دانلود فایل پاورپوینت فرآیندهای کنترل پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فرآیندهای کنترل پروژه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فرآیندهای کنترل پروژه قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

گزارش عملکرد

جمع آوری اطلاعات و توزیع آنان بین ذینفعان پروژه در مورد نحوه استفاده از منابع . این فرایند شامل اقلام ذیل میگردد :

v گزارشهای وضعیت : توضیح وضعیت فعلی پروژه

v گزارش پیشرفت : توضیح آنچه تیم پروژه به دست آورده است .

v پیش بینی : توضیح وضعیت آینده پیشرفت مورد انتظار

گزارش عملکرد دربرگیرنده اطلاعات لازم در خصوص محدوده ، زمانبندی ، هزینه و کیفیت است. پروژه هائی اطلاعات ریسک را نیز نیاز دارند.

اسلاید ۲ :

ورودی ها به گزارش عملکرد

۱- برنامه پروژه

۲- نتایج کار – کدام اقلام قابل تحـویل کاملا یا تا حدودی تکمیل شده اند ؟ کدام هزینه ها صرف شده یا اعتبار آنها تامین شده است ؟                      اطلاعات دقیق لازمه کنترل صحیح است .

۳- پرونده های دیگر پروژه

اسلاید ۳ :

ابزار و تکنیکهای گزارش عملکرد

۱- مرور عملکرد (Performance Review)

۲- آنالیز واریانس و مغایرتها

۳- آنالیز روند

۴- آنالیز ارزش افزوده (Earned Value Analysis)

اسلاید ۴ :

محاسبه پیشرفت فعالیتهای پروژه :

۱- تعیین روش اندازه گیری  پیشرفت هر فعالیت

v بر اساس مراحل پیشرفت فعالیت (Milestones )

v بر اساس زمان

v بر اساس هزینه ها

v بر اساس شاخصهای فیزیکی فعالیت

v بر اساس وضعیتها (۰،۵۰،۱۰۰ درصد)

اسلاید ۵ :

۲- تعیین روش اندازه گیری  وزن هر فعالیت

وزن فعالیت : نسبت اهمیت یک فعالیت به دیگر فعالیتهای پروژه

v بر اساس نسبت حجم فعالیت محاسبه می شود (نفر- ساعت)

v بر اساس نسبت هزینه فعالیت محاسبه می شود.

در صورتیکه نیروهای کتنوع در یک فعالیت استفاده شوند, لازم است که آنها همسنگ شوند.

W = W1 + W2 + W3 + W4 + … + Wn

Wi = M1C1/C + M2C2 /C + … + MeCe/C

W : مجموع کار پروژه

Wi : فعالیت i ام پروژه

Mj : زمان استاندارد انجام فعالیت i ام ( زمان سنجی ) توسط منبع j ام

Cj : هزینه یک واحد منبع j ام

C : هزینه منبعی که بیش از همه در پروژه استفاده می شود.

وزن فعالیت  =  Wi / W

اسلاید ۶ :

۲- جمع آوری داده های مربوط به پیشرفت فعالیتها در انتهای دوره نظارت (آخر هفته و یا دو هفته و یا ماه )

۳- محاسبه پیشرفت بر اساس فرمول ذیل :

الف) شناسائی و انتخاب فعالیتهائی که مربوط به نقطه مورد نظر در ساختارهای سه گانه باشد.

ب) نرمال کردن وزنها به شیوه ذیل:

ج)

۴- تبدیل اطلاعات بند ۳ به منحنی های S

۵- تهیه منحنی های S برای عملکرد، برنامه و پیش بینی

اسلاید ۷ :

آنالیز ارزش افزوده

آنالیز فوق بر اساس محاسبه ۳ ارزش کلیدی صورت می پذیرد :

v بودجه ، یا بودجه کارها بر اساس زمانبندی

v هزینه واقعی ، یا هزینه واقعی کارهائی که انجام شده اند

v ارزش افزوده ، هزینه بودجه کارهائی که انجام شده اند

اسلاید ۸ :

CV : Cost variance

SV : Schedule variance

CVP : Cost variance %

SVP : Schedule variance %

CPI : Cost Performance Index

SPI : Schedule Performance Index

BCWS : Budgeted cost for work scheduled

BCWP : Budgeted cost for work performed

ACWP : Actual cost for work performed

EAC : Estimate at completion

EAC = ACWP + (بودجه باقیمانده * CPI )

EAC = ACWP + براورد جدید کارهای باقیمانده

EAC = ACWP + بودجه باقیمانده

EAC = BCWS – CV

EAC = BCWS * ( 1- CVP )

 CV = BCWP – ACWP

 SV = BCWP – BCWS

CPI = BCWP / ACWP

SPI = BCWP / BCWS

CVP = CV / BCWP

SVP = SV / BCWP

اسلاید ۹ :

مثال

پروژه ای قرار بوده که از ۴ ماه اول ، هرماه ۱۰ میلیون تومان مصرف کند. هزینه واقعی در انتهای ۴ ماه برابر است با ۳۲۵۰۰۰۰۰ تومان  در نتیجه :

چنانچه

در نتیجه پروژه از برنامه عقب بوده و هزینه ها نیز بیشتر از بودجه است .

اسلاید ۱۰ :

خروجی گزارش عملکرد

۱- گزارش عملکرد

v گانت چارتها

v منحنی های S

v چارتهای عملکرد

۲- تقاضای تغییرات (Change Order)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد