بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • تعریف جنگ روانی :
  • عبارت است از استفاده از تبلیغات یا سایر مفاهیم وابزار روانی به منظور زیر نفوذ قرار دادن یا در هم نمودن افکار .تحلیل روحیه و غیره از جانب یک دشمن .
  • تاریخچه جنگ روانی :
  • جنگ روانی قدمتی به اندازه تاریخ جنگ در جامعه بشری دارد ودر گذشته طرفین در گیر در جنگ از فنون مختلفی جهت فریب رقیبان خود استفاده کرده اند.رجز خوانی .معرفی خود و اجداد سلف .فریب لشگر دشمن توسطیغمبر اسلام به هنگام فتح کعبه و بر افراختن آتش بر فراز کوهستانهای اطراف شهر .فریب لشگر ”مدیانها“ توسط ”کیدئون“ .توصیه ”سون تزو“به استفاده از شایعه در جنگ .بر سر نیزه قراردادن قرآن توسط عمروعا ص و... از مصادیق عملیات روانی در تاریخ است که در در گیریهای نظامی وسیاسی شاهد بوده ایم . امروزه دشمن از طریق امپریالیسم خبری عملیات روانی را در سطح کسترده ای دنبال می کند که مشتمل بر چهار خبر گزاری می باشد که عمده اخبار و اطلاعات را تامین و منتشر می سازد .

 

 

 

.

اسلاید 2 :

1- آسو شیتد پرس آمریکایی که روزانه بیش از 17 میلیون کلمه خبری مخابره میکند .

2- یونایتد پرس آمریکایی که روزانه بیش از 11 میلیون کلمه خبری منتشر می سازد.

3- رویتر انگلیسی با حجم بیش از 5/1 میلیون کلمه خبری در روز فعالیت می کند

4- فراسن پرس فرانسوی روزانه بیش از 11 میلیون کلمه خبری را منتشر می کند

در مجموع حدود 40 میلیون کلمه خبری توسط این چهار خبر گزاری در جهان مخابره می شود .

اسلاید 3 :

جنگ روانی دارای اهداف کوتاه مدت و دراز مدت می باشد .

اهداف کوتاه مدت :

1- تبلیغات استراژیکی

2- تبلیغات رزمی

3- انتشار اخبار خاص

4- فریبهای کنترل شده و سازمان یافته واز پیش طراحی شده دشمن

5- تبلیغات پنهانی

اهداف دراز مدت :

انتشار پیوسته نظرات خاص از راههای گوناگون به منظور تقویت سیاست خارجی وبالا بردن وجهه و پرستیژ خود وجلب عواطف دوستانه و حمایت از خود .

اسلاید 4 :

1- فراهم آوردن کامل اخباری که مخاطبین جنگ روانی به آن دسترسی ندارند .

2- متقاعد کردن مخاطب وشنونده در مورد حقیقت و صحت اخبار منتشره .

3- تفسیر اخبار در محدوده حقیقت به طوری که هدف اصلی تبلیغات را فراهم وتقویت کند .

4- بی اعتبار کردن دشمن به عنوان یک منبع خبری موثق .

زمانی که اخبار مهم کم باشد تمایل بر آن است که حوادث کوچک را بی اندازه بزرگ کنند بهتر از همه آن است که امر گزارش اخبار را کم کرده و بیشترین وقت را به تفسیر آن اخبار اختصاص دهیم .

اسلاید 5 :

1- تضعیف روحیه مقاومت دشمن .

2- تحت الشعاع قرار دادن اراده مقاومت دشمن .

3- انهدام روحیه مقاومت دشمن .

4- وادار کردن به تسلیم به عنوان تنها راه رهایی .

5- کوتاه کردن طول مدت جنگ .

6-تشویق نیروهای خودی به مقاومت در مناطقی که از دشمن به تصرف نیروهای خودی در آمده است .

7- عرضه اصول اساسی یک صلح به اصطلاح عادلا نه .

8- بی اعتبار کردن حقیقت در نزد دشمن .

9- القاء این مطلب که پس از تسلیم با دشمن به خوبی رفتار می شود .

10- پشتیبانی مادر موریت نظامی .

11- کنترل مردم مناطقی از دشمن که به دست نیروهای خودی افتاده است .

اسلاید 6 :

1- توصیف روشن اهداف وتوافق دقیق روی عکس العملها یی که می خواهد به وجود آورد .

2- درک آگاهانه همدردانه از شنوندگان یعنی عالم بر شرایط شنوندگان . شرایط ذهنی . ایده ها . ترس ها علایق و مسایل مورد تنفر آنها .

3- استفاده ماهرانه از زبان و عقاید آنان به منظور جلب اعتماد وعلاقه مخاطبین .

4-دسترسی مسئولین عملیات روانی به اطلاعات جاسوسی و حوادث و افکار عمومی مخاطبین .

5- تمرکزبرنامه ریزی عملیات جنگ روانی و جلو گیری از دخالت برنامه ریزی و اجرای سایر دستگاه ها .

6- پیش بینی پیامدهای تبلیغی . اجرای جنگ روانی و استفاده از آن در طرح ریزی جنگ روانی .

7- خارج کردن اطلاعات از اخبار طبقه بندی شده و در دسترس قرار دادن آن برای مبارزه تبلغاتی 8- تبلیغات برای تفهیم بیشتر بایستی برانگیزنده علاقه و توجه مخاطب باشد .

9- تا جایی که ممکن است اخبار منتشره حقیقت داشته باشد تا موجب اعتبار عملیات روانی و جلب اعتما مخاطب باشد . 

اسلاید 7 :

10- استفاده به موقع از مطالب تبلیغاتی دشمن در زمانی که به کاهش اعتبار دشمن کمک می نماید

11- اسفاده به موقع از تبلیغات سفید وسیاه .

12- استفاده از رهبران صاحب اعتبار برای تسهیل انتشار پیام .

13- زمانبندی دقیق عملیات جنگ روانی .

14- تبلیغات روانی در جبهه داخلی می بایستی از ایجاد امیدهایی که به وسیله حوادث آینده ممکن است بر باد رود جلو گیری کند .

15- تبلیغات جبهه داخلی در حد لازم ایجاد اضطراب کند تا مرحله بسیج و آمادگی مهیا باشد .

16- تبلیغات جنگ روانی در جبهه داخلی بایستی تاثیر ناکامی ها و نومیدی ها را کاهش دهد .

اسلاید 8 :

فیلیپ دوفلیس معتقد است که جنگ روانی در انسان موجب ادواری خویی یا روان پریشی می گردد و جنگ روانی یز طریق مواجه کردن فرد با موضوعات تبلیغی متفاوت فرد را در حالات متناوبی از هیجان و افسردگی قرار می دهد .

جنگ روانی شکاف عمیقی بین باورهای شخصی فرد و افکار عمومی جامعه ایجاد می کند و نهایتا موجب گسیختگی بین اندیشه و عمل شده فرد را همواره در یک حالتی از نومیدی و تردید و ضعف اراده قرار می دهد که بهترین زمینه برای القاء می باشد . در جهت مثبت می تواند احساسی از امنیت ودرستی در فرد بوجود آورده آن را افزایش دهد و افراد را جهت تشریک مساعی در فعالیتهای سیاسی و نظامی متناسب با مصالح حکومت و جامعه سوق دهد . اینک به چند نمونه از اثرات روانشناختی جنگ روانی میردازیم .

اسلاید 9 :

اگر بار کلمات بار خنثی را با کلماتی که دارای بار منفی یا بار خنثی باشند همراه گردانیم (اصل مجاورت ) و تکرار کنیم (اصل تمرین ) موجب اصل سومی به نام اصل تداعی می گردد به گونه ای که در موفقیت های بعدی خاطره یکی از آن دو خاطره دیگری را متبادر به ذهن می کند. بنابراین در جنگ روانی دائما پیامهای خنثی را با پیامهایی که بار منفی دارند ترکیب و برای مخاطبین منتشر کرده و در نتیجه موجب ایجاد و تقویت نگرش منفی مخاطبین می شود. ذهن انسان ابتدا بار عاطفی پیامهای دریافتی را ارزیابی میکند . سپس به ساختار آنها اجازه ورود می دهد و این اصل در روانشناسی پذیرفته شده است که بر اساس بار عاطفی کلمات و پیامها می توان افکار عمومی را تغییر ویا شکل داد.

اسلاید 10 :

ایجاد تزلزل در روحیه مسئولین .سلب اعتماد به خود .احساس عدم کفایت آنها سلب روحیه مقاومت در مردم و ایجاد رخوت و سستی از اتباع این اثر می باشد . برای القای افسردگی و نا امیدی سعی می شود تصویر نا مطلوبو نا متوازنی نسبت به انتظارات موجود از موفقیت و شرایط ارائه شده و متقلبلا دور از دسترس معرفی کردن آرزوها . ایده آل های فردی و جامعه را معرفی کند .

برای حصول به اهداف فوق به سه شیوه عمل می نمایند :

1- بزرگ نمایی نقاط ضعف

 2- کوچک نمایی امکانات و دستاوردها

3- ایجاد استرس و فشار روحی ونهایتا درماندگی .

از طریق برجسته کردن نقاط ضعف و عدم امکان دسترسی به یک پیروزی افتخار آفرین و پوچ نشان دادن اهداف جنگی همواره استرس وار بر فرد می گرردد که سه مرحله را طی می کند :

1- مقابله با استرس          2- مرحله مقاومت          3- در ماندگی

وقتی فرد در مرحله اول ودوم نتواند موفق شود وحجم استرس وارده افزون گردد وارد مرحله در ماندگی شده ودر نتیجه کاهش روحیه او آمادگی لازم را برای تسلیم فراهم می کند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید