بخشی از مقاله


مقدمه
شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در1314 تاسیس شد ودر15 آبانماه1314 در یکی ازعمارتهای خیابان لاله زار(سینما خورشید) رسماً آغاز به کار کرد. از جمله سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت جمعاً به میزان

000/000/20 ریال تاًمین گردید.... با وجود کار شکنی های اولیه شرکتهای بیمه خارجی ، بیمه ایران موفق شددر همان سال نخست فعالیت 62 % بازار بیمه کشور را دراختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی از 100% به 38% تقلیل یافت همچنین درصد واگذاری اتکایی را از 90% به44% تقلیل دادو باکاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشتها در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری ایفا نمود ... آغاز فعالیت این شرکت را به تعبیری ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی می توان تلقی نمود .


امروز شرکت سهامی بیمه ایران با دارا بودن حدود300 شعبه و بیش از 2300 نمایندگی و حدود 90 شرکت نمایندگی،دو سوم شبکه فروش شعب ونمایندگیهای صنعت بیمه نمودن حدود000/000/20 دانش آموز فرهنگیان وخانواده آنان و000/000/30 نفر کارکنان دولت ومیلیونها نفر بیمه شدگان بیمه های عمر حوادث و درمانی موسسات دولتی وخصوصی در حدود نیمی از جمعیت کشور را زیر پوشش خدمات بیمه ای قرار داده است . بیمه ایران علاوه بر رشته های یاد شده در

سایر رشته های بیمه های بازرگانی نظیر بیمه های آتش سوزی، باربری،بدنه اتو مبیل ،کشتی ،هوا پیما،اعتبارات،تمام خطر مهندسی، ،مسولیت مدنی، ،صداقت درامانت، ،پول در گردش و .....فعالیت می کند وبا صدور بیش از 000/000/5 بیمه نامه حدود 60 درصد بازار بیمه رادر اختیار دارد. شرکت سهامی بیمه ایران با تاًسیس یک شرکت بیمه مستقل در لندن و یک شعبه در ارمنستان و داشتن سهام در شرکت های بیمه و بیمه اتکایی یارموک در اردن و همچنین چندین شعبه در امارات متحده عربی – عمان- عربستان و بحرین در بازار جهانی حضوری فعال داشته به عنوان یک شرکت بیمه بین الملل شناخته می شود.


فصل اول
انواع بیمه :
1- بیمه اشخاص (بیمه عمر و پس انداز- بیمه عمر تامین آتیه فرزندان- بمیه درمانی- بیمه جهیزیه- بیمه مهریه)
2- بیمه حوادث ( بیمه های آتش سوزی- بیمه زلزله – بیمه حوادث گروهی – بیمه حوادث خانواده – بیمه مسافرت به خارج از کشور.)
3- بیمه مهندسی و مسئولیت ( بیمه مسئولیت کارفرما – بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی – بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان- بیمه مسئولیت کالا- بیمه گمرکی – بیمه مسئولیت مهندسین طراح، محاسب و ناظر و..... )
4- بیمه حمل و نقل کالا( بمه باربری- بیمه هواپیما- بیمه مسئولیت از تصادم و....)
نمودار


5- بیمه بخش صنعت و تولید بازرگانی
6- بیمه مسئولیت و طرحهای مخصوص ( بیمه رایانه – طرح های خصوصی- بیمه جامع cgl )
7- بیمه اتومبیل
8- .............
بیمه اشخاص : رشته های مورد عمل در بیمه های اشخاص: بیمه های اشخاص به طور کلی در سه گروه مشخص و عمده ارائه می گردد که شامل بیمههای عمر و حوادث و درمان می باشد.


بیمه عمر: در این گونه بیمه ها هدف و تامین افراد خانواده بعد از فوت و تامین پس انداز آینده شخص بیمه شده می باشد که علاوه بر تامین خطر فوت جنبه پس اندازی نیز دارد. در کلیه این بیمه نامه ها، بیمه گذار باید مبلغ سرمایه ای که می خواهد در قبال آن بیمه شود و همچنین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت یا حیات بیمه شده را مشخص نماید. در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد. ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق

بیمه ها قابل برگشت نیست . امتیاز این بیمه ناچیز بوده و حق بیمه آن می باشد. مثال : شخص 20 ساله ای برای مدت 5 سال خود را در قبال سرمایه ده میلیون ریال با حق بیمه سالانه 56000 ریال بیمه عمر می کند. اگر این شخص در اثنای این مدت فوت نماید مبلغ ده میلیون ریال به استفاده کنندگانی که دربیمه نامه مشخص گردیده پرداخت می شود و یا شخص 50 ساله ای خود را در قبال ده میلیون ریال با حق سالانه 322900 ریال بیمه می کند این شخص در هر زمانی که فوت کند این مبلغ به بازمندگان او پرداخت می شود.

نمونه جدول حق بیمه سالانه برای سرمایه 10.000.000 ریال
سن 20 30 40 50 60
حق بیمه 113.000 147.700 310.700 322.900 526.400
بیمه عمر تامین آتیه فرزندان: در این نوع بیمه مدیریت خانواده خود را به نفع فرزندان زیر 18 سال بیمه می کند چنانچه بیمه شده در طی مدت بیمه فوت کند .بیمه گر متعهد است که تا سن 18 سالگی کوچکترین فرزند بیمه شده، مستمری مربوطه را پرداخت کند.امتیاز این بیمه این است که مدت پرداخت حق بیمه و مبلغ بیمه ناچیز می باشد.


بیمه مهریه: بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی صاحب است که زوجه می تواند ازمزایای آن به شرح زیر بهره مند شود: 1- در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه ،سرمایه اصلی به صورت یکجا و یا مستمری به زوجه پرداخت می گردد. 2- در صورت از کارافتادگی دائم و کامل زوجه در طول مدت بیمه ،بیمه گذار از پرداخت اقساط بعدی حق بیمه تا پایان مدت بیمه معاف شده و تعهدات بیمه گر کماکان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت. 3- در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه سرمایه اصلی بیمهنامه به زوجه پرداخت خواهد گردید. 4- در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در برابر سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گردید. 5- زوجه می تواند پس از گذشت حداقل 2 سال از شروع بیمه و پرداخت مستمر حق بیمه مربوط و با موافقت بیمهگذار از محل ذخیره پس اندازی بیمه نامه تقاضای وام نماید.

 

بیمه درمانی : کلیه کارکنان و اعضاء خانواده تحت تکفل سازمانها ، موسسات و واحدهای صنفی می توانند به موجب مفاد آئین نامه ی شماره 46 مصوبه ی شورای عالی بیمه که یک نسخه جدول نرخ و شرایط آن به ضمیمه می باشد تحت پوشش بیمه نامه های تکمیلی درمانی این شرکت قرار گیرند .
بیمه جهیزیه : پدر یا مادر دختر و در صورت عذم وجود آنان شخص دیگری که علاقمند به تأمین آینده دختر می باشد از این بیمه استفاده می کند . در صورت فوت و یا حیات بیمه شده دختری است که بیمه نامه به نفع او صادر شده است . بیمه نامه با هدف تأمین سرمایه جهت تهیه جهیزیه فرزندان خانواده می باشد .
بیمه حوادث


بیمه آتش سوزی : در این نوع بیمه خسارات مادی ناشی از خطرات آتش سوزی ، انفجار و صاعقه وارد به کلیه اموال منقول و غیر منقول اشخاص حقیقی یا خقوقی جبران میگردد . در بیمه ی آتش سوزی علاوه بر خطرهای ذکرشده خسارات ناشی از خطرهای زلزله ، آتشفشان ، سیل ، طوفان ، رانش زمین ، سقوط بهمن ، ترکیدگی لوله آب ضایعات ناشی از آب باران ، ذوب برف ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، شکست شیشیه ، سرقت اموال و اثاثیه ی منزل و بسیاری از خطرهای دیگر با درخواست بیمه گذاران تحت پوشش بیمه قرار می گیرد . به طور کلی اماکن و مراکزی که در بیمه ی آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرند ، به سه دسته تقسیم می شوند :


1- واحدهای مسکونی
2- مراکز صنعتی
3- مراکز غیر صنعتی


بیمه حوادث گروهی : بیمه ی حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر می گردد و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می گردد که به اهم آن اشاره می گردد : 1 – بیمه حوادث 24 ساعته 2- بیمه ی حوادث ناشی از کار و حرفه 3- بیمه ی ایام مأموریت 4- بیمه ی حوادث توریستی و مسافرتی 5- بیمه ی حوادث تحصیلی


بیمه مسافرت به خارج از کشور : این بیمه نامه برای اولین بار در ایران ارائه می گردد . اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و اعتبار آن در خارج از کشور بوده است و کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فیما بین مطابق باشد . شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی شرکت کمک رسانی آکسا تضمین وارائه می گردد . همچنین خسارات وارده در حمل و به ارز قابل پرداخت می باشد .


بیمه مهندسی و مسئولیت : کلیه طرح های عمرانی در بخش ساختمان از تاریخ شروع به کارتا زمان تحویل موقت تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند . بدین صورت که خطرات مستثنی نشده در بیمه نامه که جنبه ی فیزیکی و ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه به کارهای ساختمانی وارد می شود . تحت پوشش قرار می گیرند . این بیمه نامه در دو بخش می باشد : بخش1- خسارت مالی وارد به پروژه بخش 2- خسارت های وارد به اشخاص ثالث (جانی - مالی) ناشی از اجزای پروژه می باشند . اموال و پرونده های در حال سوخت که تحت این بیمه نامه می توان بیمه کرد عبارتند از : ساختمانهای مسکونی ، اداری ، راه آهن ، سد ، آبیاری و زهکشی ، پل ، اسکله ، موج شکن و ...
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان : این بیمه نامه خسارت جانی وارد به بیماران که ناشی از مسدولیت پزشک به علت اشتباه ، غفلت یا قصوری در انجام معالجات باشد را تحت پوشش می دهد .


بیمه ی مسئولیت مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان : این بیمه نامه خسارت جانی و مالی وارد با مالکین ساختمانها اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی را بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان شهرداری و آئین نامه های اجرائی مربوطه که پروژه ی ساختمانی آن توسط مهندسین طراح ، محاسب و ناظر اجرا می شود تحت پوشش قرار می دهد .


بیمه حمل و نقل کالا
بیمه باربری : بیمه باربری یا حمل و نقل کالا بیمه ای است که به موجب آن یک طرف (شرکت بیمه) در مقابل حق بیمه ای که از طرف دیگر (بیمه گذار) دریافت می کند . متعهد می شود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کالا تلف شده و یا دچار خسارت گردد و یا بیمه گذار در رابطه با این خطرات هزینه هایی را متحمل شود ، زیان وارده را جبران نمایند .


انواع بیمه های باربری: الف) بیمه حمل ونقل کالا شامل داخلی- صادراتی و ترانزیت که از طریق زمینی، هوایی دریایی و یا ترکیبی ،کالای مورد بیمه جا به جا می گردد ب) بیمه پول شامل : وجوه در راه- وجوه در صندوق ج) بیمه کشتی د) بیمه هواپیما


بیمه پول (وجوه): موجودی در صندوق بنک ها ،موسسات و شرکت ها اعم از وجه نقد ،اوراق بهادار و مسکوکات در تمام مدت شبانه در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیر مسلحانه ،تصرف، قهر و تحریر، آتش سوزی، انفجار ،سیل،زلزله ،شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. همچنین وجوه انتقالی نیز در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،انفجار،دزدی مسلحانه و غیر مسلحانه،فقدان، دست خوردگی تحت پوشش قرار می گیرد.


بیمه هواپیما: الف- از بین رفتن یا خسارت وارد به هواپیما
در این زمینه تعهدات بیمه گر شامل موارد زیر است: جبران هزینه های خسارت و زیان های وارد به هواپیما در صورت از بین رفتن یا آسیب دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه، همچنین در این بخش هزینه های مربوط به فرود اضطراری هواپیما و هزینه های نجات هواپیما طبق شرایط بیمه نامه قابل پرداختمی باشد.


ب- مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث (غیر مسافران)
چنانچه در نتیجه برخورد هواپیما و با سقوط اشخاص یا شی از هواپیما خساراتی به اشخاص ثالث وارد شود .بیمه گزار قانوناً مسئول شناخته شده و وجوهی را به عنوان جبران خسارت( به انضمام هزینه های که علیه بیمه گزار توسط محاکم صالحه صادر شود) بابت جراحات بدنی ناشی از حادثه منجر به فوت یا غیر از آن و صدمات وارد به اموال بپردازد بیمه گر مبالغ پرداختی را به وی باز پرداخت خواهد کرد.
ج) مسئولیت قانونی نسبت به مسافران


بیمه گر کلیه وجوهی را که بیمه گزار تحت عنوان مسئولیت قانونی بابت موارد زیر پرداخت نماید به وی پرداخت خواهد کرد.
صدمات برخی ناشی از حادثه (منجر به فوت یا غیر آن) وارد به مسافران مادامی که به هواپیما سوار می شوند. ازبین رفتن یا خسارات وارده به بار مسافران و وسایل شخصی آنان از زمانی تحویل به متصدی حمل در فرودگاه مبدا تا تحویل آن به مسافر در فرودگاه مقصد


بیمه مسئولیت طرحهای خصوصی

بیمه رایانه: بیمه ایران با ارائه بیمه رایانه کلیه خسارتهای فیزیکی وارد به رایانه ناشی از آتش سوزی ،انفجار،سیل ،طوفان،زلزله ،نشست و رانش زمین ،سقوط از بلندی، برخورد جسم خارجی، نفوذ مایعات به داخل اجزاء ، حوادث مربوط به حمل و جابجایی در محل مورد بیمه، نوسانات جریان الکتریسیته،سرقت باشکست و حرز حداکثر تاارزش رایانه را تحت پوشش قرار می دهد دارندگان محترم رایانه های شخصی واداری، می توانند با مراجعه به هریک از نمایندگی ها و شعب بیمه ایران در سراسر کشور و با ارائه فاکتور خرید ضمن پرداخت یک درصد ارزش رایانه به عنوان حق بیمه آنرا به مدت یکسال نزد بیمه ایران بیمه نمایند. برای شرکتها ومراکزی کهتعداد قابل توجهی رایانه دراختیار دارند، به ازای هر 50 دستگاه رایانه 10% تخفیف و 51 الی 100 دستگاه 15%تخفیف و برای 101 دستگاه به بالا 20% تخفیف در حق بیمه اعمال می گردد.


بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فرشندگان محصول : بر اساس این طرح مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان محصول در دو بخش خطرات تبعی ناشی از محصول و تضمین کیفیت محصول در برابر مصرف کنندگان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. هم اکنون تولید کنندگان و فروشندگان انواع محصولات تولیدی از جمله: عایقهای رطوبتی ،لوله ها و اتصالات، جرثقیلها، رایانه ها، میل لنگها، انواع محصولات صنعتی ،لوازم خانگی، برقی و همچنین محصولات غذایی و... تحت پوشش بیمه ای بیمه ایران قرار گرفته اند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید