دانلود فایل پاورپوینت آشنایی به بازاریابی شبکه ای

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی به بازاریابی شبکه ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی به بازاریابی شبکه ای قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فروش مستقیم

بازایابی مستقیم محصولات و خدمات به مصرف کنندگان نهایی به شیوه چهره به چهره ، عموما در منازل و محل کار آنها یا سایر مکان های خارج از محل های خرده فروشی

اسلاید ۲ :

بازاریابی شبکه ای چه چیزی نیست

üبازاریابی شبکه ای یا بازاریابی چندسطحی تجارتی غیر قانونی ، غیراخلاقی یا مبتنی بر دوز و کلک نیست.

üبازاریابی شبکه ای فرصتی برای یک شبه پولدار شدن از طریق پول سایر آدمهای دیگر نیست.چنان چیزی (( دسیسه هرمی)) نام دارد.

üبازاریابی شبکه ای طرح یک شبه پولدار شدن نیست.

üبازاریابی شبکه ای بر پایه این حساب و کتاب ساده نیست که کلاه از سر عده زیادی برداشته و بر سر عده خیلی کمی گذاشته شود چنین کاری هم (( دسیسه هرمی )) محسوب می شود.

اسلاید ۳ :

بازاریابی شبکه ای چیست ؟

فرآیندی است شامل جریانی از کالا یا خدمات از سوی تولید کننده به سوی مصرف کننده ، به صورت مستقیم و از طریق توزیع کنندگان با استفاده از بازاریابی چهره به چهره ، برای ایجاد رضایت در مشتریان و رسیدن سازمان به اهداف خود و سهامدارانش

اسلاید ۴ :

ویژگی اصلی بازاریابی شبکه ای

اثر تصاعدی :

هر فرد از طریق جذب مشتریان جدید و فروش کالا ، مجموعه ای با تعدادی توزیع کننده را حمایت می کند ، هر کدام از این افراد نیز همین نقش را در شبکه توزیع ایفا می کنند.

اسلاید ۵ :

دلایل کارآیی بازاریابی شبکه ای

üریسک این کار پایین است و پتانسیل درآمدش بالا

üمردم هم از شغل هایی که خوشایندشان نیست فرار می کنند و هم به دنبال پول اند.آن ها در بازاریابی شبکه ای به هردوی این خواسته ها می رسند.

üدر بازاریابی شبکه ای با کار کردن در خانه می توان وقت بیشتری داشت چون نیازی به آمد و شد کردن هر روزه نیست.

üکالاها و خدمات ارائه شده در این تجارت جذابند و مردم را به این حرفه جذب می کنند.

اسلاید ۶ :

رفع سه نقیصه در بازاریابی شبکه ای به کمک اینترنت

üمشکل اول : فقدان همانندسازی

üمشکل دوم : نبود ارتباطات به موقع بین سازمان های فروش مختلف

üمشکل سوم : ناکافی بودن برنامه های آموزشی

اسلاید ۷ :

کارآمد کردن بازاریابی شبکه ای

üبازاریابی شبکه ای جواب می دهد ، اگر شما از آن بخواهید!

üبازاریابی شبکه ای نتیجه می دهد ، به شرطی که نگرش شما صحیح باشد

üبازاریابی شبکه ای نتیجه می دهد ، اگر نظام باورهایتان مستحکم باشد

üبازاریابی شبکه ای نتیجه می دهد ، اگر کلید اشتغال تان را بشناسید

üاگر به دنبال درآمد اضافی هستید ، بازاریابی شبکه ای نتیجه می دهد

üبازاریابی شبکه ای نتیجه می دهد ، اگر بخواهید از دیگران بیاموزید

üبازاریابی شبکه ای نتیجه می دهد ، اگر بخواهید برایش هزینه کنید

üبازاریابی شبکه ای نتیجه می دهد ، اگر شخصیت مناسب داشته باشید

üبازاریابی شبکه ای نتیجه می دهد ، اگر آن را کار کارمندی ندانید

اسلاید ۸ :

۱۰ راه برای شروع سریع بازاریابی شبکه ای

üشرکت خوبی پیدا کنید و واردش شوید

üاز همان ابتدای ورود ، هدفتان موفقیت باشد

üآپلاین تان را با دقت انتخاب کنید

üبه محض اینکه بسته اطلاعاتی تان رسید، با حامی تان تماس بگیرید

üتکنیکی مناسب برای گسترش فهرست مشتریان احتمالی بیابید و آن را به کار ببندید

üمعرفی کالا / کارتان را بلد شوید

üاولین جلسه معرفی تان را با حمایت آپلاین تان برگزار کنید

üبه خودتان قول بدهید روزانه کار را را به سه نفر یا بیشتر معرفی کنید

üدر همه جلساتی که می توانید ، شرکت کنید

üهمیشه بکوشید چیزهای تازه بیاموزید تا مهارت هایتان تقویت شود

اسلاید ۹ :

مزایای بازاریابی شبکه ای

۱- کاهش هزینه بازاریابی

۲- بازار هدف گسترده

۳- زنجیره توزیع گسترده

اسلاید ۱۰ :

نقاط ضعف بازاریابی شبکه ای

۱- عامل انسانی

۲- شاختار شبکه ای خاص

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد