دانلود فایل پاورپوینت بخشنامه نظام آموزش کارمندان

PowerPoint قابل ویرایش
146 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بخشنامه نظام آموزش کارمندان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بخشنامه نظام آموزش کارمندان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی

مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری  

 

    در اجرای ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲ آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور، «نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی» با توجه به موارد زیر برای اجرا، ابلاغ می گردد:

۱- تمامی کارمندان رسمی و پیمانی(اعم از مدیران وکارکنان) در شمول این نظام آموزشی قرار داشته و شرکت کارمندان قرارداد کار معین نیز در دوره های آموزشی موضوع این نظام براساس  مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه اجرایی، الزامی است.

اسلاید ۲ :

تطبیق آموزش های کارمندان با نظام جدید

—آموزش های مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنان در چارچوب این نظام پذیرفته است.

—دستورالعمل نحوه تطبیق آموزشهای قبلی با نظام جدید آموزش کارمندان تهیه وابلاغ خواهد شد

اسلاید ۳ :

۲- آموزش های مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنان  (موضوع بخشنامه شماره ۲۲۵۵۴/۱۰۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰) و مقررات مربوط، در چارچوب این نظام قابل احتساب می باشد.نحوه احتساب آموزش های طی شده توسط کارمندان وتطبیق آنها با این نظام در دستورالعمل های نظام مشخص و ابلاغ خواهد شد.

اسلاید ۴ :

سامانه وبرنامه آموزش مدیران

—برنامه آموزش مدیران توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی طراحی  وپس از تصویب معاونت توسعه مدیریت ابلاغ می شود.

—بازنگری آموزشهای بهبود مدیریت بر اساس سطوح مدیریت حرفه ای

اسلاید ۵ :

۳- در اجرای ماده ۵۶ قانون مدیریت خدمات کشوری وبند۴/الف نظام آموزش کارمندان، سامانه وبرنامه آموزش مدیران توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی طراحی وپس از تایید معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

اسلاید ۶ :

تعیین صلاحیت وتشکیل بانک مدرسان

اسلاید ۷ :

۴- مرکز آموزش مدیریت دولتی موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی به منظور تعیین صلاحیت مدرسان آموزش‌های پیش بینی شده درنظام آموزش کارمندان، نسبت به آموزش، سنجش و ارزیابی مدرسان و تشکیل بانک اطلاعات مدرسان اقدام نماید.

اسلاید ۸ :

تهیه وتدوین محتوی ومنابع آموزشی استاندارد

اسلاید ۹ :

۵- مواد و محتوای آموزشی مورد نیاز دوره های عمومی و فرهنگی، مدیران و مشاغل عمومی به صورت استاندارد توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برای استفاده دستگاه های اجرایی، تهیه و تدوین می شود.

اسلاید ۱۰ :

نظارت وارزشیابی بر آموزش کارمندان

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 146 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد