بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعریف حسابداری

       حسابداری یک سیستم است که درآن فرایندجمع آوری،طبقه بندی، ثبت،خلاصه کردن اطلاعا ت وتهیه ی گزارش های ما لی  وصورت های حسابداری درشکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان ویا برون سازمانی مثل بانک ها ،مجمع عمومی سازمان  موردنظرویا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده بکنند.

اسلاید 2 :

ماهیت حسابداری:

       یک حسابدار متخصص، در آینده می تواند مدیر ما لی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی میتواند به مدیریت ما لی یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه گذاری کند. استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر می تواند بگوید که از چه طریقی می توان منابع مالی را تأ مین کرد و مجموعه ی این فعالیتها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.

اسلاید 3 :

هدف حسابداری

     حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تاسرمایه  گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.
برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداندو موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می شود.

اسلاید 4 :

آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:

       به نظر می رسد فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند.

    نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه «کلمبیا» مبنی بر این بود که از دهه ۷۰ به بعد همه شرکتهای موفق، شرکتهایی بوده اند که مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است.

      همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکان پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می باشد.

اسلاید 5 :

آینده ی شغلی

 

الف) حسابداری

       فارغ التحصیلان می توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار و مدیر مالی در شاخه های زیر مشغول کار شوند:

اسلاید 6 :

شاخه های حسابداری:

حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی

حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی

حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب

حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی

حسابداری بیمه : در موسسات بیمه

حسابداری بانکها : در شعبه ها و سرپرستی بانکها

اسلاید 7 :

ب ) حسابرسی

          فارغ التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه های حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می شوند:

حسابرسان داخلی :

 این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و درواقع  گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ،ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می دهند.

اسلاید 8 :

حسابرسان مستقل:

      این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات تجاری راانجام می دهندو گزارش خود رابه مجمع اساسی اصول و موازین حسابداری تحویل می دهند.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید