان فرستاده مي شود و آنها براي تشويق فرزندان درسخوان خود آنها جايزه مي فرستند. (googel ، جشن ايتام و اكرام، همشهري).


جشن عاطفه ها:
جشن عاطفه ها در روز 26 شهريور ماه به ميزباني كودكان و نوجوانان برگزار مي گردد. در اين روز ايستگاههاي نقاشي نيز براي كودكان پايگاههايي در نظر گرفته مي شود. علاوه بر اين، پايگاههاي ويژه قرآني جشن عاطفه ها نيز با همكاري راديو قرآن مستقر مي شود.
در اين روز اتوبوسهاي سيار تحت عنوان كاروانهاي مهر در انتظار مهر در روز جشن عاطفه ها به ميان مردم مي آيند و هداياي آنان به دانش آموزان نيازمند را جمع آوري خواهند كرد علاوه بر مردم عادي در برخي از پايگاههاي جشن عاطفه ها نيز شاهد حضور ورزشكاران و هنرمندان و پيش كسوتان كشورمان مي شويم.


و هفتاد درصد از هداياي جمع آوري شده در جشن هاي عاطفه ها به وزارت آموزش و پرورش تحويل داده مي شود تا بين دانش آموزان نيازمند مورد شناسايي توزيع و سي درصد ديگر نيز از سوي كميته امداد امام خميني بين دانش آموزان بي بضاعت توزيع مي شود و براي كمكهاي مالي مردم شماره حسابهايي اعلام مي شود (googel ، جشن عاطفه ها، روزنامه كيهان).


جشن عاطفه ها همه ساله توسط ستاد احسان و نيكوكاري متشكل از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت آموزش و پرورش و كميتة امداد امام خميني (ره) برگزار مي گردد.
گفتني است هداياي جمع آوري شده بلافاصله پس از پايان برگزاري مراسم جشن تفكيك، و سعي مي گردد تا شروع سال جديد لوازم تحرير، كيف، كفش و ساير ملزومات برابر دستورالعملهاي تعيين شده از طريق وزارت آموزش و پرورش در اختيار دانش آموزان نيازمند مناطق محروم قرار گيرد (همان).


جشن تكليف:
در آغاز جواني هر فردي تحولي بزرگ در او رخ مي دهد قواي جسمي و روحي اش شكوفا مي شود عشق و اميد در او موج مي زند. احساس مي كند شخصيتي پيدا كرده ديگر تابع اين و آن نيست مي خواهد خودش مستقل باشد خودش تصميم بگيرد يعني ديگر او بالغ شده ولي چه كند نمي داند از ميان هزاران راهي كه پيش چشمان او رخ مي نمايد كداميك را انتخاب كند. مي خواهد سعادت ابدي را تحميل كند احساس مي كند به راهنمايي آگاه و دلسوز نياز دارد پيك الهي را مي بيند كه با نامه اي آسماني به سويش آمده است او را مي بوسد و نامه اش را مي گشايد همه چيز در آن هست ديگر جايي براي نگراني باقي نمانده، راه از چاه و حق از باطل برايش روشن شده است و به شكرانه اين كه خدا تاج عزت و سر راه نهاده است (جشن تكليف) مي گيرد.


يعني از اين به بعد (مكلّف) شده است و نسبت به احكام وظيفه دارد (googel ، جشن تكليف، توضيح المسائل آيت الله بهجت).
تكليفي از خداي متعال براي كودكان به سن تكليف رسيده نهاده شده و خداوند با همه ي عظمت و جلال خود با كودكان به سن تكليف رسيده حرف مي زند. آنها را مورد خطاب قرار مي دهد و به تكليف سرافراز مي كند و آنها از عالم كودكي خارج شده و جزو بزرگها به حساب مي آيند چون نماز بر آنها واجب شده و بايد نماز بخوانند و عبادت كنند. (googel ، جشن تكليف، بيانات).


تكليف نعمتي است كه خداوند به انسان عنايت كرده است و جشن تكليف را بهترين روز زندگي دختران عنوان كردند (googel ، جشن تكليف، مكارم شيرازي).


شرايط تكليف:
از ميان موجودات، انسان ويژگي تكليف را داراست و اين از امتيازات و افتخارات اوست كه از سوي خداوند هستي، فرمان مي يابد و عهده دار انجام كارها و وظايفي مي شود كه خواسته پروردگار جهان است.
يكي از علما هميشه سالگرد بلوغ خود را كه مرحله رسيدن به «تكليف» است جشن مي گرفت و مي گفت: در چنين روزي، لياقت مسئوليت پذيري و انجام تكاليف الهي را يافته ام. روز رسيدن به تكليف، روز مباركي است و شايسته است كه براي آن «جشن تكليف» گرفت.
تكليف يك سري شرايطي دارد كه به يكي از آن اشاره مي كنم:
1- بلوغ
بلوغ سني است كه پسران، پانزده سال را تمام كرده، به سن 16 سالگي وارد مي شوند و دختران 9 سال را به پايان رسانده، ده ساله شوند.
با اين بلوغ تكليفي، انجام همه واجبات ديني و پرهيز از محرّمات، بر انسان لازم مي شود و در صورت تخلف گناه كرده و مؤاخذه الهي قرار مي گيرد. (googel ، جشن تكليف، showhtm) 
جشن تكليف با عنوان جشن عبادت هم ياد مي شود و در مدارس ها اين جشن برگزار مي شود برنامه هاي شادي از قبيل سرود، مسابقه، تئاتر، كيك خوري اجرا مي شود. همچنين به دنبال اين مراسم دانش آموزان 9 ساله در نمازخانه مدرسه حضور مي يابند و دو ركعت نماز نمادين جماعت، اقامه مي كنند. و به اين دانش آموزان هدايايي از قبيل جانماز و كيف آن، چادر نماز و پازل آموزش نماز داده مي شود و در كنار آن براي همه اين دانش آموزان اردوي زيارتي حرم حضرت شاه

عبدالعظيم برگزار مي شود تا اين دانش آموزان سن تكليف خود را با خاطره اي خوش آغاز كنند (googel ، جشن تكليف، همشهري محله).
يكي از وظايف آموزش و پرورش تعليم مفاهيم ديني و تعالي معنوي دانش آموزان است كه در قالب دروس ديني و قرآن، مسابقات مختلف و برنامه هاي فوق العاده در قالب اردوها و برگزاري مراسم و جشنها مي باشد.


جشن نيز جزئي از اين برنامه هاست نه اينكه مفاهيم ديني صرفاً با اين برنامه آن هم در قالب يك جشن انتقال خواهد يابد و همانگونه كه از نام آن پيداست اين برنامه بخشي است براي هويت بخشي به دانش آموز و تكريم و ورود او به دوران مهم بلوغ و تشخيص آنان (googel ، جشن تكليف، همشهري).
جشن تكليف دختران كليمي ايران:
سيزده شمع در شمعدان هايي كه با گل آراسته شده اند، دختران با لباس هاي يكدست و روسري هايي كه با گل تزيين شده نقل و شيريني در ظرف هايي روبان پيچ و پدر و مادراني منتظر براي آغاز جشن تكليف دختران همه آن چيزي است كه در كنيساي مدرسه برپا مي شود.


دوازده سالگي دختران كليمي ايران در مراسمي با نام عبري «بت ميصوا» يا همان جشن تكليف دختران در كنيساي مدارس دختران كليمي جشن گرفته مي شود. دوازده سالگي سني است كه دختران كليمي به انجام فرايض ديني و شرعي مكلف مي شوند. از اين زمان به بعد انجام سه وعده نماز روزانه، مراسم شباط (شنبه شب ها) و حضور در نماز جماعت در كنيسا بر آنان واجب مي شود. «مرجان يشايايي» عضو هيأت مديره سازمان بانوان كليمي ايران جشن تكليف دختران را متفاوت با جشن تكليف پسران مي خواند و مي گويد: «جشن تكليف در دين ما به عنوان قبول تكاليف مذهبي است در مورد دختران بيشتر از انجام واجبات مذهبي، انجام تكليف اجتماعي، بلوغ دختران و ورود آنان به دنياي بزرگسالان و به اجتماع مطرح است. در واقع جشن تكليف دختران بيشتر جنبه اجتماعي دارد تا مذهبي.» جشن تكليف پسران كليمي مفصل تر از دختران و در سن سيزده سالگي برگزار مي شود درست برعكس دين اسلام كه جشن تكليف دختران مسلمان مفصل تر از جشن تكليف پسران مسلمان است.


يشاياني در مورد اين تفاوت اظهار مي دارد: «از آنجايي كه ارجحيت براي ما خواندن نماز به جماعت است و پسران مي توانند پس از سيزده سالگي در نماز جماعت شركت كنند و به جمع 10 مردي كه با حضورشان نماز به جماعت خوانده مي شود وارد شوند جشن تكليف پسران با تشريفات بيشتري انجام مي شود.» دختران نيز بعد از سن تكليف يعني دوازده سالگي مي توانند در نماز جماعت شركت كنند. دختران پس از اين سن ملزم به رعايت حجاب نيستند زيرا براساس تكاليف مذهبي تنها زنان متأهل بايد در برابر مردان غريبه حجاب بگذارند. پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و خاله و دايي، عمه و عمو و همگي در اين جشن شركت مي كنند.


هر دختري همراه يكي از اعضاي خانواده اش يك شمع روشن مي كند، پدر و مادر و يا اقوام دختران نوشته يا مطلبي را در بلندگو مي خوانند و به دختران تبريك مي گويند و هدايايي يكسان از طرف خود و اولياي مدرسه به آنها مي دهند. هدايايي مثل كتاب مقدس، روسري، گل سر و عطر.

دختران قبل از گرفتن هديه صحبت مي كنند و از اولياي مدرسه و والدين و اقوام خود تشكر مي كنند و سپس دختران در كنار يكديگر در حالي كه لباس هاي يكدست سفيد، آبي، صورتي روشن بر تن دارند و با گل هايي بر روي سر، دور كمر و مچ دست كه نشان از شكفتن و بلوغشان دارد، دعاها و سرودهاي مذهبي مي خوانند. يكي از اين سرودها سرود «اوسه شالوم» به معني «در همه جا صلح» است.


مشخصه اصلي اين مراسم شادي و سرور است و در اين مراسم سعي مي شود مراسم شاد را با انجام حركات موزون مذهبي و آوازهاي جمعي انجام دهند.
عنصر اصلي جشن هاي كليميان دعاهايي است كه نسل به نسل منتقل شده است و برخي از آنان امروزه در آوازهايشان خوانده مي شود البته امروزه زنان و مردان حركات موزون دسته جمعي را جداگانه انجام مي دهند اما كليميان ديگر نقاط دنيا چه در برگزاري نماز جماعت و چه در انجام حركات موزن مذهبي اعضاي خانواده در كنار هم قرار مي گيرند.


تا قبل از سن تكليف اگر دختران گناهي مرتكب مي شدند بر گردن والدينشان است ولي پس از دوازده سالگي و واجب شدن انجام فرايض ديني خودشان مسئول اعمال و رفتار خود هستند (googel ، جشن تكليف، روزنامه شرق).


جشن گندم:‌
ميراث خبر، گروه فرهنگ – براي نخستين بار در ايران، خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان از مرز 10 ميليون تن گذشت به همين مناسبت 26 آبان ماه جشن خودكفايي گندم در تهران برگزار شد اين جشن با حضور رئيس جمهور، معاونان و مشاوران او و تعدادي از وزرا و مقامات بلند پايه كشور برگزار مي شود.
جشن و پايكوبي باي برداشت گندم از ديرباز در ميان ايرانيان رواج داشته است. در ايران باستان نيز براي شكرگذاري از افزايش محصول، جشني به پا مي شد و در آن از خداوند با پاي كوبي و قرباني كردن حيوانات سپاسگزاري مي كردند. در طلوع شبنم، دختران در گندم زارهاي سبز به پاي كوبي و دست افشاني مي پرداختند، كمي دورتر از بركه ها، دختران با كوزه هاي گلي از جوي، آب برمي داشتند، كوزه هايي كه سرشار از عطر گندم زارها بود.
برگزاري جشن در هنگام برداشت محصول يكي از جشن هاي گاهانه ايرانيان بوده است اين جشن تنها مخصوص ايران نيست و بيشتر در فرهنگ ها نشانه هايي از اين جشن به چشم مي خورد. يكي از مناطقي كه برگزاري جشن گندم، در آنجا هنوز رواج دارد و در اثر گذشت زمان به فراموشي سپرده نشده، استان قزوين است.
«محمدعلي حضرتي» معاون فرهنگ و ارتباطات اداره كل ميراث فرهنگي قزوين با اشاره به برگزاري پر رونق اين جشن در منطقه اوج مي گويد: «اهالي روستاهاي منطقه در هنگام برگزاري جشن گندم كه معمولاً در شهريور ماه اتفاق مي افتد به كنار رودخانه ها مي روند و با قرباني كردن گاو، گوسفند و شتر از خداوند تشكر مي كنند، تعداد اين قرباني ها آنقدر زياد است كه گاهي به بيش از دويست رأس نيز مي رسد.»


جشن گندم در قديم از گاهبنارهاي ايراني بوده است كه شش بار در سال برگزار مي شده است. زرتشتيان ايران هنوز هم، شش موعد از سال جشن مي گيرند كه يكي از مهمترين گاهبنارهاي آنها در شهريور ماه برگزار مي شود. گاهبنار زماني است كه كشاورزان محصول خود را برداشت و انبار مي كنند.
حضرتي معتقد است كه ب

رگزاري جشن گندم در قبل از انقلاب به دليل اصطلاحات ارضي زمان محمدرضا پهلوي دستخوش تغييراتي شد و مهاجرت هاي روستاييان نيز سبب كمرنگ شدن اين جشن شد، در اوايل دوران پس از انقلاب نيز برگزاري هيچ جشني روي خوش نشان داده نمي شد تا اينكه در سال هاي اخير دولت به فكر احياي جشن هاي سنتي افتاد.


جشن گندم از گذشته با دست افشاني و پايكوبي همراه بوده است. يك قطعه موسيقي اركسترال توسط «امير بكان» براي مراسم جشن گندم امسال كه دولت برپا كننده آن است، ساخته شده است.
«امير بكان» نوازنده و آهنگساز، به رساله هاي ديگر گفته است: «اين اثر گندم نام دارد و به سفارش وزارت جهاد و كشاورزي به مناسبت جشني كه براي خودكفائي ايران در زمينه واردات و توليد گندم برگزار مي شود، ساخته شده و شعر آن از سرودهاي «علي معلم» است.
«بكان» در ادامه در مورد محتواي اين قطعه گفت: «موسيقي اين اثر از تاريخ سه هزار ساله ايران در ارتباط با كشاورزي و جشن خرمن ساخته شده است، همچنين در اين اثر از نمادهاي باستاني و آيين هايي كه در آن زمان از موسيقي بهره مي گرفته، استفاده شده است، در قطعه «گندم» از سازهاي محلي استفاده كرده ام و موسيقي بعضي از نواحي ايران نيز در آن به وضوح شنيده مي شود. در بخش پاياني اين قطعه نيز نواهاي محلي با ملوديهاي سمفونيك تركيب مي شوند.»‌
به گفتة «بخشنده» معاون برنامه ريزي و اقتصادي جهاد كشاورزي جشن خودكفايي گندم كه امسال برپا مي شود، پس از 45 سال برگزار مي شود بخشنده گفت: «به دستور وزير، ستادي در وزارتخانه زير نظر قائم مقام وزير جهت برنامه ريزي و تدارك و شيوه جشن ايجاد شده است. «جشن شكرگزاري خودكفايي گندم» (googel ، جشن گندم، خبرگذاري ميراث فرهنگي).

ازدواج دانشجويي:
مقدمه:
توجه به نيازهاي اساسي دانشجويان و پاسخگويي به مشكلات آنان از جمله اولويت هاي اساسي و از مهمترين مسائل ملي و دغدغه خاطر همه تصميم گيران و تصميم سازان توسعه اجتماعي است دانشجويان كه در بهترين و زيباترين دوران زندگي خود به سر مي برند سرمايه هاي ارزشمند اين كشور مي باشند توجه به نيازهاي اساسي آنها از بايدهايي است كه متوليان فرهنگي بايد به آنها بپردازند.
ازدواج و تشكيل خانواده كه طبيعي ترين راه ارضاي مؤثر در حفظ دين و ايمان و حراست از حريم عفت و پاكدامني نسل جوانان تلقي و محبوب ترين بناي تكامل و سعادت بشر نزد خداوند و مهمترين سنت نبوي محسوب مي شود ازدواج در فرهنگ اسلامي موجب تكميل دين و تكامل اخلاقي تأمين سلامت جامعه و دوام و بقاي نسل بوده و زمينه ساز پرورش جنبه هاي اجتماعي و پذيرش مسئوليت فردي، عبودي و اجتماعي مسلمانان است. بر اين اساس، تسهيل امر ازدواج و

تحكيم بنيان خانواده و سامان بخشيدن، زندگي نسل جوان در همه ادوار مورد تأكيد اسلام بوده و امروزه نيز در سر لوحه توجهات نظام جمهوري اسلامي براي ساماندهي امور جوانان قرار گرفته است.
ستاد جشن ازدواج دانشجويي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها براساس وظيفه اي كه رياست محترم نهاد بر عهده اش گذاشته است در راستاي توجه به نيازهاي فرهنگ دانشگاهها و ساماندهي جشن هاي ازدواج دانشجويي و به منظور توجه به ارزش هاي اسلامي و زنده كردن آداب و سنن ائمه اطهار و حضرت رسول (ص) در زمينه تشكيل خانواده و تسهيل، تقويت و توسعه ازدواج در بين دانشجويان برگزاري جشن هاي بزرگ ازدواج دانشجويي را در سرلوحه كارهاي خود قرار داد (googel ، ازدواج دانشجويي).
بخش دوم آشنايي با ستاد جشن ازدواج دانشجويي
تاريخچه ازدواج دانشجويي:
نخستين جشن ازدواج دانشجويي در زمستان سال 1376 با ابتكار نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شهيد بهشتي و با شركت 60 زوج از دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد و از همان ابتدا مورد توجه گسترده محافل مختلف فرهنگي و خبري قرار گرفت.


زمستان بعد (1377) با حضور 200 زوج و سال بعد يك هزار زوج دانشجو ازدواج خود را در جشن گروهي برگزار كردند از سال 1379 نهاد مركزي رأساً مسؤليت برگزاري اين جشنها را پذيرفت و ستادي را به همين منظور تشكيل داد اهداف اصلي و اوليه طراحان و برگزار كنندگان پروژه جشنهاي ازدواج دانشجويي ترغيب دانشجويان به ازدواج از طريق ايجاد مقدمات و تسهيل فرايند ازدواج، كاهش و زدودن پيرايه هاي ايجاد شده و باز دارنده در تمام ازدواج ترغيب به سادگي در برگزاري مراسم ازدواج و نيز تلطيف و سالم سازي فضاي فرهنگي دانشگاه از طريق ايجاد روابط سالم بين دانشجويان بوده است.


از همان اوايل برگزاري جشن هاي ازدواج دانشجويي موضع گيري هاي متفاوتي از سوي محافل فرهنگي، خبري سياسي و علمي نسبت به ازدواجهاي دانشجويي نشان داده شده به نظر مي رسد كه لازم است ارزيابي همه جانبه اي از اين پروژه جشنهاي ازدواج دانشجويي با هدف غني بخشيدن به اين حركت فرهنگي به عمل آيد اين ارزيابي مي تواند از يك سو با برجسته كردن نقاط قوت و ضعف اين جشنها راهكارهاي علمي بهبود و ارتقاء كيفيت آن را نشان دهد و از سوي ديگر مي تواند به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه اين جشنها تا چه حد در نيل به اهداف تعريف شده خود موفق بوده است. (googel ، جشن ازدواج دانشجويي، ازدواج دانشجويي)

.
اولين جشن ازدواج دسته جمعي دانشجويان در سال 1376 در دانشگاه شهيد بهشتي و پس از برگزاري كلاسهايي تحت عنوان ازدواج در اسلام مدت دو ترم و با ابتكار يكي از اساتيد دانشگاه و پشتيباني دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شهيد بهشتي و به صورت داوطلبانه همزمان با ولادت حضرت امير (ع) برگزار شد. علي رغم اينكه پيش بيني مي شد در اين جشن حداكثر 50 زوج شركت نمايند اين طرح با توجه به تأثيرات مطلوب كلاسها مورد استقبال چشمگيري واقع شد و در نهايت 150 زوج دانشجويي اولين جشن را ساده و بدون هيچ تشريفات خاص و با رضايت كامل برگزار كردند.


دومين جشن در همين دانشگاه با شكوه بيشتر و حمايت گسترده تر مسئوولين كشور برگزار شد و پس از آن مورد استقبال ساير دانشگاهها قرار گرفت؛ به طوري كه در سومين سال اين حركت شاهد برگزاري جشن 1000 زوج دانشجو از دانشگاههاي تهران بوديم و در سال 1379 بيشتر از 14000 زوج دانشجو از سراسر كشور در مراسم ازدواج دانشجويي شركت كردند.


اين نوع ازدواج مزيتهاي متعددي دارد كه به آنها اشاره مي گردد:
1- ساده جلوه دادن امر ازدواج (كه در صورت تكرار اين نوع ازدواج در سالهاي آينده باعث تغيير ذهنيت مردم در مورد سختگيري امر ازدواج مي گردد.)
2- كاهش ميزان فساد و جرم و جنايت
3- تبديل جو دانشگاه به يك جو همسريابي تا رفيق بازي
4- افزايش بازدهي علمي و تحقيقاتي دانشگاهها
5- احساس دين كردن جوان به ميهن و مملكت خود
6- تمركز جوان بر روي كاريابي به جاي هدر دادن فرصتها
7- سير نمودن اوقات فراغت با تلاش و كوشش
8- اهتمام بيشتر به درس و تحصيل با اميد به آينده (googel ، ازدواج دانشجويي، دغدغة جوانان امروز).


ازدواج دانشجويي:
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري عنوان كرد:
«ازدواج هاي دسته جمعي مانند جشن ازدواج هم در سطح فردي و هم در سطح اجتماعي و جامعه قابل توجه است، در سطح فردي تأثير جشن هاي ازدواج جمعي مانند جشن ازدواج دانشجويي در كاهش هزينه بسيار چشمگير است و قطعاً زوجيني كه به اين جشن اكتفا كنند از بخش قابل توجهي از هزينه هاي ازدواج خلاصي مي يابند.»
پناهي بروجردي عنوان كرد:
«در سطح اجتماعي و جامعه برگزاري جشن ها در كاهش هزينه ها جشن ازدواج و هزينه هايي كه كل جامعه از اين ناحيه متحمل مي شود نيز بسيار مؤثر است جامعه با برگزاري چنين جشن هايي مي تواند صرفه جويي هاي عمده اي در اين هزينه ها داشته باشد و با اين منابع مالي صرفه جويي شده در جهت تأمين نيازهاي اساسي اين زوجين و يا ايجاد امكانات براي ازدواج جوانان اقداماتي انجام دهد.»


وي به آثار مثبت ازدواج در دوران دانشجويي اشاره و تأكيد كرد: «ازدواج هنگامي كه از مجراي شرعي و قانوني صورت گيرد يك پيوند الهي است. اولين توصيه ام اين است كه زوجهاي جوان قدر اين موهبت الهي را بدانند و بناي خود را بر سازگاري با همسر خود قرار دهند و هر يك از زوجين اين را يك وظيفه اخلاقي و الهي خود بدانند و نيز توجه داشته باشند كه هم اكنون صدها هزار جوان هستند كه در سن ازدواج قرار دارند اما به دلايل مختلف از اين نعمت الهي محرومند پس حالا كه

خداوند آنها را موفق كرده است كه تشكيل خانواده بدهند و همسر خود را برگزينند بر اين نعمت شاكر باشند و در حفظ آن بكوشند. همچنين همسران بايد حرمت يكديگر را نگاه دارند و در ابتداي زندگي روابط خود را بر مبناي مناسب همراه با حسن احترام متقابل و بدور از سلطه جويي يكي بر ديگري قرار دهند و زوجين تا آنجا كه امكان دارد سعي كنند به همين جشن ازدواج دانشجويي اكتفا نمايند و بدين وسيله الگويي براي جواناني كه در اطراف آنها هستند باشند اين باعث مي شود كه

ازدواج آسان گردد و تنش هايي كه معمولاً در ابتداي ازدواج بر سر مسائل جشن ازدواج و هزينه هاي آن در بين خانواده ها بوجود مي آيد تا حدود زيادي از بين برود و نيز بسياري از آفات اجتماعي مانند چشم و همچشمي و تجمل گرايي ها و غيره خود بخود فاقد زمينه شده و از بين مي روند.» (googel ، جشن ازدواج دانشجويي، ايستا).
به نظر دكتر نديمي رئيس دانشگاه شهيد بهشتي انجام جشنهاي ازدواج دانشجويي در محيط دانشگاهي عامل نشاط و سرور و شادماني است و به نظر او برگزاري اين جشن ها باعث رشد

فرهنگ نشاط و سرور اسلامي و مبارك مي باشد، و اظهار مي دارد كه ازدواج در دوران دانشجويي به دانشجو آرامش مي بخشد جوان نيازهاي مادي و غريزي دارد كه يا بايد سركوب شود و يا بايد راهي براي ارضاي آنها ترسيم شود هم به جهت غريزي و هم به جهت رواني ازدواجها.
دانشجويي نياز طبيعي جوانان و دانشجويان را پاسخ مي دهد ازدواج به آنها هم ثبات مي دهد و هم آرامش ايجاد مي كند.
جناب آقاي دكتر ظريفيان (معاون دانشجويي وزير علوم و تحقيقات و فنآوري) اظهار مي دارد كه بعضي از مخالفين جشنهاي ازدواج دانشجويي اظهار مي دارند كه درصد طلاق اين جشنها زياد است ولي اصلاً اين گونه نيست در همه ازدواج ها يعني در ازدواج جوانان و هم در ازدواج

 

دانشجويي نوعي آسيب ها وجود دارد اما اينها ربطي به ازدواج دانشجويي ندارد هميشه در يك بخش يك درصدي از جامعة ما كه ازدواج مي كنند ازدواج ناموفق دارند كه اين اصلاً به ازدواج دانشجويي ربطي ندارد و اگر تحقيقاتي صورت بگيرد و ازدواجهاي دانشجويي را كه اتفاق افتاده را يك ميانگين آسيب شناسانه بگيريم قطعاً آسيب هاي ازدواجهاي دانشجويي كمتر از ازدواجهاي معمولي است البته ما مشكل ازدواج را با مشكل زندگي در كشور اشتباه مي گيريم. زندگي الان

براي همه سخت شده به دليل تنگناهاي اقتصادي و مشكلات مالي اين امر اتفاق افتاده است و اتفاقاً در دوران جواني به دليل عشق و صميميتي كه بين زوجهاي جوان وجود دارد سختي ها بهتر تحمل مي شود و دانشجوياني كه ازدواج مي كنند دقيقاً در همين سنين و بهتر مي تواند با مشكلات كنار بيايند و ما نبايد به رغم مشكلاتي كه در چند ازدواج دانشجويي اتفاق مي افتد كه شايد اگر دانشجويي بودن ازدواج را هم كنار بگذاريم باز هم مشكلات وجود داشته باشد بياييم و بگوييم ازدواجهاي دانشجويي موفق نيست.
دستاوردهاي مثبت اين جشنها
1- برگشت به سنت هاي پسنديده و صحيح گذشته
2- انتخاب فرهنگي تر و فرهيخته تر
ازدواج هاي دانشجويي محاسن و مزيت هاي زيادي دارد كه به ذكر نمونه اي از بارزترين مزيتهاي ازدواج دانشجويي مي پردازم. يكي از اين مزيت ها كه باز توليد رويه ها و سنت هاي ازدواج هايي

است كه ما در سيره اهل بيت هم به آنها برمي خوريم اين است كه وقتي به سيره اهل بيت نگاه مي كنيم مي بينيم كه آنها ازدواج را به صورتي بسيار سهل و آسان برگزار مي كردند و يكي از دستاوردهاي مثبت ازدواج دانشجويي هم سهل و آسان گرفتن ازدواج است چون اين امر بنا بر

سنن و دلايل عديده زياد به غلط راه خود را ادامه مي دهد بنابر نوعي اشراف زدگي اين امر سهل و آسان تبديل به كاري سخت و دشوار گرديده است و ازدواج دانشجويي مي خواهد بگويد كه من مي توانم اين رويه هاي غلط را به رويه هاي صحيح و درست خود بازگردانم يعني من مي توانم دو نفر دانشجو را در كنار هم جمع كنم و با كمترين امكانات و فقط با عشق و محبت آنها را راهي مسير زندگي خودشان كنم ديگر دستاورد مثبت ازدواج دانشجويي اين بود كه دانشگاه كه مولود دنيايي جديد و مفهوم جديدي بود را بستري قرار داد براي اين امر.


مباني ازدواج جوانان:
الف) خودكفايي
ب) ايجاد كانون آسايش
ج) تأمين نيازهاي جنسي
د) توليد فرزند و بقاي نسل
هـ) تكميل و تكامل
و) سلامت و امنيت اجتماعي
ي) دوستي، محبت و عشق
ت) تعاون در اطاعت و نيل به ثواب

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید