بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

وظایف مدیر:

تا امروز:

 برنامه ریزی

 سازماندهی

 کنترل

 تصمیم گیری

اسلاید 2 :

 چند شركت در جهان در يك دوره ده ساله ضريب بازدهي سهامشان حداقل بيست درصد يا بيشتر بوده است؟

 در سراسر جهان تنها 24 شركت به چنين شاخص مالي سخت و بلند مرتبه اي دست يافته اند.

اسلاید 3 :

مصاحبه با مدیران این 24 شرکت:

 دریافت 2 نتیجه:

  1. نوع صنعت و كار فرقي نمي كند و موضوع محصول مطرح نيست، آن چه كه بيش از همه مهم است نوع رهبري مديريتي است. زيرا اساسا اين 24 مدير و رهبر شركت هاي ياد شده بودند كه با بقيه مديران تفاوت داشتند.
  2. اين 24 مدير در حالي كه در مقايسه با ديگران متفاوت هستند در بين خود آنها نيز تفاوت وجود دارد.

اسلاید 4 :

در نتیجه:

 هيچ روش واحدي به عنوان روش رهبري مديريتي وجود ندارد. هيچ كس قابل مشابه سازي نیست.  و من مي بايست روش خود را بیابم.

 يك مدير موفق بايد بدون مستهلك كردن خود كارهاي بزرگ انجام دهد و سازماني را بنيان گذارد كه:

 مدير و تمام كاركنان آن به خاطر كار زندگي نمي كنند بلكه به خاطر زندگي كار مي كنند.

اسلاید 5 :

سه حقیقت تلخ راهگشا!

  1. موفقيت دائم حق انسان است ، اگر چه موفقيت مرا به جائي كه هم اينك هستم رسانده است اما مرا به آن جائي كه مي خواهم باشم ، نمي رساند !!!

2.آیا ديگران خطاكار هستند. اين مقررات دولتي ، لعنتي هستند كه اصلا مناسب و كامل نيستند؟؟؟

مشکل اساسی سازمان خود من هستم!!!

اسلاید 6 :

مدیریت به روش بوفالو ها:

}بوفالوها حیوانات جالبی هستند، همگی وفادار به یک پیشرو و آنچه را که به آنها گفته میشود، دقیقاً انجام میدهند. آیا این جالب نیست که لحظه ای به این بیاندیشید که شما افرادی دارید که به شما وفا دارند، آیا وفاداری جالب نیست؟

اسلاید 7 :

بوفالو ها:

 بوفالوها پرسش نمیکنند تا وقتی که به آنها گفته نشود که چکار بکنند، در گوشه ای می ایستند و انتظار میکشند، آنها منتظر دستورات هستند.

 اما کافی است قدری توجه کنند که با ایستادن در اطراف و منتظر ماندن برای دریافت دستورات رئیس، چه فرصتهائی را از دست داده اند.

اسلاید 8 :

و اما غاز ها:

 غازها پرندگان کوچک و جالبی هستند. هر غازی میداند که باید همان جائی برود که مجموعه قصد رفتن به آنجا را دارد. از آن جا که غاز پیشرو به سبب وزش باد در مسیر زودتر از دیگران خسته میشود به عقب گروه باز میگردد و غاز دیگری از بخش میانی مجموعه به جای او پرواز کرده و در راس سایرین قرار میگیرد. این بدان معناست که هر غازی دقیقاً میداند که دسته غازها به کجا میرود. هر غازی میباید آماده باشد تا در صورت ضرورت گام پیش نهاده و مسئولیت جلو دار بودن را بپذیرد. حقیقت این است که غازها نسبت به وضعیت یکدیگر حساس هستند .

اسلاید 9 :

مدیریت به روش غازها:

 هر غازي دقيقا مي داند كه دسته غازها به كجا مي رود، آيا اكثر سازمان ها چنين هستند و مي دانند كل سازمان به كجا مي رود؟

 هر غازي مي بايد آماده باشد تا در صورت ضرورت گام پيش نهاده و مسئوليت جلو دار بودن را بپذيرد ، آيا اين در سازمان ها واقعيت دارد؟

 حقيقت اين است كه غازها نسبت به وضعيت يكديگر حساس هستند.آيا اكثر سازمان ها چنين هستند؟  بيشتر سازمان ها همانند افراد بيگانه اي هستند كه هريك سعي دارند به شكل بدي اهداف شخصي خود را محقق سازند. حقيقت اين است كه در زمينه تشكيلات و سازماندهي هنوز هم به اندازه غازها هوشيار نيستيم.

اسلاید 10 :

سه حقیقت تلخ راهگشا!

  1. 1. موفقيت دائم حق انسان است.
  2. مشکل اساسی سازمان خود من هستم.
  3. براي تغيير در سازمان ، قبل از هر چيز من بايد تغيير كنم.

 بزرگ ترين مانع در مسير تغيير ديگران نيستند،

 بلكه من هستم!

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید