دانلود فایل پاورپوینت تاثیر کسب و کار جدید بر حسابرسی داخلی

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تاثیر کسب و کار جدید بر حسابرسی داخلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تاثیر کسب و کار جدید بر حسابرسی داخلی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تغییر در دیدگاههای سهامداران
اهمیت ارزش‌آفرینی برای همه ذینفع‌ها
نقش نهادهای قانونگذار/ استانداردگذار
اهمیت یابی داراییهای نامشهود
اهمیت یابی تکنولو‍‍ژی /تجارت الکترونیک
مسئولیت‌های اجتماعی/ اخلاق سازمانی
افزایش ریسک بنگاه / مدیریت ریسک

اسلاید ۲ :

نظرات بیش از ۱۶۰۰ نفر مدیران حسابرسی داخلی (CAE) از ۵۷ کشور:
ریسک عملیاتی می‌تواند حیات بنگاههای اقتصادی را به مخاطره اندازد
حسابرسان داخلی می‌توانستند با شناسایی و کمک به مدیریت ریسک آثار بحران راکاهش دهند
بر اساس تجارب حاصله بیشترین تمرکز حسابرسان داخلی بر پیشگیری و پوشش ریسک قرار گرفته است

اسلاید ۳ :

۱- اهمیت‌یابی حاکمیت سازمانی
۲- کمیته حسابرسی Audit Committee
۳- قانون Sarbanes – Oxley
۴- مدل کنترل یکپارچه (COSO)
۵- تغییر در مدل گزارشگری
۶- استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی
۷- برون سپاری(Outsourcing) کار حسابرسی
۸- وسعت یابی اهداف و وظایف و بازتعریف حسابرسی داخلی

اسلاید ۴ :

مجموعه تدابیر- سازو کارها و سیستم‌هایی که برای کنترل و پیشبرد اهداف سازمان بکار گرفته می‌شود
حاکمیت شرکتی مجموعه نهادهای راهبری کننده شرکت، مبانی و نظامهای کنترلی، نگرش و سبک و سیاق مدیریتی، فرهنگ سازمانی، دستورالعمل‌ها و روش‌های اداره سازمان را شامل می‌شود.

اسلاید ۵ :

ارزش آفرینی
کلان نگریی
استراتژی‌مداری
ریسک پذیری و مدیریت ریسک
تحول گرایی و پویایی

تضمین پایداری از طریق پیشبرد اهداف بنگاه، حفظ ارزش‌ها، پایبندی به اخلاق سازمانی و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی

اسلاید ۶ :

اهداف استراتژی‌ها/نتایج حاصله
معیارهای سنجش عملکرد مدیریت
توانایی‌ها و ظرفیت‌ها برای تحقق استراتژی‌ها
نظام حاکمیت شرکتی / سیستم‌های کنترلی
پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی
سیستم‌های مدیریتی، عملیاتی، اطلاعاتی
رعایت قوانین و مقررات
تحلیل / مدیریت ریسک و ناپایداری‌ها
پیش‌بینی تأثیرات شرایط/رویدادها و مخاطرات فعلی برآینده بنگاه
تدابیر و اقدامات در مقابله با چالش‌ها و حل مشکلات

اسلاید ۷ :

فعالیت اطمینان بخشی و مشاوره ای مستقل و واقع‌بینانه که با هدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می‌یابد. حسابرسی داخلی با اتخاذ رویکردی نظام‌مند و نظم یافته به سازمان کمک می‌کند تا به اهداف خود دست یابد و فرآیندهای اثربخشی مدیریت ریسک، کنترل‌ها و حاکمیت سازمانی را بهبود بخشد.

اسلاید ۸ :

خصلت ارزش آفرینی
کمک به اعمال حاکمیت شرکتی
کمک به شناسائی ومدیریت ریسک
اهمیت یابی نقش مشاورهای

اسلاید ۹ :

حصول اطمینان از تحقق استراتژیها
شناسایی و مدیریت ریسک‌های بنگاه
کمک به بهبود فرایندها
حصول اطمینان از اثربخشی و کارآئی
ارزیابی وتحکیم کنترلهای داخلی
کمک به کشف تقلب / پیشگیری ازبروزتقلب
پشتیبانی/ کمک به حسابرسان مستقل
مشاوره به مدیریت در شناسایی فرصت‌ها و ارائه راهکار در حل مسائل سازمانی

اسلاید ۱۰ :

هم راستائی با انتظارات ذینفع ها
تدوین استراتژی حسابرسی داخلی
تنظیم برنامه جامع حسابرسی
رعایت استانداردها
استفاده ازرویکردمناسب
نوآوری وبهبودمستمرفرایند کارحسابرسی
بهره برداری مطلوب از تکنولوژی اطلا عات
بکارگیری نیروهای کارآمد
آموزش ویادگیری مستمر
ارائه محصولات بصورت اقتصادی
حفظ استقلال وپایبندی به اخلاق حرفه ای

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد