تحقیق در مورد کشورهای عربی در یک نگاه

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
بررسی پنج کشور عربی که به تمامی موارد آنها اعم از جغرافیا ، وضعیت زندگی ، معیشتی،تحصیلات ، تقسیمات کشوری ، پایتخت هر کشوری اشاره شده و به تمامی جنبه های این کشورها توجه گردیده است.

تحقیق حاضر جدیدترین تحقیق در زمینه تفحص بر روی این ۵ کشور میباشد.
آمار داده شده از تمامی موارد ذکر شده صحیح میباشد و طبق آخرین اطلاعات جمع آوری شده است.

این کشورها در حال توسعه میباشن و جمعیت در این کشورها روی به فراوانی است و هدف اصلی ما از این تحقیق آشنایی دانش آموزان از برخی فعالیت های کشورهای است.
در این تحقیق معلم گرامی و پدر و مادر ما را بسیار یاری نمودند آن ها با تمام وجود هر کاری که می توانستند به ما بکنند کردند امیدواریم با مطالعات این اطلاعات تمام موارد ذکر شده به حضور شما معرفی شده و اطلاعات در مورد کشورها عربی به دست آورید.

موفق و پیروز باشید.
ملاحظات علمی
طی سنین۴تا۶سال کودکان عربستانی در مراکز پیش دبستانی مختلط ثبت نام می گردند و این درحالیست که درسن ۶سالگی با آغاز دوره آموزش رسمی،دختران و پسران درمدارس جداگانه به تحصیل می پردازند.

دوره آموزش ابتدایی۶سال، آموزش مقدماتی متوسطه ۳سال و آموزش تکمیلی متوسطه نیز۳سال است. در مقطع متوسطه دانش آموزان مجاز به انتخاب رشته علمی یا هنری جهت ادامه تحصیل خود می باشند. تا سالهای دهه ۱۹۶۰، آموزش دختران در زمره آموزش غیر رسمی به شمارمی آمد و این درحالیست که طی دهه۱۹۸۰،سیستم آموزشی دختران و

پسران یکنواخت شد.درحال حاضربسیاری اززنان نیز در دانشگاه مشغول تحصیل می باشند.طبق آمار سال ۱۹۹۵، ۸/۶۲درصدازشهروندان عربستانی ازنعمت سواد برخوردار می باشند.طبق آمارسال۱۹۹۴،جمعیت بی سواد۱۵سال و بالاترکشور بر۲۸۸۰۵۶۲ نفر (درصد۲/۲۹کل جمعیت) بالغ می گردد.تحصیلات در عربستان صعودی از نظر جنسیت مجزا بوده و به سه سیستم اداری تحصیلات عمومی پسران ، تحصیلات دختران وتحصیلات اسلامی سنتی(برای پسران) تقسیم میگردد. وزارت آموزش که درسال۱۹۵۲تأسیس شد، برتحصیلات

عمومی پسران نظارت داشته و تحصیلات دختران تحت نظارت نهاد عمومی نظارت برتحصیلات دختران است.هردو جنس دوره تحصیلی مشابهی را گذرانده و ازامتحانات سالیانه مشابهی برخوردارند.تحصیلات اسلامی پسران افرادی را برای پیوستن به جامعه علماء (واعظین مذهبی)تربیت می کنند.دوره تحصیلی مدارس سطح دوم مذهبی شامل دوره تحصیلی مدارس عمومی آکادمیک سطح دوم است که به طور عمده بر تعلیمات عربی و اسلامی تأکید می نمایند.مدارس مذهبی سطح دوم تحت سرپرستی دانشگاه اسلامی «امام محمد بن سعود»و دانشگاه اسلامی «مدینه » اداره می گردند. پس ازمدارس سطح دوم امکان تحصیل درمؤسسات مذهبی تحصیلات سطوح بالاتر به موازات سیستم غیر دینی،وجود دارد.تأسیس مدارس غیردینی الگوگرفته ازغرب پس ازجنگ جهانی دوم ،سیستم سنتی تحصیلات اسلامی راسست کرد.هر جند قسمت عمده ای ازتحصیلات نوین نیز به مذهب

اختصاص یافته است ، به خصوص حفظ قرآن ، تفسیر و ادراک قرآن و روش کاربرد سنت اسلام در زندگی روزمره مورد تأکید قرار دارد.علوم دینی درسطح دانشگاهی نیز درکنار سایر مطالب تدریس گردیده و برای کلیه دانش آموزان الزامی است. بسیاری از مردم عربستان سعودی بیسواد هستند. و دولت در راه مبارزه با بیسوادی و بالا بردن سطح تعلیم و تربیت با مشکلات زیادی مواجه است و باید با جدیت تمام باید که در این راه بکوشد.مشکل مهمی که دولت در راه باسواد نمودن مردم دارد, نداشتن معلم است که هرسال بناچار تعداد آموزگار

و دبیر از کشورهای عربی دیگر استخدا می نماید. از جمله مشکلات دیگر این کشور پراکندگی جمعیت, زندگی عشیره ای, کوچ نشینی و همچنین عامل مذهب را می توان ذکرنمود، زیرا هنوز بسیاری از مردم این کشور با داشتن تعصبات مذهبی غلط خود مانع بزرگی در راه پیشرفت فرهنگ و آموزش هستند.با این تفاسیر دولت در ظرف چند سال اخیر سعی نموده است بتدریج در راه گسترش فرهنگ و با سواد کردم مردم که شاید تعداد بیسوادان آنها بیش از سایر کشورهای جهان باشد, اقداماتی بنماید. بهمین جهت با تأسیس آموزشگاههای شبانه که مدت تحصیل در آنها چهار سال است و به دو دوره تقسیم می شود قدم مؤثری در این راه برداشته است. لازم بذکر است که میزان باسوادی در میان بزرگسالان در این کشور ۶۳ درصد می باشد

نرخ ثبت نام ناخالص بنا به سطوح مختلف آموزشی طی سال ۱۹۹۶
پیش دبستانی : ۸درصد
اولین سطح : ۷۶درصد
دومین سطح : ۶۱درصد
سومین سطح : ۳/۱۶درصد

آموزش عالی
ساختار آموزشی
برنامه های آموزش عالی در۷دانشگاه،کالج های زنان،مؤسسه عمومی نظارت و۱۷کالج تربیت مدرس ارائه می گردد.گفتنی است که ۶دانشگاه از۷دانشگاه مذکور تحت نظارت وزارت آموزش عالی و دانشگاه هفتم (دانشگاه اسلامی مدینه) تحت نظارت هیئت وزیران قرار دارند.همانگونه که قبلاً نیز بدان اشاره گردید دانشگاه های عربستان سعودی دو نوع تحصیلات (تحصیلات سنتی اسلامی وتحصیلات الگو گرفته از غرب) مبادرت می نمایند.دانشگاه اسلامی مدینه و دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود نیزعمدتا بر آموزش قوانین اسلامی ، تعالیم قرآنی ،زبان عربی و علوم اجتماعی تمرکز دارند.

برخی از دانشکده های کشور عربستان از آزمون ورودی ویزه ای ، علاوه بر امتحان توجیهی برخوردارند.
سیاستهای آموزشی

عربستان سعودی با ورود به دوران رشد سریع زیرساختارها و اقتصاد کشور در اوایل سالهای ۱۹۷۰، توجه ویژه ای به تقویت اموزش عالی مبذول داشته است . وزارت آموزش عالی که در سال ۱۹۷۵ تأسیس گردید ، مبادرت به یک برنامه عمده طولانی مدت ورزید تا سیستم تحصیلی عربستان سعودی را قادر به تأمین نیروی انسانی با تحصیلات عالی نماید تا نیازهای رو به افزایش اقتصاد بغرنج عربستان را بر آورده نماید.یکی از هدفهای اولیه احداث مراکز آموزش عالی سراسر کشور و خارج از آن بود . در سال ۱۹۹۹ ، هشت دانشگاه و تعداد زیادی مؤسسات آموزش عالی وجود داشت . هدف پایه ریزی برنامه های حین و پس از فارغ التحصیلی منظم برای کالجها و دانشگاههای سعودی بود . نتیجه این است که دانش آموزان سعودی امروزه در تمام رشته ها در داخل کشور درس می خوانند و تنها برای کسب تخصصهای ویژه عازم خارج از کشور می گردند.از جمله مهمترین سیاستهای پیشروی نظام آموزش عالی عربستان می توان از موارد ذیل نام برد :

• معطوف داشتن توجه ویژه به تقویت ساختار آموزش عالی با ورود به دوران رشد سریع زیرساختها و اقتصاد کشور در اوایل دهه ۱۹۷۰
• اجرای طرح دراز مدت تأمین نیروی انسانی برخوردار ازتحصیلات عالیه درجهت برآورده سازی نیازهای رو به افزایش اقتصادی عربستان توسط وزارت آم

وزش عالی
• احداث مراکز آموزش عالی ملی و بین الملل
سال تحصیلی
سال تحصیلی دانشگاهی از ماه اکتبر آغاز گردیده و تا جولای ادامه می یابد.
زبانهای آموزشی مراکز آموزش عالی عربستان بر زبانهای عربی و انگلیسی مشتمل می گردد.
مقاطع آموزشی

مقطع کارشناسی
مقطع کارشناسی ‌به جزء در رشته های دارو سازی و پزشکی که علاوه بردوره عمومی آموزش ۴ساله به آموزش بالینی احتیاج دارند و مهندسی و دامپزشکی با دوره آموزش۵ساله معمولاً ۴سال به طول می انجامد.
مقطع کارشناسی ارشد

در اغلب دانشگاههای کشور عربستان دوره کارشناسی ارشد مدت زمان۲سال پس ازگذراندن مقطع کارشناسی به طول می انجامد.درپایان دوره مذکور به فارغ التحصیلان مدرک المجسیتر(کارشناسی ارشد)
اعطا میگردد.به عبارت دیگر میتوان گفت که تحصیل در رشته های اقتصاد، بارزگانی،حکومت اجتماعی، حسابداری ،مهندسی، هنر وعلوم انسانی، علوم دریایی،علوم ،زمین شناسی، نجوم ، محیط زیست و علوم کشاورزی در مقطع کارشناسی مدت زمان۲سال و تحصیل در رشته های قانون اسلامی، زبان عربی و علوم اجتماعی مدت زمان۳سال بطول می انجامد.در این سطح تحصیلات ارائه تز تحقیقاتی و پایان نامه الزامی است .

مقطع آموزش دکتری
مقطع آموزش دکتری پس از مقطع کارشناسی ارشد در قالب برنامه های آموزشی۳ساله به علاقه مندان ارائه می گردد.
دانشگاه ها
ـ دانشگاه ملک سعود ریاره تاسیس یافته به سال ۱۳۷۷هجری(۱۹۵۷میلادی
ـ دانشگاه اسلامی مدینه تاسیس یافته به سال ۱۳۸۰هجری(۱۹۶۷میلادی
ـ دانشگاه عبدالعزیز جده تاسیس یافته به سال ۱۳۸۰هجری(۱۹۶۷میلادی
ـ دانشگاه اسلامی امام محمد ابن سعود ریان تاسیس یافته به سال ۱۳۷۳هجری(۱۹۵۳میلادی

ـ دانشگاه ملک فیصل دمام و هفوق تاسیس یافته به سال ۱۳۹۵هجری(۱۹۷۵میلادی
ـ دانشگاه نفت و معادن ملک فهد Dhahran تاسیس یافته به سال ۱۳۸۳هجری(۱۹۶۳میلادی
ـ دانشگاه ام القری شهر تورس مکه تاسیس یافته به سال ۱۳۹۹هجری(۱۹۷۹میلادی)
-۵۰کالج دانشگاهی ویزه زنان عرب با سر پرستی و تأمین منابع مالی سازمان نظارت عمومی برتحصیلات زنان
-۱۸کالج آموزش معلمان تحت نظارت وزارت آموزش
– مؤسسات آموزش عالی کاردانی شامل ۳۴کالج آموزش بهداشت ،۲۰کالج زنان ، ۳کالج اجتماعی ، ۱۲ کالج فنی،۲کالج هنرهای صنعتی و تعدادی کالج نظامی و حفاظتی
• دانشگاه ملک مسعود

این دانشگاه که درسال ۱۹۵۷م – بعنوان دانشگاه ریاض– تأسیس گردید. یکی از بزرگترین دانشگاههای عربستان سعودی می باشد. زبان آموزشی این مرکز فرهنگی, عربی و در رشته پزشکی و مهندسی انگلیسی می باشد. ریاست دانشگاه به عهده دکتر احمد محمد الضاب با معاونت دکتر ابراهیم عبدالرحمن المشیل است. این دانشگاه در شهر ابها و القصیم نیز دارای شعبه می باشد.

دانشکده های این دانشگاه عبارتند از:
دانشکده های هنر, تعلیم و تربیت شعبه ای نیز در (ابهاء) دارد, کشاورزی, پزشکی (شعبه ای نیز در ابهاء دارد), علوم, داروسازی, مهندسی, دندانسازی, دانشکده کامپیوتر و اطلاعات, معماری و نقشه کشی, علوم اداری, دانشکده اقتصاد و علوم اداری (تصیم), دامپزشکی, همچنین مرکز مطالعات دانشگاهی زنان, انجمن زبان عربی, انجمن زبان و ترجمه.
• دانشگاه اسلامی مدینه

دانشگاه اسلامی مدینه در سال ۱۹۶۱ م در شهر مدینه منوره افتتاح شد و دانشجویان این دانشگاه به تحصیل علوم دینی اشتغال دارند. دانشگاه مذکور هر سال تعدای بورس تحصیلی به کشورهای اسلامی دیگر اعطا می کند. دراین دانشگاه مذاهب چهارگانه تسنن تعلیم داده می شود.دانشگاه مدینه علاوه بر فعالیتهای تعلیماتی مجالس سخنرانی عمومی نیز ترتیب می دهد که اغلب متن سخنرانی های مذکور چاپ و رای مؤسسات اسلامی جهان ارسال می گردد.

• دانشگاه ملک عبدالعزیزجده
گروهی از خیراندیشان و دانش پژوهان سعودی بخاطر آنکه افرادی که مایل به تحصیل هستندمجبور به مسافرت و اقامت در شهر ریاض نباشند, و همچنین جهت تعداد مراکز علمی تصمیم گرفتند دانشگاهی بخرج خود و با کمک سایر فرهنگ دوستان کشور در شهر جده تأسیس نمایند. که سرانجام در سال ۱۹۶۴ م دانشگاهی با عنان ملک عبدالعزیز توسط ملک فیصل افتتاح, مبالغی بعنوان کمک به دانشگاه مذکور اعطا نمود در سال ۷۸ – ۱۹۶۷ م دانشکده اقتصاد و علوماداری – که اولین دانشکده این مرکز علمی است – آغاز بکار کرد. در حال حاضر دانشگاه مذکور از دانشکده های اقتصاد , علوم اداری, مدیریت, زبان خارجه و ادبیات تشکیل شده است. در این دانشگاه ترتیبی داده شده تا دوشیزگان نیز بتوانند در اوقات تعطیل روزانه دانشگاه از کلاسهای مخصوص استفاده نمایند. مدت تحصیل چهار سال و فارغ التحصیلان به دریافت دانشنامه لیسانس مفتخر خواهند شد.

• دانشکده تربیت
این دانشکده در مکه می باشد و رشته های تخصصی آن عبارتند از؛ جغرافیا, زبان انگلیسی, فیزیکی , ریاضیات تعلیم و تربیت روانشناسی, این دانشکده در حقیقت و تأمین کننده معلم های لازم برای تدریس در مدرسه های کشور اشتغال می باشد.
• دانشکده شریعت و تحقیقات اسلامی مکه

در سال ۱۹۴۹ م تأسیس شد که هدف از تأسیس آن تربیت کادر لازم برای قضاوت و همچنین تدریس در مدرسه ها بود. درسهای این دانشکده اختصاص به علوم دینی و زبان عربی دارد.
• دانشکده صنت نفت و معادن ظهران
هدف از افتتاح این دانشکده که؛ در سال ۱۹۶۳ در ظهران افتتاح شد؛ تربیت کارشناس و متخصص در امور مربطو به نفت و سایر معادن بود.
• دانشگاه ملک فیصل

این دانشگاه در سال ۱۹۷۵ م در دمام تأسیس گردید, شعبه ای از آن نیز در شهر احساء دایر می باشد. دانشکده های کشاورزی و صنایع غذایی (احساء) , معماری و نقشه کشی (دمام), تعلیم و تربیت (لاحساء) , پزشکی و علوم پزشکی (دمام), دامپزشکی (الاحساء), مدیریت و نقشه کشی (احساء) همگی از زیرمجموعه های دانشگاه ملک قیصل می باشد.
• دانشگاه امام محمدبن سعود
این دانشگاه در سال ۱۹۵۳ م در ریاض تأسیس شد و زبان آموزشی آن عربی است. شامل دانشکده های شریعت و تبلیغ و اصول دین علوم اجتماعی, عربی و علوم اجتماعی, عربی و مطالعات اسلامی, و همچنین انجمن تعلیم عربی و مرکز مطالعه ویژه دختران می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد