چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان


چكيده گزارش عملكرد بخش صنعت و معدن در راستاي سند چشم انداز 20 ساله كشور
سياست‌هاي كلي و قانون برنامه چهارم توسعه در دولت نهم
(دوره زماني شهريور 1384 تا پايان فروردين ماه 1386)

محورهاي مهم سند چشم انداز 20 ساله كشور مرتبط با بخش اقتصادي بويژه بخش صنعت و معدن عبارتند از :
- جايگاه اول اقتصادي علمي صنعتي و فناوري در منطقه
- ارتقاء كيفيت توليد
- كسب فناوري و ارتقاء فناوري‌هاي جديد
- جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي
- توسعه صادرات غيرنفتي


- توسعه صنايع (انرژي‌بر، معدني، تبديلي كشاورزي، شيميايي)
اهم اقدامات در راستاي اجراي سند چشم انداز و سياست كلي قانون برنامه چهارم در سيزده محور به شرح زير گزارش مي‌گردد :
1- سرمايه ‌گذاري
1-1- صدور جواز تاسيس صنعتي (تقاضاي سرمايه گذاري) : از شهريور سال 1384 لغايت فروردين ماه 1386 تعداد 76853 فقره جواز تاسيس صادر شده كه نسبت به دوره مشابه قبل 1/59 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
2-1- رشد سرمايه گذاري : با توجه به پيش بيني نرخ رشد 1/17 درصدي سرمايه گذاري بخش در سالهاي برنامه چهارم، درطي دوره، سرمايه‌گذاري واحدهاي به بهره برداري رسيده مبلغ 2/124059 ميلياردريال مي‌باشد كه با احتساب سرمايه‌گذاري ناشي از طرح بنگاههاي كوچك زود بازده نسبت به دوره مشابه قبل 110 درصد رشد يافته است. بدون بنگاههاي زودبازده رشد سرمايه‌گذاري انجام شده نسبت به مدت مشابه دوره قبل 2/55 درصد مي‌باشد.

 

3-1- توسعه اكتشاف و معدن : طي دوره مورد گزارش در زمينه شناسايي مواد معدني تعداد 874 فقره گواهي كشف با هزينه‌اي معادل 303 ميلياردريال صادر شده كه از نظر تعداد 8/11 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين در زمينه بهره برداري از معادن تعداد 987 فقره پروانه بهره برداري با سرمايه 2/2473 ميلياردريال صادر شده است.

2- تخصيص تسهيلات ارزي
1-2- حساب ذخيره ارزي: طي سال 1385 از محل حساب ذخيره ارزي تعداد 172 طرح به مبلغ 8/1392 ميليون دلار گشايش اعتبار گرديده است كه نسبت به سال گذشته به ترتيب 4/35 درصد و 7/28 درصد رشد داشته است.


همچنين بانك صنعت و معدن تعداد 15 طرح به مبلغ 1667 ميليون دلار قرارداد اعطاء تسهيلات ارزي منعقد نموده كه متوسط تسهيلات ارزي به ازاء هر طرح 5/44 ميليون دلار مي باشد كه 73 درصد آن مربوط به طرحهاي پتروشيمي مي‌باشد.
در مجموع در سال 1385 ، 3060 ميليون دلار گشايش اعتبار و يا قرارداد اعطاء تسهيلات ارزي منعقد نموده است.

 

2-2- تسهيلات اعتباري خارجي (فاينانس): درسال 1385، تعداد 24 طرح به مبلغ 5066 ميليون دلار مصوب و به بانكهاي عامل معرفي گرديده و هم‌چنين 11 طرح به مبلغ 2155 ميليون دلار جهت صدور گواهي مسدودي ارزي به بانك مركزي معرفي شده‌اند.

3- بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري در طرحهاي راهبردي و پايه اي بخش صنعت و معدن
(صنايع صدراصل 44 )
الف - سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
بهره‌برداري:
طي دوسال گذشته، تعداد10طرح مرتبط با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به ارزش 45/1 ميليارددلار به بهره‌برداري رسيده است كه شامل طرحهاي كارگاه ريخت المهدي، طرح توسعه چغارت، 12 طرح اكتشافي، توليد آلومينا از نفلين سينيت Pilot، فاز دوم توسعه مباركه، واحد احياء شماره 6 مباركه، مس سونگون، بازسازي و نوسازي واحد ذوب گروه ملي- صنعتي، تكميلي دانيلي فولاد خوزستان و پايانه صادراتي سيمان مي‌باشند.

برنامه بهره برداري از طرحها دربخش صنايع صدر اصل 44 در سال جاري 5/2 ميليارد دلار، در سال 87 معادل 3 ميليارد دلار و در سال 88 معادل 8 ميليارد دلار خواهد بود . طرحهاي فولاد استاني از جمله طرحهايي است كه با روي كار آمدن دولت نهم آغاز گرديده و به ياري خداوند تعالي، در سال 88 افتتاح خواهند شد.
آغاز عمليات اجرايي طرحهاي مهم راهبردي:
طي دو ساله گذشته، طرحهاي مهم راهبردي در صنايع معدني – فلزي كشور شروع گرديده است كه از آن جمله مي توان طرحهاي گندله سازي سنگان، فولاد هرمزگان، آلومينيوم هرمزال، طرح جديد آلومينيوم اراك، آند خام المهدي، طرح توسعه ذوب آهن و طرح نفلين سينيت آذر شهر و هشت طرح فولاد استاني و برخي طرحهاي ديگر را نام برد . حجم سرمايه‌گذاري اين بخش نزديك به 8/4 ميليارد دلار مي باشد.


حجم سرمايه گذاري:
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران هم اكنون داراي 5/20 ميليارد دلار طرح سرمايه‌گذاري مي‌باشد كه از اين تعداد، 38 طرح با سرمايه‌گذاري 7/6 ميليارد دلار در دست اجرا بوده و 35 طرح با سرمايه‌گذاري كل 11 ميليارد دلار در مرحله گشايش اعتبار اسنادي و يا انتخاب پيمانكار و 17 طرح نيز با سرمايه‌گذاري كل 8/2 ميليارد دلار در دست مطالعه مي باشند .

ب- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
توسعه سرمايه‌گذاري
1- دردست اجرا بودن 17 طرح سرمايه گذاري با اعتبار 2/1926 ميلياردريال از منابع سازمان از جمله طرح‌هاي شناور دو منظوره كروبوت و توسعه شناوه شركت كشتي سازي اروندان، طرح ERP مجتمع صنعتي اسفراين، طرح توسعه ماشين سازي پارس و طرح ماشين سازي گچساران.
2- راه اندازي طرح‌هاي موتور4 سيلندر، 6 سيلندر،‌ موتور 236/4 توربو شركت موتور سازان تراكتورسازي ايران و طرح مدار ماسه شركت ريخته‌گري تراكتورسازي ايران با اعتبار 2/51 ميلياردريال از منابع شركت‌هاي تحت پوشش سازمان.


3- اجراي 28 طرح سرمايه‌گذاري با مشاركت بخش خصوصي از جمله قطعات خودرو، پلي استايرن معمولي و مقاوم، شيشه اوپال و پيركس، الياف شيشه، انواع سيليكونها با حجم سرمايه گذاري 2/10295 ميلياردريال كه 40 درصد آن سهم سازمان مي‌باشد.
توسعه پيمانكاري عمومي
1- تكميل10 پروژه ‌پيمانكاري در زمينه‌هاي مختلف ‌صنعتي با مبلغ 4/170 ميلياردريال و
7/167 ميليون‌دلار.
2- ادامه عمليات اجرايي 91 پروژه با اعتباري معادل 8/2899 ميلياردريال و 04/2890 ميليون دلار.
3- عقد قرارداد پروژه‌هاي بخش نفت و گاز به مبلغ 44/433 ميليون دلار و بخش نيروگاهي به مبلغ
14/53 ميليون دلار ( از طريق شركت در مناقصه‌هاي ذيربط).
سرمايه گذاري در صنايع پيشرفته
1- در دست اجرا بودن 23 طرح سرمايه گذاري با اعتبار 3/1339 ميلياردريال از جمله لنت‌ كامپوزيتي،‌ نانو الماس، قطعات كاربيد سيليسيم، بيوايمپلنت‌هاي استخواني.
2- راه اندازي طرح‌ شخصي سازي كارت و مفتول مغزدار با اعتبار 1/68 ميلياردريال.
3- انعقاد قرارداد جهت 32 طرح پژوهشي با اعتبار 4/55 ميليارد ريال در زمينه كارآفريني، نوآوري، R&D و طرح‌هاي مراكز SBDC و تدوين 37 مورد دانش فني در زمينه‌هاي نوآوري و R&D.
4- انعقاد قرارداد تامين،‌نصب و بهره برداري 5000 دستگاه ATM بانك صنعت و معدن، انعقادقرارداد تامين Airbag خودروي سمند با شركت ساپكو به مبلغ 514 ميلياردريال و انعقادقرارداد تامين Immobilizer با شركت‌هاي ساپكو و سازه گستر.

4- عملكرد اجرايي اصل 44 قانون اساسي
در اجراي بند "ج " سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و براساس تصويبنامه‌هاي شماره 27417/ت 27181 هـ مورخ 27/6/81 و شماره 106319/ت 36254 هـ مورخ 30/8/85 هيئت محترم وزيران و بند (4) تصويبنامه شماره 117 مورخ 17/11/85 ستاد مركزي توزيع سهام عدالت واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي مشمول مفاد صدر اصل (44) قانون اساسي به ترتيب زير تعيين گرديد :

رديف نام شركت روش واگذاري درصد قابل واگذاري توضيحات
1 ملي صنايع مس ايران بورس 5+49 توضيح اينكه به موجب تصويبنامه فوق‌الذكر ستاد مركزي توزيع سهام عدالت و در اجراي ماده (2) آيين نامه قيمت گذاري سهام، واگذاري 5 درصد از سهام هريك از شركتهاي فوق الذكر در بورس جهت كشف قيمت منظور شده است.
2 فولاد مباركه بورس 5+25
3 آلومينيوم ايران بورس 5+30
4 فولاد خوزستان بورس 5+25
5 ذوب آهن اصفهان بورس 30


عملكرد واگذاري سهام شركتهاي فوق الذكر در چارچوب مقررات خصوصي سازي و سهام عدالت به شرح زير صورت گرفته است :
واگذاري سهام درچارچوب مقررات خصوصي سازي مبالغ – ميليارد ريال
رديف نام شركت روش واگذاري درصد واگذاري تعداد سهام مبلغ واگذاري
1 ملي صنايع مس ايران بورس 7 405275122 1639
2 فولاد مباركه بورس 14/4 654000000 1253

واگذاري سهام درچارچوب سهام عدالت
رديف نام شركت درصد‌تخصيصي درصد واگذاري تعداد سهام مبلغ واگذاري
1 ملي صنايع مس ايران 20 20 1157928920 4288
2 فولاد مباركه 25 24/24 3830871165 7278

همچنين اقدامات لازم براي پذيرش سهام شركت ذوب آهن اصفهان طي سالهاي اخير در دست پي‌گيري قرار گرفته و پس از پذيرش نهايي سهام شركت در بورس و راه اندازي طرحهاي توسعه شركت تا پايان سال جاري، بالاخص واحد طرح توازن كه موجب افزايش ظرفيت توليدي شركت به ميزان 1400 هزارتن مي‌گردد ( ظرفيت فعلي2200 هزارتن) ، عرضه سهام اين شركت در سال آينده شروع خواهد گرديد.
همچنين واگذاريهاي سازمان از ابتداي سال 1385 تا اين تاريخ در چارچوب مقررات خصوصي سازي و سهام عدالت (خارج از شمول اصل 44 قانون اساسي) به قرار زير صورت گرفته است :

واگذاري سهام درچارچوب مقررات خصوصي سازي مبالغ – ميليارد ريال
رديف نام شركت روش واگذاري درصد واگذاري تعداد سهام مبلغ واگذاري
1 سيمان هرمزگان بورس 11/0 147848 74/2
2 سيمان داراب بورس 52/19 48739717 7/206
3 سيمان زابل مزايده 49 49500000 3/52

واگذاري سهام درچارچوب سهام عدالت
رديف نام شركت درصدتخصيصي درصد واگذاري تعداد سهام مبلغ واگذاري
1 گل گهر 9/10 9/10 47960000 1076
2 چادرملو 7/22 7/22 227000000 5/2531
3 سيمان داراب 50 50 124803000 8/446
4 سيمان دشتستان 51 34 101999980 332
5 فولاد آلياژي 41 46/39 19730 300

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی وضعیت تحصیلات دختران و عملکرد 25 ساله آموزش و پرورش ایران و مقایسه آن با چند کشور

word قابل ویرایش
326 صفحه
44700 تومان
چکیدهجهان آن گونه که هست نشان از بحران های درهم پیچیده بسیار دارد که عمدتا برآمده از روند توسعه ای ناپاپدار است. درک عمیق این بحران که آینده حیات بشر و زیست کوه را به صورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خ ...

دانلود مقاله بررسی وضعیت تحصیلات دختران و عملکرد 25 ساله آموزش و پرورش ایران و مقایسه آن با چند کشور

word قابل ویرایش
142 صفحه
34700 تومان
مقدمهزنان نقش بسیار مهمی در آموزش جامعه و در سطح اولیه در خانواده خود دارند. ایشان به دلیل جایگاه و نقش بارز و مشخصی که در تربیت و رشد نسل های آینده دارند، از مهم ترین عوامل منتقل کننده فرهنگ و یا به عبارتی آفرینش انگارهای فرهنگی به شمار می روند. به واسطه زنان بسیاری از سنت ها و آمیزه های فرهنگی و اجتماعی و آ ...

دانلود مقاله تحلیل چالشهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستانهای مرزی در راستای سند چشمانداز 1404 با تاکید بر امنیت ( مطالعه موردی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی )

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهسند چشمانداز بیست ساله در راس اهداف نظام برنامهریزي کشور است که تحقق آن در افق 1404 منوط به توسعه و برقراري امنیت از جنبههاي گوناگون در مناطق مختلف کشور و حصول توسعه یکپارچه سرزمینی میباشد. مناطق و شهرستانهاي مرزي با توجه به موقعیت قرارگیري و درجه توسعهیافتگیشان از اهمیت خاصی برخوردارند و شهرستان نهبندان ...

دانلود فایل پاورپوینت سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصـادي، علمـي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سـازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل اسلاید 2 :  جامعه اي سالم  سعادتمند در پرتو نظام سلامت  پاسخگو عدالت محور  نو ...

دانلود فایل پاورپوینت وظایف و چگونگی ارایه خدمات در آستان قدس رضوی براساس چشم انداز بیست ساله

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : بيانيه رسالت آستان قدس رضوي {براساس چشم انداز بيست ساله} ٭آستان قدس رضوي منسوب به بارگاه هشتمين امام شيعيان، حضرت علي بن موسي الرّضا (عليه آلاف التحيه و الثناء) مجموعه اي دين مدار، مروّج معارف اسلامي و سيرة پيامبر اكرم و اهل البيت «عليهم السلام» متعهد به اجراي نيّات واقفين و ناذرين، خدمت ...

دانلود فایل پاورپوینت سند چشم انداز روابط خارجی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سیاست خارجی چیست؟ ساختار سياسي ايران چگونه است؟ کارکرد سیاست خارجی ایران چگونه است؟ اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران چیست؟ تحلیل مبتنی بر نقاط قوت و ضعف درونی ایران و فرصت ها و چالش ها در محیط بیرونی چگونه است؟ ایران چه راهی را انتخاب می نماید؟ چرا ...

مقاله حکمرانی خوب و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
حکمراني خوب و سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران چکيده سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلامي ايران را کشوري توسعه يافته ، داراي رشد اقتصادي پر شتاب و امنيت قضايي ، الهام بخش در جهان اسلام و داراي تعامل موثر در روابط بين الملل دانسته است . دستيابي به ويژگي هاي مد نظر براي کشورمان در سند چشم انداز ١ ...

مقاله مقایسه تطبیقی عملکرد صادراتی صنعت دارویی ایران با سایر کشورهای منطقه OIC ( ارزیابی عملکرد؛ بهینه کاوی؛ ترسیم چشم انداز )

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقايسه تطبيقي عملکرد صادراتي صنعت دارويي ايران با ساير کشورهاي منطقه OIC (ارزيابي عملکرد؛ بهينه کاوي؛ ترسيم چشم انداز) چکيده بين المللي شدن تجارت و روي آوردن صنايع به بازارهاي جهاني، يکي از پارادايم هاي غالب در دهه هاي اخير بوده است . در همين راستا و به منظور توسعه و گسترش هرچه بيشتر تجارت جهاني، اقتصادها ...