دانلود فایل پاورپوینت حقوق و تکالیف کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حقوق و تکالیف کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حقوق و تکالیف کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

n

nحق :

nحق در لغت در معانی متعددی، از جمله: ملک، مال، سلطنت، بهره و نصیب، امتیاز و ثبوت آمده است. در عرصه‌های فقهی، حقوقی و سیاسی، به معنای «امتیاز»، «سلطنت» و «اختصاص» است. همچنین مطابق با واقع که مقابل آن باطل است .

n حق آن است که به ذی­حق نوعی اقتدار و آزادی عمل اعطا می‌کند.

nحق، امتیاز و نفع متعلِّق به اشخاص است که موجب می‌شود وی توان تصرف در موضوع حق را پیدا کرده و دیگران را از تجاوز به آن منع کند.

nحق به معنی امتیاز، و جمع آن حقوق است. امتیاز عبارت است از: تبلور عنصر یا عناصری از توانایی بهره گیری فرد یا جمعیتی از آن چیزی که سزاوار آن است.

nحقوق عبارت است از: مجموعه قواعد و مقررّاتى که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معیّن به کاربرده مى شود. به دیگر سخن، حقوق مجموعه اى از بایدها و نبایدهایى است که اعضاى یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت اجراى آن را به عهده دارد

n

اسلاید ۲ :


تکلیف :
در لسان اهل لغت، «تکلیف» از ریشه «کلف» به معنای امر کردن به چیزی است که انجام آن دشوار باشد.
کاری دشواربعهده کسی گذاشتن و فرمان بکاری سخت وپرمشقت دادن است .
 ( مصدر ) به رنج افکندن، بار کردن ،به گردن گذاشتن ،کاری سخت و شاق را بعهده کسی گذاشتن . رسیدن به سن بلوغ و رشد ( پسر و دختر ) . ( اسم ) وظیفه ای که باید انجام شود( مانند مشق خط و حل مسایل شاگردان ) . اوامر و نواهی خداوند بر بندگان . مالیات غیر مستمر یا فوق العاده .
در نظام اداری به هر ماموریت یا وظیفه ای که به موجب قوانین ومقررات موضوعه برای کارمند مقرر شده است وعدول ویا امتناع از انجام آن تخلف محسوب می گردد تکلیف گفته میشود .

اسلاید ۳ :

nدو واژه حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند.

nنمی توان برای کسی حقی تصور کرد که همراه آن برای دارنده حق تکلیفی وجود نداشته باشد.

nیا تکلیفی را نمی توان بر کسی حمل کرد بدون اینکه حقی برای او قائل شد.

nاین حق و تکلیف می تواند مادی یا معنوی باشد.

nحق وتکلیف دارای نسبتی مکمل وبرابرند . بدین لحاظ درتحولی طبیعی هرچه فرد وجامعه به لایه های درونی تردین واردمی شودحق ها آرام آرام باتجلی خودآگاهی وآزادی فرددرجامعه یکی پس ازدیگری بدون اکراه رنگ تکلیف به خودمی گیرند .

nحضرت علی (ع):

n« کسی صاحب حق نمی شود مگر آن که تکلیفی بر عهده اش باشد.»

n

اسلاید ۴ :

nنظام اداری که حوزه عمل کارمندان دولت تلقی می شود نیز همانند سایر حوزه های اجتماعی، بیشتر در برگیرنده بایدها و نبایدها و حقوق و تکالیفی است که توجه به آنها لازمه اعمال و فعالیت های کارمندان تلقی می شود.

اسلاید ۵ :

nچنانچه کارمندان آنها را رعایت کنند هم نظام اداری و هم کارمندان از آن منتفع می شوند و کارمندان در دام قصور و تخلفات ناخواسته گرفتار نخواهند آمد.

nآشنایی کارمندان با حقوقشان تا حد زیادی موجبات منع تضییع حق آنان را نیز فراهم خواهد کرد.

اسلاید ۶ :

۱-  استفاده از مرخصی استحقاقی به مدت ۳۰ روز کاری در سال با دریافت حقوق و مزایا

۲-  امکان ذخیره نمودن حداکثر ۱۵ روز از این مرخصی در هر سال

۳-  استفاده از حداکثر ۳ سال مرخصی بدون حقوق در طول مدت خدمت

۴-  استفاده از ۲ سال مرخصی بدون حقوق علاوه بر ۳ سال مرخصی بدون حقوق مندرج در بند سه برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی مرتبط با شغل

اسلاید ۷ :

۵-  بهره مندی از حداکثر ۴ ماه مرخصی استعلاجی طبق گواهی پزشک معتمد در سال

۶- مستثنی شدن بیماران صعب العلاج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی از سقف ۴ ماه در سال

۷-  استفاده کارمندان زن که همسر آنان در مأموریت هستند از مرخصی بدون حقوق، حداکثر به مدت ۶ سال

۸-  استفاده از بیمه تکمیلی علاوه بر بیمه پایه درمان

۹-  بهره مندی از محیط مناسب کار با شرایط بهداشتی و ایمنی

اسلاید ۸ :

۱۰-  امکان استفاده از تقلیل ساعات کار به مدت ۱۱ ساعت در هفته

۱۱-  بهره مندی از حمایت قضایی در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی

۱۲-  برخورداری از حقوق یکسان در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات انتصاب به مشاغل سازمانی

۱۳-  دریافت حق الزحمه و یا اضافه کار در قبال حضور در محل کار و انجام کار اضافی خارج از وقت مقرر اداری و ایام تعطیل

اسلاید ۹ :

۱- انجام وظایف با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه ذیربط

۲- پاسخگویی در برابر عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط

۳-  عدم استفاده از هرگونه تسهیلات، امتیاز، حق مشاوره، هدیه و …، در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود

اسلاید ۱۰ :

۴-  انجام وظیفه در ساعات تعیین شده به مدت ۴۴ ساعت در هفته

۵-  حضور در محل کار و انجام وظیفه محوله در مواقع ضروری خارج از ساعات اداری مقرر و یا ایام تعطیل براساس اعلام نیاز دستگاه اجرایی مربوطه

۶-  اطاعت از اوامر و احکام رؤسای مافوق در حدود قوانین و مقررات در امور اداری

۷-  اعلام کتبی مغایرت دستور و یا اوامر مدیر مافوق با قوانین و مقررات در صورتی که تشخیص دهد حکم یا امر وی خلاف مقررات است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 32 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد