بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مسائل امروز سازمانها با راه حل های دیروز حل شدنی نیست و پیش بینی آینده مشکلات آتی را حل نمیکند.امروزشرایط محیطی و قواعد بازی به حدی بی رحم ، پیچیده و نامطمئن گردیده که سازمان ها دیگر نمیتوانند با تغییرات سطحی و ظاهری در ساختارها ،روش ها و سیستم ها حیات بلند مدت خود را تضمین کنند.

اسلاید 2 :

لذا سازمان های امروزی باید چنان نگرشی در اذهان مدیران و کارکنان خود به وجود آورند که آینده ای وجود ندارد،بلکه باید آن را خلق کرد و فقط سازگاری با تغییر کافی نیست ، بلکه باید آن را دوست داشت . امروزه سازمان ها نمیتوانند با دل بستن به توان بالای تولیدی و اجرای چند طرح خلاق بر رقبای کوچک ،منعطف ،نوآور،فرصت گرا و کم هزینه فائق آیند.لذا شیوه مدیریت کلاسیک در محیط پیچیده ،متغیر و آشفته اقتصاد امروزی چندان کار آمد نیست .

اسلاید 3 :

عملکردهای فعلی مدیریت ،رفته رفته جای خود را به یک فلسفه جدید مدیریت میدهند که کارکنان را رمز موفقیت در هر گونه فعالیت سازمانی میداند. در شیوه مدیریتی جدید ،مشارکت همه کارکنان ،پیمانکاران و کلیه دست اندر کاران از خرید مواد اولیه گرفته تا تولید،فروش و خدمات پس از فروش را طلب میکند.

اسلاید 4 :

üکیفیت یعنی هر چیز عالی

üکیفیت یعنی قابلیت دوام،استحکام،تطبیق با استانداردهای از پیش تعیین شده

üکیفیت یعنی دارا بودن ویژگیهای مناسب نسبت به محصولات دیگران

üکیفیت یعنی کالای بدون نقص

üکیفیت توانایی مجموعه ای از مشخصه های ذاتی یک سیستم یا فرایند یا محصول است .

اسلاید 5 :

مشخصات و ویژگی های یک نظام مدیریت کیفیت  در سازمان را چه استانداردهایی تعریف میکند؟

اسلاید 6 :

به دنبال برگزاری اجلاس زمین در سال 1992،مدیریت سبز در بخش های  مختلف در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بسیاری از سازمان های دولتی استقرار یافته و توجه کشورها را به خود جلب نمود. کانادا اولین کشوری بود که دولت سبز و مدیریت سبز را در عالی ترین مرجع کشور خود یعنی در سطح دولت مورد توجه قرار داد. دولت فدرال کاندا ،در سال 1995 سندی را تحت عنوان «رهنمود دولت سبز»  به تصویب رساند و به وزارت خانه ها ابلاغ نمود.

اسلاید 7 :

بنابر این سند،هر وزارتخانه موظف شد اهداف توسعه پایدار،راهبردها و برنامه های اجرایی در حیطه وظایف خود تعیین کند .از سال 1997 کمیسیون محیط زیست و توسعه در کانادا،وزارت خانه ها را ملزم به تهیه راهبردتوسعه پایدار در بخش مربوط نمود و در دوره سه ساله این راهبردها به روز شدند.

 

اسلاید 8 :

مدل مدیریت سبز یک رویکرد نوین مدیریتی است که برای کسب موفقیت پایدار از سوی سازمانها در کلاس جهانی اتخاذ میگردد. این مدل بر اساس حفاظت از محیط زیست طراحی و در سطح ملی و بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد.مدیریت سبز این امکان را به سازمان ها میدهد تا با بهره گیری از رویکردی نوین ، منافع اقتصادی و ارائه خدمات خود را به طور پایدار حفظ نمایند. به عبارتی مدل مدیریت سبز برای حفظ بقای سازمانها طراحی شده است.

اسلاید 9 :

بدلیل چالش های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی که در دهه اخیر سازمان ها را تهدید نموده ،رویکرد مشتری گرایی و تمرکز بر خواسته های آن و طراحی راهبرد سازمان بر اساس رضایت مشتریان قابلیت خود را برای ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها از دست داده است.

اسلاید 10 :

اگر در دو دهه گذشته مشتری گرایی عامل مزیت محسوب می شد،امروزه به دلیل چالش های ایجاد شده از طریق مشتری گرایی،  سازمانها از این تمرکز فاصله گرفته اند.

مشتری همواره بهترین محصول ،ارزانترین و سریعترین آن را میخواست ،این نگرش باعث آلودگی محیط زیست و تولید محصولات و فرایندها یی گردید که با محیط زیست هماهنگ نبود و شاید بتوان به صراحت بیان کرد که مشتری گرایی مساوی با آلودگی محیط زیست بوده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید