مقاله در مورد مهارت خود گویی هنگام مواجهه با مشکلات

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مهارت خود گویی هنگام مواجهه با مشکلات

۱- آماده شدن برای مواجهه با مشکلات :
شما می توانید از طریق حرف زدن با خود به شیوه ای که کنترل و تسلط شما بر اوضاع افزایش دهد، خودتان را برای مبارزه با مشکلات آماده کنید. ابتدا فکر کنید که چگونه باید با موقعیت مقابله کنید . همچنین برای استفاده از سیستمهای حمایتی خود ، روشهای موثری را انتخاب کنید و از بزرگ جلوه دادن مسائل و ناراحتیها ،قبل از وقوع آنها بپرهیزید . با تذکر جملات تقویت کننده به خود اطمینان دهید تا آمادگی واقعی داشته باشید .
نمونه جملات :

 نشستن و غصه خوردن درباره مشکل هیچ دردی را درمان نمی کند .
 با استفاده از مهارتهای حل مسئله ، خودم نقشه مناسبی را آماده می کنم .
 تجربه خوبی برایم خواهد بود و خودم را ناراحت نمی کنم .
 احتمالاً مشکل جدی است ، اما به هر حال از عهده اش بر می آیم .

شما می توانید در ذهنتان ، نتیجه خوشایند و مثبت مقابله خود را مجسم کنید و اگر هنگام مرور ذهنی موقعیت استرس زا، احساس اضطراب یا خشم کردید، از مهارتهای آرام سازی استفاده کنید.
* فرمایش اسلام در آماده شدن برای مشکلات : با توجه به اینکه خداوند بر هر چیزی تواناست «ان الله علی کل شی ء قدیر » اگر به او تکیه کنیم و متوسل شویم بیشترین انرژی را به ما خواهد داد. « و علی الله فلیتوکل المومنون » و با یاد آوری و تکرار تقویت کننده هایی مثل :
«توکلت علی الله ، لاحول و لاقوه الا بالله ، حسبی الله و نعم الوکیل ، نعم المولی و نعم النصیرو…» کاملاً با روحیه ای مقاوم و مطمئن آمادگی پذیرش و حل هر مشکلی پیدا خواهیم کرد ، وقتی به مفهوم واقعی توکل که استفاده از وسیله و تکیه بر خالق باشد ، عمل کنیم .

۲- مواجه شدن با مشکلات :
* یاد بگیرید به شیوه زیر با خود در مورد مشکلات حرف بزنید :
 من یک مقابله کننده هستم و می دانم که می توانم از عهده این موقعیت برآیم .
 طبق نقشه خود عمل می کنم ، نمی گذارم افکار منفی حواسم را پرت کنند.
 باید آرام باشم و توجهم را بر کاری که باید انجام دهم متمرکز کنم .

* روشنگریهای قرآن : « الا بذکر الله تطمئن القلوب » من می دانم تنها منبع آرامش ، یاد آوری، توجه و توکل به اوست . الان موقع استفاده از این سرچشمه نور است . من مطمئنم که خدا مرا رها نخواهد کرد چرا که خودش به من وعده داده « ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم » خدایا من تحفه ناچیزم را در طبق اخلاص گذاشتم و تقدیم شما بهترین یار و یاورم نمودم ، در این مشکل و بحران خودت به فریادم برس و من فقط ترا به عنوان قدرتمندترین یاری گر می شناسم و قبول دارم . « ایاک نستعین »

۳- تامل در تجربه های کسب شده :
وقتی مشکلی را از سر راه برداشتید برای مدتی درباره آنچه راکه از آن آموختید ، تأمل کنید . بهتر است به اشتباهات خود پی ببرید و از خود بپرسید که چطور می توانید از آن کمال استفاده را داشته باشید ؟ ولی زیاد خرده نگیرید . ما باید خود را به عنوان موجودی جایز الخطا که پیوسته در حال یادگیری چیزهای جدید است بپذیریم . با این حال لازم است به نکات مثبت خود نیز توجه کنیم . اغلب افراد بدون در نظر گرفتن موفقیتهای خود فقط به جنبه های منفی عملکردشان توجه می کنند . با ارج نهادن به مثبتها و تصحیح خطاها ، می توانیم تجربیات خود را شکل دهیم . جملات زیر را با خود باز گو کنید

 آنقدرها هم که فکر می کردم بد نبود .
 عملکردم نسبتاً خوب بود می توانم در نوبت های بعدی بهتر عمل کنم .
 زندگی پر از مشکلات است من می توانم یاد بگیرم با آنها مقابله کنم .
 مشکلات زندگی فرصتی است تا مهارتهای خود را بکار گیرم .
با کمی تامل در می یابیم که در امتحان بندگی و پستی و بلندیهای زندگی ، افرادی موفق ترند که از راهکارهای مهم امتحان گیرنده، (خداوند ) بیشتر استفاده کنند و در فراز و نشیب حیات آن را سر لوحه خویش قرار دهند . عمل نمایند و اطمینان و اعتماد کامل به کار ساز بودن آن در خوشبختی دو جهان را داشته باشند . در بحث مربوطه حدیث رسول الله (ص) چراغ پر فروغی است « لایلدغ المومن فی حجر واحد مرتین » مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود یعنی مومن از تجربیات خود استفاده صحیح می کند و شکست را پله ی ترقی می داند . و همچنین در بحث توبه، گذشته نادرست و اشتباه خود را با عملکرد جدید جبران می کند و دیگر جایی برای غصه و افسوس نمی گذارد و ترسی از آینده ندارد . چون طبق معیار های تبیین شده حرکت می کند و بهترین یاری دهند ه به همراه دارد . « ولا خوف علیهم و لا هم یحزنون »
• استفاده از چرخه آگاهی :
اطلاعات حسی
اقدامات
خواسته ها

وقتی مشکلی ظاهر می شود یکی از راههای استفاده از چرخه آگاهی ، حرف زدن از طرف خود در باره مشکل است. راه دیگر به کار بستن مهارت های خاص حرف زدن برای بیان کردن آگاهیتان است.
مثلا”حرف زدن با خود : با خودگویی یک بازتاب خصوصی و تک گویی درونی است که شما در باره گذشته حال و آینده یک مشکل دارید.
اقدامات قبلی که انجام داده اید و اقدامات کنونی که در حال انجام است و اطلاعات حسی و اقدامات آتی که انجام خواهد گرفت.
• مهارت های حرف زدن : اگر تصمیم دارید که اطلاعات خود را بر اساس چرخه آگاهی در میان بگذارید در این جا شش مهارت اساسی حرف زدن که به شما کمک می کند تا با صراحت بیشتر حرف بزنید ارائه می شود.
۱٫ از طرف خودتان حرف بزنید.

۲٫ اطلاعات حسی خود را توصیف کنید.
۳٫ افکارتان را بیان کنید.
۴٫ احساسات خود را در میان بگذارید.
۵٫ خواسته ها یتان را بیان کنید.
۶٫ اقدامات خود را مطرح کنید.
از طرف خود تان حرف بزنید: حرف زدن از طرف خود نخستین مهارت و اساس سایر مهارتهای حرف زدن است. حرف زدن از طرف خود نشان می دهد که شما مسئولیت آنچه را می گویید می پذیرید. حرف زدن از طرف خود به این معنی نیست که شما فقط روی فعالیتها و علایق و دلواپسی های خودتان تاکید می کنید بلکه ممکن است آگاهی خود را در باره هر نوع محتوایی بیان کنید: این آب و هوا مرا مبهوت کرده است: ( تاکید روی موضوع ) امروز دندانم شکست ( تاکید روی خودتان ) داستانتان مرا مجذوب کرد ( تاکید روی دیگران ) و غیره ….
۱٫ مسوولیت پذیری زیاد : ( عبارت تو ) : راه دیگر برای حرف زدن، حرف زدن از طرف دیگران است. وقتی شما از طرف دیگری حرف می زنید کلماتی مثل شما، ما یا همه را به کار می برید. مسئولیت پذیری کم: ( عبارت های بی نام ) : راه دیگر حرف از طرف خود ( حرف زدن به جای هیچ کس ) است. این پیام ها فاقد شفافیت و قدرت هدایت هستند و می توانند شما را با حدس زدن در باره اینکه گوینده واقعا” کیست و معنی پیام چیست به حال خود رها کنند.
۲٫ اطلاعات حسی را توصیف کنید: برای توصیف اطلاعات حسی شما می گویید چه چیزی می بینید، می شنوید، لمس می کنید، می چشید، استشمام می کنید یعنی اطلاعات شما از دنیای بیرون ، در موقعیتهای بین فردی/ اجتماعی، توصیف اطلاعات حسی بدان معنی است که راجع به اعمال ( رفتارهای کلامی یا غیر کلامی ) خاص شخص دیگر حرف می زنید نه اعمال خودتان. مستند سازی ( ارتباط دادن مشاهدات به تعبیرها و تفسیرها): مستندسازی صرفا” به معنای فراهم سازی اطلاعات حسی خاص با کمک افکار شماست.

۳٫ بیان افکار : بیان افکار عبارت است از عمل گفتن افکار، اعتقادات، تعابیر و تفاسیر و یا انتظارات شما. بیان روشن و واضح افکار، مهم است. زیرا فکر کردن یک فرآیند مداوم است.
۴٫ در میان گذاشتن احساسات: به معنای بیان و ابزار مستقیم عواطف و هیجان های شماست. این نوع عبارت ها به ارتباط شما چاشنی اضافه می کند.
۵٫ طرح خواسته ها: بیان خواسته ها و تمایلات به دیگران اجازه می

دهد که بدانند شما تمایل دارید چه چیزی باشید، چه کار کنید و چه چیزی داشته باشید.
بیان خواسته هایی برای خود، شریک زندگی و ما: بیان خواسته ها همچنین متضمن تشخیص روشن آن چیزی است که برای کسی می خواهید.
خواسته هایی برای من- خودم: ( می خواهم کمی استراحت کنم) (می خواهم شما به حرف های من گوش کنید) ( می خواهم امشب شام را بیرون بخورم ) .
خواسته هایی برای افراد دیگر( ان ) – همسرم: ( دلم می خواهد جای تو باشم و صاحب ماشین شما شوم ) ( دلم می خواهد احساس کنید که از شما تقدیر شده است ) ( دلم می خواهد در صورت تمایل شغلت را عوض کنی )

خواسته هایی برای ما – رابطه ما : ( دلم می خواهد جای ما باشید و بتوانید به یکدیگر احترام بگذارید ) ( دلم می خواهد اوقات خوشی را با هم بگذرانیم ) ( ای کاش بتوانیم پول بیشتری به دست بیاوریم. بیان شفاهی خواسته هایتان ( علایق همسرتان و رابطه شما ) برای دیگری نیروی قدرتمندی است که علایق شخصی را افزایش می دهد.
۶ . بیان اقدامات : بیان اقدام، توصیف کننده رفتار شماست. چه کار کرده اید، چه کار می کنید، یا چه کار خواهید کرد. به علاوه بیان اقدام به دیگران نشان می دهد که شما از رفتارتان آگاه هستید. و همچنین به دیگران اجازه می دهد که معنای رفتار شما را درک کند. علت خمیازه کشیدنم این است که تا پاسی از شب خواب به چشمانم نرفت، من از گفت و گو خسته نمی شوم.
طرح اقدامات موجب اعتماد و اطمینان می شود: بیان اینکه در آینده چه کار خواهید کرد به دیگران اجازه می دهد که بدانند شما آدم پاسخگو و مسئولی هستید.

ارسال پیام های واضح تر: کلید حرف زدن موثر در باره مشکل این است که از تمام مهارت های حرف زدن به هر نحو و شکلی برای بیان کامل و روشن تجربه تان استفاده کنید . نیازی نیست که جمله طولانی باشد. با این حال، وقی حرف می زنید و یا بیش از چند جزء از چرخه آگاهی را با هم ترکیب می کنید. مثال: من مطمئن نبودم ( احساس ) که می خواهم بروم ( خواسته )، بنابراین راجع به آن حرفی نزدم ( اقدام تا اینکه هفته گذشته برای اولین بار به آن اشاره کردید ( اطلاعات حسی ) .
توجه کردن به خودتان: اولین قدم برای توجه به خود، توجه به تجربه تان است. یعنی ارزش دادن و اعتماد کردن به آنچه بدن، ذهن و روحتان به شما می گویند. شناختن خود همان خودخواهی و خودخوری نیست. خودآگاهی در استفاده کردن، از شخصی ترین منابع و ذخایری است که شما برای رشد و بهبود تفاهم و خردورزی در زندگی و رابطه تان به کار می بندید.
• استفاده از زیرانداز مهارت های چرخه آگاهی :
اطلاعات زمینه ای: زیراندازهای مهارتها، ابزارهایی هستند که به شما کمک می کنند تا مهارتهای ارتباطی را بهتر و سریعتر یاد بگیرید. زیرانداز چرخه آگاهی برای سازماندهی بیان آگاهیتان ساختاری عملی فراهم می کند. از زیرانداز مهارتهای چرخه آگاهی استفاده کنید:

• برای حرف زدن از طرف خود : ۱- بازنگری موقعیت یا وضعیت قبلی ۲- انعکاس دادن موضوع فعلی ۳- پیش بینی کردن روایداد بعدی
• برای ارسال پیام های روشن تر: ۱- مرور ذهنی چیزی که میخواهید بگویید ۲- بیان واضح، مستقیم و دقیق آگاهی خود.
• برای هدایت / آموزش مهارت ها : ۱- پرداخت به مشاهده ۲- بیان آگاهی ۳- دادن بازخورد مشاهده کردن/ آموزش دادن شخص روی زیرانداز مهارت های چرخه آگاهی برای مشاهده کردن : ۱- به مهارت ها بپردازید. ۲- جستجو کنید ( دقت – کاربرد واضح مهارت ها ) ۳- توجه کنید به ۱- الگو ۲- کامل کردن

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 10 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد