بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فرایند برنامه‌ريزي

برنامه‌ريزي فرایند چگونگي رسيدن به اهداف، در چهارچوب سیاست‌ها، امکانات و محدودیت‌هاست

به تبع حادثه‌ها و اطلاعات جدید، در طول زمان، روی برنامه، باید تجدید نظر شود

برنامه‌ریزی یک فرایند است

اسلاید 2 :

مراحل برنامه‌ريزي

تعيين هدف‌ها

تحليل منابع

تعيين وظيفه‌ها

تخصيص منابع

تعيين معيار يا سنگ محك

كاملاً روشن و غيرقابل تفسير باشد

قابل اندازه‌گيري باشد

نحوه‌ي اندازه‌گيري و ارزيابي معيارها هم بايد مشخص باشد

ارائه‌ي مستندات

ارائه‌ي محصولات مشخص

معيارهايي كه مدل‌هاي مختلف توليد ارائه مي‌كنند

 

اسلاید 3 :

برنامه‌ريزي خوب

جا نماندن هيچ يك از وظيفه‌ها

بي‌مسئول نماندن وظيفه‌ها

واگذاري هر وظيفه تنها به يك مسئول نهايي

مشخص بودن ميزان كار لازم، زمان شروع و خاتمه براي هر وظيفه

واقع‌بينانه و عملي بودن

منظور شدن مهلت‌هاي زماني

جلوگيري از اتلاف منابع

دارا بودن معيارهاي اندازه‌گيري و ارزيابي پيشرفت پروژه

پيش‌بيني زمان مناسب براي آزمايش‌ها، ارزيابي‌ها، مستندسازي و بازنگري احتمالي

 

اسلاید 4 :

برنامه‌ريزي‌هاي مختلف

علاوه بر برنامه‌ريزي توليد نرم‌افزار، امور ديگري هم بايد برنامه‌ريزي شود، از جمله:

برنامه‌ريزي ارزيابي يا اعتبارسنجي

برنامه‌ريزي آموزش نيروهاي توليدكننده

برنامه‌ريزي آموزش كاربران

برنامه‌ريزي نگهداري براي نگهداري محصول در درازمدت

برنامه‌ريزي براي مديريت خطر

برنامه‌ريزي بازار

برنامه‌ريزي براي مديريت پيكربندي

نگاه جامع و درازمدت در برنامه‌های مختلف

انجام اقدامات به صورت هماهنگ

اسلاید 5 :

زمان‌بندي

زمان‌بندي عمل تعيين زمان و عمل تعيين تقدم و تأخر رسيدگي به كارها يا وظيفه‌هايي است كه بايد انجام شود

تأثير متقابل برنامه‌ريزي و زمان‌بندي

تشخيص فعاليت‌هاي پروژه و ترتيب دنبال كردن آن‌ها، از مهم‌ترين قابليت‌هاي مديريت

برنامه‌ريزي بد يكي از اصلي‌ترين عوامل شكست پروژه‌هاست

جهان واقع، بلادرنگ (real time) است

 

اسلاید 6 :

نكاتي در مورد زمان‌بندي

زمان‌بندی کارهای فکری ساده نیست

تعداد بیشتر نيروها، به معنی کم شدن زمان پروژه نیست

استفاده از يك برنامه‌ريزي براي پروژه‌هاي متعدد اشتباه است

انتخاب سطح تجريد مناسب، بسيار تعيين‌كننده است

زمان‌بندي يك فرايند است

با تأخير انداختن برنامه‌ريزي به دليل تأخيرها بسيار اشتباه است

مشکلات همزمانی لازم است رعایت شود

اسلاید 7 :

ابزار زمان‌بندي

قابل رؤيت كردن فعاليت‌ها

ميسّر ساختن ارزيابي و كنترل پيشرفت پروژه

برخي ابزارهاي معمول

جدول زمان و وابستگي فعاليت‌ها

شبكه‌ي فعاليت

نمودار ميله‌اي يا گانت

نمودار مشغوليت افراد

نرم‌افزارهاي مديريت پروژه

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید