دانلود فایل پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
169 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ریسک‌های پروژه

اسلاید ۲ :

تعریف

تاکنون تعاریف متعددی از ریسک ارائه شده است، می‌توان ادعا کرد که همه این تعاریف بری بیان موقعیت هایی ارائه شده اند که سه عامل مشترک را می توان در آنها مشاهده کرد.
موقعیت هایی با ریسک توام هستند که:
۱- عمل یا اقدام بیش از یک نتیجه به بار می‌آورد.

۲- تا زمان ملموس شدن نتایج از حصول هیچ یک از نتایج آگاهی قطعی در دست نباشد

۳- حداقل یکی از نتایج ممکن‌الوقوع می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد.

به دیگر سخن، عدم اطمینان از نتایج یک عمل و قرار گرفتن در معرض این نامعلومی‌ها از مهمترین مؤلفه‌هی تشکیل دهنده انواع ریسکها می‌باشند.

اسلاید ۳ :

ریسک هرچیزی است که ناشی از عدم اطمینان و آگاهی باشد و بر نتیجه کار تاثیر بگذارد

ریسک عبارت است از هر چیزی که مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بکاهد و ممکن است به یکی از صور زیر باشد:

ü رخداد یک فاجعه یا اتفاق بد

üعدم وقوع مسائل آنطور که مورد انتظار است.

üعدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب

ریسک در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یک سیستم.

اسلاید ۴ :

اثر و احتمال ریسک

اسلاید ۵ :

حیطه مدیریت ریسک

اسلاید ۶ :

مدیریت ریسک

vتعریف:

مدیریت ریسک فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های اتفاقی بالقوه ای است که مشخصا پیامدهای ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می باشد.

vاهداف:

.۱بقاء سازمان

.۲صرفه جوئی در هزینه ها

.۳حفظ سطح قابل قبولی از نگرانی و اضطراب

.۴ثبات عایدات (درآمدها)

.۵عدم توقف عملیات به دنبال وقوع یک خسارت

.۶رشد مداوم سازمان

.۷انجام مسئولیت اجتماعی و محدود نمودن خسارات به خود سازمان

اسلاید ۷ :

ارزیابی ریسک

به فرایند کلی برآورد نمودن میزان ریسک و تصمیم گیری در خصوص قابل تحمل بودن ریسک، ارزیابی ریسک گفته می شود.
به ریسک که میزان آن تا حد قابل تحمل، با در نظر گرفتن الزامات قانونی و خط مشی سازمان تحقیقاتی کاهش یافته باشد، ریسک قابل تحمل گویند.
ارزیابی ریسک بطور سیستماتیک تعیین می‌کندچه خطراتی پیرامون پروژه تحقیقاتی هستند و احتمال رخدادن خطر چقدر است و چه آسیبی و با چه شدتی ممکن است، بوجود آید، که خودباعث می‌شود راه حلهای کنترلی شناسایی می‌شوند و در نتیجه باعث کاهش ریسک و اثراتش می‌شود.
ارزیابی ریسک ، اطلاعاتی را جهت ایجاد یک سیستم ایمن کار فراهم می‌کند.
ارزیابی ریسک، مرکز ثقل اهداف مدیریت تحقیقات حرفه ای است که بر روی حذف و بحداقل رسانیدن ریسک و منجر به نتیجه شدن تحقیق تمرکز دارد.

اسلاید ۸ :

روشهای مختلف ارزیابی ریسک

مطالعات انجام شده ، نشان داده است که در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع مختلف روش ارزیابی ریسک در دنیا وجود دارد(کیفی و کمی ).
احتمال وقوع،تکرار ،شدت،پیامد ناشی از آن،میزان تماس با عامل ایجاد کننده، تعداد افرادیکه با خطر مواجهند، فاکتورهای محیطی و قابلیت اعتماد عملکردهای ایمنی عوامل موثر در ۷۰ روش ذکر شده هستند.

اسلاید ۹ :

مدیریت ریسک

vفواید:

ü       افزایش کارائی

ü       مؤثر بودن

ü       تسهیلات و روان سازی

ü       کاهش هزینه

ü       سرعت عمل و کاهش زمان انجام عملیات

vابزارها:

ü          اجتناب از ریسک

ü          محدود کردن ریسک

ü          انتقال ریسک

ü          تقبل ریسک

ü          برنامه ریزی ریسک

ü          تحقیق و شناسایی     

اسلاید ۱۰ :

مراحل مدیریت ریسک

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 169 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد