بخشی از مقاله

نوسانات قيمت نقت
نوسانات قيمت نفت مهمترين خبر اقتصادي هفته گذشته بود. قيمت نفت كه از ده روز گذشته با يك ركورد بي سابقه در 21 سال گذشته از مرز 45 دلار گذشت و با كمي نوسان به 46 دلار رسيد، كارشناسان درگيري ها در عراق و به خصوص نجف و قطع مجدد صادرات نفت اين كشور، موضوع همه پرسي در ونوزوئلا، پرونده هسته اي ايران ممنوعيت صادرات شركت روسي بوكاس را عامل اين افزايش قيمت بي سابقه مي دانند.


در سفر آقاي خاتمي جمهوري آذربايجان 10 سند همكاري و يادداشت تفاهم بين دو كشور امضا شد از جمله اعتبار 75 و 40 ميليون دلاري بان

ك توسعه صادرات ايران براي توسعه پست هاي برق منطقه اي و جاده باكو- آستارا بود.
عبدا... پوري حسيني كه پيشتر از واگذاري تعداد زيادي از شركت هاي دولتي خبر داده بود 222 شركت دولتي با ارزش 20 هزار ميليارد ريال را جهت واگذاري معرفي كرد بنا به گفته او 47 شركت بين 50 تا 100 درصد سهامشان و 123 شركت كمتر از 50 درصد سهامشان را به صورت مزايده

مي فروشند و سهام 51 شركت هم به صورت بلوكي در بورس واگذار مي شود.با توجه به اينكه پور محمدي معاونت وزارت اقتصاد مجموع دارايي دولت را 400 هزار ميليارد تومان اعلام كرد دولت قصد دارد فقط نيم درصد از دارايي هاي خود را به بخش خصوصي واگذار كند.
بحث درباره اصل 44 قانون اساسي در هفته گذشته ادامه داشت و سخنگوي دولت از بازخواني اصل 44 در مجمع تشخيص حمايت كرد و تعداد زيادي از نمايندگان نيز از تغيير برداشت از اين اصل استقبال كردند.


كشمكش برسر تغيير مكان نمايشگاه بين المللي هم ادامه يافت و حتي آقاي خاتمي هم ضمن اذعان به خير خواهي شوراي شهر از آنان خواست كه نسبت به تعهدات ملي كشور توجه داشته باشند.
شهرداري كارگاه سابق شركت سيما چوب را براي برگزاري نمايشگاه از جمله نمايشگاه فرش در يك سال آينده معرفي كرد. اما سخنگوي دولت اعلام كرد كه يك كارگاه چوب بري براي برگزاري نمايشگاه فرش مناسب نيست، گويا طبق توافقات با عدم فروش خانگي نمايشگاه فرش در محل نمايشگاه بين المللي برگزار خواهد شد.


وزير نفت براي توضيح در مورد پرونده استات اويل به مجلس رفت و اعلام كرد هيچ مدركي عليه طرف ايراني در مورد رشوه به طرف نروژي كشف نشده است. او همچنين به تلاش وزارت نفت براي در نظر گرفتن جايگزيني براي بهره مالكانه خبر داد.
با پايان خريدهاي مربوط به روز مادر قيمت سكه در بازار تا 40 هزار ريال كاهش داشت و با كاهش تعرفه هاي وارداتي از 46 درصد به 21 درصد قيمت مرغ نيز پايين آمد. خبرهاي داخلي از حاد شدن موضوع پرونده هسته اي ايران در آژانس انرژي اتمي حكايت دارد اما رييس جمهور اعلام كرد ملت براي استفاده از حق خود در بهره برداري صلح آميز انرژي هسته آماده پذيرش هزينه هم است

.
اخبار مجلس در هفته گذشته حكايت از بررسي لايحه برنامه چهارم در حصن علني در هفته جاري را دارد تا بررسي برنامه پيش از آغاز شهريور به پايان برسد و دولت مشكلي جهت بودجه ريزي سال 84 نداشته باشد.


طبق گفته رييس جمهور موضوع بازگشايي فرودگاه امام به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شده است همچنين در اخبار آمده بود كه بعضي از ساختمان هاي فرودگاه نشست كرده است.
در بازارهاي مالي هم اخبار مربوط به تقديم لايحه بازار سرمايه به مجلس و خصوصي شدن بيمه هاي دولتي و فروش اوراق مشاركت بخش خصوصي و شركت هاي تخصصي مادر مورد توجه جدي بود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید