دانلود مقاله معرفی گیاهان آبزی تالاب ارزچال رمنت ، بابل ، مازندران

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان

مقدمه

برخلاف رشد و آگاهی مردم و کشورها نسبت به اهمیت محیطهای طبیعی به ویژه تالابها هنوز درک واقعی از اهمیت و کارکرد این زیستگاههای حیاتی و متنوع بسیار پایین است. رابطه انسان با تالابها همیشه خصمانه و در جهت تخریب آن بوده به طوری که مهار تالابها و تبدیل آنها به گستردههای قابل کشت و حتی تبدیل آن به اراضی بایر از موفقیتهای جامعه انسانی تلقی میشد. اما در واقع میتوان تالابها را از جمله نظامهایحیات بخشی به حساب آورد که مطلقاً جایگزین ندارد و استفاده بهینه از تالابها بنا به تعریف کنوانسیون رامسر عبارت است از بهره برداری پایدار از تالابها برای منافع جوامع انسانی، به نحوی که کیفیت طبیعی اکوسیستم حفظ است (مجنونیان، .(1377

پوشش گیاهی هر اکوسیستم از مهمترین پدیدههای ظاهری طبیعت و بهترین راهنمای قضاوت دربارهی عوامل بوم شناختی آن اکوسیستم است (وثوق رضوی و همکاران، .(1391

گیاهان تالابی را میتوان در شرایط آب و هوایی مختلف از نواحی گرمسیری تا مناطق قطبی مشاهده نمود. تالابها محیطهایی هستند که مشخصاتشان چیزی میان خشکی و آب است. تالابها ممکن است همواره دارای آب باشند یا اینکه گاه خشک و گاه آبدار باشند. برخی تالابهای نزدیک دریا با جزر و مد تغییر وضعیت میدهند. تالابها دارای سیمای بسیار متفاوتی در طبیعت بوده و وجود آب ساکن، خاک هیدرومورف و گیاهان تطابق یافته و یا مقاوم به خاکهای غرقابی، از مهمترین ویژگیهای آنهاست.
با این وجود با توجه به شرایط هیدرولوژیکی بسیار متفاوتی که دارند و از سراب حوضهها شروع شده و تا آبهای عمیق ادامه دارند و همچنین با توجه به ابعاد متفاوت، موقعیتهای جغرافیایی مختلف و اثر انسان روی آنها، نمیتوان بطور دقیق آنها را تعریف نمود. گیاهان آبزی تالابها عملکردهای مهمی از قبیل فراهم سازی زیستگاه برای بی مهرگان، ماهیها و پرندگان آبزی، پناهگاهی برای پلانکتونها و تثبیت رسوبات توسط ریشههایشان دارند. پیرامون این تالاب گیاهان مردابی است که با مرغزار و شالیزار احاطه شده است. این مانداب به دلیل اقلیم مناسب، آب شیرین، پوشش گیاهی و مواد غذایی بالا، زیستگاه پرندگان و آبزیان است. پائیز و زمستان این مانداب نیز مأمن و زیستگاه مرغان مهاجر از قبیل قو، سرحنایی، اردک تاجدار، خوتکا، غاز خاکستری، سیاه کاکل، اردک بلوطی و سایر پرندگان میباشد.

روش کار

تالاب (آبندان) رمنت یا ارزچال در موقعیت جغرافیایی N363400 E524300 در استان مازندران واقع است. این تالاب دایره ای شکل در غرب روستایی به همین نام و در ارتفاع 7- متری از سطح آبهای آزاد قرار گرفته است. از آنجا که هیچ گونه مطالعه اکولوژیکی و فلوریستیکی در این اکوسیستم صورت نگرفته، لذا بررسی گروههای گیاهی این مانداب دارای اهمیت میباشد. نمونههای گیاهی بعد از جمع آوری به طریق علمی خشک و پرس شده و با استفاده از فلور ایرانیکا (Rechenger, 1963-2010) و فلور رنگی ایران (قهرمان، (1375-1380 شناسایی شد.

2


شکل -1 نمایی از تالاب ارزچال رمنت بابل

نتایج

براساس نتایج بدست آمده 43 گونه گیاهی از 38 جنس و 21 خانواده جمع آوری و شناسایی شد. از میان گونههای گیاهی Asteraceae بیشترین جمعیت گیاهی را به خود اختصاص داده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد مطالعه فلورستیک ، فیتوسوسیولوژیک مراتع مناطق دیزباد بالا ، درخت جوزو عطائیه در شهرستان نیشابور و معرفی گیاهان دارویی ، معطر ، مرتع

word قابل ویرایش
84 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
سابقه تحقيق در حال حاضر در جهان ذخائر گياهي منبع اصلي داروها ، غذا و بخشي از نياز اصلي صنايع را تشكيل ميدهند. با تخريب منابع طبيعي تجديد شونده، ساليانه تعداد زيادي از گونه هاي گياهي در طبيعت حذف ميشوند بدون آنكه قبلا شناسايي شده و يا در مركزي نگهداري شده باشند (1). بنا بر گزارشات كارشناسان F.A.O. در حال حاضر ...

دانلود مقاله نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزیسه عامل عمده در رشد و نمو گياهان عبارتند از : فتوسنتز، تنفس و تعرقفتوسنتز يكي از اختلافات عمده بين گياهان و حيوانات در كره زمين، توانايي گياهان براي ساخت داخلي غذاي خودشان مي باشد. يك گياه براي توليد غذاي مورد نياز خود به انرژي حاصل از تابش آفتاب، دي اكسيد كربن م ...

مقاله در مورد میزان نقش گیاهان آبزی در تولید ومصرف گازهای مختلف

word قابل ویرایش
74 صفحه
27700 تومان
ميزان نقش گياهان آبزي در توليد ومصرف گازهاي مختلف(بررسي كلي درباره فتوسنتز و عوامل موثر بر فتوسنتز) اكثر مطالب از سايت Google گرفته شده است. نام و نام خانوادگي: ويدا الياسي تهراني استاد راهنما: دكتر مهدويمنابع: فيزيولوژي گياهي/ تأليف حسن ابراهيم زاده. تهران- دانشگاه تهران، 1366-1377 فيزيولوژي گياهي (سلول، تنف ...

مقاله در مورد گیاهان دریایی و آبزی

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان
گیاهان دریایی و آبزیگياهان دريايي و کنترل گازهاي گلخانه اي اندونزي- بالي: همه ما حداقل به طور نسبي با جلبک ها و خزه هاي دريايي آشنايي داريم، ولي شايد ندانيم که اين گياهان سبز رنگ و لغزنده که به سختي قابل رويتند، با فروتني تمام به جذب کربن محيط زندگي ما مشغول هستند. گروهي ازدانشمندان که در همايش در بالي گردهم ...

مقاله پالایش لجن فاضلاب آلوده به کروم با گیاهان آبزی نی ، لوئی و بوریا

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پالایش لجن فاضلاب آلوده به کروم با گیاهان آبزی نی، لوئی و بوریا چکیده وجود فلزات سنگین در محیط زیست همواره سلامت انسان، گیاهان و حیوانات را تحت تاثیرتاثیر قرار داده است. این فلزات، عناصری هستند که به راحتی طی فرایندهای شیمیایی و میکروبی قابل تجزیه نیستند. با این حال میل زیادی به تجمع در خاک، محیطهای آبزی و ...

مقاله معرفی مهمترین گیاهان دارویی قابل کشت در شرایط دیم و خشکی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
معرفی مهمترین گیاهان دارویی قابل کشت در شرایط دیم و خشکی چکیده ایران رویشگاه اصلی بسیاری از گونههای دارویی با ارزش میباشد. این گونهها در شرایط طبیعی و با بارندگی مختصر، مواد موثره نسبتا بالایی تولید میکنند که این متابولیت های ثانویه میتواند با کشت اصولی آنها بیشتر شده و از این رهگذر تولیدات گیاهان دارویی، ...

مقاله معرفی تالاب فریدونکنار به عنوان تالاب بین المللی و منطقه مهم زیستگاه درنای سیبری

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
معرفی تالاب فریدونکنار به عنوان تالاب بین المللی و منطقه مهم زیستگاه درناي سیبري   چکیده تالاب فریدونکنار با توجه به نقشی که در حیات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و سیاسی ایفا میکند، یکی از تالاب هاي با اهمیت بین المللی معرفی شده است و مورد حمایت میباشد. این تالاب با مساحت 5427 هکتار و با موقعیت جغرافیایی 52 2 ...