دانلود فایل پاورپوینت بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • تبیین مولفه های تاریخ نگاری محلی معاصر
 • مرز های تاریخ نگاری محلی با حوزه های مرتبط مانند جغرافیای تاریخی،تاریخ شهری و تاریخ منطقه ای
 • وضعیت تاریخ نگاری محلی در ایران معاصر(انواع تاریخ نگاری محلی-مورخان- انتشارات)
 • محلی نگاری در خراسان و اصفهان و مقایسه آن ها

اسلاید ۲ :

 • این پایان نامه در ۶ فصل تقسیم بندی شده است.
 • فصل اول:تعاریف و کلیات(پیشینه،سوالات و اهداف-تعریف تاریخ محلی،جغرافیای تاریخی و تاریخ شهری و مقایسه آن ها با تاریخ محلی)
 • فصل دوم:شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران،آمریکا و اروپا
 • فصل سوم:تبیین مولفه های تاریخ محلی(موضوع- مورخ و انتشارات) و توصیف هر کدام برای فهم بیشتر موضوع
 • فصل چهارمبررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در خراسان
 • فصل پنجم :بررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در اصفهان
 • فصل ششم:بررسی مقایسه ای تاریخ محلی اصفهان و خراسان

اسلاید ۳ :

 • استفاده از روش آماری با بررسی کتاب ها و مقالات
 • استفاده از کلیه منابع اطلاعاتی در مانند پایگاههای اطلاعاتی ، مجموعه مقالات و کتابشناسی ها
 • مرزبندی پژوهش در زمینه تاریخ محلی
 • بررسی مقایسه ای تاریخ نگاری محلی
 • ریخت شناسی محلی نگاری در اصفهان و خراسان
 • شخصیت شناسی محلی نگاری

اسلاید ۴ :

 • سوالات پژوهش
 • تعریف تاریخ محلی
 • جغرافیای تاریخی و تعاریف آن
 • مطالعات تاریخ شهری در دوره معاصر
  تاریخ منطقه ای

اسلاید ۵ :

 • تاریخ محلی در اروپا و آمریکا
 • تاریخ محلی در ایران
  بررسی تطبیقی تاریخ محلی در ایران و خارج از کشور

اسلاید ۶ :

 • تعریف سه مولفه اصلی برای تاریخ محلی و
 • محتوا: رجال- آثار و اماکن تاریخی – کلیات و موضوع
 • مورخ: بومی و غیر بومی
 • انتشار:بومی و غیر بومی
 • مولفه به لحاظ محتوایی بر اساس منابع داخلی و خارجی بررسی و به صورت مصداقی مورد بررسی قرار گرفت.

اسلاید ۷ :

 • موضوع در تاریخ محلی
 • تاریخ های شهری
 • تاریخ شهری مراکز استان ها
 • آثار و اماکن تاریخی
 • تاریخ های رجالی
 • انواع مورخان
 • مورخان روستایی (رجایی زفره ای)
 • مورخان شهری(باستانی پاریزی-جابانی)
 • مورخان منطقه ای(اقتداری- ستوده)
 • انتشارات و مراکز حمایت کننده از تاریخ محلی

اسلاید ۸ :

 • بررسی تاریخ نگاری محلی در در چهار دهه مختلف
 • تقسیم بندی محتوا به کتاب و مقالات
 • ارائه ای آماری از وضعیت تاریخ نگاری محلی خراسان
 • تحلیل اطلاعات آماری بر اساس سه مولفه تعریف شده

اسلاید ۹ :

 • در خراسان ۲۶۲ کتاب در دوره ی معاصر نوشته شده که ۱۰۰ مورد خراسان،۵۲ کتاب مشهد و ۱۱۱ کتاب در شهر ستا نها می باشد. ۱۴۰ کتاب در مشهد،۷۴ مورد در تهران و مابقی در سایر جاها به چاپ رسیده است.
 • ۸۷۵ مقاله ۱۵۱ مورد مربوط به خراسان،۲۸۵ مقاله مشهد می باشد.۲۵۰ آثار تاریخی،۱۶۰ کلیات،۲۹۰ موضوعات و۱۷۵ رجال است.

اسلاید ۱۰ :

تاریخ نگاری محلی در خراسان بر سه محور تاریخ خود استان، تاریخ مشهد و تاریخ شهرستانهای استان بنا شده است

تاریخ نگاری مذهبی به علت وجود بارگاه حضرت رضا(ع) چه در مقالات و چه در کتاب ها به عنوان یک رویه عمده مطرح بوده است.

در خراسان و شهر مشهد نویسنده شاخص محلی که شناسنامه منطقه یا شهر باشد وجود ندارد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد